Natisni vsebino

Koledar preteklih dogodkov

Leto 2020

MAREC

 • 5. 3. 2020 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirnovni inštitut, Maja Ladić sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Ljubljana Bežigrad, Vrhnika in Cerknica.
 • 5. 3. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal z madžarskim ombudsmanom dr. Ákosem  Kozmo. Na njunem prvem, spoznavnem srečanju sta se pogovarjala o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic.... več.
 • 2. 3. 2020 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije Novi Paradoks Srečko Brumen sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma dr. Janka Benedika Radovljica (Dom).... več.
 • 2. 3. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s predsednico Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Evo Irgl obiskal Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava), ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami... več.

FEBRUAR

 • 28. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na obisk sprejel ombudsmane iz Bosne in Hercegovine, Ljubinka Mitrovića, Jasminko Džumhur in Nives Jukić. Izmenjali so izkušnje pri varovanju pravic ljudi v obeh državah.... več.
 • 27. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je znova pripravil srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tokrat se je civilni družbi predstavil dr. Dragan Matić, vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Spregovoril je o svoji viziji vodenja IRSOP in prioritetah pri delu. S sodelavci je bil tudi na voljo za nekatera vprašanja 19 predstavnikov civilne družbe, ki si prizadevajo za uresničevanje pravice do zdravega okolja... več.
 • 26. 2. 2020 - Varuha človekovih pravic Petra Svetino so danes obiskali predstavniki Trepetlike - društva bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami. Predsednica društva Cvetka Pavlina Likar je uvodoma poudarila, da se bolniki s temi boleznimi čutijo zapostavljene, saj za njihove pravice v primerjavi z drugimi skupinami kroničnih bolnikov, ni poskrbljeno v zadostni meri... več.
 • 25. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 24. 2. 2020 sestal z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Njeni podpredsednici, Vera Pečnik in Jožica Puhar, ter predsednik Janez Sušnik so mu predstavili delovanje in aktivnosti Zveze, ki je najstarejša nevladna neprofitna in nestranskarska samopomočna organizacija v Sloveniji. Združuje preko 200.000 članov v 500 društvih in klubih, ki si prizadevajo za boljši položaj upokojencev, predvsem pa za čim višjo raven kakovosti bivanja starejših... več.
 • 21. 2. 2020 - Namestnik varuha Ivan Šelih in mag. Uroš Kovačič, svetnik sta se v Zagrebu na Hrvaškem udeležila začetne konference v okviru projekta ARVID (Advancing Access to Rights under Victim's Directive for Person with Disabilities), ki ga koordinira Hrvatski pravni center, njegova slovenska partnerja pa sta Mirovni inštitut in društvo Altra. Namen konference je bil izboljšati razumevanje izzivov udeležbe oseb z ovirami - žrtev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih, seznanitev z dobrimi praksami iz Evrope ter povezovanje deležnikov...več.
 • 20. 2. 2020 - Sekretarka Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel se je v državnem zboru udeležila skupne seje Odbora za zdravstvo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.  Na seji je tekla razprava o onesnaženosti srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo...več.
 • 20. 2. 2020 - Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma so bili opravljeni nenajavljeni obiski Policijske postaje Trbovlje, Policijske postaje Laško in Policijske postaje Celje. Obiske sta opravila Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 19. 2. 2020 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Piranu...več
 • 18. 2. 2020 - Državni preventivni mehanizem (DPM) je izvedel nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Nova Gorica, Enote Podsabotin. Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih... več.
 • 18. 2. 2020: Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Rimu v Italiji udeležil zaključne konference na temo spremljanja prisilnih vračanj državljanov tretjih držav v Italiji in Evropi... več.
 • 14. 2. 2020: Varuh Peter Svetina se je udeležil otvoritve novih prostorov v domu Lukavci... več. 
 • 12. in 13. 2. 2020: Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) je bil opravljen nenajavljen obisk Zavoda za prestjanje kazni zapora Maribor. Obisk smo opravili, Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnici pogodbenih nevladnih organizacij Humanitarno društvo Pravo za vse, Ana Černec in SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Katja Piršič. O obisku bo izdelano poročilo.

JANUAR

 • 29. 1. 2020: Ob 30-letnici Konvencije o otrokovih pravicah in 20-letnici njenih vsebinskih protokolov je Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo okroglo mizo »Slovenija za otrokove pravice«, ki se jo je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. S priznanjem otroka kot nosilca pravic in ne le kot predmeta zaščite ter s celovito obravnavo pravic v vseh življenjskih okoliščinah in edinstvenimi vodilnimi načeli je konvencija bistveno pripomogla k izboljšanju položaja otrok po svetu... več.
 • 27. 1. 2020: Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma Tisje, Šmartno pri Litiji in enote tega doma upokojencev v Litiji (Dom). Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, predvsem povezanih z varovanima oddelkoma. Ugotovila sta, da je bilo od petih priporočil, podanih ob obisku leta 2016, nekaj priporočil že realiziranih, nekaj pa jih na uresničitev še čaka. Naletela sta tudi na primere dobre prakse, na nekaj pomanjkljivosti (nespoštovanje posameznih rokov, določenih v Zakonu o duševnem zdravju, pomanjkljivosti v dokumentaciji) pa sta že opozorila sogovornike, izpostavila pa jih bosta tudi v poročilu o obisku.
 • 27. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Mestni knjižnici Kranj udeležil foruma, kjer so razpravljali o prihodnosti starejših. V Sloveniji, in tudi Evropi, se soočamo s spremembami v demografski strukturi prebivalstva - daljšanjem povprečne življenjske dobe, kar prinaša številne izzive, ki terjajo hitre in učinkovite odgovore države. A strategije, kako uresničevati pravice starejših, po besedah varuha v Sloveniji nimamo. »Ni deinstitucionalnizacije, ki bi starejšim omogočila možnost izražanja svojih potreb in bi jim omogočala izbiro. V premnogih primerih jih spregledamo, preslišimo in o njih odločamo ne da bi jih povprašali za njihove želje, mnenje ali potrebe«, je še dejal Svetina, ki je na forumu podrobneje spregovorili o varovanih oddelkih... več.
 • 23. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci prvič mudil na poslovanju zunaj sedeža na Bledu. Na pogovore se je prijavilo 10 ljudi. Obiskal je tudi OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, kjer so z zanimanjem prisluhnili možnostim, ki jih ponuja zagovorništvo otrok, dotaknili pa so se tudi izvršb otrok, skrbi za otroke s posebnimi potrebami, prevozom, prehrani in zdravstveni skrbi otrok z alergijami v šolah... več.
 • 22. 1. 2020: Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) so bili opravljeni nenajavljeni obiski Policijske postaje Novo mesto, Policijske postaje Šentjernej in Postaje mejne policije Obrežje. Obiske so opravili Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Adriana Aralica. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 22. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Biotehniškem centru v Naklem udeležil konference v okviru projekta FARMID, s katerim želijo spodbuditi zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah, kjer se je zavzel se je za sistemsko ureditev tega področja. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju so namreč pogosto težje zaposljive, saj običajno dosežejo nižjo stopnjo formalnega izobraževanja, primanjkljaji pa se lahko kažejo tudi na njihovi prilagoditveni sposobnosti, ki še dodatno negativno vpliva na zaposlitvene možnosti... več.
 • 20. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina je gostil tretjo sejo Sveta varuha za človekove pravice (Svet). Namenjena je bila podnebnim spremembam in podnebni politiki. Na področju okolja in prostora Varuh vsako leto obravnava približno 170 zadev. Največ kršitev se nanaša na moteči hrup, smrad onesnaževanje in sanacijo degradiranih območij. Kakšna je okolijska politika in kakšna je dolgoročna podnebna strategija države pa je varuhu Svetini, sekretarki Sveta dr. Korneliji Marzel in prisotnim članom in članicam Sveta predstavil državni sekretar z Ministrstva za okolje in prostor Marko Maver... več. 
 • 19. 1. 2020: V Kinu Šiška je potekala slovesnost v počastitev 27. januarja – mednarodnega dneva  spomina na žrtve holokavsta, kjer je bil slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot vsakoletni mednarodni dan spomina na žrtve fašističnega in nacističnega holokavsta ga je na svojem zasedanju, 1. novembra 2005, z resolucijo 60/7, proglasila Generalna skupščina Združenih narodov... več.
 • 13. 1. 2020: Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na delovnem obisku gostil Wernerja Amona, generalnega sekretarja Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute) in (glavnega) avstrijskega ombudsmana... več.

