Natisni vsebino

Prezasedenost posebnih SVZ-jev še vedno pereča

06.12.2017 17:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Državni preventivni mehanizem (DPM)


Člana državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Nika Mori, sta v sredo, 6. 12. 2017, v okviru letnega načrta opravili nenapovedan kontrolni obisk posebnega socialno varstvenega zavoda Dom Nine Pokorn Grmovje.

Glavni namen obiska je bil preveriti spoštovanja priporočil, podanih ob obisku leta 2015. Niso pa se mogli izogniti najbolj perečemu vprašanju v vseh posebnih socialno varstvenih zavodih, to je prezasedenosti varovanih oddelkov zaradi namestitev s strani sodišč.

Kapaciteta varovanega oddelka, ki znaša 12 stanovalcev, je bila v letu 2017 dejansko ves čas presežena, na oddelku je bilo tudi 16 stanovalcev. V času obiska DPM je bila zaradi truda zavoda, ki je v dogovoru s psihiatrom nekaj stanovalcev poskusno preselil na odprte oddelke, kapaciteta presežena 'zgolj' za enega stanovalca. Ta je bil nameščen v sobi, ki je sicer namenjena izvajanju posebnih varovalnih ukrepov.

Posebej zaskrbljujoč je bil podatek, da so v zavodu že prejeli več sklepov sodišč o zadržanju novih stanovalcev na prepolnem varovanem oddelku. Ob tem je člana DPM presenetila navedba, da je v enem primeru sodišče sklep izdalo celo brez mnenje zavoda o izpolnjevanju pogojev za sprejem, kar je sicer zahteva iz tretjega odstavka 75. člena Zakona o duševnem zdravju.  

Ob preverjanju priporočil, podanih leta 2015 je DPM sicer ugotovili, da je Dom Nine Pokorn večino priporočil že realiziral ali pa k realizaciji vsaj pristopil.

 

 

Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju In obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov (avgust 2017)


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.