Natisni vsebino

Stop obredom, ki posegajo v dostojanstvo otrok in kršijo njihove pravice!

10.09.2013 15:31
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Izjave za javnost


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je tudi letos z zaskrbljenostjo spremljal dogajanja ob vstopanju novih generacij v srednje šole in iniciacijske obrede sprejemanja sovrstnikov v družbo srednješolcev. Pravica otrok do šolanja se je s "krstom" dijakov prvih letnikov srednjih šol po navedbah pobudnikov in drugih informacijah ponekod sprevračala v svojevrstne oblike grobega napada na osebnostno nedotakljivost in kršenje njihovih pravic. Ocenjujemo, da se je s "krstom" dijakom kršila pravica do človekovega dostojanstva, v nekaterih šolah pa tudi pravice do varnosti oziroma telesne nedotakljivosti.

Varuh je na ta problem opozoril odgovorne že leta 2007. Tudi letos naše stališče ostaja nespremenjeno: tako zastavljen obred je nepotreben in v ničemer ne prispeva k "zrelosti" dijakov prvih letnikov. Je nesmiseln, če ga dijaki ne sprejemajo in če ga doživljajo kot nasilje nad njimi.

"Krst" novincev se lahko izvede tako, da se njihove pravice ne krši in se ne posega v njihovo dostojanstvo, sploh pa v samem "krstu" ne sme biti elementov kaznivega dejanja, kar nasilje, posebej nad otroki, je. Odgovorni na šoli bi se morali pred takim dogodkom z dijaki višjih letnikov pogovoriti o scenariju, v katerem ne bo prostora za poseganje v osebnostno dostojanstvo. Nobena šolska prireditev ne bi smela potekati tako, da je dogajanje lahko sporno ali da prizadene kogarkoli od udeležencev, obiskovalcev ali naključno mimoidočih.

Varuh je bil opozorjen s strani nekaj posameznih dijakov, da "krst" poteka v času pouka in da pri tem ne smejo manjkati. Če pa manjkajo (in celo, če prinesejo opravičilo), po prihodu v šolo z njimi še prav posebno poniževalno (lahko bi šlo tudi za trpinčenje) obračunajo starejši dijaki, ki ne dovolijo, da bi kdo manjkal.
Varuh poudarja, da ta dogodek ni del šolskega programa in zato navzočnost na takem dogodku ne more biti obvezna. Kakršno koli ukrepanje zoper dijake, ki se dogodka ne udeležijo, je zato v nasprotju s predpisi.

Ponovno poudarjamo, da bi morali ravnatelji več pozornosti posvečati temu običaju in poskrbeti, da poteka spoštljivo in ob spoštovanju pravic vseh vpletenih. Veliko pozornosti bi bilo treba nameniti tudi ozaveščanju tako mladih kot tudi odraslih.

Varuh je s svojim stališčem znova seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in zahteval pojasnila o ukrepanju.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.