Natisni vsebino

Člani Državnega preventivnega mehanizma dobro ocenjujejo opravljeno delo v letu 2013

11.01.2014 11:32
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuh človekovih pravic RS, ki na podlagi Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM) izvršuje tudi naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma (DPM) je v četrtek, 10. 1. 2014, organiziral srečanje z izbranimi nevladnimi organizacijami.

Srečanja so se ob odsotnosti predstavnikov Rdečega križa Slovenije (RKS) udeležili predstavniki Inštituta za pravno, razvojno, informacijsko, mediacijsko, upravljavsko in svetovalno dejavnost - PRIMUS, Novega paradoksa, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij -PIC in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Govorili so o delu v preteklem letu in o načrtih za leto 2014 ter pripravili program obiskov za letos. Ta je sicer zaupne narave, saj je večina obiskov državnega preventivnega mehanizma opravljenih nenapovedano.

DPM je leta 2013 opravil 48 obiskov, in sicer je pregledal 20 policijskih postaj, 9 zavodov za prestajanje kazni zapora oziroma njihovih oddelkov in Prevzgojni dom Radeče, 11 socialno varstvenih zavodov, 5 vzgojno-izobraževalnih zavodov, eno psihiatrično bolnišnico in Center za tujce. O vsakem obisku državni preventivni mehanizem pripravi poročilo s priporočili za izboljšanje stanja.

DPM bo kmalu izdal tudi letno poročilo o izvrševanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.