Natisni vsebino

Glavni poudarki novinarske konference, 24. 4. 2013

24.04.2013 13:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 24.4.2013, pripravila svojo prvo novinarsko konferenco na samem sedežu institucije, ki jo vodi. Dve je imela že ob poslovanju zunaj sedeža na Ptuju in Velenju. Varuhinja ugotavlja, da je stisk ljudi ogromno in prav tako so velika pričakovanja za rešitev. Predstavila je ugotovitve v prvih dveh mesecih svojega delovanja, prizadevanja vseh sodelavcev pri Varuhu in izpostavila nekatere pozitivne zaključke posredovanja Varuha, opozorila pa tudi na morebitne nove kršitve (nepremičnine - glej spodaj).

Sledi nekaj glavnih poudarkov. Niso zajeti vsi, ki jih je varuhinja izpostavila, vse lahko poslušate v zvočnih posnetkih.

Zvočni posnetek 1 - varuhinja predstavila ugotovitve, uspehe in prizadevanja

Zvočni posnetek 2 - novinarska vprašanja

 1. Odnosi z državnimi organi: Varuhinja se je že srečala z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak. Že prihodnji teden se srečajo njuni sodelavci v ožji delovni skupni v zvezi z različnimi temami: problematika delovnih razmerij, družine, otrok, štipendije, mladih in starejših ljudi, domov za starejše občane.
  Kmalu naj bi se varuhinja s sodelavci srečala tudi z drugimi  ministri.

 2. Mednarodni odnosi: Namestnik varuhinje Ivan Šelih je postal predsedednik regionalne mreže DPM-jev na območju jugovzhodne Evrope. Ustanovili so jo 26. 3. 2013.

 3. Varuhinja poziva organe in vlado, da odgovorijo CPT-ju (objavljeno 19.02.2013)

 

USPEHI VARUHA:

1.    ZUJF – Vse o ukrepih Varuha in rezultatih lahko preberete s klikom na povezavo ZUJF. Varuhinja je na novinarski konferenci izrazila skrb, kako bo država poplačala z ZUJFom povzročene kršitve in pozdravila prizadevanja ministrice dr. Kopač Mrakove. Opozorila je še, da rokohitrsko sprejemanje zakonov ni sprejemljivo, saj je vračanje pravic predrago.

2.    Problematika izplačil nadomestil za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni
Varuh je večkrat predlagal spremembo zakonodaje in je bila sprejeta in udejanjena.
Pozdravljamo: Po novem 137. členu
ZDR lahko nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni plača Zavod za zdravstveno zavarovanje RS (ZZZRS) neposredno delavcu. Pred tem je to plačal delavcu delodajalec, ki je šele po plačilu lahko zahteval povračilo od ZZZRS. Problemi so nastali, ko je bil delodajalec insolventen in delavcu nadomestila ni mogel plačati, od ZZZRS pa tudi ne zahtevati povračilo. Oškodovan pa je bil na koncu delavec.

3.    Varuhinja je na srečanju ministrico dr. Kopač Mrakovo opozorila na krivično obračunavanje otroških dodatkov in plačil vrtca glede na dohodke predpreteklega leta, saj so se nekateri v tem času znašli brez služb in brez dohodkov, zato upoštevanje obdobja, ko so še prejemali dohodke, ni realno in povzroča krivice. Ministrica je varuhinji obljubila, da bodo pristojni Centri za socialno delo prizadetim naredili nov izračun na temelju realnega stanja ter izdali nove odločbe. (poslušaj od 20:53)

4.    Kazen zaradi vožnje z vozniškim dovoljenjem izdanim v Nemčiji

 

PRIZADEVANJA VARUHA:

 • Kršenje pravic dobrovernim kupcem na nepremičninskem trgu?

(poslušaj od 23:56)

Ukvarjamo se z več problemi, ko je posameznik kupil nepremičnino (npr. stanovanje), vknjiženo v zemljiško knjigo (ZK). Nato pa je bilo kljub temu v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da je gradnja neskladna. V enem izmed takih primerov je inšpektor odredil rušenje in plačilo le-tega naložil dobrovernemu kupcu stanovanja. Postavilo se je vprašanje, kako je to mogoče, čeprav je etažna lastnina vknjižena v ZK.

V konkretnem primeru je bila vknjižba opravljena na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine, odločbe geodetske uprave in na podlagi elaborata za prvi vpis stavbe v kataster stavb (slednjega naredi geodetsko podjetje oz. projektant). Pri nadaljnji raziskavi bomo skušali ugotoviti, ali gre za napako pri delovanju zemljiške knjige, geodetske službe, geodetskega podjetja ali projektanta z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev, ali pa gre morda celo za sistemsko nedoslednost, o čemer bi bilo mogoče sklepati na podlagi vse večjega števila pobud.

 • Ljudje s posebnimi potrebami: pripravlja se memorandum (poslušaj od 12:43), naj bi bil sprejet v maju, zagotavljal pa naj bi enakopravno obravnavo ljudi z downovim sindromom, njihovo boljšo vključitev v šolanje, zdravstvo,…OŠ Ljudevita pivka (poslušaj od 13:39) – varuhinja bo poročala o reševanju šole, pripravlja pa tudi projekt za ljudi s posebnimi potrebami
 •  varuhinja bo nadaljevala srečanja z nevladnimi organizacijami, tudi s tistimi s področja okolja. Že jutri, 25. 4. 2013, se bo znova srečala z njimi in bodo govorili o pregonu storilcev kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Temo bosta predstavili varuhinja in okrožna državna tožilka svetnica iz Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Helena Zobec Dolanc.

 • Varuhinja vidi učinkovitost odkrivanja in pregona na različnih področjih, tudi na področju kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost, v specializaciji vseh sodelujočih v procesu.

 • Dostop do vode. Povabili smo dr. Janeza Potočnika. Govorili bomo o vodi kot neodtujivi pravici.

 • Pa še to:

  • izplačilo plač obsojencem (poslušaj od 24:40)
  • ukinitev dodatka za prebivanje (štipendije) - (poslušaj od 24:54)
  • Izobraževanje na domu (okoli 150 otrok v Sloveniji, ki se šolajo na domu) - (poslušaj od 25:00)
  • potrebno bo odpreti vprašanje rejništva in posvojitev - (poslušaj od 26:24)

Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.