Natisni vsebino

Intenzivna izmenjava izkušenj na obisku pri regionalnem predsedniku IOI

14.05.2019 13:36
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v torek, 14. 5. 2019, v Barceloni na povabilo sestal s katalonskim ombudsmanom Rafaelom Ribójem in njegovo ekipo. To je bil tudi prvi mednarodni obisk kot oblika bilateralnega sodelovanja v mandatu sedanjega varuha.Katalonski ombudsman je pobliže predstavil svoje bogate izkušnje, vključno s sedanjim predsedovanjem evropski sekciji International Ombudsman Institute (IOI), tj. organizacije, vzpostavljene že leta 1978, v namen sodelovanja zdaj že več kot 100 ombudsmanskih institucij s celega sveta in jim nudi podporo v obliki organiziranja usposabljanj, raziskovanja in siceršnje pomoči pri njihovih projektih, izdaja pa npr. tudi posebno publikacijo o dobrih praksah. Slednje so za institucije, kot je tudi Varuh, katerih delovanje je predvsem neformalne narave, eden glavnih orientacijskih vidikov pri uresničevanju njihovega poslanstva.

Predstavil je tudi aktivnosti evropske mreže NEON, katere člani so tudi nekateri ombudsmani in ki se v svojem poslanstvu osredotoča na možnosti lahko dostopnega, brezplačnega in enostavnega reševanja sporov, ki jih ljudje imajo z energetskimi dobavitelji. Pri tem je med drugim opozoril na med prebivalstvom vedno bolj prisotno t. i. energetsko revščino. Nanjo je postal pozoren tudi že Varuh in nedvomno gre za problematiko, ki jo gre tudi znotraj naših meja vse prej kot zanemarjati.

Tema pogovora so bila tudi t. i. beneška načela glede utrjevanja položaja ombudsmanskih institucij (Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution), ki jih je marca letos na svoji 118. plenarni seji sprejela Beneška komisija, v začetku letošnjega maja pa so bila deležna tudi že odobravanja s strani Odbora ministrov. Navedena načela med drugim poudarjajo, da je ombudsman (v Sloveniji torej Varuh) pomemben element države, zasnovane demokratično, na vladavini prava, spoštovanja človekovih pravic in temeljnjih svoboščin in dobrem upravljanju - države pa naj bi takšno institucijo krepile in ji tudi zagotavljale ustrezna sredstva za dejansko neodvisno in učinkovito opravljanje njenega poslanstva. Gre torej za vprašanja, ki so se še nedavno obravnavala tudi v okviru Sveta Evrope, za aktualna pa se v marsičem kažejo tudi za Slovenijo in na te vidike bo Varuh tudi vztrajno opozarjal.

Pri gostitelju slovenskega varuha Petra Svetine je v diskusiji veliko zanimanja požela predsatvitev zagovorništva otrok v Sloveniji. Varuh je to zagovorništvo kot pilotni projekt vodil celo desetletje, z zadnjo novelo Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B), pa je postalo opredeljeno kot samostojna organizacijska enota. Varuh torej lahko prek zagovorništva vsakemu otroku zagotovi strokovno pomoč, da izrazi svoje mnenje v vsakem postopku oziroma zadevi, v kateri je udeležen, nato pa to otrokovo mnenje tudi posreduje pristojnim organom. Tovrtstni pristop katalonskim sogovornikom ni bil poznan in želijo si slišati tudi o vseh njegovih podrobnostih.

Intenziviranje aktivnosti na mednarodni ravni, tako v okviru uveljavljenjih ombudsmanskih združenj kot tudi v smislu neposrednih dvostranskih odnosov s kolegi iz tujine, je ena glavnih prioritet sedanjega varuha Petra Svetine. Uveljavitev slovenskega Varuha tudi na mednarodnem prizorišču, predvsem v evropski regiji, je nedvomno ključnega pomena za sodobno institucijo, ki želi biti upoštevanja vreden deležnik v aktualnem globaliziranem okolju. Ob tem pa dosedanje izkušnje tudi kažejo, da slovenski Varuh s svojim delovanjem in rezultati vsekakor lahko samozavestno deli izkušnje iz svoje prakse z drugimi institucijami oziroma mehanizmi s področja varstva človekovih pravic in svoboščin.Srečanje s kolegom, kakršen je pri vseh njegovih  vlogah Rafael Ribó, je torej dobrodošla izkušnja. Varuh ocenjuje, da mu bo slednja nedvomno v pomoč tudi pri bodočih prizadevanjih za uveljavljanje institucije, ki jo vodi, na mednarodni ravni, kar je postalo še toliko bolj pomembno, odkar je jeseni 2018 zaprosil za pridobitev statusa A po pariških načelih, odločitev o tem pa naj bi bila predvidoma sprejeta v letu 2020.
Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.