Natisni vsebino

DPM obiskal Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

08.11.2017 10:37
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Ana Hederihe sta v torek, 7. 11. 2017, nenapovedano obiskala Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane (Dom). Šlo je za redni obisk tega socialno varstvenega zavoda v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Dom bo naknadno obiskal tudi zunanji izvedenec psihiater, ki bo o svojih ugotovitvah pripravil posebno izvedensko mnenje.

Dom ima oddelek za osebe z napredovano demenco, poimenovan Mavrica, na katerem je 26 mest. V času obiska DPM je bilo zasedenih 25 postelj. Predstavnika DPM sta ugotovila, da so razmere za bivanje na omenjenem oddelku dobre, razmere so pohvalili tudi stanovalci in svojci. Posebej pozitivno je dejstvo, da ima oddelek, ki je v pritličju, izhod na zunanji ograjeni vrt, ki tudi v poletnem času nudi zadosti sence.
Predstavnika DPM pa sta med pregledom dokumentacije opazila večje pomanjkljivosti pri izvajanju posebnega varovalnega ukrepa v primeru ene stanovalke (telesno oviranje), na kar sta opozorila že med samim obiskom. Ravno tako sta ocenila, da oddelek izpolnjuje opredelitev Zakona o duševnem zdravju za varovani oddelek, zato sta pogrešala ustrezno pravno podlago za zadržanje stanovalcev. Na omenjene pomanjkljivosti sta z namenom, da bi se razmere za stanovalce še izboljšale, opozorila že med samim obiskom, vsebovane pa bodo v obliki priporočil tudi v poročilu o obisku.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.