Natisni vsebino

Izmenjava izkušenj med Varuhom in Pučkim pravobraniteljem Republike Hrvatske

07.10.2015 12:57
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj s svojimi sodelavci, namestniki Jernejem Rovškom, Kornelijo Marzel, Tonetom Dolčičem in Ivanom Šelihom ter Bojano Kvas, generalno sekretarko Varuha ter Martino Ocepek, direktorico strokovne službe Varuha, na obisk in pogovore sprejela Loro Vidović, hrvaško ombudsmanko z njeno namestnico Lidijo Lukina Kezić in namestnikom Mariom Krešićem.

Enodnevni obisk najvišjih predstavnikov Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske je bila priložnost za pogovore o aktualnih vprašanjih delovanja obeh institucij, predstavitev dela in organiziranosti ter izmenjavo informacij, izkušenj in spoznanj. Lora Vidović je širšemu strokovnemu kolegiju Varuha človekovih pravic RS predstavila delovanje in dosežke hrvaškega ombudsmana.

Institucija hrvaškega ombudsmana je bila v hrvaški državni in pravni sistem vpeljana leta 1990. S spremembo ustavnih določil, ki opredeljujejo njen status, so se razširile pristojnosti in krepila se je njena vloga. Hrvaški ombudsman je skladno s 93. členom hrvaške ustave zastopnik hrvaškega parlamenta za promocijo in varstvo človekovih pravic in svoboščin, zapisanih v ustavi, zakonih in mednarodnih pravnih instrumentov na področju človekovih pravic in svoboščin, ki jih je Republika Hrvaška sprejela. Novi zakon o hrvaškem ombudsmanu iz leta 2012 opredeljuje in razširja poslanstvo te institucije pri spodbujanju človekovih pravic, pri odnosih z javnostmi, raziskavah, institucionalnem sodelovanju in sodelovanju z organizacijami civilne družbe. Zakonsko so uredili institucionalno združitev Centra za človekove pravice s hrvaškim ombudsmanom, da bi okrepili zmogljivosti za promocijske dejavnosti na področju človekovih pravic.

Tako so izpolnili priporočila organov OZN. Mednarodni koordinacijski odbor nacionalnih institucij za promocijo in zaščito človekovih pravic (predstavniško telo nacionalnih institucij za varovanje človekovih pravic pri Svetu za človekove pravice OZN) je v letu 2008 sprejelo akreditacijo hrvaškega ombudsmana kot neodvisne nacionalne institucije z najvišjim statusom A po tako imenovanih Pariških načelih (načela v zvezi s statusom nacionalnih institucij za promocijo in varstvo človekovih pravic). Ta načela postavljajo visoke standarde glede neodvisnosti pri delu in vspodbujajo h krepitvi institucionalnih zmogljivosti pri  varstvu človekovih pravic.

Hrvaškega ombudsmana in njegove / njene namestnike izvoli hrvaški parlament za dobo osmih let. Deluje za zaščito pred kršitvami človekovih pravic, ki jih storijo državni organi in pravne osebe z javnimi pooblastili. Je osrednje telo za boj proti diskriminaciji in tudi preventivni nacionalni mehanizem za preprečevanje mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Pri svojem delu je neodvisen in samostojen.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.