Natisni vsebino

Varuhinja ob prvi obletnici delovanja poudarila problematiko varovanja socialno-ekonomskih pravic

25.02.2014 11:51
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je ob prvi obletnici delovanja v tej funkciji danes, 25. 2. 2014, pripravila novinarsko konferenco, na kateri je osrednji poudarek namenila socialno-ekonomskih pravicam. Opozorila je tudi na neurejen status krvodajalcev in prostovoljnih gasilcev, omenila težave z ministrstvi v primerih, ko gre za medresorsko usklajevanje, izrazila nezadovoljstvo, ker morajo ljudje svoj dragoceni čas porabljati za to, da urejajo nepravilnosti v zvezi z nepremičninami in izrazila dvom ali bo Geodetska uprava uspela v danem roku opraviti zastavljeno.

Prvi del novinarske konference: predstavitev vsebin - ZVOČNI POSNETEK (MP3): govori varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer

Drugi del novinarske konference: odgovori na vprašanja novinarjev - ZVOČNI POSNETEK (MP3): govorijo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, namestnik varuhinje Jernej Rovšek (o arhivih), namestnica varuhinja mag. Kornelija Marzel (o pravicah delavcev), namestnik varuhinje Ivan Šelih (o otrocih s težavami v duševnem zdravju)


Uvodoma je s številkami predstavila povečan obseg dela, ki ga opravlja manj ljudi kot včasih. Nekaj zaposlenih je odsotnih zaradi rojstva otroka, nekaj jih je bilo upokojenih po ZUJF-u.

V letu 2013 se je število klicev na telefonske številke Varuha povečalo za nekaj več kot 2000 klicev na skupaj 10.875. Letos smo jih prejeli že 1431 in če bo tak trend še naprej, jih bomo ob koncu leta beležili 7000 več kot v letu 2013.
 
Prejeli smo 3.480 pobud. Pričakovanja ljudi so velika. Skušamo jih rešiti ali jim pomagati pri reševanju njihovih težav, jih napotiti na prave poti.

S sodelavci je v letu 2013 opravila 11 poslovanj zunaj sedeža in se srečala z 233 pobudniki, dve poslovanji je opravila še prejšnja varuhinja. Tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta smo opravili že dve poslovanji in se srečali s 27 pobudniki.

Ob tem smo na iniciativo FDV-ja začeli tudi s projektom Večeri z Varuhom, ki so se odlično prijeli. Gre za ozaveščanje o pravicah iz Listine EU o temeljnih pravicah.

S sodelavci je opravila cca. 350 različnih srečanj, na katerih širimo ali pridobivamo informacije, izboljšujemo našo prakso, pomagamo. V to niso všteta številna srečanja zaradi reševanja pobud.

Varuhinja je v letu od nastopa šestletnega mandata sama opravila približno 110 osebnih pogovorov s pobudniki. Interes za osebni pogovor točno z njo je velik, sicer pa smo pri Varuhu ljudem na voljo ves poslovni čas vsak dan v tednu.

Opravili smo tri posvete, in sicer


S civilno družbo s področja varovanja okolja smo se na sedežu Varuha srečali sedemkrat, dvakrat pa na terenu.

Vložili smo eno zahtevo za oceno ustavnosti, in sicer Zahtevo za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L, Ur. l. RS št. 96/2013). Smo se pa intenzivno ukvarjali s posledicami uspele Zahteve za oceno ustavnosti 143. člena Zakona za uravnoteženja javnih financ (ZUJF).
 
Prejeli smo približno 180 novinarskih vprašanj, osebno se je varuhinja odzvala tudi prbližno 40 povabilom za pogovore (intervjuju, sodelovanja …).

Nadalje je varuhinje predstavila nekaj načrtov za prihodnost. Poudarila je, da bi se želela z novinarji srečevati enkrat mesečno, zato bodo novinarske konference praviloma drugi torek v mesecu. Nadaljevali bomo srečanja s civilno družbo, ne samo iz področja okolja pač pa tudi z drugimi skupinami.  Osebna srečanja z varuhinjo bodo ob sredah bodisi na sedežu Varuha kot zunaj, z njenimi sodelavci se lahko ljudje srečajo tudi ob drugih dneh.  

Varuhinja je še povedala, da bo 1. 1. 2015 20 let, odkar je začela delovati institucija Varuha. Obletnico bomo obeležili 10. decembra ob dnevu človekovih pravic. Varuhinja si je zadala ambiciozen načrt pregledati, kako so se uresničevala priporočila Varuha skozi leta.

