Natisni vsebino

Predstavnice dolenjskih Romov pri varuhinji

09.01.2014 17:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj z namestnikom Jernejem Rovškom in svetovalcem pri Varuhu Gašperjem Adamičem v četrtek, 9. 1. 2014, sprejela predsednico Zveze Romov za Dolenjsko (ZRD) Dušico Balažek in podpredsednico Liljano Tudija ter predsednico romskega društva Romano veseli Mileno Tudija.

Balažkova je opozorila na še vedno težke bivanjske razmere v romskih naseljih na Jugovzhodu Slovenije. Varuhinja je izrazila pričakovanje, da bo vlada upoštevala pri obravnavi poročila Varuha sprejeta priporočila za ureditev tega vprašanja, ki je podrobneje orisano v posebnem poročilu Varuha. S sodelavci je znova poudarila tudi priporočilo, da je vlada dolžna ukrepati v primeru, da občine nočejo ali ne zmorejo reševanja vprašanj, povezanih z romsko skupnostjo.

Predstavnice Zveze Romov Dolenjske (ZRD) so varuhinjo seznanile še s težavami pri pridobivanju denarja za delovanje ZRD-ja in s tem, da dolenjski Romi nimajo predstavnika v Svetu romske skupnosti. Varuhinja podpira spremembo Zakona o romski skupnosti, ki bi urejal tudi to vprašanje.

Razmere na področju predšolske vzgoje se v določenih občinah počasi spreminjajo predvsem zaradi prizadevanj nevladnih organizacij, romski pomočniki še niso v vseh vrtcih, so sogovornice seznanile varuhinjo. Na področju osnovnošolskega izobraževanja pa opažajo, da so možnosti romskih otrok zaradi stereotipne predstave o Romih velikokrat že v kali omejene, opažajo neenako obravnavo zaradi porekla.

Pritožile so se tudi nad domnevno diskriminacijo Romov pri dodeljevanju paketov Rdečega križa v Novem mestu. Varuhinja je povedala, da ji je predsednik Rdečega križa prav ta ponedeljek na srečanju pojasnil, da naj bi bilo v skladišču prepovedano dotikanje stvari, zato Romom hrano in oblačila dostavljajo na dom. Varuhinja je zagotovila, da bo na podlagi vložene pobude s strani predstavnic ZRD primer še dodatno preučila.

Varuhinja se zavzema se za širitev primerov dobre prakse in poudarja, da je nujno povečati delež romskih otrok, ki obiskujejo vrtec in šolo. Opozorila je še na pomen strpnosti in enotnosti znotraj romske skupnosti in tudi v odnosu med Romi in večinskim prebivalstvom. Sogovorniki so se strinjali, da je prav v primerih krepitve strpnosti vloga romskih svetnikov še posebej pomembna.

Varuhinja je sogovornice še seznanila, da je na predbožični dan obiskala kočevsko romsko naselje Mestni Log, kjer se je pogovarjala z Romi, bila pa je tudi v stiku s pripadniki večinskega prebivalstva.

Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.