Natisni vsebino

Delovno z ekipo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

23.12.2014 17:22
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 23. 12. 2014, na delovni obisk znova sprejela ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak. Delovni sestanek s številčnima ekipama na obeh straneh je bil intenziven. Govorili so o številnih temah. 

Po srečanju sta izjavo za javnost podali varuhinja in državna sekretarka na ministrstvu Matina Vuk.

Zvočni posnetek izjave lahko poslušate tukaj.

Pogovor so začeli z vprašanjem nadaljevanja projekta Zagovornik – glas otrok, ki ga je ministrstvo (tudi) ob obravnavi posebnega poročila o zagovorništvu podprlo in katerega izvajanje finančno podpira. Ministrica je obljubila izvajanje zavez ministrstva tudi naprej, normativno osnovo za delovanje pa naj bi zagovorništvo dobilo v zakonu o družinah.

Govorili so o predvidenih rešitvah, ki jih je že ustrezno reševal na referendumu zavrnjeni družinski zakonik, o spremembi ZPIZ-2A v delu, ki govori o obsegu pravic za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete.

Izčrpno so se posvetili problematik oseb s posebnimi potrebami, pri čemer so predstavniki Varuha opozorili na slabo urejen institut družinskega pomočnika, na predloga Zakona o socialni vključenosti in Zakona o osebni asistenci, ki sta »obležala v predalu«, na zasedenost varstveno delovnih centrov čakalne dobe, na zaposlovanje odraslih s posebnimi potrebami, na neuresničeno odločbo  Ustavnega sodišča RS - U-I-11/07-45 z dne 13.12.2007- zakonska ureditev položaja oseb, nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica. Opozorili so tudi na pomen medresorskega sodelovanja na področju zgodnje diagnostike posebnih potreb, spregovorili o zavrnjenih vlogah za delno nadomestilo za izgubljeni dohodek z obrazložitvijo, da določen otrok nima težke motnje v duševnem in telesnem razvoju.

Ministrico so opozorili na diskriminatornost 20. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in s tem povezanim neenakim položajem istospolno usmerjenih (ne)registriranih partnerjev kot družinskih članov.

Govorili so še o nekaterih problematikah iz zakona o delovnih razmerjih in Zakona o urejanju trga dela (diskriminacija mladih mater) ter se seznanili z ukrepi ministrstva na področju volonterskega pripravništva.

Govorili so še o pravicah samostojnih podjetnikov in družbenikov gospodarskih družb do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, vštevanju premoženja in prihodkov otrok v premoženje družine in kriteriji za koriščenje sredstev, zakonski domneva izvenzakonske skupnosti, prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin prejemnikov varstvenega dodatka  in denarne socialne pomoči.

Dotaknili so se še doplačevanja storitev bivanja v stanovanjskih skupinah NVO duševno zdravje s strani občin, gradnje enote CUDV Draga IG na Debelem rtiču, problematike seznanjanja staršev s podatki o šolanju polnoletnega otroka v zvezi z dolžnostjo preživljanja in seznanjanja staršev s podatki o šolanju polnoletnih otrok.

Govorili so še o namestitvi oseb v posebnih socialnovarstvenih zavodih po odločitvi sodišča, obravnavi poročil državnega preventivnega mehanizma iz obiskov socialnovarstvenih zavodih ter povračilu materialne vojne škode iz druge svetovne vojne. Ministrstvo smo znova opozorili na diskriminacijo pri prevozu gibalno oviranih študentov invalidov in predstavili diskriminacijo otrok med 18 in 26 letom z motnjami v duševnem razvoju, ki obiskujejo posebni program izobraževanja, pri prevozu in subvencioniranju prehrane.Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.