Natisni vsebino

Korak naprej pri obravnavi oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju

23.02.2017 12:54
Kategorija: Delovanje in dogajanjeNamestnik varuhinje Ivan Šelih in njegov sodelavec Jure Markič sta se 23. 2. 2017 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila prvega sestanka medresorske Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za osebe z najtežjimi oblikami težav v duševnem zdravju, ki jo je že v letu 2016 imenovala Vlada Republike Slovenije.

Naloge skupine so med drugim preučiti modele dobre prakse v tujini ter pripraviti analizo trenutnega stanja obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju, ki zaradi hudih oblik motenj v duševnem zdravju ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih, ne zmorejo obravnave v obstoječih institucionalnih oblikah (oddelki pod posebnim nadzorom v psihiatričnih bolnicah, forenzični psihiatrični oddelek, varovani oddelki socialnovarstvenih zavodov, zapori) niti obravnave v skupnosti. Hkrati mora pripraviti tudi elaborat, katerega del predstavlja izvedba pilotnega projekta.

Člani skupine so se na svojem prvem sestanku dogovorili o poteku dela, in sicer, da najprej preučijo modele dobre prakse v tujini ter da pripravijo analizo trenutnega stanja obravnavane problematike, ki jo s posebno pozornostjo spremlja tudi Varuha človekovih pravic RS. Nanjo je še posebej opozorila prenova projektne naloge za ustanovitev Enote za forenzično psihiatrijo (več o tem v poročilu Varuha za leto 2015, str. 100-102).

Sestanek delovne skupine kaže na prvi korak naprej k iskanju bolj ustreznejših rešitev obravnave oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Ta je sedaj v praksi namreč vir mnogih težav, na kar kažejo tudi obravnavane pobude pri Varuhu.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.