Natisni vsebino

O sanaciji Celjske kotline na srečanju s civilno družbo

13.06.2013 15:28
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je včeraj, 12. 6. 2013, pripravil četrto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2013. Tovrstna srečanja so do sedaj potekala v prostorih Varuha, tokrat pa so se varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek s predstavniki civilne družbe srečale v Celju.

Udeleženci srečanja so v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje govorili o onesnaženju Celjske kotline in rešitvah. Sprejeli so naslednje sklepe:

  • Projekt sanacije Celjske kotline se mora nadaljevati, vključiti je treba strokovnjake iz lokalnega okolja ter druge, ki so v omenjeni skupini sodelovali že v preteklosti.
  • Pri sprejemu Strategije 2014 - 2020 je treba ločiti degradirana ter prekomerno onesnažena območja in  zagotoviti finančno perspektivo za sanacijo.
  • Nujen je sprejem predpisa, ki bo Celjsko kotlino opredelil kot degradirano območje, prav tako naj se sprejme predpis o izvajanju ukrepov sanacije Celjske kotline.
  • Zagotovi naj se neodvisno izvajanje meritev izpustov tako, da plačnik storitev merjenja ne bo onesnaževalec.
  • Nadaljevati je treba z akcijami ozaveščanja lokalnega prebivalstva o stanju onesnaženosti zraka Celjske kotline in o vplivih onesnaženega zraka ter uporabe vrtnin na zdravje ljudi.

Ob tej priložnosti si je varuhinja človekovih pravic s sodelavkami in predstavniki Civilne iniciative Celje ogledala območje stare cinkarne.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.