Natisni vsebino

Minister za pravosodje danes delovno pri varuhinji

23.12.2014 17:46
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 23. 12. 2014, na delovni obisk prvič sprejela ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča z njegovimi sodelavci.

Po srečanju sta podala skupno izjavo za javnost. Zvočni posnetek izjave lahko poslušate tukaj.

Varuhinja in njeni namestniki Ivan Šelih, Jernej Rovšek in mag. Kornelija Marzel so ministra s sodelavci, državno sekretarko Tino Brecelj, državnega sekretarja Darka Stareta in vodjo  kabineta Matica Zupana, seznanili z nekaterimi vprašanji s področja izvrševanja kazenskih sankcij, problematiko delovanja sodstva in odvetništva ter delovanjem državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Namestnik Šelih je med drugim opozoril na nujno sistemsko sledenje realizaciji priporočil Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT).

Govorili so še o prekinitvi prestajanja kazni zapora zaradi zdravstvenih razlogov in položaju starejših, invalidnih in drugače gibalno oviranih oseb na prestajanju kazni zapora. Dotaknili so se vprašanje prezasedenosti zavodov za prestajanje kazni zapora, učinkovitega pravnega sredstva, večje uporaba alternativnih kazenskih sankcij kot nadomestila kazni zapora.

Predstavniki Varuha so se znova zavzeli za dejavno izvrševanje kazni zapora in tudi (zlasti) pripora ter v tej luči posebej poudarili možnost samooskrbe zavodov in možnosti za delo zaprtih oseb.

Govorili so o ukinitvi uklonilnega zapora, kadrovskih standardih v zavodih za prestajanje kazni zapora, izvajanju Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in drugi kadrovski problematiki.

Dotaknili so se vprašanja ocenjevanja upravičenosti uporabe prisilnih sredstev, prihodnosti prevzgojnega doma Radeče – Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje – Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana  ter seznanitvi žrtev kaznivih dejanj (zlasti zoper življenje in telo) o (predčasnem) odpustu storilca s prestajanja kazni zapora.

Izpostavili so problematiko Enote za forenziko, dolgotrajnost sodnih postopkov in kakovost sojenja, ureditev brezplačne pravne pomoči in pro-bono dela odvetnikov.

Spregovorili so še o problematiki plačevanja stroškov bankam v postopkih izvršb, o opozorilih nekaterih nevladnih organizacij na problematično kazensko obravnavo nekaterih tujcev, beguncev iz Sirije, se dotaknili problematike vpogledov v tožilske spise in problematike obravnavanja prijav zoper delo odvetnikov.

Govorili so o primerih presoje opravičenosti izostanka zaradi zdravstvenih razlogov vabljene osebe na sodni narok in varstvu tretjih oseb v kazenskem postopku

V dobri uri intenzivnega pogovora so se dotaknili še ureditve možnosti za pridobitev identifikacijskih podatkov od upravljavcev spletnih strani o uporabnikih, ki jim je na podlagi njihovih izjav očitano kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo.
Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.