Natisni vsebino

Odgovor na odprto pismo gospoda mag. Zvoneta Krušiča v Večeru 3.12. 2013

11.12.2013 15:02
Kategorija: Popravki medijskih vsebin


Spoštovani!

V javnem pismu v Večeru, 3. 12. 2013, na strani 26, ste varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer postavili nekaj vprašanj v zvezi z nasiljem nad otroki. Kot je mogoče razbrati iz vašega pisma, ji očitate, ker se ni odzvala na javno izvajanje psihoterapevta dr. Zorana Milivojeviča na posvetu Otrok in nasilje maja letos. Pričakujete, da vam v imenu instituta varuha človekovih pravic odgovori na vprašanje, ali se ji javno propagiranje nasilja s strani psihoterapevta Milivojevića res ne zdi škodljivo in na kakšne načine lahko take pojave zakonsko preganjamo, jih preprečimo in kakšna je vloga Varuha pri tem. Očitate ji še, da v svoji kolumni (Strah pred vzgojo, 29. 5. 2013) relativizira problem nasilja s primerjavami »o nedolžnih poljubih in pedofiliji« ali »ena po riti še ni nasilje«. Mogoče pa je bilo razbrati tudi očitek, da tudi Varuh kot institucija skupaj z drugimi samo leporeči o boju zoper nasilje nad otroki in da je treba narediti kaj konkretnega.

Kot smo vam pojasnili že v korespondenci na facbebook profilu se Varuh človekovih pravic RS (Varuh) po uradni dolžnosti ne opredeljuje do izjav najrazličnejših posameznikov ali posameznic, zato se tudi ni odzval na izjave dr. Milivojeviča. Varuh se mora – to pa je njegova zakonska dolžnost - odzvati na neprimerne in sovražne izjave funkcionarjev in drugih javnih uslužbencev, katerih delo nadzoruje.

In ker varuhinja vendarle ocenila, da bi bilo smiselno z razmišljanji prispevati k javni razpravi, je to storila v svoji kolumni.

Primerjave o poljubih in eni po riti si je varuhinja izposodila iz komentarja novinarke Ranke Ivelja o dogodku na Brdu, z namenom ilustrirati, da mora pri vzgoji in delovanju sploh biti osnovno merilo zdrava pamet.

Varuhinja nikakor in nikoli ni relativizirala nasilja nad otroki. S svojimi prizadevanji za zaščito žrtev nasilja in zoper nasilje nad otroki vsa ta leta kaže na to, da mora biti toleranca do nasilja ničelna. V kolumni povsem eksplicitno zapiše, da »nasilje ne sme biti dopustno ne nad odraslimi in ne nad otroki, tudi psihično ne, saj jih uniči, celo bolj kot klofute«. In poziva, da naj ga vendar ne skrivamo v vzgojo, ki naj bi ga opravičevala.

Varuhinja torej tako s svojimi stališči (tudi v kolumni) kot tudi z vsemi svojimi dejanji vsa leta kaže, da se še kako zaveda problema nasilja nad otroki. Ne pristaja pa na to, da bi nekateri radi »skozi »šivankino uho« spravili na dan odsotnost zdrave pameti«.

Naj odgovorimo še na vaša vprašanja.

Kako preganjati pojave nasilja zakonsko? Nezakonito ravnanje prijaviti pristojnim organom pregona, to sta policija in tožilstvo.

Kako jih preprečiti? Z aktivno politiko države, ozaveščanjem in večanjem občutljivosti, ter ne nazadnje tudi s soočanjem različnih stališč v javnih razpravah.

Kakšna je tu vloga Varuha?

Institucija, ki jo varuhinja vodi od februarja letos, si že leta prizadeva za zaščito (pravic) otrok. Nadzoruje uresničevanje določil Konvencije o otrokovih pravicah, k čemur je država zavezana. Leta 2002 je steklo načrtno in poglobljeno spremljanje nasilja nad otroki v družinskem okolju. Varuh se zavzema za pripravo sistematičnih programov za zmanjšanje nasilja nad otroki in zaščito pred njim, kar pomeni hkrati tudi prizadevanje za varno, nenasilno družbo (in državo). Gre za iskanje pozitivnih strategij in globalno obravnavo, ki je kot strateška usmeritev skladna s strategijo dela Evropske mreže ombudsmanov za otroke (ENOC) in razvidna iz veljavnih dokumentov Sveta Evrope.

Varuh človekovih pravic nikoli ni podpiral kakršnekoli tolerance nasilja nad otroki, kamor štejemo tudi telesno kaznovanje otrok. V svojih letnih poročilih smo večkrat opozarjali Vlado Republike Slovenije, naj normativno prepove telesno kaznovanje kot poseg v otrokovo telesno in duševno integriteto. Naše stališče je nedvoumno, saj štejemo za kršitev otrokovih pravic vsako klofuto, pa tudi vse oblike psihičnega nasilja, kar opredeljuje tudi zakon o preprečevanju nasilja v družini (pripravljen in sprejet na pobudo Varuha).

Že samo prelet letnih poročil varuha in spletnih strani Varuha www.varuh-rs.si lahko pokažeta širino dejavnosti Varuha proti nasilju nad otroki. Drugi viri bi dodali še marsikaj. Usmeritev Varuha pod vodstvom dolgoletne borke za žrtve nasilja in zaveznice vseh otrok varuhinje Vlaste Nussdorfer ostaja enaka: nasilju reči ne.


Nataša Kuzmič
Svetovalka za odnose z javnostmi
Varuh človekovih pravic RS


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.