Natisni vsebino

Varuh zgrožen in zaskrbljen zaradi ukinitve financiranja učne pomoči otrokom s posebnimi potrebami

15.01.2015 11:49
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel v obravnavo pobude, iz katerih izhajajo opozorila in protesti zoper odločitev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z »začasnim« prenehanjem financiranja učne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v večinskih šolah. Učna pomoč je tem otrokom priznana z odločbo o usmeritvi v izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom. Otroci se izobražujejo v osnovnih in srednjih šolah skupaj s svojimi vrstniki, to pravico jim daje zakon.

Varuh je nad odločitvijo zgrožen in zelo zaskrbljen, saj ni nobenih zagotovil, da bodo ti in še drugi varčevalni ukrepi v šolstvu trajali le kratek čas. V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah je država dolžna delovati za otroke v njihovo največjo korist, otrokom je dolžna zagotoviti šolsko, zdravstveno in socialno pomoč v skladu z najvišjimi standardi.

Znano je, da je stanje v naši državi resno in zahteva odrekanja dosedanjim pravicam na vseh področjih..Varuh meni, da je treba predlagane varčevalne ukrepe vsestransko oceniti in ovrednotiti njihove posledice oziroma vplive v celoti, zato ne more pristati na lahkotno zmjanjševanje pravic najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.. Menimo, da država lahko najde številna druga področja, kjer se finančna sredstva trošijo še vedno brez kakšnih večjih skrbi, predvsem pa brez ustreznega nadzora.

Pozivamo ministrstvo, da o ukinitvi plačila učne pomoči kot ene od oblik dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami ponovno skrbno premisli in ta del izloči iz programa varčevalnih ukrepov. Še posebej pa Varuh nasprotuje idejam, naj šole same preverjajo upravičenost do te pomoči pri učencih (torej mimo določil odločb o usmeritvi) in naj učno pomoč tako združijo za več učencev. To bi zagotovo pomenilo zgolj formalno zadostitev določilom odločb o usmeritvi za posameznika. Menimo, da je treba kljub vsemu še naprej dosledno spoštovati veljavne predpise, kamor sodijo tudi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.