Natisni vsebino

Namestnica znova z glavno tržno inšpektorico ter predstojnico Inšpekcijskega sveta

16.12.2013 15:20
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in glavna tržna inšpektorica ter predstojnica Inšpekcijskega sveta Andrejka Grlič sta se danes, 16. 12. 2013, srečali na delovnem sestanku v prostorih Varuha človekovih pravic.

Strinjali sta se z ugotovitvijo, da se na nivoju Inšpekcijskega sveta sprejeti sklepi o obveznem obveščanju prijaviteljev o prejetih prijavah oziroma o odgovarjanju inšpekcij na dopise strank, učinkovito uresničujejo v praksi.
Gradbena inšpekcija je sprejela usmeritve za prioritete dela in jih javno objavila, kar sta sogovornici prav tako ocenili kot rezultat skupnih prizadevanj tako Varuha kot Inšpekcijskega sveta.

V nadaljevanju sta sogovornici izpostavili primere izigravanja zakonodaje. Evidentno je namreč, da posamezniki v okviru opravljanja gostinske dejavnosti kljub večkratnim opozorilom zaobidejo zakonodajo na področju javnih prireditev. Nujna je sprememba zakonodaja, ki bi takšne primere onemogočila. O tem sta obe že pisali ministru za notranje zadeve.

Namestnica varuhinje in glavna tržna inšpektorica sta spregovorili tudi o problematiki spreminjanja uporabnosti poslovnih objektov in njihovem umeščanju v stanovanjska naselja.

Ob zaključku sta se sogovornici dogovorili, da se bosta tudi v prihodnje redno srečevali ter skupaj reševali odprta vprašanja in dileme.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.