Leto 2019

DECEMBER

 • 16. 12. 2019 - predstavitev Varuha človekovih pravic in državnega preventivnega mehanizma kandidatom za pravosodne policiste... več
 • 16. 12. 2019 - varuh Peter Svetina je sprejel Luč miru iz Betlehema... več.
 • 12. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v prostorih institucije Varuha pripravil prvi prednovoletni bazar... več.
 • 11. 12. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik sta se na povabilo hrvaškega ombudsmana oziroma Pučkega pravobranitelja v Splitu na Hrvaškem udeležila okrogle mize na temo ranljivih skupin v zaporskem sistemu... več.
 • 11. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v občini Vojnik... več.
 • 11. 12. 2019 - varuh Peter Svetina se je udeležil okrogle mize z naslovom »Politični vplivi v postopkih kadrovanj v družbah v državni lasti«, ki jo je Komisija za preprečevanje korupcije  organizirala ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji... več.
 • 10. 12. 2019 - po sestanku v juliju 2019 se je varuh človekovih pravic Peter Svetina ponovno srečal z Marijanom Papežem, generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).... več.
 • 10. 12. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja Ivan Šelih, namestnik varuha, in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., ter predstavnici pogodbenih nevladnih organizacij Mirovni inštitut Maja Ladić in Slovenske fundacije za UNICEF dr. Romana Zidar so opravili nenajavljeni obisk Centra za tujce v Postojni.
 • 9. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na svečanem sprejemu za predsatvnike najvišjega vrha v državi, verskih skupnosti in civilne družbe v luči dneva človekovih pravic v nagovoru zbranim v Kongresnem centru Brdo izpostavil pomen dostojanstva ... več.
 • 6. 12. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Marija Krušič, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje (Dom).... več.
 • 2. 12. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Ivan Šelih sta se na povabilo grškega ombudsmana Andreasa Pottakisa mudila na uradnem obisku v Atenah v Grčiji. Na srečanju so govorili o dobrem sodelovanju med institucijama ter aktivnostih v okviru Mediteranskega združenja Ombudsmanov, ki mu predseduje grški ombudsman. Največ pozornosti so namenili delovanju Skupine Nafplion, ki jo bo drugo leto gostil slovenski Varuh.... več.
 • 2. 12. 2019 - sekretarka Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel se je v Veliki dvorani Mestne občine Ljubljana udeležila okrogle mize z naslovom »STOP! Nasilju, ženske in dekleta«. Dogodek je na pobudo veleposlaništva republike Španije v Sloveniji in v okviru mednarodne mreže žensk potekal pod okriljem nevladne ustanove Fundacije Ženske brez meja (Femmes Sans Frontières) s sedežem v Sloveniji (FSF).... več.

NOVEMBER

 • 29. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Postojni udeležil otvoritve Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov za Primorsko-notranjsko regijo. Zdravstveni dom Postojna je namreč v  letu 2019 pridobil nov obsežen program na tem področju, ki je regijskega pomena in bo nudil storitve v regiji z 80.000 prebivalci. Z njegovo otvoritvijo se bo izboljšala dostopnost do služb in storitev na primarni ravni in v skupnosti za otroke in mladostnike z območja Cerknice, Pivke, Postojne, Ilirske Bistrice, Blok in Loške doline. Z uvedbo triaže jim bo omogočena zgodnja in ustrezna obravnava ter celostni interdisciplinarni in medinstitucionalni pristop.... več.  
 • 29. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal z Marjanom Sušljem, generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V pogovorih sta se skupaj s sodelavci osredotočila predvsem na kršitve, ki jih Varuh človekovih pravic ugotavlja pri delovanju ZZZS.... več.
 • 28. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Erevanu udeležil mednarodne konference ob 15. obletnici delovanja Varuha človekovih pravic Armenije. Obe instituciji namreč povezuje dolgoletno sodelovanje, saj je Armenija povzela in s pomočjo slovenskih kolegov vzpostavila Državni preventivni mehanizem v državi.  Na posebno povabilo armenskega ombudsmana Armana Tatoyana in pod pokroviteljstvom predsednikov vlade, Nikola Pashinyana, in parlamenta, Ararata Mirzoyana, se je varuh Svetina z udeleženci konference iz tujih držav pogovarjal o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic. Konferenca se je osredotočila tudi na vsebine s področij svobode govora in preprečevanja sovražnega govora, otrokovih pravic - predvsem na področju zdravstva in sociale ter pravic žensk. Udeležilo se jo je okrog 150 ombudsmanov oz. njihovih namestnikov ter predstavnikov drugih institucij s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so poudarili predvsem pomembnost enakosti pred zakonom za vse in na vseh področjih. Strinjali so se, da je to poseben izziv za države in njihove vlade. ... več.
 • 25. 11. 2019 - na zaprosilo vodje državnega preventivnega mehanizma (DPM) Slovenije Ivana Šeliha, namestnika varuha, je Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za demokratične institucije in človekove pravice (ODHIR), v sodelovanju z ustanovo Omega Research Foundation in Univerzo v Exeterju, 21. novembra 2019, za sodelavce Varuha človekovih pravic RS (Varuh) in sodelujoče predstavnike nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM organiziral izobraževanje na temo nadzora nad uporabo orožja in drugih prisilnih sredstev ter preprečevanja mučenja.... več.
 • 22. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal z direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Ireno Kuntarič Hribar... več.
 • 20. 11. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je udeležil slovesnosti ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah (KOP), ki jo je v Državnem zboru pripravil predsednik mag. Dejan Židan.
 • 19. 11. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Nives Jakomin Škrlj, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Doma upokojencev Vrhnika (Dom). Osredotočila sta se na kontrolo priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, torej povezanih z varovanima oddelkoma... več.
 • 18. in 19. 11. 2019 - v Sofiji v Bolgariji je potekala delavnica, namenjena državnim preventivnim mehanizmom (DPM), z naslovom »Na poti do usklajenih standardov v primeru odvzema prostosti v Evropski Uniji – vloga DPM«. Srečanja, ki ga je pripravil Inštitut za človekove pravice Ludwig Boltzmann v sodelovanju z Bolgarskim helsinškim odborom, se je v imenu slovenske nacionalne institucije za človekove pravice udeležil mag. Uroš Kovačič, svetovalec Varuha... več.
 • 17. 11. 2019 - svetovalca Varuha Polona Mozetič in Miha Nabergoj sta se v glavnem mestu Albanije, Tirani, v okviru tematskih srečanj mreže CRONSEE udeležila razprave o najboljših praksah in izzivih pri podpori otrokom beguncev in migrantov. Ob tej priložnosti so člani mreže varuhov človekovih pravic za otroke v jugovzhodni Evropi oblikovali skupne zaključke in sprejeli skupno izjavo ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah.... več.
 • 13. in 14. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se kot predstavnika slovenske nacionalne institucije za človekove pravice v Belgiji v Bruslju udeležila letnega srečanja Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Govorili so o pomenu in vlogi nacionalnih institucij za človekove pravice pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic v Evropi.... več.
 • 13. 11. 2019 - Člana Državnega preventivni mehanizma (DPM), svetovalec varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu ... več.
 • 8. - 9. 11. 2019 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič je na 11. konferenci o demenci, ki je potekala v Novi gorici, predstavil ugotovitve in priporočila, ki so izšli iz tematskih obiskov Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v letu 2018, ko so preverjali požarno varnosti na oddelkih za osebe z demenco domov starejših.... več.
 • 7. - 8. 11. 2019 - Namestnik varuha Miha Horvat in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se na povabilo srbskega ombudsmana udeležila mednarodne konference v Nišu, kjer so razpravljali o dostopnosti ombudsmanskih institucij za ljudi.... več.
 • 7. 11. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je sodelavci posloval v Tolminu. Pogovore sta opravljali dve skupini in sprejeli 9 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice in jim pri njihovem uveljavljanju lahko pomaga institucija Varuha. Dopoldne je varuh Peter Svetina obiskal enoto Centra za socialno delo severna Primorska v Tolminu, osnovno šolo Franceta Bevka, v okvir katere spada tudi podružnična šola za otroke s posebnimi potrebami, ter upravno enoto. Seznanil se je z njihovim delom in izzivi, s katerimi se pri tem srečujejo. Pogovoril se je tudi z županom občine Tolmin Urošem Brežanom in direktorjem občinske uprave Davorinom Simčičem.... več.
 • 4. - 6. 11. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih kot vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM) v Sloveniji in Katarina Vučko, predstavnica Mirovnega inštituta, ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM, sta se  v Strasbourgu v Franciji udeležila več dogodkov v organizaciji Sveta Evrope, Združenja za preprečevanja mučenja iz Ženeve (APT) in ODHIR-ja OVSE, ki so obeležili trideseto obletnico delovanja Evropskega odbora za preprečevanja mučenja Sveta Evrope (CPT).... več.

