Natisni vsebino

Na srečanju z ministrico Kopačevo o številnih temah

13.01.2014 15:25
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes, 13. 1. 2014, v prostorih Varuha skupaj z namestnikom Tonetom Dolčičem ter svetovalci in svetovalkami pri Varuhu srečala z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak in njenimi sodelavci in sodelavkami.

Zvočni posnetek izjave po srečanju.

Varuhinjo je ministrico seznanila, da se na Varuha obrača veliko ljudi, ki so nezadovoljni z dolgotrajnostjo reševanja pritožbenih postopkov. Ministrica je pojasnila, da imajo veliko pritožb na drugi stopnji, največ jih je zaradi spremenjene socialne zakonodaje, nekaj manj na področju štipendij, kjer naj bi v dveh mesecih zaostanke odpravili. Vlada je za rešitev tega problema ministrstvu namenila dodatna sredstva in odobrila dodatne zaposlitve, vendar so tudi postopki za zaposlitev dolgotrajni. Pritožbe za denarno socialno pomoč rešujejo sproti in prioritetno. Razmišljajo o reorganizaciji, tudi Centrov za socialno delo, saj ugotavljajo, da vsi prebivalci Slovenije nimajo dostopa do enake kakovosti storitev CSD-jev.

Namestnik je ob tem še enkrat opozoril, da sedanje posledice izhajajo iz nepremišljeno sprejete zakonodaje, na kar je Varuh opozoril prejšnjo vlado. Ministrica je temu pritrdila in opozorila, da je zakonodaja do uporabnikov tudi precej neprijazna. Prava neuki ljudje iz nje težko razberejo, kako lahko uveljavljajo določeno pravico, zato na ministrstvu želijo takšne informacije približati uporabnikom.

Varuhinjo je zanimalo, kdaj namerava vlada v sprejemanje dati družinski zakonik in ali bo zagovorništvo, ki pri Varuhu še vedno poteka kot projekt brez pravne osnove, v njem urejeno. Ministrica jo je seznanila, da bo po letnem načrtu vlade zakonik na vladi novembra letos, da pa se boji, da določene v njem podane ureditve zaradi pomanjkanja sredstev vsaj do leta 2016 ne bodo mogle zaživeti. Kot primer je navedla reorganizacijo sodišč. Družinski zakonik nameravajo pregledati, saj se je družinsko varstvo v teh letih spreminjalo. Po potrebi naj bi ga posodobili z najnovejšimi in za naše razmere uporabnimi dognanji iz tujine. Zagovorništvo otrok naj bi bilo po njenih besedah urejeno v družinskem zakoniku.

Varuhinja in ministrica sta govorili še o zelo pereči problematiki vključevanja otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi motnjami v vzgojne zavode in vključevanju mladostnikov v zavode na podlagi sklepov sodišč. Sklenili sta, da varuhinja povabi vsa ministrstva, ki naj bi prispevala svoj delež k ureditvi tega in še drugih vprašanj, da se kmalu srečajo in o tem pogovorijo.

Govorili sta še o delu centrov za socialno delo na terenu, revščini, odpravi ugotovljene kršitve v zvezi z diskriminacijo študentov invalidov pri prevozu od kraja bivanja do kraja izobraževanja, problematiki prevoza oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki so vključene v posebni program izobraževanja in so stare nad 18 let ter o sodelovanju v zvezi s poročili Varuha kot DPM iz obiskov domov za starejše.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.