Natisni vsebino

Odziv na odločitev US: Majhen korak za Varuha, velik korak za pravno državo

19.03.2013 11:53
Kategorija: Izjave za javnost


Pri Varuhu človekovih pravic RS z zadovoljstvom ugotavljamo, da je Ustavno sodišče RS pritrdilo našim argumentom, da so nekatere določbe 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v nasprotju z Ustavo RS.

Zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena ZUJF smo vložili takoj po njegovi uveljavitvi (19. 7. 2012) na podlagi pobud številnih združenj in društev upokojencev, pa tudi več kot 250 ogorčenih posameznikov, ki jim je bila na podlagi zakona pokojnina zmanjšana celo do 24 odstotkov. Vsem, ki so nam s svojimi podatki ali strokovnim znanjem pomagali pri oblikovanju zahteve, se še enkrat zahvaljujemo.

Opozarjamo, da je ustavno sodišče neustavne določbe ZUJF razveljavilo, kar pomeni, da ne veljajo od objave odločitve (za naprej), za čas od uveljavitve ZUJF (za preteklih sedem mesecev) pa bo primerno odločitev moral sprejeti zakonodajalec. Povedano z drugimi besedami: vse znižane pokojnine bodo z odločbami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vrnjene na višino, ki je posameznemu upravičencu pripadala pred uveljavitvijo ZUJF, izplačilo razlike, ki je nastala od 1. junija 2012 do danes pa bodo morali posamezniki uveljavljati v še nedokončanih postopkih, s katerimi so si zagotovili varstvo svojih pravic. Tisti posamezniki, ki se zoper odločbo ZPIZ niso pritožili ali zoper njegovo drugostopenjsko odločbo niso vložili tožbe, pa bodo morali počakati na ustrezno spremembo zakona.

V razmislek pristojnim organom, ki v zadnjem času vse bolj rokohitrsko spreminjajo predpise,  pa opozarjamo tudi na finančne posledice neustavnega zmanjšanja pokojnin. Enak finančni učinek bi dosegli s splošnim znižanjem vseh pokojnin za 0,7 odstotka, kar bi verjetno bilo sporno le pri najnižjih pokojninah. Ob pričakovanih zakonskih spremembah pa bi morali izračunati in upoštevati tudi stroške, ki jih za celotno državo prinesejo diskriminatorne in premalo domišljene rešitve. Zaenkrat nihče ne razpolaga z oceno, koliko časa so in še bodo različni organi (ZPIZ na prvi in drugi stopnji, nato delovno in socialno sodišče na dveh stopnjah) porabili za odločanje o 12.500 vloženih pritožbah zoper tako imenovane ugotovitvene odločbe, pri čemer niti ni treba posebej omenjati izgubljenega časa in živcev vseh prizadetih in njihovih družin. Obseg dodatnega dela ponazarja podatek, da ZPIZ letno obravnava na drugi stopnji okrog 9.000 ugovorov in da je do januarja 2013 rešil le okrog 3.400 ugovorov v zvezi z ZUJF.Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.