Natisni vsebino

Redno srečanje varuhinje in ministra za zunanje zadeve

10.01.2017 16:23
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnika Tone Dolčič in Miha Horvat, generalna sekretarka mag. Bojana Kvas in svetovalka za mednarodne odnose, publikacije in analize Liana Kalčina so se v torek, 10. 1. 2017, srečali z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem in njegovimi sodelavkami, vodjo kabineta ministra Vlasto Vivod, vodja Sektorja za človekove pravice mag. Boženo Forštnarič Boroje in sodelavko v kabinetu ministra Špelo Lajmiš.

Minister je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da srečanja z Varuhom človekovih pravic RS (Varuh) potekajo redno, sodelovanje pa je dobro. Povedal je, da so človekove pravice temelj zunanje politike Slovenije, kar so še posebej opredelili v Deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS-1). Varuhinji in njenim sodelavcem je predstavil glavne načrte in prizadevanja ministrstva na področju človekovih pravic. Podrobneje se je dotaknil aktivnosti ministrstva na področju pravic otrok, pravic žensk in enakosti spolov, pravic starejših, izobraževanja za človekove pravice ter človekovih pravic in podjetništva. Varuhinjo in sodelavce je seznanil tudi z aktivnostmi ministrstva na področju mednarodnega kazenskega sodišča ter posebej poudaril, da ostaja Slovenija odločna nasprotnica smrtne kazni.

Tako minister kot varuhinja sta obžalovala, da še ni ratificiran tretji izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ga je Slovenija sicer podpisala 28. 2. 2012. Varuh si bo še naprej prizadeval, da do ratifikacije pride, saj protokol omogoča otrokom, skupinam otrok oziroma njihovim zastopnikom, ki trdijo, da je država kršila otrokove pravice, da vložijo pritožbo na Odbor ZN za otrokove pravice, potem ko so izčrpali vsa pravna sredstva doma. Otroci se lahko obrnejo na Odbor tudi, ko postopki trajajo nerazumno dolgo oziroma je malo verjetno, da bi obstajala kakršnakoli možnost uspeha.

Na področju pravic starejših se nadejajo oblikovanja posebne konvencije Organizacije združenih narodov, ki bi urejala pravice starejših.

Varuhinja je ministra in njegove sodelavke seznanila še z aktivnostmi Varuha na področju varovanja pravic obeh v Sloveniji z ustavo priznanih manjšin, namestnik varuhinje Miha Horvat pa je spregovoril o aktivnostih na področju zaščite pravic beguncev in otrok brez spremstva. 

Govorila sta še o vlogi DKP pri pomoči našim državljanom, ki so zaprti ali priprti v tujini, o upokojevanju nekdanjih diplomatov, ustanovitvi nacionalne institucije oziroma centra za človekove pravice, spremljanju in uresničevanju priporočil po Univerzalnem periodičnem pregledu (UPP) in nekaj drugih temah, ki izhajajo iz posameznih pobud Varuhu in so povezane z delom Ministrstva za zunanje zadeve. Dotaknila sta se še novele Zakona o tujcih, ki je bil sprejet na vladi, in v tej luči govorila o razmerah na mednarodnem področju.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.