Natisni vsebino

Komisija DZ RS za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti obravnavala Varuhovo poročilo za leto 2013

30.10.2014 11:02
Kategorija: Izjave za javnost


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njeni namestniki mag. Kornelija Marzel, Jernej Rovšek in Ivan Šelih, so se včeraj, 29. 10. 2014, udeležili 2. seje Komisije DZ RS za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti . Na komisiji so obravnavali Devetnajsto  redno letno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2013.

 

Vse poslanke in poslanci so prejeli tiskano različico Letnega poročila Varuha za leto 2013. Poročilo pa je Državni zbor RS dne 2. 7. 2014 objavil tudi v publikaciji Poročevalec. Članice in člani Komisije so prejeli tudi dodatno gradivo: Informacijo o realizaciji priporočil Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi osemnajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2012; Mnenje Vlade Republike Slovenije k Devetnajstemu rednem letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2013; Mnenje Državnega sveta RS z dne 16. 10. 2014, Osnutek predloga priporočil z dne 27.10 2014, dodatne predloge priporoči poslanske skupine SDS in odziv Zagovornika načela enakih možnosti.  

 

Varuhinja je v uvodu podala dodatno obrazložitev poročila, ki je sicer dolgo 384 strani in vsebuje 150 priporočil državnim organom in organom lokalnih oblasti. Varuh že pripravlja poročilo za leto 2014, ki pa ne bo krajše, kajti Varuh nenehno ugotavlja ponavljajoče se ali nove kršitve človekovih pravic. Obravnava letnega poročila je tako edinstvena priložnost, je menila, da država z vsemi svojimi institucijami pogleda, kakšno raven spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin zagotavlja njenim prebivalcem ter kaj lahko naredi za odpravo ugotovljenih kršitev. Letno poročilo Varuha obsega tudi poročilo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. DPM v izvajanju svojih nalog in pooblastil obiskuje vse kraje odvzema prostosti v Republiki Sloveniji in tako preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo.

 

Varuh je v letu 2013 z izdajo posebne publikacije in pogovorom obeležil 20. obletnico sprejetja Zakona o varuhu človekovih pravic. Letos pa že pripravljamo posebno publikacijo, s katero bomo obeležili 20. obletnici delovanja institucije. Tudi z njo skušamo odgovoriti na vprašanja ali je Varuh v naši državi potreben, kje so premiki in na katera vprašanja Varuh nenehno opozarja, pa ni zaznati pomembnega napredka.

 

Varuhinja je v nadaljevanju izpostavila nekatere poudarke, ki jih je sicer strnila v svojem uvodu k poročilu. Posebej je opozorila na nujnost spremembe nekatere zakonodaje in prakse delovanja državnih organov, kajti kljub tisočerim zakonom, predpisom, smernicam, resolucijam in programom ostaja človek sam pred vrati mogočne države ali sodstva, velikokrat brez osebne funkcionalne pismenosti in tudi pravne pomoči.

 

Poročilo za leto 2013 je drugačno, preglednejše, da lahko vsakdo hitro ugotovi, kaj Varuh ugotavlja in zakaj državi priporoča spremembe. Žal nekatera priporočila Varuh ponavlja že nekaj let, kar smo v poročilu posebej opozorili. Varuh je sicer zadovoljen z odzivom Vlade RS in nekaterimi premiki, vendar vztraja pri učinkovitejšemu odzivu države na ugotovljene kršitve.

 

Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je po strpni in kakovostni razpravi ter dobri oceni delovanja varuhinje Vlaste Nussdorfer ter celotne institucije Varuha,  sprejela vseh 150 priporočil Varuha ter nekaj dodatnih priporočil, ki jih bo Državnemu zboru RS predlagala v sprejem.

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.