Natisni vsebino

DPM ugotovil uporabo posebnih varovalnih ukrepov neskladno z Zakonom o duševnem zdravju

10.05.2017 15:36
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Člana Državnega preventivega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Jan Irgel, sta 9. 5. 2017 obiskal Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Šlo je za kontrolni obisk tega (kombiniranega) socialno varstvenega zavoda, ki je bil nenapovedan.

Preverila sta predvsem upoštevanje priporočil, podanih ob obisku leta 2015. V pogovoru z zaposlenimi in stanovalci sta skušala ugotoviti tudi sedanje stanje in novosti. Ob tem sta se posebej osredotočila na izpolnjevanje priporočil, ki jih je ob prejšnjem obisku podal izvedenec psihiatrične stroke.

Ugotovila sta, da se način dela (in tudi varovanja stanovalcev) od zadnjega obiska ni spremenil, zavod pa še vedno vztraja na stališču, da varovanega oddelka (še) nima. Zato zavod posledično tudi ni upošteval večine podani priporočil o potrebi po pridobitvi ustrezne podlage za zadržanje stanovalca na oddelku, ki po prepričanju DPM sicer ustreza opredelitvi Zakona o duševnem zdravju za varovani oddelek.

Ob tem ju je posebej presenetilo, da zavod kljub vztrajanju na stališču, da varovanega oddelka nima, pri posameznih stanovalcih še vedno izvaja posebne varovalne ukrepe. Zato sta znova opozorila, da Zakon o duševnem zdravju možnost tovrstnih ukrepov izrecno veže na varovane oddelke. Z zadovoljstvom pa sta ugotovila, da so bila nekatera priporočila upoštevana, tako je npr. sedaj časovna omejitev predpisane terapije po potrebi ustrezna. Ugotovitve obiska z oceno spoštovanja priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, bodo vsebovane tudi v poročilu, ki ga bo o obisku pripraviljeno in posredovano zavodu.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.