Natisni vsebino

Pogovor varuhinje z direktorjem ZZZS Samom Fakinom

22.09.2015 15:10
Kategorija: Izjave za javnost, Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek, so se danes, 22. 9. 2015, skupaj s sodelavkami in sodelavci Varuha, delovno pogovarjali z generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Samom Fakinom in njegovimi sodelavci.

Pozornost so posvetili naslednjim vprašanjem: izdajanju obrazcev A1, (ne) izplačevanju direktnega nadomestila plače, zdravljenju v tujini, plačevanju nenujnih pregledov otrok, pobotu terjatev posameznika do ZZZS iz naslova nadomestila plače, zagotavljanju kakovosti odločitev ZZZS, prijavljanje posameznikov v obvezno zdravstveno zavarovanje s strani ZZZS po uradni dolžnosti in zagotavljanju zdravstvenih storitev zavarovancem, ki so nameščeni v socialnovarstvene zavode, ki nimajo koncesije za opravljanje socialne dejavnosti.

Varuh na lastno pobudo obravnava problematiko delavcev, napotenih s strani slovenskih delodajalcev na začasno delo v tujino. Tam pa pogosto ostanejo brez plačila dela, prispevkov za socialno varnost, marsikdo ostane celo brez sredstev za pot domov. Izkaže se, da gre v primeru takih delodajalcev pogosto za "slamnata" podjetja. Njihovi lastniki pred odhodom napotenih delavcev v tujino s strani ZZZS brez težav pridobijo obrazec A1, s katerim delavec v tujini dokazuje, da je med opravljanjem dela v tujini še naprej zavarovan v sistemu socialnega varstva države, iz katere je napoten. Predstavniki zavoda so povedali, da intenzivno sodelujejo s Finančno upravo RS in preverjajo možnost, da bi se s povezovanjem različnih podatkovnih baz zagotovili, da se bo v prihodnje obrazce A1 izdal le tistim delodajalcem, ki imajo plačane vse obvezne prispevke za socialno varnost. Sogovorniki so zatrdili, da se bo problem celoviteje rešil z dopolnitvijo obstoječih navodil ZZZS, ki bodo podlaga za sprejetje ustrezne vladne uredbe za izvajanje evropskih uredb o pogojih napotitve delavcev v drugo državo članico EU.

Obravnavali so tudi vprašanja, povezana z neizplačevanjem nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi bolezni. Delodajalci večkrat ne izplačujejo nadomestila, zato je delavec po mnenju Varuha upravičen do neposrednega izplačila nadomestila plače od ZZZS. Ugotavljali so, da je v zvezi z izpostavljeno problematiko potrebno upoštevati odločbo Ustavnega sodišča Up-794/11 z dne 21. 2. 2013. Predstavniki ZZZS so menili, da ne bi bilo strokovno utemeljeno, če bi s spremembami na področju zdravstvenega zavarovanja predvideli neposredno vlogo ZZZS pri zagotavljanju pravice do nadomestila plače (za čas bolniškega dopusta), torej da bi zavod izplačeval vsem delavcem bolniške in ne delodajalci, kakor sedaj.

Varuhinja je opozorila na številne zgodbe zdravljenja otrok in tudi odraslih v tujini in na humanitarne akcije zbiranja finančnih sredstev za pomoč tistim, ki se jim zdravljenje v tujini s strani ZZZS ne odobri. Direktor ZZZS Samo Fakin je zatrdil, da imajo utečen sistem konziliarnega odločanja za napotitve na zdravljenje v tujino v primerih, ko so v Sloveniji izčrpane vse možnosti. Problemi so večplastni in povezani tudi z organizacijo dela, nagrajevanjem vrhunskih strokovnjakov kirurgov in drugimi vprašanji. Varuhinja je vztrajala, da je treba vsem, ki prosijo za zdravljenje v tujini, odgovoriti korektno ter kar se da hitro in strokovno utemeljeno.

Varuh je zaznal problematiko plačevanja zdravstvenih pregledov otrok pri neizbranem zdravniku pediatru v primerih, ko se po pregledu pri neizbranem pediatru izkaže, da pregled ni bil nujen in da zdravstveno stanje otroka ni resno. Varuh se s takšno ureditvijo ne strinja in vztraja, da je zdravstvena obravnava otrok, ki spadajo v ranljivo skupino oseb, posebej občutljivo vprašanje in ga je treba obravnavati drugače oziroma z večjo skrbnostjo. Predstavniki ZZZS so opozorili na nevarnost rušenja sistema nujne zdravstvene pomoči, zato je treba vse morebitne oblike njegovega izkoriščanja kar se da omejiti. Zatrdili so, da imajo starši o tem dovolj informacij in da ne vidijo razlogov za kakršnokoli razlikovanje med pacienti (otroci, odrasli).

Spregovorili so tudi o nekaterih aktualnih primerih, ki jih obravnavata obe instituciji.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.