Natisni vsebino

Varuhinja je poslovala zunaj sedeža institucije, tokrat v Mislinji

17.03.2017 10:21
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


mag. Simona Mlinar, varuhinja Vlasta Nussorfer in župan Mislinje mag. Bojan Borovnik

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 15. 3. 2017, s sodelavci poslovala v občini Mislinja. Pogovarjala se je z enajstimi predhodno prijavljenimi pobudniki, ki so iskali pomoč pri uveljavljanju svojih pravic. Srečala se je tudi z županom Mislinje mag. Bojanom Borovnikom in se pogovorila o uresničevanju človekovih pravic občanov. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila na novinarski konferenci.

Varuhinja je povedala je, da v občini Mislinja Varuh posluje prvič. Pet izmed enajstih prijavljenih pobudnikov je izpostavilo tudi problematiko slabega odnosa in ravnanja zdravnikov, članov invalidske komisije na Ravnah na Koroškem. Skupaj s svetovalko Varuha mag. Simono Mlinar sta pobudnikom predlagali, da v zvezi s tem podajo pisne pritožbe na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izkoristijo pa tudi pravna sredstva, ki so jim na voljo.

Poleg že omenjene problematike so pobudniki izpostavili še težave z dolgotrajnostjo sodnih postopkov, medsosedskimi spori, težave pri spremembi namembnosti zemljišča, eden izmed njih pa je predstavil tudi stisko delavcev podjetja Vegrad po stečaju.

V pogovoru z županom o stanju in delovanju občine, je ta je povedal, da imajo relativno nizko stopnjo nezaposlenosti, (10 odstotkov). Ne srečujejo se s problematiko brezdomcev, beguncev in romsko problematiko. Prav tako nimajo v neposredni bližini okoljskih onesnaževalcev. Občina prav tako nima večjih težav s šolstvom, zdravstvom in skrbjo za starejše, dobro pa imajo poskrbljeno tudi za invalide. V načrtu imajo izgradnjo nove telovadnice in novogradnjo stanovanj, ki bodo v pritličnem delu prilagojena za invalide.

So zelo razvejana občina in največji problem jim povzroča skrb in ureditev cestnih povezav. Župan je izpostavil tudi težave, ki jih imajo z uskladitvijo občinskega prostorskega načrta. Poudaril je dobro sodelovanje vseh dvanajstih županov v Koroški regiji. Želijo, da bi se občina Mislinja usmerila tudi v kmečki turizem, saj imajo na tem področju še veliko neizkoriščenega potenciala.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.