Natisni vsebino

Izčrpno s socialno inšpekcijo

15.05.2017 15:08
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnik varuhinje Tone Dolčič se je s sodelavci v ponedeljek, 15. 5. 2017, v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS na delovnem sestanku srečal z direktorjem socialne inšpekcije Petrom Stefanoskim.

Poleg njega so se srečanja udeležile tudi glavna inšpektorica Inšpektorata RS za delo Nataša Trček in socialni inšpektorici Tatjana Arnšek in Sendi Murgel. Številčno ekipo svetovalk in svetovalca Varuha je poleg namestnika vodila direktorica strokovne službe Martina Ocepek.

Govorili so o številnih primerih, ki jih v zvezi z delom centrov za socialno delo (CSD) prejema Varuh, in sicer s področja nasilja nad otroki, rejništva in drugje. Varuha so med drugim zanimale ugotovitve socialne inšpekcije o spremljanju aktivnosti CSD-jev za vrnitev otrok, ki so v rejništvu v matično družino. Govorili so o odločanju centrov v primeru ogroženosti otrok, možnostih ukrepanja centrov v zaščito otrok v družinskih sporih, kjer grozi, da bo otrok odpeljan v tujino, ter vlogi nevladnih organizacij v primerih družinskih sporov. Dotaknili so se tudi pravice otrok do imena, ki je pomemben del otrokove identitete, ter izvršb otrok v šolah in vrtcih.

Varuh kot Državni preventivni mehanizem opravlja nadzor nad domovi za starejše v delu, kjer so nameščene osebe, ki imajo omejeno možnost gibanja, predvsem dementni. Pri svojih nadzorih ugotavlja, da nekateri domovi, čeprav nimajo varovanih oddelkov, uporabljajo posebne varovalne ukrepe (PVU), čeprav jih Zakon o duševnem zdravju dovoli samo v varovanih oddelkih. Tudi socialna inšpekcija ugotavlja nedorečenost pri uporabi PVU-jev. Sogovorniki so se strinjali, da bo staranje prebivalstva in porast primerov demence   v prihodnje terjalo posebno skrb države. Govorili pa so še o nezadovoljstvu pobudnikov z oskrbo v domovih za starejše, tudi z vidika (ne)ustreznosti kadrovskih normativov ter se dotaknili problematike zavračanja sprejemov oseb z bolnišničnimi okužbami v domove za starejše.

Varuha je zanimalo oblikovanje in nadzor nad skrbniškimi poročili v primerih, ko je skrbnik CSD, govorili pa so tudi o  vprašanju postavljanja izvedencev v postopkih CSD-jev. Varuha je zanimalo tudi, kako sodišča pri razsojanju upoštevajo mnenja CSD-jev in v kolikšni meri je CSD dolžan raziskati vse okoliščine v družini za relevantno mnenje.Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.