OKTOBER

 • 29. 10. 2019 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na delovnem obisku gostil Rafaela Ribója, katalonskega ombudsmana in regionalnega predsednika za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov (International Ombudsman Institute), v katerem sodeluje več kot 100 ombudsmanskih institucij.... več.
 • 25. 10. 2019 - varuh Peter Svetina je obiskal občino Pivka... več.
 • 24. 10. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Andreja Srebotnik sta se 24. 10. 2019 na Dunaju, v Hiši Evropske Unije (EU), udeležila zaključne konference v okviru EU projekta »Strengthening the rights of persons suspected or acused in criminal proceedings – the role of National Human Rights Institutions«... več.
 • 23. in 24. 10. 2019 - na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma je bil opravljen nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper. Obisk sta opravila, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, dr. Marko Ribać. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 23. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil slavnostne akademije v počasitev 50. obletnice delovanja Društva distrofikov Slovenije... več.
 • 22. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na Osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici udeležil dobrodelne prireditve in otvoritve razstave »Igrajmo se… igra vedno za vse«, na kateri so prikazali igro in igrače skozi čas... več.
 • 16. in 17. 10. 2019 - na povabilo ombudsmana Gruzije se je namestnik varuha Ivan Šelih udeležil mednarodne konference na visoki ravni z naslovom: »Measuring and Enhancing the Impact of National Preventive Mechanisms«. S tem dogodkom je ombudsman Gruzije obeležil desetletnico delovanja državnega preventivnega mehanizma, saj je v letu 2009 pričel izvajati naloge in pooblastila tudi na tem področju... več.
 • 14. 10. 2019 - varuh človekovih pravic je obiskal VDC Kranj in Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Korak v Kranju... več.  
 • 11. 10. 2019 - Državni preventivni mehanizem je izvedel nenapovedan kontrolni obisk Doma Taber, Cerklje na Gorenjskem (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija Maša Bastarda... več.
 • 9. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci nenajavljeno obiskal Dom starejših občanov Škofja Loka. Seznanil se je s skrbjo za eno izmed najranjljivešjih skupin s poudarkom na skrbi za dementne, si ogledal dom ter se pogovoril z nekaterimi stanovalci in zaposlenimi.
 • 9. 10. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Katja Piršič sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Brežice, Krško in Sevnica.
 • 8. in 9. 10. 2019 - Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Rimu udeležil prvega sestanka Skupine Nafplion. Sestanek je ob pomoči Sveta Evrope organiziral italijanski državni preventivni mehanizem – DPM (Garante Nazionale del diritti delle persone detenute o privote della liberta perspnale)...več.
 • 3. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil prvega hekatona slovenskih varstveno delovnih centrov v VDC Saša v Velenju, ki želijo skupaj inovirati prihodnost področja, prispevati svoje ideje in jih zanimajo novi načini poteka življenja in dela v varstveno delovnih centrih. Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da se želijo odpirati v okolje: “Ne zapirati in zaklepati, odpirati se moramo v svet in si na vse načine prizadevati, da bodo ljudje, ki so nam zaupani, lahko živeli polnopravno življenje,” poudarja varuh, ki je obiskal tudi Mestno občino Velenje ter se srečal z županom Bojanom Kontičem in njegovimi sodelavci. ... več.
 • 2. - 3. 10. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se v Skopju v Severni Makedoniji udeležila srečanja mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network), ki ga je v okviru predsedovanja mreži in ob pomoči Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) organiziral varuh človekovih pravic Severne Makedonije v vlogi opravljanja nalog in pooblastil DPM. Udeležili so se ga predstavniki vseh članic SEE NPM Network in predstavniki UNHCR. ... več.
 • 2. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je posloval v občini Preddvor. S sodelavci so se pogovorili z 10 ljudmi, ki so ocenili, da pri uveljavljanju svojih pravic potrebujejo pomoč Varuha človekovih pravic. Obiskal je tudi Dom starejših občanov Preddvor, osnovno šolo in njeno podružnico v Kokri ter stanovanjsko skupino Črnava, ki spada pod Vzgojni zavod Kranj. Seznanil se je z uveljavljanjem pravic nekaj najranljivejših skupin, otrok in starejših, pa tudi oseb s posebnimi potrebami. ... več.
 • 1. 10. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v Novem mestu s sodelavkami spregovoril o pomenu zagovorništva pri uveljavljanju največjih koristi otrok. Približno 70 udeležencev, sodnikov, svetovalk na centrih za socialno delo, policistov, učiteljic in drugih, je aktivno prisluhnilo uri in pol dolgi predstavitvi v gostišču Loka. ... več.

SEPTEMBER

 • 30. 9. 2019 - Državni preventivni mehanizem je izvedel nenapovedan kontrolni obisk CSO Ormož (Dom). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik... več.
 • 27. 9. 2019 - Dr. Kornelija Marzel, sekretarka Sveta varuha za človekove pravice se je na Fakulteti za upravo udeležila XXVI Dnevov slovenske uprave 2019. Skupaj z Živo Drol Novak, mag. Lovrom Lončarjem in mag. Matjažem Dovžanom je sodelovala na okrogli mizi o Izzivih izvrševanja predpisov. Okroglo mizo je vodil dr. Iztok Rakar s Fakultete za upravo. ... več.
 • 26.-27. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na povabilo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) v Parizu udeležil konference v počastitev 25. obletnice njihovega delovanja... več.
 • 25. 9. 2019 - Na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma sta Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peternelj, opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, Odprti oddelek Puščava. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 21. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Celjskem domu udeležil slavnostne akademije, ki jo je ob mednarodnem dnevu gluhih organiziralo Društvo gluhih in naglušnih Celje. Med drugim je poudaril: "V silni empatiji do ljudi z različnimi oviranostmi oz. drugačnostmi nam še vedno prepogosto ude tisto temeljno: spoštovanje. Želim si, da bi jih spoštovali in se do njih obnašali tako kot do vseh drugih. Za spoštovanje gre, zadaj ni nobene romantike!"
 • 21. 9. 2019 - Dr. Kornelija Marzel, sekretarka Sveta varuha za človekove pravice, se je danes v Slovenj Gradcu znova udeležila že tradicionalnega 21. Mirovniškega festivala, ki se že nekaj let dopolnjuje s Festivalom drugačnosti... več.
 • 21. 9. 2019 - ob svetovnem dnevu miru je varuh človekovih pravic Peter Svetina nagovoril učence OŠ Lava v Celju, ki so sodelovali v projektu Pozdrav ptic miru. Poudaril je pomen aktivnega sooblikovanja družbe in svetovnega miru vlogo mladih pri tem.
 • 20.9.2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na sedežu Varuha s predstavnikoma društva Spominčica govoril o problematiki demence.
 • 20. 9. 2019 - predstavnik častnega pokrovitelja Varuha človekovih pravic Tone Dolčič je na 3. znanstveni in strokovni mednarodni konferenci o zdravju otrok in mladostnikov v Portorožu danes ocenil, da je iz vidika varstva otrokovih pravic za zdravje otrok in mladostnikov ustrezno poskrbljeno. Okrcal pa je skrb države za sistem zdravstvenega varstva v celoti.... več.
 • 19. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Slovenski filharmoniji udeležil Slavnostne akademije ob 100-letnici organizirane skrbi za slepe in slabovidne, kjer je bil tudi slavnostni govornik... več
 • 18. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v GH Bernardin v Portorožu udeležil Dnevov duševnega zdravja 2019 - Učinkoviti prehodi v postopku strokovne obravnave, kjer je zbrane tudi nagovoril. Med drugim je poudaril, se pri skrbi za duševno zdravje prebivalcev kaže pravi obraz družbe. Ljudje z motnjami v duševnem zdravju so žal še vedno pogosto diskriminirani in stigmatizirani. Koraki naprej, tudi normativni, so zato nujni, je poudaril... več
 • 18. 9. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar, sta opravila nenajavljen obiski policijskih postaj Ljutomer in Murska Sobota.
 • 13. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom pogovarjal o problematiki redkih bolezni in vzpostavitvi registra teh bolezni... več
 • 13. 9. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z ministrom za zunanje zadeve dr. Mirom cerarjem pogovarjal o uresničevanju človekovih pravic v Slovenjiji in o nalogah Varuha v vlogi Nacionalne institucije za človekove pravice ... več.
 • 12. 9. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse, Pia Verdnik sta opravila nenajavljena obiska policijskih postaj Gorišnica in Ptuj.
 • 8. 9. - 13. 10. 2019 - Varuh človekovih pravic se je pridružuje vseslovenski kampanji Nacionalni mesec skupnega branja 2019 in obenem evropski bralni kampanji »Evropa bere« (EUReads), ki povezuje bralne dejavnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu.... več.
 • 5. 9. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je s sodelavcema srečal z državnim sekretarjem Ministrstva za notranje zadeve mag. Sandijem Čurinom in generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) mag. Ladom Bradačem ter drugimi uslužbenci DPDVN in se pogovoril o pripravah na nadzore oziroma izdelave usmeritev in obveznih navodil za delo policije. ... več.
 • 4. 9. 2019 - namestnik varuha Miha Horvat in generalni sekretar Kristijan Lovrak sta na delovni obisk sprejela predsatvnike Organizacije za varnost in sodelovanje iz Skopja. ... več.
 • 4. 9. 2019 - varuh je s sodelavci posloval v občini Kamnik. Obiskal je Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Štacjon, lokalni center za socialno delo, se o varovanju pravic ljudi pogovoril z županom Matejem Slaparjem in na individualne pogovore s sodelavci sprejel 16 ljudi ... več.
 • 3. 9. 2019 - visoka komisarka Organizacije Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet se je udeležila uvodnega dela druge seje Sveta varuha za človekove pravice, ki se je sestal ob robu Blejskega strateškega foruma. Po srečanju z varuhom Petrom Svetino, ki ji je predstavil delovanje tega ključnega Varuhovega posvetovalnega telesa in pomen njegovega delovanja za nacionalno institucijo za človekove pravice v Sloveniji, je članom sveta predstavila nekatere izzive, s katerimi se Združeni narodi srečujejo pri uveljavljanju smernic za uveljavljanje človekovih pravic. Visoka gostja se je še posebej dotaknila pravic v gospodarstvu, kar je bila tudi osrednja tema tokratne seje Sveta varuha. ... več

