Natisni vsebino

ZIPOM pri varuhinji o varovanju otrokovih pravic

06.02.2014 15:21
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes ( 6. 2. 2014) z namestnikom Tonetom Dolčičem ter  svojimi sodelavci sprejela predstavnice in predstavnike ZIPOM-a, središča za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki je namenjen podpori, spodbudi in koordinaciji nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva pravic otrok in mladostnikov.

Govorili so o vprašanjih varstva in zaščite otrok brez spremstva, o aktualnih vprašanjih zaščite otrokovih pravic in obeležitve 25. obletnice Konvencije o otrokovih pravicah ter o možnostih imenovanja petega namestnika varuhinje, odgovornega za področje otrokovih pravic.

Koordinatorica ZIPOM-a Sara Geiger Bukovec je predstavila napredek na področju zaščite romskih deklic in povedala, da pripravlja Inštitut RS za socialno varstvo raziskavo, ki bo podlaga za informiranje in dodatno strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev v tistih okoljih, kjer je verjetnost zlorab romskih deklic največja.

Predstavnika Slovenske filantropije (tudi članice ZIPOM-a) Marina Uzelac in Franci Zlatar sta predstavila probleme, povezane z zaščito otrok, ki so v Sloveniji brez spremstva. Gre za otroke s področij, kjer divjajo vojne (Sirija, Afganistan, Somalija in nekatere afriške države) in so trenutno na ozemlju Slovenije brez spremstva staršev ali najbližjih sorodnikov. Nameščeni so v Azilnem domu ali v Domu za tujce, kjer so sicer dobri bivalni pogoji, vendar so tam skupaj z odraslimi osebami in zanje ni ustrezno celostno poskrbljeno. Slovenska filantropija je objavila poročilo raziskave izvajanja temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi - Ocena stanja v Sloveniji. Ugotovili so, da je zaščita teh otrok odvisna od države, v kateri so otroci brez spremstva. V primerjavi z nekaterimi evropskimi državami so otroci v Sloveniji slabše zaščiteni. Problemi so povezani zlasti z nastanitvijo otrok (boljša rešitev bi bile stanovanjske skupine), skrbništvom (potreba po profesionalizaciji skrbništva), ugotavljanjem njihove starosti, zdravstvenim varstvom in tudi z ne dovolj dobro strokovno usposobljenostjo odraslih, ki so zanje odgovorni.

Varuhinja je podprla njihova prizadevanja ter zagotovila, da bo Varuh tudi v prihodnje posvečal vprašanjem zaščite otrok brez spremstva ustrezno pozornost. Pozvala jih je, da v primerih zaznanih kršitev pravic podajo Varuhu pobudo za obravnavo.

Predstavniki ZIPOM-a so predstavili tudi prizadevanja članic koalicije za ustanovitev institucije Varuha otrokovih pravic. Prvotni ideji samostojnega varuha so se odpovedali. Pripravljeni pa so podpreti oblikovanje samostojnega oddelka za otrokove pravice znotraj institucije Varuha ter kadrovsko okrepitev s petim namestnikom varuhinje, ki bi deloval le na področju otrokovih pravic.

Varuhinja je izrazila naklonjenost vsem prizadevanjem za okrepitev nadzorne funkcije Varuha na področju otrokovih pravic ter dopustila možnost dopolnitve zakona o Varuhu s predlogom ZIPOM-a. Prisotne je seznanila tudi s prizadevanji Varuha, da postane Nacionalna institucija za človekove pravice.

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.