Natisni vsebino

Delovno o možnostih za bolj učinkovit sistem določanja preživnine

11.09.2013 08:28
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se je v torek, 10. 9. 2013, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležil delovnega srečanja o določitvi in izterjavi preživnin za otroke.

Na sestanku so sklenili, da ministrstvo pri pripravi nove družinske zakonodaje preuči možnosti za enostavnejši in bolj učinkovit sistem določanja preživnine.
Srečanja so se poleg svetovalca Varuha udeležili predstavniki nevladnih organizacij, zbranih v Središču za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, predstavniki ministrstva za pravosodje, Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada ter ljubljanskega okrajnega in okrožnega sodišča.

Sodelujoči so se strinjali, da je neplačevanje preživnine ekonomsko nasilje in da morajo vse institucije storiti vse kar je v njihovi moči, da upravičenci čim prej pridejo do preživnine. Udeleženci sestanka so sklenili, da se pripravi skupna brošura o vseh informacijah v zvezi s preživninami.

Ministrstvo bo pri pripravi nove družinske zakonodaje razmislilo tudi o podaljšanju zastaralnih rokov za preživnine. Ministrstvu za pravosodje bodo posredovali uradno pobudo za izboljšavo sistema izvršbe neplačane preživnine in opozorilo glede doslednega izvajanja brezplačne pravne pomoči v preživninskih zadevah.

Na ministrstvo za finance bodo naslovili uradno pobudo za spremembo davčne in carinske zakonodaje, da bo tudi v teh postopkih izvršba izvzeta iz izterjave. Preučili bodo tudi vštevanje preživnine v dohodek družine v socialni zakonodaji.

 

VIR: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti / STA

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.