Natisni vsebino

Komisija DS za državno ureditev podprla predlog Varuha v zvezi z zagovorništvom otrok

06.03.2013 15:35
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Odnosi z državnimi organiNamestnik varuhinje Tone Dolčič se je danes, 6. 3. 2013, ob 14. uri udeležil seje komisije Državnega sveta RS za državno ureditev, na kateri so med drugim obravnavali poročilo varuha človekovih pravic Zagovornik - glas otroka. Komisija se je seznanila s poročilom in podprla predlog Varuha človekovih pravic RS, da se zagovorništvo instuticionalizira.

Varuh v posebnem poročilu meni, da je projekt Zagovornik – glas otroka nedvomno upravičil vložena sredstva in dokazal, da je mogoče z zagovornikom učinkovito uresničiti otrokovo pravico do svobodnega izražanja lastnega mnenja, ki jo zagotavlja Konvencija ZN o otrokovih pravicah. Po štirih letih izvajanja projekta pa je čas, da država pri zagotavljanju te pravice naredi nadaljnji korak, ki bo idejo zagovorništva dogradil v smislu organizacije, predvsem pa vsem otrokom v Sloveniji zagotovil enake pravice. Posebno poročilo naj bi bilo zato v pomoč pri objektivni oceni projekta, v naslednji fazi pa tudi strokovna podlaga za njegovo zakonsko ureditev.

Varuh predlaga, naj Vlada Republike Slovenije pripravi poseben zakon, ki bo zagovorništvo otrok institucionaliziral v samostojni in neodvisni pravni osebi, ki bo zagotavljala enake storitve vsem otrokom v Sloveniji, ne glede na kraj njihovega bivanja. Vključitev dela zagovornika v posamezen državni organ se zdi dobra rešitev le z vidika racionalnosti, vendar pa zagovorništvo ni upravna naloga ali upravna stvar, zato bi jo bilo verjetno primerneje opredeliti kot javno službo in temu primerno organizirati. Do sprejetja oziroma uveljavitve nove ureditve tega področja pa bi bilo smiselno projekt v dosedanji obliki podaljšati in glede na ţe ugotovljene potrebe razširiti (redna zaposlitev strokovnega in administrativnega delavca), saj bi njegova ustavitev povzročila nepopravljivo veliko škodo.

Posebno poročilo bo 19. 3. 2013 obravnavala Komisija DZ za peticije ter človekove pravice in enake možnosti.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.