Natisni vsebino

Namestnik varuhinje o težavah ob namestitvah oseb na varovane oddelke na podlagi sodne odločbe

16.04.2015 16:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih se je s sodelavko Lili Jazbec v četrtek, 16. 4. 2015, udeležil posveta, ki ga je organiziral Socialno varstveni zavod Hrastovec. Namenjen je bil srečanju vseh deležnikov, ki kakorkoli sodelujejo pri vzpostavljanju in zagotavljanju institucionalne oblike skrbi za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Udeleženci so razpravljali o obstoječem pravnem okvirju in možnosti skrbi za osebe s težavami v duševnem zdravju, o izvajanju procesa deinstitucionalizacije ter o medsebojnemu sodelovanju. Prav tako so govorili tudi o težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in iskanju rešitev.

Namestnik je v tej zvezi izpostavil težave (posebnih) socialno varstvenih zavodov ob namestitvah oseb na varovane oddelke preko kapacitete oddelka na podlagi sodne odločbe. Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je na izpostavljeno problematiko in svoje ugotovitve sicer večkrat opozarjal, tudi v letnih poročilih Varuha za leta 2011, 2012 in tudi v zadnjem za leto 2013, str. 96. Varuh nedvomno podpira prenovo varovanih oddelkov da bodo zadostili vsem tehničnim pogojem za njihovo verifikacijo. Podpira pa tudi vsa druga prizadevanja (vključno z nujno potrebno širitvijo zmogljivosti), da bi se vprašanje nameščanja oseb na varovane oddelke posebnih socialno varstvenih zavodov s sklepom sodišča uredilo tako, da bi ne prihajalo do prekoračitev kapacitete oddelkov posameznega zavoda ali do nameščanja oseb z določeno diagnozo duševne motnje na oddelke, kjer so lahko moteči ali celo nevarni za sebe, druge stanovalce in tudi zaposlene in seveda, da bo zagotovljena ustrezna nadaljnja obravnava teh oseb. Pripominjamo tudi, da je Vrhovno sodišče RS v sklepu z dne 19. 12. 2013, opr. št. II Ips 351/2013 poudarilo, da v primeru, ko oseba izpolnjuje pogoje za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve, socialnovarstveni zavod z verificiranim varovanim oddelkom ne more uspešno nasprotovati sprejemu s trditvami o pomanjkanju prostorskih in kadrovskih zmožnosti, saj bi se sicer izkazalo, da navedeni ukrep iz 74. člena ZDZdr sploh ni izvedljiv.

Varuh še posebej pozdravlja napoved organizatorja posveta, da se bodo možnosti za izvajanje preseljevanja v skupnost in medsebojno sodelovanje različnih deležnikov, ki že izvajajo skupnostne oblike skrbi, opredelile v nadaljevanju posveta, ki bo predvidoma v septembru 2015.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.