Natisni vsebino

MDDSZ opozorjen na nedopustne zaostanke pri reševanju pritožb zoper odločbe CSD-jev

28.05.2014 10:57
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič s sodelavci se je 27. 5. 2014 sestal s predstavnikoma Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Nacetom Kovačem, v. d. generalnega direktorja direktorata za socialne zadeve, in Barbaro Starič Strajnar, vodjo Upravno pravnega sektorja.

Obravnavali so nekatera odprta vprašanja v zvezi z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in z zakonom o socialnovarstvenih prejemkih, ki jih iz prejetih pobud zaznava Varuh.

Predstavnika ministrstva sta bila posebej opozorjena na nedopustne zaostanke ministrstva pri reševanju pritožb zoper odločbe centrov za socialno delo in na po mnenju Varuha neustrezno prakso in zakonsko ureditev, ki lahko povzroča neutemeljene posege v pravice posameznikov, o čemer bo Varuh več objavil tudi v letnem poročilu. Na podlagi prejetih informacij Varuh ocenjuje, da je Ministrstvo vendarle začelo reševati akuten problem, ki ogroža temelje socialne in pravne države.

Ministrstvo je varuha seznanilo tudi z navodili, ki jih zaradi izvrševanja omenjenih zakonov oblikujejo v pomoč centrom za socialno delo.

Predstavniki Varuha so izrazili tudi interes, da se še pred medresorskim usklajevanjem seznanijo s predvidenimi novimi zakonskimi rešitvami, saj lahko Varuhova opozorila pomembno izboljšajo predlagane rešitve.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.