Natisni vsebino

Državni zbor podprl priporočila varuha za leto 2013

21.11.2014 09:31
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Ljubljana, 21. novembra (STA) - Državni zbor je danes soglasno podprl priporočila k poročilu varuha človekovih pravic za leto 2013. Varuhinja Vlasta Nussdorfer je pojasnila, da je poročilo nekoliko drugačno, saj poleg graj in priporočil pohvali tiste, ki si to zaslužijo. Izrazila je upanje, da bo današnja razprava pripomogla k temu, da bodo udejanjili priporočila.

Poročilo varuha za lani je še obsežnejše od prejšnjih, vključuje tudi 150 priporočil, med katerimi se nekatera ponavljajo iz leta v leto, je v DZ pojasnila varuhinja. Lani je bilo po njenih besedah največ klicev, kar 11.800, največ pobud in največ obiskov doslej, osebno se je srečala z več kot 250 ljudmi, trinajstkrat je s sodelavci poslovala na terenu in se pogovorila z 291 ljudmi.

Varuhinja je navedla primer iz dela na terenu in poudarila, da je Varuh strelovod. Pri svojem delu nenehno srečujemo ljudi, ki so na robu obupa, joka, pred samomori in ki pravijo: "Rešite nas! Povejte tistim, ki odločajo, da je marsikaj narobe, da je treba zakone spoštovati ali jih spremeniti. Da so mnogi v državi, ki čakajo na to, da nov DZ temeljito opravi svoje delo. Da ste tudi nadzorna institucija in da resnično naredite to, da ti ljudje ne bodo rekli, smo na meji obupa, nimamo česa izgubiti. Kaj naj naredimo?" Kot je dejala, prihajajo celo z grožnjo, da bo nekdo v tej državi žrtev, da bodo vrgli bombo, da se bo nekaj zgodilo.

Nagovor poslancev je varuhinja zaključila z Ulpijanovim rekom Pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsakomur priznati tisto, kar mu pripada. Po njenih besedah to ne velja samo za poslance, ampak za vse, ki so spremljali sejo DZ, ki bodo to lahko udejanjili. "Takrat bomo lahko rekli, da bomo naredili velik korak naprej, takrat bodo priporočila lahko počasi udejanjena in takrat bomo lahko zadovoljni, ker bo tudi varuhovo poročilo polno pohval ali pa bistveno krajše," je dejala Nussdorferjeva. Ob letošnji 20-letnici varuha bodo po njenih besedah pogledali, kje še niso bili uspešni.

Poslanci so v razpravi izrazili obžalovanje, da se številna opozorila ponavljajo že vrsto let. Izrekli so podporo delu varuha in poročilu. Poslanci pričakujejo, da bo poročilo podlaga za ukrepanje ter izboljšanje razmer v družbi ter spoštovanja človekovih pravic. V razpravi so priznali, da jih je uvodna predstavitev varuhinje ganila, nekatere tudi do solz.

DZ je podprl tudi priporočila, ki jih je na predlog poslanske skupine SDS pripravila komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. DZ priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila iz poročila varuha za leto 2013.

Poleg tega DZ priporoča vladi, da zagotovi pieteten pokop žrtev vojnih in povojnih pobojev še pred postavitvijo spominskega obeležja. DZ na posamezna ministrstva naslavlja tri priporočila s področja otrokovih pravic, ki so povezana s preživninami, njihovimi izterjavami in zlorabami otrokovih osebnih podatkov.

Poslanska skupina SDS je z dopolnili predlagala še tri sklope priporočil, ki se nanašajo na pravosodje, stanovanjske zadeve ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, vendar jih je parlamentarna večina v glasovanju zavrnila.

Predlagali so sicer sprejem ustreznih normativnih ukrepov za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodnih postopkih, vzpostavitev odgovornosti v sodstvu, odpravljanje okoliščin, ki vzbujajo videz pristranskosti, dvom v neodvisnost sodstva, poštenost sodnih postopkov, ter dviga zaupanja javnosti v pravosodje.

DZ naj bi po predlogu SDS ministrstvu za okolje in prostor priporočil, da čim prej pripravi Nacionalni stanovanjski program. Poleg tega naj bi DZ ministrstvu za zdravje priporočil pripravo sistemskih ukrepov za večjo učinkovitost vseh vrst nadzorov v zdravstvu. Vsi namreč vemo, da je potrebna reforma zdravstva, da je treba nekaj narediti tudi na tem področju, je v razpravi pojasnila Irglova.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.