Natisni vsebino

Srečanje varuhinje in NVO s področja okolja in prostora v Zagorju ob Savi

31.01.2014 10:16
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek so se v Zagorju ob Savi srečale s predstavniki nevladnih organizacij s področja okolja in prostora. Srečanje je bilo prvo v tem letu, sicer pa že dvaintrideseto po vrsti.

Na srečanju so poleg predstavnic Varuha spregovorili še: župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan; Andreja Bienelli Kalpič, predstavnica občine Trbovlje; Tomaž Sihur, predstavnik občine Hrastnik; mag. Jože Jurša iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje; Franc Novak, predstavnik Zasavskega zdravniškega društva ter Uroš Macerl, predstavnik Eko kroga, društva za naravovarstvo in okoljevarstvo. Ob zaključku se je razvila živahna razprava.

Udeleženci so se strinjali:

  • da mora zdravje ljudi imeti prednost pred morebitnimi drugimi interesi, zlasti interesi kapitala;
  • da veliko nevarnost zdravju predstavljajo PM delci (PM 10, PM 2,5 ter nano delci), prav tako tudi kancerogene spojine, težke kovine, dioksini in druge škodljive snovi;
  • da mora načrt ukrepov za izboljšanje zdravstvenega stanja v Zasavju vključevati tako ukrepe za individualna kurišča, promet ter industrijo in da je treba načrt izvajati ter za ukrepe črpati tudi finančna sredstva podnebnega sklada ter sredstva iz evropskih kohezijskih sredstev;
  • da je treba projekt Zdravje za Zasavje nadaljevati;
  • da je treba v izvajanje sanacijskih ukrepov vključiti vse odgovorne, tako ministrstva, lokalne skupnosti, nevladne organizacije, javnozdravstveno stroko ter posameznike;
  • da je treba aktivno nadaljevati z ozaveščanjem ljudi.

Kakovost zraka vpliva na zdravje prebivalcev. Ukrepi za izboljšanje stanja ne smejo ostati le mrtva črka na papirju, kajti le njihovo izvajanje bo zagotovilo čistejši zrak. V skrbi za bodoče generacije ravnajmo družbeno odgovorno prav vsi.

 

Avtor fotografij: Vukašin Šobot, foto in video reporter

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.