Natisni vsebino

Varuhinja delovno z ministrico za zdravje

12.12.2014 17:18
Kategorija: Izjave za javnost, Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes, 12. 12. 2014, sestala z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc in njenimi sodelavkami.

Varuhinja, namestnika varuhinje Tone Dolčič in Jernej Rovšek, Martina Ocepek, direktorica strokovne službe ter Lan Vošnjak, Gašper Adamič, dr. Ingrid Russi – Zagožen in Liana Kalčina, svetovalci Varuha, so se danes sestali z ministrico in mag. Nadjo Čobal, sekretarko v Direktoratu za zdravstveno varstvo, Mojco Grabar, vodjo pravne službe, Mojco Gobec, v.d. direktorice Direktorata za zdravje, Sabino Vrhnjak in Špelo Glušič, sekretarkama v kabinetu ministrice. Pogovarjali so se o številnih temah, povezanih z vprašanji zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic na področju zdravstvenega varstva.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer in ministrica Milojka Kolar Celarc sta pogovore ocenili za uspešne ter se dogovorili za sprotno reševanje vrste nakopičenih problemov, ki se niso ustrezno reševali. Ministrica je poudarila, da bodo najprej namenili pozornost pripravi Resolucije o nacionalnem programu zdravstvenega varstva 2015 – 2020, ki naj bi bila sprejeta konec leta 2015. To bo strateški dokument, ki naj bi opredelil cilje in dolgoročno vizijo zdravstvenega varstva v Sloveniji. Osnovni cilji bodo, kakor je zagotovila ministrica, izboljšanje zdravja in blaginje ljudi, zmanjševanje neenakosti in okrepitev sistema javnega zdravstva. Na osnovi omenjenega dokumenta bodo pripravili konkreten akcijski načrt, ki bo zajemal tudi dopolnitev sistemske zakonodaje na področju zdravstvenega varstva. Z načelnimi in nato povsem konkretnimi rešitvami bodo odpravili tudi vrsto problemov in ugotovljenih kršitev, na katere Varuh vztrajno opozarja že vrsto let.

V pogovoru sta se dotaknili tudi konkretnih vsebin, ki zadevajo posamezne državljanke in državljane ali skupine prebivalcev. Nekatere izmed njih navajamo v tem zapisu.

Varuhinja je poudarila, da so predolge čakalne vrste že leta pereč problem. Ministrica je povedala, da so zagotovili dodatna finančna sredstva za odpravo nekaterih najakutnejših problemov (ortopedija) in skrajšanje čakalnih vrst.

Varuhinja je ministrico opozorila na odločbo Ustavnega sodišča (U-I-70/12-14) z dne 21. 3. 2014, s katero je ugodilo zahtevi Varuha in ugotovilo neskladnost Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), kolikor med arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebujejo osebne podatke o zdravljenju pacientov. Ugotovljeno protiustavnost mora državni zbor odpraviti v roku enega leta.

Varuhinjo je posebej razveselilo zagotovilo ministrice, da že pripravljajo investicijski elaborat za izgradnjo novih objektov oddelka Splošne bolnice “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica za invalidno mladino in rehabilitacijo otrok v Stari Gori. Izgradnja naj bi stekla že v letu 2015.

Dotaknili so se vprašanja zdravstvenega zavarovanja otrok, katerih starši iz različnih razlogov nimajo ustreznega zavarovanja. Varuhinja je predlagala, da v prenovljeni zakonodaji predvidijo rešitve, s katerimi bo otrok imel neposredno pravico do zdravstvenega zavarovanja in ne posredno (preko staršev ali skrbnikov), kakor sedaj. Ministrica je podprla predlagano rešitev.

Obravnavali sta tudi vprašanja, povezana z vse težjimi razmerami v domovih starostnikov, v katerih ni zagotovljenega dovoljšnega števila zdravstvenega osebja. Problem je zlasti pereč s kadrovskimi normativi za zdravstveno nego v oddelku mlajših invalidov (Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad).

Pozornost sta posvetili zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami ter ustanovitvi razvojnih timov, ki bi v okviru razvojnih ambulant izvajali zgodnjo obravnavo otrok in svetovali staršem.

Varuhinja je opozorila na problem obnovitvene rehabilitacije oseb s poškodbo glave, kakor je sicer zagotovljena nekaterim drugim skupinam.

Ministrica je zagotovila, da je v pripravi izvedbeni predpis, ki bo natančneje uredil postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni, ki bi sicer moral biti sprejet najkasneje do 1. januarja 2014.

Ministrico je varuhinja opozorila na diskriminatornost 20. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki postavlja v neenak položaj istospolno usmerjenih (ne)registriranih partnerjev kot družinskih članov. Ministrica je zagotovila, da si bodo prizadevali za ustrezno ureditev tega vprašanja.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.