Natisni vsebino

Minister Židan se je na povabilo varuhinje srečal s predstavniki civilne družbe s področja okolja

27.02.2014 16:36
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek so na tokratno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja povabile ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana. Minister se je vabilu odzval v četrtek, 27. 2. 2014, s svojo številno ekipo. S predstavniki civilne družbe je v sejni sobi Varuha govoril so o številnih temah, in sicer o

 • meritvah prašenja v okolje okoli  deponije odpadne titanove sadre za Travnikom;
 • problematiki kadrovske podhranjenosti inšpekcije za okolje in naravo;
 • problematiki invazivnih rastlin, gensko spremenjenih organizmov, prehranski samooskrbi, investicijah;
 • tem, kako uskladiti pospeševanje kmetijstva v namene samooskrbe z ohranitvijo habitatnih pogojev za življenje in razvoj ogroženih živalskih in rastlinskih vrt na področju varovanega območja Natura 2000 oziroma v Krajinskem parku Ljubljansko barje;
 • spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob;
 • prepoznavanju koristnosti NVO, o Nacionalnem programu varstva okolja, spremembah Zakona o varstvu okolja, sodelovanju NVO s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja v sodnih in upravnih postopkih, sodelovanju ministrstva za kmetijstvo in okolje in ministrstva za zdravje za zagotavljanje uresničevanja 72. člena Ustave RS;
 • problematiki neusklajenosti zakonodaje;
 • širjenju industrije na neokrnjena kmetijska območja oziroma vprašanju ali ima kapital prednost pred kmetijstvom in varovanjem okolja;
 • projektu COHEIRS v JV regiji oziroma porečju reke Krke;
 • Uredbi o emisiji vonja, reševanju problematike neprijetnih vonjav v praksi - v primeru Koto d.o.o.,  medresorskem sodelovanju pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj;
 • aktiviranju poklica rezervni gozdar, spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih;
 • problematiki onesnaževanja na Logu pri Brezovici.


Varuhinja in minister sta po dveh urah pogovorov med tem, ko je njegova številna ekipa še nadaljevala razpravo o številnih vprašanjih , podala izjavo za javnost. Minister je odgovoril tudi na nekaj vprašanj novinarke.

Izjavo lahko poslušate tukaj.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.