Natisni vsebino

Sestanek s predstavnicami Zbornice zdravstvene in babiške nege

01.08.2014 08:49
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s sodelavcema v sredo, 30.7.2014, sestala s predstavnicami Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Obravnavali so nekatera odprta vprašanja zdravstvene nege, ki je zakonsko premalo urejena (osnutek zakona o zdravstveni negi je obtičal v predalu Ministrstva za zdravje), še posebej pa se ta problematika pokaže, kjer se zdravstvena nega opravlja na drugem področju (sociala, izobraževanje).

Predstavnice zbornice so opozorile, da zbornica izpolnjuje vse pogoje, da bi opravljala javna pooblastila, ki jih predvideva zakon o zdravstveni dejavnosti,  bojijo pa se, da Ministrstvo za zdravje teh nalog ne bo pravočasno opravilo, saj bo v kratkem potrebno obnoviti veliko število licenc.

Zbornica zaznava porast nasilja nad svojimi članicami, ki se kaže v nasilnih dejanjih bolnikov oziroma uporabnikov, pa tudi v mobingu na delovnem mestu. Opozorile so, da Ministrstvo za zdravje še ni pripravilo protokola ravnanja ob zaznavi nasilja.

Zbornica predlaga, da se v šolah uvede novo delovno mesto šolske medicinske sestre, ki bi lahko precej prispevalo k uspešni preventivni dejavnosti, delno pa bi lahko prevele tudi delo šolskih ambulant.

Na področju socialnega varstva opažajo zmanjševanje števila zaposlenih zdravstvenih poklicev in povečevanje števila uporabnikov, kar izkazuje negativen trend povečevanja delovnih obveznosti zaposlenih oziroma zmanjševanja standarda opravljenih storitev.

 

Varuh bo vse informacije uporabil pri svojem delu ob obravnavi širših vprašanja uresničevanja človekovih pravic, nekatere pa bo predstavil tudi pristojnim ministrom, ko se bomo z njimi sestali prvič po imenovanju.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.