Natisni vsebino

Državni preventivni mehanizem obiskal Enoto za forenzično psihiatrijo v Mariboru

05.10.2017 16:26
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Državni preventivni mehanizem (DPM)


Državni preventivni mehanizem (DPM) je 2. 10. 2017 obiskal UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo. Enoto za forenzično psihiatrijo (Enota). Šlo je za kontrolni obisk v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Obisk je bil tokrat izjemoma napovedan. Obisk so opravili Ivan Šelih, namestnik Varuha, mag. Jure Markič, svetnik Varuha, Robert Gačnik, višji svetnik, predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Nika Mori, pri obisku pa je sodeloval tudi zunanji izvedenec, član DPM Avstrije, dr. Peter Kastner.

Enoto je aprila letos obiskal Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT), ki je o svojem obisku pripravil tudi poročilo. V poročilu je poleg pohval tudi nekaj priporočil, namenjenih izboljšanju stanja na Enoti in boljšim razmeram za paciente. Namen tokratnega obiska DPM je bil preveriti spoštovanje danih priporočil in s tem morebitno izboljšanje razmer.

DPM je na podlagi opravljenega razgovora z vodstvom Enote, ogleda prostorov in razgovora s pacienti in stanovalci žal ugotovil, da velikega napredka (še) ni. Čeprav smo lahko izvedeli, da Enota razmišlja o možnih rešitvah in izboljšavah, pa ne moremo mimo dejstva, da je na večino pomanjkljivosti opozarjal DPM že ob preteklih obiskih v letih 2014 in 2016. Časa za iskanje rešitev je bilo tako nedvomno že precej. Ne glede na navedeno, pa vseeno posamezni premiki, predvsem odprtje dodatnih prostorov (E1) kažejo, da volja za upoštevanje priporočil obstaja. Če bosta temu prisluhnila tudi Ministstvo za zdravje in posledično UKC Maribor z zagotovitvijo sredstev, kjer so ta potrebna, verjamemo, da bo stanje ob našem naslednjem obisku (še) boljše.

Pri samem obisku je bilo posebej pomembno sodelovanje dr. Petra Kastnerja, ki je na podlagi svojih bogatih izkušenj po obisku podal tudi svoj pogled na razmere na Enoti in nakazal možne rešitve za izboljšanje. DPM je torej tudi tokrat ugotovil, da so razmere za bivanje na Enoti načeloma dobre, na (znova) ugotovljene pomanjkljivosti pa smo z namenom, da bi se razmere za paciente še izboljšale, opozorili že med samim obiskom, vsebovane pa bodo v obliki priporočil tudi v poročilu o obisku.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.