Natisni vsebino

DS za uresničevanje priporočil varuha človekovih pravic

14.06.2018 12:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Državni svet, ki je na današnji seji sprejel mnenje k letnemu poročilu varuha človekovih pravic za lansko leto, je varuhinjo Vlasto Nussdorfer in njene namestnike pozval, da vztrajajo pri svojem delu. Izvršilna oblast pa bi morala varuhova priporočila upoštevati z vso resnostjo, menijo državni svetniki.

Mnenje DS-ak k triindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017


DS je v svojem mnenju spomnil, da Varuh vedno znova ugotavlja, da nekateri državni organi in institucije ne delujejo učinkovito in državljanom prijazno. Še posebej je po mnenju DS zaskrbljujoče, da se nekatera Varuhova opozorila in priporočila ponavljajo že leta in še vedno niso uresničena.

Eden od glavnih očitkov varuha po opozorilu DS ostaja neodzivnost posameznih ministrstev, saj je pri nekaterih treba posredovati celo večkrat, preden se odzovejo na opozorila oziroma priporočila. Po mnenju DS ne bi smeli dopustiti, da bi tovrstno ignoriranje Varuhovih opozoril postalo ustaljena praksa, do katere bi bili kot družba strpni.

Državne svetnice in svetniki so izpostavili Varuhovo opozorilo, da številni podzakonski predpisi niso sprejeti pravočasno. Tako izvedenci pri pripravi izvedenskih mnenj za ugotavljanje vrste in stopnje telesnih okvar še vedno uporabljajo samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar iz leta 1983, čeprav bi morale biti vrste in stopnje telesnih okvar na novo določene najkasneje do konca leta 2014.

DS se strinja z Varuhovo ugotovitvijo, da je še vedno aktualna problematika nadzornih mehanizmov, denimo inšpekcijskih služb. Tudi po mnenju DS je nujna kadrovska okrepitev inšpekcij. Poleg tega bi bilo treba okrepiti vlogo inšpekcijskega sveta, ki zdaj v sistemu nima zavezujoče vloge, so opozorili.

Pozdravili so zmanjševanje sodnih zaostankov, vendar so ob tem izpostavili, da jih je na določenih področjih še vedno veliko, predvsem na področju izvršbe in izterjave preživnin.

Strinjajo se z Varuhom, da postaja vedno bolj pomembno opozarjanje na kakovost sojenja. Ob tem so opozorili na morebitno novo problematično področje, ki je izvajanje družinskega zakonika. Na njegovi podlagi je bilo namreč veliko upravno pravnih postopkov s centrov za socialno delo prenesenih na sodišča, a za njihovo izvedbo ni dovolj dodatnega kadra, denimo kliničnih psihologov.

Najbolj pereča področja v poročilu za lani so socialno-ekonomska slika ljudi in njihovo zdravje, slabo upravljanje in okoljska vprašanja, so pri Varuhu povedali na predstavitvi poročila sredi aprila. Poleg tega so izpostavili delovanje pravne države, saj pri normativni dejavnosti ugotavljajo zmedo.


Vir: STA

 

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.