AVGUST

 • 27. 8. 2019 - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes sprejel predstavnici Mladinskega sveta Slovenije, predsednico Anjo Fortuna in vodjo zagovorništva Jasmino Opec Vöröš. Pogovarjali so se o izzivih na področju stanovanjske oz. bivanjske politike tako v mestih kot na podeželju, ki kljub zagotovilom vlade, opozorilom mladinskih organizacij in Varuha človekovih pravic v letnih poročilih še vedno ostaja neurejeno.... več.
 • 26. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je obiskal Varstveno delovni center (VDC) Zagorje ob Savi, regijski samostojni javni socialnovarstveni zavod, ki se ukvarja z vodenjem, varstvom in zaposlitvami invalidnih oseb pod posebnimi pogoji ter institucionalnim varstvom za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija. Petdeset zaposlenih v VDC-ju nekaj več kot 140 uporabnikom daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega dela v skladu z njihovimi zmožnostmi. Peter Svetina se je srečal z njimi in pogovarjal z direktorico VDC-ja dr. Špelo Režun ter obiskal eno izmed VDC-jevih bivalnih skupin.... več.
 • 23. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci na pogovor sprejel predstavnike Društva Srebrna nit – Združenje za dostojno starost. Govorili so o ugotovitvah in uresničenih priporočilih Varuha na področju skrbi za starejše, predlogih združenja, ki jih naslavlja na različne organe, da bi se trendi v družbi spremenili v korist starejših, in o možnostih za skupno sodelovanje. ... več.
 • 21. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci obiskal Dom starejših občanov (DSO) Nova Gorica in njihovo enoto, Hišo dobre volje v Mirnu. Gre za eno izmed oblik poslovanja Varuha človekovih pravic zunaj svojega matičnega sedeža, preko katerih se želi Varuh približati vsem tistim, ki zaradi različnih razlogov sami ne morejo do njega. Tako varuh Peter Svetina s svojimi sodelavci obiskuje ustanove, kot so socialno-varstveni zavodi in domovi za starejše ter je na terenu v pomoč ljudem pri uveljavljanju njihovih pravic.... več.  
 • 19. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavnikoma Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček, predsednikom Lojzetom Tomaževičem in direktorjem Iztokom Suhadolnikom. Pogovarjali so se o težavah, s katerimi se soočajo varstveno delovni centri (VDC-ji), pozornost pa so namenili tudi vprašanju pravnega položaja oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer so se dotaknili predvsem volilne pravice. ... več.
 • 8. 8. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Psihiatrične bolnišnice Ormož (Bolnišnica)... več.
 • 7. 8. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Kopru. Skupaj so opravili 14 individualnih pogovorov s pobudniki iz Obale, ki so v ospredje postavljali predvsem pritožbe zoper sodišča, tožilstvo in policijo. V okviru obiska se je varuh Svetina sestal še z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti, se srečal s predstavniki Pravnega centra za človekove pravice in območne enote inšpektorata za okolje in prostor ter obiskal Obalni dom upokojencev Koper... več.
 • 6. 8. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Adriana Aralica, sta opravila nenajavljeni obiski Policijske postaje Metlika.
 • 5. 8. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuha in  Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Adriana Aralica so opravili nenajavljeni obisk Policijske postaje Kočevje.
 • 1. 8. 2019 - V mariborski Sinagogi so mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti zaznamovali s predavanjem in slovesnostjo, kjer je bil slavnostni govornik varuh človekovih pravic Peter Svetina. Več.

JULIJ

 • 31. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta izvedla nenapovedan redni obisk Pegazovega doma v Rogaški Slatini (Dom), socialno varstvenega zavoda, namenjenega starejšim.... več.
 • 24. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina s sodelavci je opravil nenajavljen obisk Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Borštnarja Dornava (zavod Dornava), kjer je preveril razmere za bivanje in življenje uporabnikov ter delo zaposlenih...več.
 • 23. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje povabil ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec. Dogovorila sta se, da se s sodelavci sestaneta še na širšem delovnem srečanju, kjer se bodo pogovarjali o odprtih in aktualnih zadevah.
 • 22. 7. 2019 – člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha ter predstavnika pogodbenih nevladnih organizacij Slovenske fundacije za UNICEF, dr. Romana Zidar in Humanitarnega društva Pravo za vse, Aljaž Lep, so opravili nenajavljen obisk Prevzgojnega dom Radeče.
 • 22. 7. 2019 – varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom, s katerim sta se dogovorila za širši delovni sestanek.
 • 22. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil posebne slovesnosti, na kateri je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje Častni znak Svobode Republike Slovenije skupini za razminiranje iz Teritorialne obrambe in Civilne zaščite 1991-1994 ter državno odlikovanje Red za zasluge, ki ga je prejela Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Predsednik države je pripadnikom Postaje mejne milice Holmec, ki je bila odlikovana s Srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije, vročil listino sodelovanja v tej enoti.
 • 18. 7. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja in namestnik varuha Ivan Šelih, svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije Novi Paradoks Srečko Brumen, so opravili obisk Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Univerzitetne klinike za psihiatrijo v Ljubljani. Gre za oddelek pod posebnim nadzorom, namenjen otrokom in mladim s težavami v duševnem zdravju. Enota je prve paciente sprejela marca letos, člani DPM pa so jo obiskali prvič.... več.
 • 18. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal z Marijanom Papežem, generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). V pogovorih sta se skupaj s svojimi sodelavci osredotočila predvsem na kršitve, ki jih Varuh človekovih pravic ugotavlja pri delovanju ZPIZ.... več.
 • 18. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal s predstavniki Društva distrofikov Slovenije. Obravnavali so nekatera odprta vprašanja v zvezi z zakonom o osebni asistenci, na katera je društvo že opozorilo v okviru javne razprave o noveli zakona.... več.
 • 17. 7. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval zunaj sedeža v Gornjih Petrovcih. Na pogovore je sprejel 13 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal. Srečal se je tudi z županom Francem Šlihthuberjem in obiskal Policijsko postajo Gornji Petrovci... več.
 • 17. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec. in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peternel sta opravila nenajavljene obiske Policijske postaje Velenje, Policijske postaje Šmarje pri Jelšah in Policijske postaje Rogaška Slatina. O obiskih bo izdelano poročilo.
 • 12. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, dr. Marko Ribać, sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Oddelek Novo mesto. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 3. 7. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenijia Alenka Virant, sta opravila kontrolni obisk Obalnega doma upokojencev Koper (Dom). Ugotovila sta, da je dom prezaseden... več.

JUNIJ

 • 24. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil sprejema pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Predsedniška palača, Ljubljana
 • 24. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob dnevu državnosti udeležil slavnostne seje Državnega zbora RS in osrednje proslave; Državni zbor in  Kongresni trg.
 • 20. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je poslankam in poslancem Državnega zbora RS predstavil Letno poročilo Varuha za leto 2018 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za isto leto. Državni zbor Republike Slovenije
 • 20.6.2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar, sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Sežana, Koper in Piran.
 • 19. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob dnevu samostojnosti in enotnosti udeležil tradicionalne svete maše za domovino v stolnici Sv. Nikolaja v Ljubljani.
 • 17. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci obiskal Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška, kjer je bil na voljo stanovalcem doma, ki so mu zaupali svoje težave v odnosu do države. Z vodstvom doma in zaposlenimi se je pogovarjal o izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Več
 • 14. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za okolje in prostor Simon Zajc sta na delovnem sestanku skupaj s sodelavci pregledala neuresničena priporočila institucije Varuha človekovih pravic in se dotaknila nekaj že leta perečih ugotovitev in opozoril Varuha v zvezi z varovanjem ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja. Več   
 • 13. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Pionirskem domu v Ljubljani udeležil otvoritve razstave Kod hodiš, ki so jo oblikovali mladih in odraslih s posebnimi potrebami.
 • 13. 6. 2019 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je udeležila konference Vzgojnega zavoda Planina, na kateri so predsatvili programe in novosti, ki so jih izvajali v okviru projekta Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
 • 12. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje povabil ministrsta za zdravje Aleša Šabedra. Dogovorila sta se, da se v kratkem s sodelavci sestaneta še na širšem delovnem srečanju o odprtih in aktualnih zadevah. 
 • 11.-12. 6. 2019 - svetovalka Varuha mag. Živa Cotič Zidar se je udeležila mednarodne konference o enakosti zdravja in pospeševanju napredka za zdravo in uspešno življenje za vse v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije.
 • 11. 6. 2019 - svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Uroš Kovačič sta se udeležila Dnevov varstvoslovja 2019, v Kulturno kongresnem centru Dolenjske Toplice.
 • 11-12. 6.-2019 - namestnik varuha Ivan Šelih v Skopju v Severni Makedoniji udeležil prvega sestanka mreže državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network) v letu 2019. Namenjeno je bilo izmenjavi izkušenj pri oblikovanju politik preprečevanja povračilnih ukrepov v smislu  21. člena Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ... več.
 • 11. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil mednarodne konference Izzivi prihodnosti, ki so jo pripravili v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (CUDV Draga). ... več.
 • 10. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na konstitutivni seji pozdravil članice in člane Sveta varuha za človekove pravice, ki so se sestali prvič v tem mandatu... več.
 • 8. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je nagovoril udeležence 13. tradicionalnega srečanja rejniških družin, ki ga je pripravilo Rejniško društvo Slovenije. Potekalo je ob Bukoviškem jezeru v občini Dobrovnik ... več.
  7. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil dobrodelne prireditve z naslovom To sem jaz, ki bo potekala na OŠ Ane Gale Sevnica.
 • 7. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil svečane prireditve ob 90-letnici mladinskega doma Malči Beličeve. 
 • 7. 6. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Polutnik sta se na MDDSZEM udeležila 2. sestanka o problematiki posebnih socialnovarstvenih zavodov.
 • 7. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci na spoznavnem sestanku srečal s predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije.... več.
 • 6. 6. 2019 - Varuh človekovih pravic RS je pripravil v Murski Soboti tretjo predstavitev zagovorništva otrok. Potekala je v večnamenski dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (Zvezna ulica 10). Vabljeni so bili sodniki, svetovalci na centrih za socialno delo, učitelji, vzgojitelji in drugi strokovnjaki, ki skrbijo za največjo korist otrok ali o njej odločajo. Pred dogodkom sta varuh človekovih pravic Peter Svetina in vodja zagovorništva Tonetom Dolčičem na krajši novinarski konferenci spregovorila nekaj besed o namenu zagovorništva in razlogih za promocijo prav v Murski Soboti.... več.
 • 5. 6. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in redstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič, sta 5. 6. 2019 opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija (Dom). ... več.
 • 5. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval zunaj sedeža v Mariboru. Na pogovore je sprejel 40 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal. Srečal se je tudi z županom Sašem Arsenovičem in njegovimi sodelavci ter obiskal nekaj institucij... več.
 • 4. 6. 2019 - poslovna sekretarka Barbara Eržen se je udeležila XXII. seje Medresorske komisije za človekove pravice
 • 4. 6. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s člani svojega kolegija udeležil seje Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2018 in poročilo Državnega preventivnega mehanizma za isto leto ... več.
 • 3. 6. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se na MDDSZEM udeležila sestanka  o reševanju urgentne situacije zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov.
 • 3. 6. 2019 - svetovalki dr. Polona Mozetič in Rozi Žalig sta se na Otočcu udeležili razprave z naslovom Skupaj smo uspešnejši: Iskanje novih pristopov in možnosti za večjo vključenost Romov na trg dela.

