Natisni vsebino

Evropski DPM-ji o vzpostavitvi podatkovne zbirke o standardih in pogojih bivanja v zaporih in priporih

10.10.2017 14:39
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Državni preventivni mehanizem (DPM)Članica Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ana Polutnik se je 3. 10. 2017 na Dunaju udeležila srečanja mreže evropskih državnih preventivnih mehanizmov, na katerem je potekala razprava o vzpostavitvi podatkovne zbirke nacionalnih in mednarodnih standardov oziroma dejanskih pogojev bivanja v zaporih in priporih.

Srečanja, ki je potekalo na sedežu Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v okviru skupnega projekta Evropske unije in Sveta Evrope, so se udeležili predstavniki 13 državnih preventivnih mehanizmov članic Evropske unije in nekaterih drugih držav ter predstavniki Pododbora za preprečevanje mučenja ter nehumanega in poniževalnega ravnanja (SPT), Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE), FRA, Evropske Komisije, Sveta Evrope in Inštituta Ludwig Boltzmanm za človekove pravice z Dunaja.   

V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje namena podatkovne zbirke in sicer, ali naj bo zbirka predvsem dodaten vir podatkov za sodnike oziroma tožilce pri odločanju o čezmejnih transferjih zapornikov in pripornikov, ali pa naj bo namenjena tudi delu državnih preventivnih mehanizmov, zlasti kot pripomoček pri pripravi njihovih obiskov v posameznih institucijah.

Soglasna ugotovitev vseh sodelujočih je bila, da bi bilo smiselno, da podatkovna zbirka vsebuje tako podatke o materialnih pogojih bivanja v zaporih in priporih (npr. velikost sobe, dostop do sanitarij, prhe) kot tudi podatke o drugih pogojih bivanja (npr. dostop do zdravstvene oskrbe).

Zaključki srečanja mreže državnih preventivnih mehanizmov bodo po navedbah predstavnikov FRA, ki vodi projekt vzpostavitve podatkovne baze, koristen vir za nadaljnje delo na projektu.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.