V osrednjem delu novinarske konference je Varuhinja poudarila, da so se 11.2.2014 v hotelu Slon srečali ombudsmani JV regije. Ob koncu srečanja so v skupni izjavi pozvali oblasti svojih držav, da pokažejo večjo skrb, občutljivost in doslednost pri reševanju socialnih in ekonomskih pravic državljanov, saj njihovo  nespoštovanje pomeni največjo grožnja človekovim pravicam v celoti. Posebej so poudarili, da se morajo problemi na tem področju reševati na podlagi širšega dialoga v družbi in ob doslednem upoštevanju vitalnih interesov najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Vsaka oblasti mora v vselej spoštovati človekove pravice in vladavino prava , še posebej pa v razmerah, ko se izraža nezadovoljstvo državljanov, zato bodo ombudsmani  njihovo spoštovanje vselej nadzirali, so zapisali v skupni izjavi.

Pravice delavcev so pereča tema, zato bomo temu namenili posvet 24. aprila v Državnem svetu RS, je povedala varuhinja. Opažamo, da je na tem področju veliko kršitev, se sprašujemo kako je z delom organov odkrivanja, pregona in sojenja ter kako zajeziti pojav neplačevanja prispevkov, nekorektnega odnosa do delavcev in drugih kršitev.

Varuh ugotavlja velik pripad zadev s področja brezposelnosti. Letos (od 1. 1. 2014 do 20. 2. 2014) je prejel 11 pobud, v enakem obdobju lani le 5, kar je več kot 100-odstotno povečanje pripada pobud s tega področja. Izstopata dve temi, in sicer problematika javnih del in pritožbe zoper delo območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ).

Več lahko preberete tukaj.

O tem je varuhinja govorila v zvočnem posnetku (1. del - glej zgoraj) na 16:09 do 20:00.


Ugotavljamo tudi neenak položaj krvodajalcev (zvočni posnetek -1. del - glej zgoraj - od 20:00) . Zaposlenim krvodajalcem delodajalec za odsotnost zaradi udeležbe na krvodajalski akciji nadomesti dohodek, ki mu ga refundira Zavod za zdravstveno zavarovanje. Samozaposleni, kmetje in zaposleni na podlagi drugih pogodb te možnosti refundacije nimajo.

Več o tem lahko preberete tukaj.

Varuhinja je ob tem pozvala tudi k ureditvi statusa prostovoljnih gasilcev. Več v zvočnem posnetku (1.del - glej zgoraj) od 21:33 do 22:17.  

Opozorila je na problematiko izvršb in tudi na počasno reševanje pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, povedala, da je ministrica že podala pojasnilo, da pa se že tretjič srečata spet ta petek. Izpostavila je tudi neodgovarjanje ministrstva za zdravje in ob tem povedala, da bo novo izvoljeno ministrico povabila na skorajšnje snidenje. Varuh sicer zaznava kar ustrezno odzivnost organov, vendar so odgovori organov velikokrat nezadovoljujoči. Težave pa se pojavljajo v primerih, ki terjajo medresorsko usklajevanje.

Primera, ki ilustrirata težave v medresorskem usklajevanju.

Diskriminacija pri prevozu gibalno oviranih študentov

Diskriminacija pri prevozu oseb z motnjami v duševnem razvoju

Povedala je tudi, da je Varuh takoj ukrepal ob informacijah o domnevnem mučenju v enoti forenzične psihiatrije UKC Maribor in opravil pogovore. Pozdravljamo odločitev za zunanje preiskave dogajanja in bomo po preučitvi vseh informacij podali informacije za javnost. Ob dosedanjih pregledih enote nismo bili obveščeni o tovrstnem ravnanju, kar smo orisali tudi v nedavni izjavi za javnost.

Ponovila je stališče Varuha do referenduma o arhivih in do zasebnosti podatkov v tem primeru. Poudarila je, da Varuh zagovarja stališče, da ima vsakdo pravico do zasebnosti in da je treba občutljive podatke prekrivati. To ne pomeni, da zgodovinarji ne smejo preučevati dejanj spornih osebnosti polpretekle zgodovine, ne morejo pa dostopati do občutljivih podatkov (kot so spolna nagnjenja, bolezni ipd …), saj se lahko taki podatki v času sodobnih komunikacijskih tehnologij zlahka pojavijo v javnosti in so predmet vseh vrst, tudi političnih, obračunavanj.

Podrobneje je temo predstavil namestnik Rovšek (več v zvočnem posnetku 2. del - novinarska vprašanja).

Več o tem v Letnem poročilu Varuha za leto 2012 (stran 38 do 41).

Beri še Referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ni potreben

Varuhinja je povedala še, da smo pri Varuhu že pripravili Zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o nepremičninah v delu, ki zadeva pravice najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, kar ne pomeni, da ne razmišljamo širše o še drugih kršitvah.

Varuhinja je izrazila skrb, ali bo Geodetska uprava uspela v danih rokih ugotoviti vse napake in jih odpraviti, čeprav je videti, da se trdijo. Izrazila je zaskrbljenost, da morajo ljudje vzeti svoj prosti čas za odpravo napake, čeprav bi moralo to biti urejeno s strani države. Varuhinja pričakuje številne pobude tudi s tega področja.

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.