MAJ

 • 31. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je nagovoril udeležence Foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki bo potekal na sedežu Gospodarske zbornici Slovenije v Ljubljani.... več.
 • 30. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil Dneva odprtih vrat Centra Korak v Kranju... več.
 • 30.-31. 5.2019 - svetovalke Varuha so se udeležile XVIII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti v Portorožu.
 • 30. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je kot častni pokrovitelj na simpoziju s področja dolgotrajne oskrbe, X. Stikov zdravstvene nege, ki je v organizaciji Visoke zdravstvena šola v Celju potekal na njenem sedežu, pozval odgovorne k čimprejšnjemu sprejetju Zakona o dolgotrajni oskrbi.... več.
 • 29.-31. 5. 2019 - Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve v okviru študijskega obiska predstavnikom palestinskega Sveta ministrov in tamkajšnjim policistom predstavili dobre prakse in metodologije na področju pritožbenih postopkov v Sloveniji. Namestnik varuha Ivan Šelih je govoril o delu Varuha človekovih pravic RS in Državnega preventivnega mehanizma, direktorica strokovne službe Martina Ocepek je predstavila obravnavo pobud pri Varuhu, svetovalec Varuha mag. Uroš Kovačič se je osredotočil na pobude iz področja dela policije, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., pa je govoril o vlogi DPM-ja pri delu policistov v Sloveniji.... več.
 • 29. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z namestnikom Miho Horvatom in svetovalko Varuha Petro Komel srečal s s predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
 • 28. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegovi sodelavci so se pri Varuhu sestali s predstavniki Zbornice davčnih svetovalcev Sloveniji.
 • 28. 5. 2019 - Mirovni inštitut in Varuh človekovih pravic sta pripravila posvetovalno delavnico o krepitvi pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih in vlogi nacionalnih inštitucij za človekove pravice. Potekala je v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Na njej je namestnik varuha Ivan Šelih govoril o vlogi Varuha kot nacionalne inštitucije za človekove pravice in predstavil izzive, mednarodne standarde in aktivnosti Varuha človekovih pravic na področju uresničevanja pravic osumljenih in obdolženih v praksi, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., pa je kot član DPM-ja predstavil del aktivnosti Državnega preventivnega mehanizma (DPM).... več.
 • 28. 5. 2019 - svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta se udeležila posveta z naslovom Obravnava otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami – iskanje rešitev in pogled v prihodnost, ki bo v organizaciji iniciative strokovnih delavcev vzgojnih zavodov in mladinskih domovih potekal v Medgeneracijskem centru Kranj.
 • 27. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je sodelavci na prvi delovni obisk sprejel mag. Ksenijo Klampfer, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sodelavci. Po srečanju, predvidoma ob 13. uri, bosta podala skupno izjavo za javnost.
 • 27. 5. 2019 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je udeležila posveta z naslovom Detektivska dejavnost - možni koraki za spremembo zakonodaje, ki bo potekal na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.
 • 24. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na obisk sprejel veleposlanika v Franciji Andreja Slapničarja.
 • 24. 5. 2019 - varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski je varuhu človekovih pravic Petru Svetini predstavila svoje letno poročilo.
 • 23. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov namestnik Miha Horvat in vodja kabineta A. Pia Škulj so se pri Varuhu sestali s predstavnikoma Nacionalnega sveta invalidskih organizacij  Borutom Severjem in Goranom Kusturo.
 • 23.-24. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je v Grčiji udeležil dogodka z naslovom Srečanje o delovanju skupine nadzornikov Evropske agencije za mejno in obalno stražo FRONTEX (Meeting on the functioning of the FRONTEX pool of monitors)... več.
 • 23. 5. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič sta opravila kontrolni obisk Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (Dom). Gre za socialno varstveni zavod, namenjen starejšim. ... več.
 • 23. 5. 2019 - pomočnik varuha Tone Dolčič je na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije nagovoril udeležence delavnice ob obeležitvi Evropskega dneva pacientovih pravic ... več.
 • 23. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil sprejema predsednika Republike Finske Saulija Niinista na Kongresnem trgu.
 • 22. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje sprejel ministra za okolje in prostor Simona Zajca.
 • 21. 5. 2019 - svetovalka Varuha Rozi Žalig se je v Kopru udeležila V. posveta o dvojezičnosti v občinah.
 • 21.-22. 5. 2019 - svetovalka Varuha za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je v Portorožu udeležila Slovenske konference za odnose z javnostmi (SKOJ).
 • 21.-22. 5.2019 - poslovna sekretarka Barbara Eržen se je v Bruslju udeležila srečanja komunikatorjev Nacionalnih institucij za človekove pravice in delavnice o učinkovitem komuniciranju socialnih in ekonomskih pravic.
 • 20. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Polutnik sta se na MDDSEZM udeležila sestanka o nameščanju mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in težjimi oblikami osebnostnih in vedenjskih motenj.
 • 17. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je bil v Kulturnem domu Komenda osrednji gost dogodka o človekovih pravicah in njihovem pomen včeraj, danes in jutri.
 • 16. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov pomočnik Tone Dolčič ter svetovalki Varuha za zagovorništvo otrok Jasna Vunduk in Lidija Hvastja Rupnik so v Kopru zagovorništvo predstavili vabljeni strokovni javnosti, o njem pa so spregovorili tudi na novinarski konferenci... več.
 • 15. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil 8. nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport, mladino, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2018.
 • 15. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil 18. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2018.
 • 13. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Varuha Andreja Srebotnik sta se udeležila 14. dnevov prekrškovnega prava.... več.
 • 13.-14. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je odzval vabilu katalonskega ombudsmana Rafaela Ribója, predsednika evropskega dela Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI), po izmenjavi izkušenj in prakse na področju varovanja človekovih pravic. Z varuhom sta katalonskega kolega v Španiji obiskala tudi vodja Centra za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Miha Horvat, namestnik varuha, in vodja kabineta varuha A. Pia Škulj.... več.
 • 10. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je kot častni pokrovitelj nagovoril udeležence tradicionalnega festivala odrske umetnosti za ranljive skupine Integra, ki ga Društvo ProSoc v Stolpu Škrlovec v Kranju pripravlja že peto leto in je namenjen vključevanju ranljivih skupin prebivalstva v družbo skozi kulturo in umetnost.
 • 9. 5. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Mateja Markovič, sta opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Idrija, enote Marof (Enota).... več.
 • 9. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov pomočnik Tone Dolčič sta se udeležila seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so med drugim obravnavali redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018.
 • 8. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se v okviru medresorske delovne skupine na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pogovarjala o Zakonu o celostni obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.
 • 8. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval na Muti. Obiskal je tudi nekaj institucij in se seznanil z uresničevanjem pravic ljudi, med njimi OŠ in VDC Muta. Na pogovore se je prijavilo 11 ljudi, ki so ocenili, da so jim kršene človekove pravice. Srečal se je tudi z županom Mirkom Vošnerjem in njegovimi sodelavci ter z njimi govoril o prizadevanju občine za spoštovanje pravic občanov. Ob tej priložnosti je varuh spremljal tudi člana Državnega preventivnega mehanizma, ki sta opravila nenapovedan obisk Policijske postaje Radlje ob Dravi in preverila postopke pridržanja. ... več.
 • 7. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma udeležil slavnostne prireditve ob 100. obletnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 6. 5. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se bo na spoznavnem srečanju v prostorih Varuha sestal s predsednikom Državnega sveta RS Alojzem Kovšco...več.
 • 6. 5. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., bosta z Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni predavala pravosodnim policistom o delu Varuha človekovih pravic RS in Državnega preventivnega mehanizma... več.

