Natisni vsebino

Razni strokovni prispevki

O prispevku:

Prispevek je nastajal v 2010, v času ko sem preko mednarodnih organizacij spremljala razvoj skupnostne psihiatrije v Evropi in skušala prispevati k uveljavitvi načel dostopnosti, prilagojenosti  in kakovosti obravnave psihiatričnih pacientov pri nas. Tekst je nastal tudi zaradi očitne razlike med nizko življensko ravnjo psihiatričnih pacientov v skupnosti in rastjo ter krepitvijo institucij v slovenskem prostoru. Njegov namen je opozoriti na temeljno dejstvo, da ljudje z duševnimi motnjami želijo, tako kot drugi ljudje, bivati, ustvarjati, se družiti in premagovati svoje bolezni in druge težave v domačem okolju, s svojimi bližnjimi in po svoji izbiri ter da imajo do tega pravico.


O avtorici:

Doc. dr. Vesna Švab, psihiatrinja,  pripravila strokovne podlage za psihiatrično obravnavo v skupnosti za Resolucijo o duševnem zdravju RS. Sodelavka v raziskovalnih programih za preprečevanje stigmatizacije INDIGO in ASPEN  Evropske unije. Vodja delovne skupine za preprečevanje samomora v treh regijah (Pomurje, Podravje in Koroška). Pripravila podlage za program obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Vzgojnem zavodu Planina. Sodelavka ŠENT- Slovensko združenje za duševno
zdravje. Predavateljica na Medicinski in Pedagoški fakulteti. Objavila številne znanstvene, strokovne in javno zdravstvene prispevke s področja psihiatrične rehabilitacije, stigmatizacije in epidemiologije duševnih motenj.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.