Natisni vsebino

Spoznavno srečanje tudi z novim vodstvom ZDUS

30.07.2015 16:45
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic in njen namestnik Tone Dolčič sta v sredo, 29. 7. 2015, na spoznavni obisk sprejela novega predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Antona Donka in podpredsednico Vero Pečnik. Srečanje je bilo organizirano v sklopu sestankov, na katerih se varuhinja med drugim seznani z ukrepi države za najranljivejše skupine prebivalcev, med njimi z načrti za izvajanje Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ter razmerami, v katerih živijo in varstvom njihovih pravic kot ga zaznava civilna družba. Varuhinja se je že srečala z ZIPOM-om, prejšnje teden z novo predsednico Rdečega križa Slovenije Natašo Pirc Musar, septembra pa načrtuje še srečanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Karitasom, pa tudi drugimi.

Predsednik ZDUS-a je povedal, da si skozi različne projekte prizadevajo za varovanje pravic starejših, s projekti medgeneracijskega sodelovanja pa krepijo vezi z mladimi, odnosi so že sedaj odlični. Trudijo se ozaveščati starejše o nasilju in načinih za njegovo preprečevanje oziroma sankcioniranje, spodbujajo pa tudi solidarnost starejših starejšim. Izrazil je veselje, da čedalje več starejših aktivno skrbi za svoje zdravje in da se širita obseg in število društev, ki spodbujajo starejše k gibanju in jim obenem predstavljajo socialno stičišče.

Govorili so tudi o elektronskem naročanju na zdravstvene storitve, ob tem je predsednik ZDUS-a izrazil zaskrbljenost, da ne bi ostali starejši in tudi osebe s posebnimi potrebami zaradi uvajanja novih tehnologij v uporabo na različnih segmentih družbenih storitev prikrajšani, saj elektronsko opismenjevanje poteka počasi, vedno pa bodo osebe, ki bodo ostale elektronsko nepismene zaradi starosti ali drugih okoliščin (nedostopnost tehnologij zaradi revščine, odročnosti ipd.).

Nekaj besed pa so sogovorniki namenili tudi dopolnilnemu delu starejših, za katerega je predsednik ZDUS-a izrazil prepričanje, da bi bilo manj obremenjujoče za starejše, če bi zakonska določila odrejala drugačno rešitev, na primer plačevanje letnega pavšala. 

Aktivni so na številnih področjih, trenutno intenzivno sodelujejo pri podajanju dopolnitev in pripomb na Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 - 2020.

Intenzivno se pripravljajo na delovno praznovanje praznika tretje generacije, to je Festivala za tretje življenjsko obdobje. Odprli so vse teme, ki so zanimive tako za ZDUS, ki je ena izmed izbranih nevladnih organizacij partner pri izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma, kot tudi za Varuha.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.