APRIL

 • 25. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina si je z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer ogledal bivanjske in delovne razmere v v  Domu na Krasu v Dutovljah in na novinarski konferenci opozoril na problematiko v posebnih socialno-varstvenih zavodih, in sicer prezasedenost, izgorelost osebja, varnostna tveganja in človeka nevredne razmere. Ministrica je aktivno pristopila k reševanju problematike, na katero institucija Varuha opozarja že leta. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo k urejanju izpostavljenih problematik pristopilo z dodatnimi sredstvi in z realizacijo rešitev, ki jih predlagajo vodstvo in zaposleni. ... več.
 • 24. 4. 2019 - člani kolegija varuha so se podrobneje seznanili s projektom Postopkovna pravičnost, ki ga je predstavil mag. Jaša Vrabec, LLM, vodja Službe za razvoj sodne uprave Vrhovnega sodišča RS. S projektom se želi sodni sistem približati strankam na sodiščih in splošni javnosti, da se bodo ljudje počutili slišani, spoštovani ter nepristransko obravnavani. ... več.
 • 24. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci na sedežu Varuha srečal s predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik in njenimi sodelavkami. ... več.
 • 24. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačink sta opravila kontrolni obisk Doma starejših Lendava (Dom). Preverila sta spoštovanje priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2018. Ugotovila sta, da je Dom del priporočil DPM že realiziral in s tem še izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih.
 • 24. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil slavnostnega sprejema ob delavskem prazniku, ki ga v Domu sindikatov v Ljubljani pripravlja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • 24. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci na spoznavnem srečanju sestal z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem in njegovimi sodelavci... več.
 • 23. 4. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), vodja Ivan Šelih, svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in Andreja Srebotnik ter Katja Piršič iz SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Adriana Aralica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC in dr. Marko Ribać iz Mirovnega inštituta so nenapovedano obiskali Zavod za prestajanje kazni zapora Ig. Pri nadzoru se jim je pridružil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
 • 23. 4. 2019 -  pomočnik varuha Tone Dolčič in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta sodelovala na posvetu Duševno zdravje v skupnosti.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov pomočnik Tone Dolčič in svetovalke Varuha so v Mariboru so vabljenim predstavnikom sodišč, centrov za socialno delo, šol, vrtcev in drugih akterjev, ki skrbijo za otroke ali odločajo o njihovih največjih koristih, prestavili pomen in vlogo Zagovorništva otrok. ... več.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku v prostorih Varuha pogovarjal s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci srečal na rednem vsakoletnem in tokrat spoznavno-delovnem srečanju z zastopniki pacientovih pravic. ... več.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci v prostorih Varuha na spoznavnem srečanju sestal s predstavniki Legebitre.... več.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Domu paraplegikov v Pacugu udeležil slavnostne akademije Zveze paraplegikov Slovenije.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in sodelavci Varuha so se na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležili posveta ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice.
 • 15. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete v Ljubljani.
 • 15.-17. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je v Zagrebu na Hrvaškem udeležil dogodku z naslovom Naslavljanje kršitev pravic na mejah, rasizem, ksenofobijo in zločine iz sovraštva v kontekstu migracij v Jugovzhodni Evropi (Addressing violations of rights at the border, racism, xenophobia and hate crime in the context of migration in South-Eastern Europe)....več.
 • 12. 4. 2019 - svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je v dvorani Državnega sveta RS udeležila posveta z naslovom V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?, ki ga pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Državni svet RS.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 12. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija David Krivec, sta opravila kontrolni obisk Zavoda sv. Martina, Srednja vas v Bohinju. Namen tokratnega obiska je bila kontrola spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.... več.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 11. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalci Varuha Robert Gačnik, spec., Uroš Kovačič in dr. Polona Mozetič so v prostorih Varuha z Riikko Peltonen Quijano, predstavnico Regionalnega predstavništva UNHCR za Srednjo Evropo, ki je v Budimpešti, govorili so o možnih oblikah sodelovanja.
 • 19. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na spoznavnem srečanju sestal z ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov namestnik Tone Dolčič in svetovalke Varuha bodo v Mariboru so vabljenim predstavnikom sodišč, centrov za socialno delo, šol, vrtcev in drugih akterjev, ki skrbijo za otroke ali odločajo o njihovih največjih koristih, prestavili pomen in vlogo Zagovorništva otrok. ... več.
 • 18. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku v prostorih Varuha pogovarjal s predsednikom Vrhovnega sodišča mag. Damijanom Florjančičem.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci srečal na rednem vsakoletnem in tokrat spoznavno-delovnem srečanju z zastopniki pacientovih pravic. ... več.
 • 17. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je s sodelavci v prostorih Varuha na spoznavnem srečanju sestal s predstavniki Legebitre.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Domu paraplegikov v Pacugu udeležil slavnostna akademija Zveze paraplegikov Slovenije.
 • 16. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in sodelavci Varuha so se na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležili posveta ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice.
 • 15. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnica dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete v Ljubljani.
 • 15.-17. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je udeležil dogodku z naslovom Naslavljanje kršitev pravic na mejah, rasizem, ksenofobijo in zločine iz sovraštva v kontekstu migracij v Jugovzhodni Evropi (Addressing violations of rights at the border, racism, xenophobia and hate crime in the context of migration in South-Eastern Europe)....več.
 • 12. 4. 2019 - svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je v dvorani Državnega sveta RS udeležila posveta z naslovom V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?, ki ga pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Državni svet RS.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili ga bodo namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 12. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija David Krivec, sta opravila kontrolni obisk Zavoda sv. Martina, Srednja vas v Bohinju. Namen tokratnega obiska je bila kontrola spoštovanja priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.... več.
 • 12.-13. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 11. 4. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalci Varuha Robert Gačnik, spec., Uroš Kovačič in dr. Polona Mozetič so v prostorih Varuha z Riikko Peltonen Quijano, predstavnico Regionalnega predstavništva UNHCR za Srednjo Evropo, ki je v Budimpešti, govorili so o možnih oblikah sodelovanja.
 • 10. 4. 2019 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Ivan Šelih, namestnik varuha, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha II. in Pia Verdnik Humanitarnega društva Pravo za VSE, so opravili nenajavljen obisk Postaje mejne policije Rogatec in njene enote Mednarodni mejni prehod Dobovec, Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje ter Postajo mejne policije Bistrica ob Sotli.
 • 10. 4. 2019 - namestnica varuha dr. Kornelija Marzel in svetovalec varuha Jan Irgel sta se s predstavniki Ministrstva za pravosodje pogovarjala o problematiki pravosodnih policistov.
 • 9. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegov namestnik Iva Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., so se na Brdu pri Kranju udeležili slovesnosti Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKZ).
 • 9. 4. 2019 - svetovalca varuha Jan Irgel in Barbara Kranjc sta se na Brdu pri Kranju udeležila 17. konference Inšpektorata RS za delo, ki je bila posvečena varnosti in zdravju pri delu.
 • 9. 4. 2019 - svetovalki Varuha dr. Polona Mozetič in Rozi Žalig sta se udeležili delavnice z naslovom Otrokom prijazni azilni sistem, ki je v organizaciji UNHCR, UNICEF, PIC in Rdeči križ Slovenije potekala v B & B Hotelu Ljubljana.
 • 8. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha sestal s predsednikom Zveze društev upokojencev Slovenije Janezom Sušnikom.
 • 8. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Državnem zboru udeležil 29. zasedanja nacionalnega otroškega parlamenta na temo šolstvo in šolski sistem ... več.
 • 8.-9. 4. 2019 - namestnik varuha Miha Horvat se je v Bruslju udeležil konference mreže evropskih ombudsmanov.
 • 5.-6. 4. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 5. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina, njegova namestnika Tone Dolčič in Miha Horvat ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v prostorih Varuha sestali s predstavniki Inštituta za socialno varstvo.
 • 4. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku srečal s predsednikom Državnega zbora mag. Dejanom Židanom....več. 
 • 4. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavno srečanje sprejel z ministrico za pravosodje Andrejo Katič.
 • 4. 4. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma, Robert Gačnik, spec., svetovalec varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, Maja Ladić, sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig.
 • 4. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na spoznavnem sestanku srečal z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoranom Stančičem.
 • 3. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je prvič posloval v Lenartu. Z namestnikoma Ivanom Šelihom, Miho Horvatom, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami Varuha so na osebne pogovore po predhodni prijavi sprejeli 17 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države. Varuh je dopoldne z direktorico strokovne službe Martino Ocepek obiskal tudi nekatere institucije v občini in se seznanil z njihovim delom ter težavami, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. Srečal se je tudi z županom Lenarta mag. Janezom Krambergerjem... več.
 • 2. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu nagovoril udeležence Nacionalne konference zavedanja o avtizmu z naslovom Avtizem - SAM z drugimi, ki bo v organizaciji Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije potekala v dvorani Smelt v Ljubljani....več.
 • 1. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v prostorih Varuha na spoznavni obisk sprejel ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja....več.
 • 1.-3. 4. 2019 - svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar se je udeležila 12. evropskega foruma o pravicah otrok z naslovom Kje smo in kam želimo (12th European Forum on the rights of the child: where we are and where we want to go), ki se je odvijal v Bruslju in so se ga udeležile članice ENOC-a (Evropske mreže ombudsmanov za otrokove pravice) ter Islandije in Norveške.
 • 1. 4. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je kot častni gost nagovoril udeležence 18. tradicionalnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov, ki bo v Kongresnem centru Brdo potekal pod naslovom Otrok v primežu preteklosti in prihodnsti. Z njim sta se dogodka udeležila tudi njegova namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih.

