Natisni vsebino

Namestnica varuhinje na konferenci o kršitvah pravic prekarnih delavcev

20.11.2014 16:54
Kategorija: Delovanje in dogajanjeNamestnica  varuhinje človekovih pravic mag. Kornelija Marzel se je v sredo, 19.11.2014 v Ljubljani udeležila Nacionalne konference Novodobno suženjstvo-prekarne oblike dela na trgu dela, ki jo je organiziralo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo.

V nagovoru je udeležencem predstavila problematiko prekarnih delavcev skozi oči Varuha človekovih pravic RS. V letu 2013 je Varuh obravnaval skoraj 400 pobud, kjer so posamezniki navajali kršitve delovnopravne zakonodaje. Velik del teh pobud (poleg neplačevanja plač in prispevkov za socialno varnost) predstavljajo kršitve na področju fleksibilnih oziroma prožnih oblik dela, kjer gre za manj varne oblike zaposlovanja, ki odstopajo od konvencionalnih oblik (zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom). Te nekonvencionalne oblike ne pomenijo ustrezne socialne varnosti in velikokrat vodijo do kršitev pravic zaposlenih. Pri tem gre za delo za določen čas, za delo preko avtorskih in drugih pogodb, za siljenje v odpiranje lastnih s.p. oziroma drugih gospodarskih subjektov, agencijsko delo, študentsko delo in drugo. Posebej so tem oblikam zaposlitev izpostavljeni novinarji in zaposleni v kulturi.

Nestalni in majhni prihodki, neustrezna socialna varnost, negotovost dostopa do stanovanja, izobraževanja, nezadovoljiva socialna mreža so pogoste posledice prekarnih oblik dela. Vse to povzroča ranljivost posameznikov, tako mladih kot tudi starejših. Prizadeto in ranjeno je dostojanstvo zaposlenega, pravica do zasebnega in družinskega življenja. Poleg učinkovitega nadzora so nujne tudi sistemske spremembe.

Namestnica varuhinje se je dotaknila tudi volonterskega pripravništva. Kjer je pripravništvo nujno za pridobitev naziva in za kvalitetno opravljeno delo, naj se zagotovita kakovostno mentorstvo in tudi primerna nagrada, je poudarila med ostalim.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.