Natisni vsebino

Pregled dela z NVO v DPM in posvet o komunikaciji z osebami s težavami v duševnem zdravju

12.01.2017 11:30
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruh človekovih pravic RS (Varuh) je v sredo, 11. 1. 2017, pripravil srečanje vseh predstavnikov nevladnih organizacij, sodelujočih z Varuhom pri delu Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Pregledali so aktivnosti v preteklem letu in jih ocenili kot uspešne. Obiskali so namreč kar 80 zaprtih ustanov v Sloveniji, kar je največ od leta 2008, ko so pričeli z izvajanem nalog in pooblastil DPM. Podrobneje bodo o delu DPM, zlasti o priporočilih za izboljšanje stanja, ki so jih pripravili ob vsakem obisku, znova poročali v letnem poročilu, ki je že v pripravi.

Govorili so tudi o delu DPM-ja v prihodnje. Ugotavljali so potrebo po t. i. tematskih obiskih, v katerih bodo še posebej pozorni na določene vidike obravnave oseb, ki jim je odvzeta prostost (na primer položaj otrok in mladostnikov ali drugih ranljivih skupin).  

Srečanju je sledil posvet o komunikaciji z osebami s težavami v duševnem zdravju. V uvodnem delu je mag. Jure Markič, član DPM enote Varuha, predstavil nekaj izkušenj opravljanja razgovorov s stanovalci socialno varstvenih zavodov ob dosedanjih obiskih DPM. Ivan Šelih, namestnik varuhinje, je opozoril na priporočene standarde mreže DPM jugovzhodne Evrope in ter drugih organizacij (na primer CPT) za socialno varstvene zavode.

Predstavnici Združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija, Štefanija L. Zlobec in Alenka Virant sta predstavili demenco, njeno prepoznavanje in odnos okolice do bolnikov s to boleznijo, s katero se spopada več kot 33.000 Slovencev, z njimi pa so z njenimi bolezenskimi znaki in posledicami soočeni tudi njihovi svojci, prijatelji in znanci.

Posvet se je zaključil s predavanjem izr. prof. dr. Petra Preglja, sicer zunanjega eksperta DPM, ki je udeležencem zelo podrobno in pregledno predstavil posamezne psihične motnje, ob tem pa velik poudarek dal posebnostim komunikacije z osebami s tovrstno motnjo.

Enotno stališče vseh udeležencev je bilo, da bodo novo pridobljena znanja lahko uspešno uporabili pri nadaljnjem delu DPM oziroma ob obiskih socialno varstvenih zavodov, psihiatričnih bolnišnic in tudi drugih institucij, kjer je posameznikom omejena svoboda gibanja.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.