MAREC

 • 29.-30. 3. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili ga bodo namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 29. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je govoril zbranim na X. kongresu zakonskih in družinskih terapevtov, ki se bo odvijal na Teološki fakulteti v Ljubljani.
 • 28.-29. 3. 2019 - svetovalka Varuha dr. Polona Mozetič se je v Parizu v Franciji udeležila dogodka z naslovom nadziranje prostorov, kjer je otrokom brez spremstva odvzeta prostost - kako izvesti učinkovit nadzor? ( Monitoring places where migrant children are deprived of their liberty: how to conduct an effective visit?)
 • 28. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležil obravnave Letnega poročila varuha za leto 2018 in Poročila Državnega preventivnega mehanizma za isto leto, ki so se jima državni svetniki posvetili na sejah komisij Državnega sveta za državno ureditev in za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
 • 28. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je srečal s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora na drugem rednem letošnjem, sicer pa spoznavnem srečanju.... več.
 • 27. 3. 2019 - namestnik varuha Tone Dolčič se je na OŠ Venclja Perka Domžale udeležil regijskega otroškega parlamenta za osrednjeslovensko regijo.
 • 27. 3. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta v Gotenici sodelovala pri usposabljanju bodočih pravosodnih policistov.
 • 27. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v Portorožu nagovoril udeležence XXVII. izobraževalnih dni, ki so potekali pod naslovom Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi.
 • 26. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih vlade sestal na spoznavnem srečanju s predsednikom Vlade RS Marjanom Šarcem.
 • 26. 3. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za notranje zadeve udeležil 16. seje Strokovnega sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila.
 • 25. 3. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Urša Regvar, sta opravila nenajavljene obiske policijskih postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič in Postojna.  Pri obisku Policijske postaje Ljubljana Vič je sodeloval tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
 • 23. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v počastitev Svetovnega dneva Downovega sindroma udeležil 7. dobrodelnegag koncerta Pisan kot metulj, ki ga je pripravilo Društvo Sožitje Krško.
 • 22. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegova namestnika Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel so v prostorih Varuha sprejeli delegacijo Odbora za človekove pravice in svoboščine Skupščine Črne gore. ... več.
 • 21. 3. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec. in mag. Uroš Kovačič so se na UKC Maribor udeležili simpozija z naslovom Obravnava zaprtih oseb odvisnih od psihoaktivnih substanc - kje smo in kam gremo. ... več.
 • 20. 3. 2019 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije PIC - Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij, sta opravila kontrolni obisk Centra starejših Horjul. Preverila sta spoštovanje priporočil, ki jih je DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2017.... več.
 • 20. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v Trbovljah. Srečal se je z vsemi, ki menijo, da so jim kršene pravice in bi jim lahko varuh s sodelavci pomagal. Obiskal je tudi Center za socialno delo, Okrajno sodišče, Upravno enoto ter Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje in se z županjo Jasno Gabrič pogovarjal o prizadevanju občine za spoštovanje pravic občanov. ... več.
 • 15.-16. 3. 2019 - v prostorih Varuha je potekalo izobraževanje zagovornikov otrok. Pripravili so ga namestnik varuha Tone Dolčič in svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 15. 3. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini udeležila Znanstvene konference z naslovom Uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom Evropske unije (Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije). Namestnik varuha bo zbranim predstavil delo Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji. ... več.
 • 14. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na Gorenjskem udeležil 9. dobrodelnega koncerta Korakova pomlad, ki ga pripravlja Društvo Klub en korak več.
 • 14. 3. 2019 - svetovalki Varuha Jasna Vunduk in Liana Kalčina sta se udeležili seminarja o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok, ki ga pripravlja Inštitut RS za socialno varstvo. Jasna Vunduk je v okviru dogodka predstavila Zagovorništvo otrok.
 • 14. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha sestal z informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik... več.
 • 14. 3. 2019 - namestnik varuha Tone Dolčič se je v Mestni hiši v Ljubljani udeležil zasedanja otroškega parlamenta.
 • 13. 3. 2019 - svetovalke Varuha Živa Cotič Zidar, mag. Simona Mlinar in Neva Šturm so se v Domus Medici udeležili simpozija o evtanaziji, ki ga je pripravilo Slovensko zdravniško društvo.
 • 13. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je udeležencem okrogle mize na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana spregovoril o svojih izkušnjah z otroki s posebnimi potrebami.
 • 13. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha sestal z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketom in mag. Andrejem Ferlincem, vodjo kazenskega oddelka na VDT RS... več.
 • 11. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je obiskal nekaj institucij v Mariboru, ki skrbijo za ranljive skupine. Seznanil se je z delom in uresničevanjem pravic uporabnikov Dnevnega centra Ozara, Varstveno delovnega centra Polž in Mladinskega doma Maribor... več.
 • 8.-9. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina je v prostorih Varuha pozdravil kandidate za zagovornike otrok, ki so se udeležili izobraževanja, katerega so pripravili namestnik varuha Tone Dolčič ter svetovalke Varuha Jasna Vunduk, Lidija Hvastja Rupnik in Lea Javornik.
 • 7. 3. 2019 - namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) udeležil sestanka o nameščanju onemoglih in bolnih obsojencev, ki zaradi svojih zdravstvenih težav potrebujejo oskrbo in nego, ki jim jo zavodi za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) ne morejo nuditi in bi zato potrebovali namestitev v enem izmed socialnovarstvenih zavodov... več.
 • 7. 3. 2019 - svetovalca Varuha Gašper Adamič Metlikovič in dr. Polona Mozetič sta se v Škocjanu udeležila srečanja o reševanju bivanjske in socialne problematike Romov.
 • 4. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v prostorih Varuha človekovih pravic RS srečal s predsednikom Računskega sodišča RS Tomažem Veselom. ... več.
 • 4. 3. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil podelitve priznanja Roža mogota, ki ga za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, podeljuje Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

FEBRUAR

 • 28. 2. 2019 - varuh človekovih pravic Peter Svetina se je na Ustavnem sodišču srečala s predsednikom US prof. dr. Rajkom Knezom. ... več.
 • 27-28. 2. 2019 - namestnica varuha dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini v okviru Mreže ombudsmanov za okolje in človekove pravice udeležili konference z naslovom Zaščita okolja (Environmental proteciton meeting), ki so ga pripravili ombudsmani BiH... več.
 • 27. 2. 2019 - namestnik varuha Miha Horvat je na Srednji šoli Črnomelj predaval o begunski problematiki.
 • 22. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v prostorih Varuha predala posle novemu varuhu človekovih pravic Petru Svetini.
 • 22. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Predsedniški palači predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 ter publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku republike Borutu Pahorju.
 • 20. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 ter publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku vlade Marjanu Šarcu.
 • 20. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestniki na novinarski konferenci predstavila glavne poudarke Letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2018, Poročila Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019... več.
 • 20. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2018, Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2018 in publikacijo Pregled dela Varuha v obdobju 2013 do 2019 predsedniku Državnega zbora RS mag. Dejanu Židanu.
 • 19. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na Univerzitetni psihiatrični kliniki (UPK) Ljubljana udeležila končno dočakanega odprtja varovanega oddelka za otroke in mladostnike s težavami v duševnem zdravju ... več.
 • 19. 2. 2019 - svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič se je v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani udeležil predstavitve prve letne evalvacije uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017-2021 in aktivnosti projekta Nacionalne platforme za Rome v letu 2019 (SIFOROMA3).
 • 19. 2. 2019 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v prostorih Varuha srečal s prof. dr. Neveno Petrušič in dr. Ivano Simonović iz Pravne fakultete v Nišu in se z njima pogovarjal o zdravstveni zaščiti.
 • 16. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Dvorani v parku v Krškem nagovorila udeležence dobrodelne razstave slikarke Jožice Pavlin. Slike je avtorica tokrat podarila Okrožnemu sodišču v Krškem, pred leti pa je bila varuhinja pokroviteljica njenega dogodka v Ljubljani, ko je portrete otrok podarila Pediatrični kliniki Ljubljana.
 • 15. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njena namestnika dr. Kornelija Marzel in Ivan Šelih so na novinarski konferenci predstavili Zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UR. l. RS 43/2018) in končno poročilo o aktivnostih in ugotovitvah Varuha o ravnanju policistov na južni meji in .... več.
 • 14. 2. 2019 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 6. redne seje Odbora DZ za pravosodje, na kateri so obravnavali predlog zakona o nepravdnem postopku.
 • 14. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila 2. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer so govorili o problematiki slepih in slabovidnih otrok. ... več
 • 13. 2. 2019 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak se je udeležil 5. točke 5. redne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri so med drugim obravnavali predlog odoloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Slovenije za leto 2019.
 • 13. 2. 2019 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je v Centru za poslovno usposabljanje v Ljubljani za poslovno usposabljanje udeležila predstavitve ugotovitev raziskave z naslovom Detektivska dejavnost v RS - analiza trenutnega stanja, smeri prihodnjega razvoja in spremembe normativno - pravne ureditve.
 • 13. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci še zadnjič v svojem mandatu poslovala zunaj sedeža, in sicer v občini Bistrica ob Sotli.... več.
 • 12. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je članom Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica predavala o človekovih pravicah, s poudarkom na pravicah starejših. 
 • 11. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalka za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina sta se na sedežu Varuha sestali s predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik in njenimi sodelavkami.
 • 11. 2. 2019 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je Bruslju v Belgiji udeležila 3. delavnice o obravnavanju pobud s področja okolja (3th Workshop on handling of environmental complaints). ... več.
 • 11.-14. 2. 2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha dr. Polona Mozetič sta se v Budimpešti na Madžarskem udeležila evropske posvetovalne delavnice v okviru projekta Krepitev pravic osumljenih ali obdolženih v kazenskih postopkih - vloga nacionalnih institucij za človekove pravice. ... več.
 • 7. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila 11. nujne seje Odbora DZ za delo, družino in socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali nedopustne zaostanke pri reševanju vlog za socialne prejemke.
 • 7. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in direktorica strokovne službe sta se udeležili obravnave zaključkov posveta o starejših na seji Komisije DS za socialno varstvo.
 • 7.-8. 2.2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Strasbourgu udeležil seminarja z naslovom Zaščita družin in pravic otrok (Protecting Families and Children's Rights).
 • 6. 2. 2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 5. redne seje Odbora za pravosodje, na kateri so obravnavali stanje na področju izvrševanja ukrepa pripora in kazni zapora v slovenskih zaporih. ... več.
 • 6. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila otvoritve 18 let pričakovanega centra CUDV Draga Ig na Debelem Rtiču.
 • 5. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalka Varuha Rozi Žalig sta se v Večgeneracijskem centru Skupna točka Grosuplje srečali z romskimi materami in se seznanili z razmerami v katerih živijo. Na srečanju je bila tudi vodja ZPM Moste -  Polje Anita Ogulin.
 • 4. 2. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Miha Horvat sta na obisk sprejela častno ambasadorko medkulturnega dialoga in vodjo projekta Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito 2018-2020 Failo Pašić Bišić, vodjo Društva UP Jesenice, in nekatere prosilce in prosilke za mednarodno zaščito, ki so sicer nastanjeni v azilnem domu.
 • 1. 2. 2019 - svetovalec Varuha Jure Markič se je na MDDSZEM udeležil sestanka Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, na katerem so govorili o kadrovski zasedbi specializirane enote.

