Natisni vsebino

Na poslovanju v Novi Gorici s skoraj 40 pobudniki

08.09.2016 12:26
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci tokrat poslovala v Novi Gorici. V štirih skupinah po dva so na pogovor sprejeli 38 ljudi, ki so ocenili, da jim pri uveljavljanju njihovih pravic do države lahko pomaga Varuh človekovih pravic RS (Varuh). Varuhinja se je sestala tudi z županom občine Matejem Arčonom in njegovima sodelavkama, ugotovitve pa je predstavila na krajši novinarski konferenci. Popoldne se je udeležila prvega v nizu desetih dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v Evropski uniji.

Zvočni posnetek novinarske konference (MP3)


Na novinarski konferenci je povedala, da je bil obisk Nove Gorice že deseti v 21 letih, zgodbe ljudi pa, kot vedno, izredno raznolike. Opozorila je na neurejenost plačevanja neprostovoljnih namestitev v socialno varstvene zavode, o čemer je javnost opozarjala že na novinarski konferenci v Lukavcih. S takšnim primerom se je srečala tudi v Novi Gorici. Na problem bo vsekakor znova opozorila ministrstva za pravosodje, zdravje in delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predstavila je primer pobudnika, ki mu je zobozdravnik slabo izdelal protezo, za katero pa je zobozdravniku Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije storitev že plačalo. Pobudnik na socialnem robu je tako ostal brez funkcionalne proteze in brez možnosti, da bi mu jo brez plačila izdelal drug zobozdravnik. Pričakuje, da bo ZZZS z nadzorom ugotovil, da je iz zdravstvene blagajne plačal nekvalitetno storitev in mu omogočil ponovno izvedbo pri drugem izvajalcu. Opozoril je še na slabo komunikacijo Zdravniške zbornice.

Poleg tudi Varuhu že znanega primera sanacije plazu in več kot desetletje bojevanja za odpravo smradu na eni izmed lokacij občine, je predstavila še primer izbrisane osebe, za katero so takoj, ko je zaprosila za odškodnino, ugotovili, da sploh ni bila izbrisana. Varuh bo primer preučil.

Na varuhinjo in svetovalko pri Varuhu Sabina Dolić so se obrnili tudi azbestni bolniki, ki so zadovoljni, da je bolezen končno uvrščena na seznam poklicnih bolezni. Varuhinja pa vendarle ugotavlja, da je kapital še vedno pred zdravjem ljudi in čistim okoljem.

Povedala je, da jo je župan Arčon seznanil z delovanjem občine. Pohvalila je skrb za ranljive skupine in odprta vrata za mladoletne begunce brez spremstva, omenila pomanjkanje družinskih zdravnikov, kar pri poslovanju zunaj sedeža v različnih krajih Slovenije pogosto sliši.

Namestnik varuhinje Tone Dolčič, ki je s svetovalcev pri Varuhu Lanom Vošnjakom na pogovor spreje deset ljudi, je posebej izpostavil pripombo pobudnika, da je čedalje manj primernih mentorjev za osebe v duševnem zdravju. Namestnik je poudaril, da je še vedno nerešena problematika civilnih odškodnin invalidom 2. Svetovne vojne. Italija je odškodnine izplačala tedanji zvezni državi, ki pa sredstev ni namenila oškodovancem. Varuh ocenjuje, da mora Slovenija kot pravna naslednica vse krivice popraviti in oškodovancem, ki jih je vsako leto manj, odškodnine izplačati.

Srečala sta se tudi s primeroma družinskih razmerij, ker pa sodni postopki še potekajo, v katere se Varuh ne sme vtikati, posebnih kršitev, da bi to vendarle smel, pa nista zaznala, sta podala le nasvet.

Še vedno je pereča problematika nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je po mnenju pobudnikov previsoko in neusklajeno med občinami. Kriteriji zanj so nejasni in neprimerljivi, Varuh ocenjuje, da bi jih država morala poenotiti.

Namestnica mag. Kornelija Marzel je s svetovalko pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen sprejela 10 ljudi, posebej pa je izpostavila notranje težave med člani društva, kjer sta podali le nasvet, saj gre za zasebno pravno osebo, do katere Varuh nima pristojnosti.

Opozorila je na primer, ko je pobudnica od Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport prejela zavrnilno odločbo o napredovanju, kljub temu, da je izpolnjevala vse pogoje. Ministrstvo je odločilo, da njena aktivna (in ne pasivna) udeležba na mednarodnem kongresu zaradi številnih zlorab s potrdili o udeležbi, ne bo veljala kot kriterij pri napredovanju. Pobudnico še čudi, da je s podobnimi pogoji njena kolegica celo napredovala. Varuh bo primer preučil.
Namestnica je opozorila še na primer 20-letnega odločanja Ministrstva za okolje, kar je nedopustno.

Prejela je tudi primer prostovoljne vključenosti v invalidsko zavarovanje, o čemer je Ustavno sodišče že odločalo in ocenilo, da neustavnosti ni. Gospa se z njegovo odločitvijo ne strinja, prav tako tudi ne Varuh človekovih pravic, poudarjamo pa, da odločbe US spoštujemo, je povedala namestnica Marzelova. Dodala je, da pričakujemo odločitev US glede vloge Varuha o dokupljeni pokojninski dobi.

Občino smo seznanili z nezadovoljstvom pobudnice, ki zatrjuje, da občina nima ustreznih meril za dodeljevanje sredstev nevladnim organizacijam, je povedala namestnica. Občina je varuhinji situacijo zadovoljivo pojasnila, je še dodala.

S svetovalko sta se srečali še s primerom licenciranja trenerjev, primerom davčne izvršbe ter primerom sodne deponacije oporoke, ki ima posledice za dediče. Varuh bo primere preučil.

Namestnik Šelih je poudaril, da je s svetovalcem Robertom Gačnikom sprejel 9 ljudi, ki so se pritoževali nad ukrepanjem okoljske inšpekcije glede hrupa iz gostinskega lokala in nad policijskim postopkom, kjer že eno leto ni odgovora na pritožbo.

Pobudniki so izpostavili tudi vprašanje upoštevanja nadur pri določanju pokojnine, ukvarjala pa sta se tudi s primerom dostopanja do določenih parcel ter primerom plačila oskrbe v socialno-varstvenem zavodu.

Večina primerov terja ukrepanje Varuha, zato bomo odprli pobude, je še povedal namestnik Šelih.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.