Natisni vsebino

DPM Slovenije V Strasbourgu predstavil izkušnje o zaščitnih ukrepih v prvih urah policijskega pridržanja

08.11.2019 11:31
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnik varuha Ivan Šelih kot vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM) v Sloveniji in Katarina Vučko, predstavnica Mirovnega inštituta, ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM, sta se od 4. do 6. novembra 2019, v Strasbourgu v Franciji udeležila več dogodkov v organizaciji Sveta Evrope, Združenja za preprečevanja mučenja iz Ženeve (APT) in ODHIR-ja OVSE, ki so obeležili trideseto obletnico delovanja Evropskega odbora za preprečevanja mučenja Sveta Evrope (CPT). Udeleženci dogodkov so bili predstavniki DPM iz držav članic Sveta Evrope in tudi širše, predstavniki CPT in drugih mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja človekovih pravic, nevladnih organizacij in drugih strokovnjakov.

Prvi dogodek je bil namenjen izmenjavi izzivov in dobrih praks prisotnih DPM-jev pri spremljanju uresničevanja pravic pridržanih oseb v prvih urah policijskega pridržanja. Oseba ima ob pridržanju pravico do odvetnika, pravico, da o prijetju obvesti svoje bližnje oziroma tretjo osebo, in pravico do zdravniške pomoči. Prav od uresničevanja teh temeljnih jamstev že od samega začetka policijskega pridržanja in seveda primerne seznanitve s temi pravicami je odvisna učinkovitost preprečevanja mučenja, saj so takrat velika tveganja za slaba ravnanja s pridržano osebo.

Informacija o pravicah osebe, ki ji je odvzeta prostost, ne služi zgolj procesnim jamstvom, temveč pomeni tudi temeljna jamstva proti nezakonitemu, slabemu ravnanju s pridržano osebo. Prav zato mora biti uveljavljanje teh temeljnih jamstev pridržanim osebam (tudi dejansko) omogočeno od samega začetka odvzema prostosti. Ustrezno in primerno beleženje informiranja in nato tudi uresničevanja teh pravic in policijskih postopkov s pridržano osebo je lahko v veliko pomoč in tudi v interesu policije, saj s tem izkazuje pripravljenost izkazovati legitimist pri obravnavi pridržanih oseb.

Uresničevanje temeljih jamstev v začetku policijskega pridržanja z namenom preprečevanja mučenja in slabega ravnanja ter združevanje sil za dosego učinkovitega uresničevanja teh jamstev pa je bila tema osrednje slovesnosti ob obeležitvi tridesetletnice delovanja CPT.

Drugi dan srečanj v Strasbourgu je bil namenjen razpravi o zagotavljanju učinkovitega dostopa do odvetnika od samega začetka pridržanja, izzivih in dobrih praksah ter možnostih za skupne aktivnosti DPM in civilne dražbe. Namestnik varuha Ivan Šelih in predstavnica Mirovnega inštituta Katarina Vučko sta v tem okviru posebej opozorila na sodelovanje izbranih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM v Sloveniji.

Serija dogodkov se je tretji dan zaključila s predstavitvijo opravljenega dela NPM Observatorija, ki opravlja neodvisno spremljanje delovanja DPM-jev.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.