Natisni vsebino

Na srečanju s posebno predstavnico Generalnega sekretarja OZN-a o pravicah otrok

08.04.2014 15:50
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič sta se danes srečala z Marto Santos Pais, posebno predstavnico Generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki. V prostorih Varuha so govorili o uresničevanju pravic otrok.

Posebna predstavnica Generalnega sekretarja OZN je predstavila tri osnovne cilje delovanja OZN na področju prevencije nasilja nad otroki, in sicer preventivno raven, s katero želijo med otroki povečati zavedanje o nesprejemljivosti nasilja in občutek zaupanja do odraslih, ki jim lahko pomagajo, če se znajdejo v takšnih situacijah. Nadalje spremljajo, kako se implementira program boja proti nasilju nad otroki in tretjič spodbujajo sprejem ustrezne nacionalne zakonodaje.

Povedala je še, da leta 2011 sprejeti tretji protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopkih pred Odborom za otrokove pravice, omogoča posameznim otrokom in skupinam otrok, da vložijo pritožbe zoper državo v primerih, ko jim ta ni ali ne bo zadovoljivo rešila zatrjevanih kršitev pravic iz konvencije in njenih protokolov.

Izpostavila je še odsotnost celovite nacionalne raziskave o nasilju nad otroki v Sloveniji in ob tem omenila že narejeno delno raziskavo Nasilje v šolah, ki bi jih bilo smiselno vključiti v vseslovensko raziskavo. Zanimalo jo je delo Varuha na področju pravic otrok in njegove glavne ugotovitve.

Varuhinja je izpostavila srečanja s civilno družbo, ki je glavni akter dostopanja do posameznikov, tudi posameznih otrok, obenem pa močan vir informacij za Varuha. Omenila je projekt Zagovornik – glas otroka, za institucionalizacijo katerega vlada trenutno nima sredstev, zato ta še vedno poteka kot projekt pod koordinacijskim okriljem Varuha. Največ kršitev Varuh zaznava na področju kršenja pravic otrok v ločitvenih razmerjih in pri tem dolgotrajnost sodnih postopkov. Varuh si prizadeva za specializacijo sodišč, je še omenila varuhinja. Povedala je še, da je bila ureditev prepovedi telesnega kaznovanja otrok predvidena v družinskem zakoniku, ki pa je padel na referendumu. Varuh se srečuje tudi z vprašanjem dela otrok pod 15. leti, spremlja pa tudi problematiko prisilnih porok mladoletnih oseb. Varuhinja je ocenila, da je težava na področju varovanja pravic predvsem v uveljavljanju sprejete zakonodaje, na pomanjkanje le-te, in v neprepoznavanju določenih situacij kot problematičnih.

Govorili so še o nasilju v šolah, zdravstvenem varstvu otrok, ki naj bi ga vsi otroci v Sloveniji imeli urejenega. Pogovarjali so se še o nujnosti razvijanja medgeneracijske mediacije, ki je ponekod v šolah že našla svoj domicil, in o revščini otrok.

Kot izredno pozitivno so ocenili včerajšnji nacionalni otroški parlament, kjer so otroci izpostavili predvsem problem revščine in s tem povezane prehrane, vprašanje spolnih zlorab in možnosti ukrepanja ter pravico do zasebnosti. Izrazili so navdušenje nad visoko ravnijo poznavanja družbene problematike med osnovnošolci.

Varuhinja je posebno odposlanko seznanila še z načrtovanimi aktivnostmi na področju pravic otrok, med drugim s spremembo namembnosti prostorov v prvem nadstropju za otroke in postavitev varne točke.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.