Natisni vsebino

Položaj odraslih oseb s posebnimi potrebami ni urejen

07.11.2014 12:05
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Srečanje s predstavniki civilne družbe, ki se ukvarjajo s problematiko odraslih oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen so včeraj, 6. 11. 2014, na pogovor sprejeli predstavnike civilne družbe, ki se ukvarjajo s starejšimi osebami s posebnimi potrebami. Namen srečanja je bila izmenjava informacij na področju in iskanje možnosti za izboljšave.

Predstavniki društev, združenj in nevladnih organizacij so prestavili svoje programe in delovanje, sodelovanje z državo in njenimi organi ter orisali najbolj pereče probleme, s katerimi se srečujejo.

Opozorili so, da obstaja veliko odprtih problemov na tem področju, ki zadevajo tako osebe s posebnimi potrebami kot njihove družine. Zakon o socialni vključenosti bi lahko vsaj nekatere med njimi rešil, a že narejenega predloga še ni v obravnavi.

Opozorili so, da je treba podpreti deinstitucionalizacijo, ki pa mora biti skrbno pripravljena in premišljena ter finančno podprta, hkrati pa omogočati še naprej tudi institucionalne oblike varstva v lokalnem okolju, tudi s širitvijo mest v varstveno delovnih centrih, seveda ob ustrezni kadrovski podpori.

Zavzeli so se za spodbujanje inkluzije oseb s posebnimi potrebami od otroštva dalje. Osebe s posebnimi potrebami je treba opolnomočiti in jim dati možnost izbire kje in kako bodo živele, tudi v starosti. Treba je nuditi pomoč in oporo tudi njihovim družinam. Ocenili so, da bi morale imeti tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju pravico do osebnega asistenta, moral bi biti omogočen tudi prehod med statusi.  

Opozorili so še na to, da položaj družinskih pomočnikov ni ustrezno urejen in da se Zakon o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v praksi ne uresničuje.

Varuhinja je podprla idejo o ustanovitvi medresorske skupine za osebe s posebnimi potrebami, v pogovorih z ministri nove vlade pa bo izpostavila še odprta vprašanja na področju in se zavzela za čimprejšnje rešitve.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.