Natisni vsebino

Priporočila Varuha so bila v državnem zboru sprejeta brez glasu proti

25.10.2017 11:33
Kategorija: Delovanje in dogajanjePoslanci Državnega zbora so v torek, 24. 10. 2017, brez glasu proti sprejeli predlog priporočila k letnemu poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2016. Varuh je podal 71 priporočil z različnih področij od preprečevanja diskriminacije do delovnih razmerij. Kot pa je v razpravi poudarila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, je treba letno poročilo Varuha brati kot eno samo veliko priporočilo in pri uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin upoštevati tudi ugotovitve, ki niso eksplicitno poudarjene kot priporočila. Državni zbor bo po sprejetem sklepu ustanovam in funkcionarjem na vseh ravneh priporočil, da priporočila Varuha upoštevajo in stremijo k njihovi uresničitvi.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je poslankam in poslancem na kratko predstavila 400 strani obsežno poročilo. Poudarila je, da Varuh na številnih področjih zaznava napredek, na določenih področjih pa je še precej dela za državne organe, nosilce javnih pooblastil in predstavnike lokalnih skupnosti, katerih delo Varuh po Zakonu o Varuhu nadzoruje iz vidika spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznikov in določenih ranljivih skupin prebivalcev Slovenije.

Opozorila je, da ljudi jezi slabo upravljanje. Še vedno so težave v medresorskem sodelovanju in tudi različnem sodelovanju institucij med seboj. Romi so še diskriminirani, prav tako študenti invalidi in nekatere druge ranljive skupine, je povedala.

Na področju delovnopravnih razmerij Varuh pričakuje zadostno število delovnih inšpektorjev. Varuhinjo pa veselijo že napovedane spremembe na področju izvršbe, po katerih ne bo več izvršb za majhne zneske.

Nezadovoljna je z razmerami v zdravstvu, kjer so čakalne vrste še vedno problem. Tisti na pragu tveganja revščine, med njimi upokojenci z minimalno pokojnino, pa ne morejo poravnati računov za tiste zdravstvene in zobozdravstvene storitve, ki jih zdravstveno zavarovanje ne pokriva.
Varuh v 71 priporočilih, ki jih vsebuje poročilo, med drugim od vlade pričakuje, da bo čim prej zagotovila vse potrebne pogoje za dejansko delovanje formalno vzpostavljenega organa zagovornika načela enakosti. Vlada mora takoj sprejeti ukrepe za nadzor nad plačevanjem plač. Ministrstvo za okolje in prostor pa naj čim prej pripravi spremembe stanovanjskega zakona in v njem jasno opredeli obveznost občin, da zagotovijo določeno število bivalnih enot in redno objavljajo razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Predlog priporočila, ki so ga sprejeli, je pripravila komisija DZ za človekove pravice kot matično delovno telo.

DZ je zatem sprejel tudi priporočilo k posebnemu poročilu varuha o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nameščanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. DZ bo tako priporočil vladi čim prejšnjo pripravo sprememb zakonov o socialnem varstvu in o duševnem zdravju. Vlada naj bi v skladu s sprejetim priporočilom tudi sprejela ukrepe, ki bodo zagotovili ustreznejšo neprostovoljno nameščanje oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvene zavode.

 

VIR: STA/RTVSLO/VČP

 

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.