Natisni vsebino

Poslanica ob tednu otroka

05.10.2009 11:40
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Izjave za javnost


Otrokove koristi morajo biti glavno vodilo pri vseh dejavnostih in odločitvah

 

Letos slovesno praznujemo 20. obletnico sprejema Konvencije OZN o otrokovih pravicah, ki predstavlja pomemben zgodovinski mejnik v prizadevanjih za dosego minimalnih standardov zaščite, varstva in razvoja otrok. Države podpisnice, med njimi tudi Slovenijo, zavezuje k sprejetju zakonodajnih in drugih ukrepov za učinkovito zaščito vseh otrok, ne glede na to, v katerih državah in kulturah živijo, ob vsakem času, brez izjeme in na vseh področjih otrokovega življenja. Postala je vest človeštva.

Štiri temeljna načela konvencije so vodilo za razumevanje in ravnanje pri udejanjanju konvencijskih obvez: pravica do življenja in razvoja, pravica do nediskriminacije, pravica do sodelovanja ter načelo otrokovih koristi kot glavno vodilo pri vseh dejavnostih in odločitvah.  

Za izvajanje konvencije so najprej in najbolj odgovorne vlade držav podpisnic. V Sloveniji imamo, v primerjavi z mnogimi razvitimi deželami, dobro pravno formalno zaščito otrok. Vendar še nismo naredili dovolj. Če bi dosledno sledili temeljnemu načelu konvencije, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, ne bi bili priča dolgotrajnim in včasih tudi strokovno neprimernim rešitvam. To se nanaša tako na neustrezne in dolgotrajne postopke na sodiščih, kot na nedomišljeno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in drugo.

Prepričani smo, da bo predlog novega Družinskega zakonika, ki je sedaj v javni razpravi, sistemsko bolje uredil mnoga vprašanja in omogočil razvoj učinkovitejših oblik zaščite otrok. Vendar tudi zakonik ne bo rešil vseh vprašanj, v kolikor ne bomo vedno in povsod ravnali v korist otroka. Hitreje se moramo odzivati in preprečiti prepoznane oblike trpinčenja in zanemarjanja otrok, psihičnega in čustvenega nasilja ter telesnega kaznovanja. Preprečiti moramo trgovino z otroki in mladoletnicami v namene spolnega izkoriščanja in zlorabljanja in novodobnih oblik suženjstva. Storiti moramo več za odpravo socialne izključenosti otrok romske skupnosti, ki ne dosežejo minimalne ravni znanja in zelo zgodaj zaključijo osnovnošolsko izobraževanje. Vsem otrokom moramo omogočiti stike z roditelji in bližnjimi sorodniki. Ne smemo dopustiti, da otroci živijo v revščini in pomanjkanju. Sodišča bi morala odločati hitro in brez nepotrebnega zavlačevanja. Razviti in uporabljati bi morali primernejše vzgojne ukrepe kot je telesno kaznovanje, ki dolgoročno uničuje samozavest otroka in prizadene njegovo človeško dostojanstvo. Telesno kaznovanje otrok moramo zakonsko prepovedati. Otrokom moramo omogočiti dostop do zagovornika ali zagovornice otrokovih pravic, do ljudi in institucij, ki varujejo njihove pravice. V kratki poslanici ob tednu otroka ne moremo zapisati vsega, kar bi še morali storiti za dobrobit otrok . Vsak od nas lahko kaj stori. Razmislimo in naredimo. Danes. Otrok ne more čakati na jutri.


dr. Zdenka Čebašek-Travnik                mag. Franc Hočevar
Varuhinja človekovih pravic                 Predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.