Natisni vsebino

Na Dunaju o pravici do svobode izražanja

07.07.2014 14:07
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je 3 in 4. julija na Dunaju udeležil konference OVSE (Suplementary Human Dimension Meeting) z naslovom Promocija svobode izražanja: o pravicah, odgovornostih in zavezah OVSE.

Uvodni del enega od osrednjih dogodkov na temo človekovih pravic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je odprla in vodila Predstavnica OVSE za svobodo medijev Dunja Mijatović. Predstavila je novega direktorja ODIHR (Urad za demokratične institucije in človekove pravice) Nemca Michaela Georga Linka, ki je pred kratkim nadomestil Janeza  Lenarčiča.

Ta je je v svojem prvem nastopu v novi funkciji med drugim posebej poudaril, da ne more biti svobodnih in demokratičnih volitev brez svobode medijev. Mediji so posredniki med volivci in tistimi, ki nastopajo na volitvah. Poudaril je tudi pomen novih možnosti izražanja mnenj, ki jih uporabljajo zlasti, ki dajejo nove možnosti izvajanja neposredne demokracije. Omenil je tudi, da omejevanje sovražnega govora nalaga državam obveznosti aktivnega pristopa; morajo se aktivno zavzemati za preprečevanje skrajnih oblik izražanja sovražnosti, teh dogodkov ne morejo le pasivno spremljati.

Predsedujoči Sveta OVSE ambasador Thomas Gremlinger je prebral zaveze in stališča OVSE in drugih mednarodnih organizacij glede svobode izražanja in medijev. Visoka komisarka za človekove pravice Navanethem Pilay je izrazila stališča OZN o svobodi izražanja in poudarila, da je svoboda izražanje tesno povezana z izvrševanjem drugih človekovih pravic, zato predstavlja temelj za realizacijo številnih drugih pravic. Tesno je povezana tudi s pravico sprejemanja in posredovanja informacij (pravico do obveščenosti).  

Udeleženci so večkrat poudarili, da svoboda izražanja vsebuje tudi obveznosti in odgovornosti vseh dejavnikov na tem področju, tudi posebne obveznosti držav, da s svojo aktivno vlogo prispevajo k uresničevanju svobode izražanja in svobode medijev, ne le, da pasivno spremljajo dogodke in v primerih kršitev teh temeljnih pravic ne ukrepajo. Poudarili so tudi, da naj države spodbujajo samoregulacijo in promocijo svobode izražanja, demokratične standarde in sodno prakso (npr. ESČP). Ponovno je bila poudarjena potreba po dekriminalizaciji kaznivih dejanj na področju varovanja časti in dobrega imena. Govor pa je bil tudi o nenadomestljivi vlogi civilne družbe, novinarskih združenj in potreba po solidarnosti v njihovih vrstah.

Konferenca je bila razdeljena na tri vsebinske sklope. Prvi je bil posvečen pravici do svobode izražanja, drug odgovornostim v okviru pravice do izražanja, tretji pa vlogi OVSE in civilne družbe.

Namestnik Rovšek je v okviru tretjega vsebinskega sklopa o vlogi OVSE in civilne družbe predstavil delovanje Varuha človekovih pravic RS na področju etike javne besede kot posebnega področja dela Varuha in načine sodelovanja z nevladnimi organizacijami na tem področju. Navedel je redne stike Varuha z nevladnimi organizacijami, ki predstavljajo za Varuha dodaten vir informacij, tako glede sistemskih kot posamičnih problemov na tem področju. Te informacije ima Varuh možnost predstaviti odločevalcem in parlamentu prek letnega poročila in njegovih priporočil. Omenil je tudi delovanje Novinarskega častnega razsodišča, ki na tem področju neodvisno uspešno deluje že vrsto let brez zunanje pomoči, ter nekatere projekte, pri katerih sodeluje tudi Varuh (Smernice za poročanje o otrocih in projekt Spletno oko).


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.