Natisni vsebino

Srečanje s predstavnicama Okrožnega sodišča v Ljubljani o primerih družinskega sodstva

15.07.2014 16:04
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak so se v torek, 15. 7. 2014, sestali s podpredsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani, višjo sodnico Martino Erzin in vodjo oddelka za družinsko sodstvo, okrožno sodnico Irmo Kirin Zakrajšek.

Govorili so različnih temah, ki zadevajo družinska razmerja, postopkih, v katerih so udeleženi otroci, odločitvah o skrbništvu nad otroki, delu izvedencev in drugih temah, ki zadevajo družine.

Na sodišču opažajo porast zaostrovanja sporov glede dodelitve otrok v vzgojo in varstvo, v katere se čedalje pogosteje vključujejo tudi dedki in babice otroki. Očitkov spolnih zlorab je v družinskih sporih  manj kot pred leti, narašča pa število sporov z elementi  fizičnega in psihičnega nasilja.
 
Predstavnici sodišča sta ocenili, da je premalo izvedencev kliničnih psihologov in psihiatrov, zato so tudi roki za izdelavo izvedenskih mnenj relativno dolgi. izvedenci večinoma spoštujejo roke za izdelavo mnenj.
Tudi sodniki ugotavljajo, da bi se spori, v katerih so udeleženi otroci, lahko razreševali bistveno bolj učinkovito, če bi imeli za obravnavo celotne družinske problematike oblikovane  strokovne time, v katerih bi sodelovali strokovnjaki z različnih področiji.
 
Govorili so še o vlogi centrov za socialno delo pri družinskih sporih. Pri stikih pod nadzorom bi lahko po mnenju sogovornikov sodelovali predstavniki nevladnih organizacij, kar je bilo predvideno tudi v na referendumu zavrnjenem družinskem zakoniku in na kar opozarja tudi Varuh v letnem poročilu. Govorili so še o rešitvah v primerih skupnega skrbništva v Sloveniji in različicah v tujini, o sodelovanju s tožilci in o odličnih uspehih mediacije v postopkih z otroki. Tako pri Varuhu kot na sodiščih zaznavajo tudi primere nekorektnega dela nekaterih odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč,kar pa sproti prijavijo Odvetniški zbornici.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.