JANUAR

 • 30. 1. 2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani udeležil neformalnega srečanja z nazivom 7. kriminalistična sreda, kjer so strokovnjaki razpravljali o obravnavi žrtev posilstva v predkazenskem postopku.
 • 28. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov v hiši Evropske unije udeležila okrogle mize Informacijskega pooblaščenca RS z naslovom Kaj je v resnici prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov podjetjem in posameznikom?
 • 24. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani udeležila sprejema, ki ga pripravlja založba Beletrina.
 • 24. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta s člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) na redno letno srečanje vseh članov sprejela predstavnike nevladnih in humanitarnih organizacij, ki z njimi sodelujejo pri izvrševanju pooblastil DPM-ja. ...  več.
 • 24. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe in svetovalca Varuha so na zadnje srečanje v mandatu varuhinje Vlaste Nussdorfer s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora pregledali sodelovanje .... več.
 • 24. 1. 2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju udeležil predavanja profesorja Laurenta Pecha iz Univerze Middlesex v Londonu z naslovom Nazadovanje vladavine prava v Evropski uniji: kaj je narejeno in kaj še mora biti? (Rule of Law Backsliding in the EU: What Is It and What Must Be Done about It?).
 • 23. 1. 2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Polutnik sta se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila razprave o problematike prezasedenosti varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih.
 • 22. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila prva gostja pogovora v ciklu o izjemnih ljudeh in ustvarjalcih, ki ga organizira Kulturno kongresni center Dolenjske Toplice. 
 • 22. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je srečala z Ivico Žnidaršič, predsednico Društva izgnancev Slovenije 1941 - 1945.
 • 21. 1. 2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik,spec., in Ana Polutnik so se v prostorih Varuha srečali z direktorico Uprave za probacijo Danijelo Mrhar Prelić.... več.
 • 20. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Kinu Šiška udeležila slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve holokavsta.
 • 18. 1. 2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije udeležil seminarja iz forenzične psihiatrije Lokarjevi dnevi 2019.
 • 17. 1. 2019 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila sestanka Kontaktne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu
 • 16. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci na obisk sprejela ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala s sodelavkami ...več.
 • 15. 1. 2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je pogovarjal z novinarjem Radia Slovenije Gorazdom Rečnikom o ugotovitvah Varuha in DPM v slovenskih zaporih. Prispevek o tem lahko poslušate tukaj.
 • 14. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je srečala s predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Moniko Ažman in izvršno direktorico Anito Prelec, ki sta ji izročili pisno pohvalo za njeno dosedanje delo.
 • 14. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njeni sodelavci so na obisk sprejeli ministra za kulturo Dejana Prešička z njegovo ekipo.... več.
 • 12. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Prešernovem gledališču Kranj kot pokroviteljica nagovorila udeležence dobrodelne predstave Življenje je vrednota, katere sredstva so namenjena otrokom in mladim, ki so preboleli raka.
 • 11. 1. 2019 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se na MDDSZEM udeležila sestanka Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.
 • 9. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v občini Ajdovščina. Srečala se je tudi z županom občine Tadejem Beočaninom, ugotovitve poslovanja pa javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 7. 1. 2019 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v SNG Opera in balet Ljubljana udeležila prireditve Ženska leta 2018.
 • 7. 1. 2019 - namestnik varuhinje Miha Horvat, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so v prostorih Varuha študentom Nove univerze predstavili delo Varuha človekovih pravic RS.

Leto 2018

DECEMBER

 • 27.12.2018 - Državni preventivni mehanizem (DPM) je izvedel kontrolni obisk Doma Danice Vogrinec, Maribor. Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik.... več.
 • 21.12.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuhinje, Robert Gačnik, spec., in dr. Polona Mozetič, oba svetovalca Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, mag. Mojca Frelih so opravili nenajavljen obisk sprejemnega dela Azilnega doma. 
 • 21.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je ob dnevu samostojnosti in enotnosti v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja udeležila tradicionalne svete maše za domovino.
 • 21.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v veliki dvorani Državnega zbora RS udeležila slavnostne seje DZ-ja ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
 • 21.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležila državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
 • 20.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se udeležila slavnostne seje Ustavnega sodišča RS.
 • 19.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak so se udeležili nujne seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na kateri je bila obravnavana sprememba poslovnika Varuha. ... več.
 • 19.12.2018 - na konstitutivni seji se je sestal Strokovni svet za zagovorništvo otrok, ki ga kot posvetovalni organ Varuha predvideva Splošni akt o načinu izvajanja zagovorništva otrok. Na svoji  prvi seji so se članice in člani medsebojno seznanili, sprejeli poslovnik o svojem delu (objavljen bo na Varuhovi spletni strani) ter se pogovorili o nekaterih vprašanjih uresničevanja otrokovih pravic, povezanih z zagovorništvom.
 • 19.12.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova v Ljubljani udeležila posveta v okviru projekta V policijskem pridržanju: Uporaba procesnih pravic EU, ki sicer poteka v devetih državah članicah Evropske unije (EU). ... več.
 • 18.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Prešernovem gledališču Kranj udeležila predstavitve knjige Eve Pirnat.
 • 18.12.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v prostorih Ministrstva za notranje zadeve udeležil redne seje Sveta za policijsko pravo.
 • 17.12.2018 - predstavniki Varuha človekovih pravic RS, ki delajo na področju zagovorništva otrok, so se sestali na delovnem srečanju s supervizorji, ki opravljajo supervizijo dela zagovornikov. ... več.
 • 17.12.2018 - svetovalka Varuha za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je v Narodnem muzeju Slovenije udeležila že tradicionalnega srečanja kontaktnih oseb, urednikov portala OPSI in drugih sodelavcev, ki skupaj ustvarjajo zgodbo na področju odprtih podatkov in portala OPSI.
 • 17.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v prostorih Varuha sprejela delegacijo skavtov, ki ji je prinesla Luč miru iz Betlehema.
 • 13.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci Varuha so na 70. srečanje in zadnje v tem letu sprejeli predstavnike civilne družbe s področja okolja in prostora. Gost tokratnega srečanja je bil državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Simon Zajc, ki je odgovarjala na vprašanja predstavnikov civilne družbe.
 • 13.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v predsedniški palači sodelovala na  pogovoru o svobodi govora in sovražnem govoru, ki ga je pripravil predsednik republike Borut Pahor.
 • 12.-13.12.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v glavnem mestu Črne Gore Podgorici udeležila druge konference mreže Državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne evrope, ki jo DPM Črne Gore organizira v sodelovanju s Svetom Evrope v okviru projekta Učinkovite alternative pridržanju migrantov: učenje, izmenjava, uporaba (Effective Alternatives to Immigration Detention: Learning, Sharing, Applying). Osredotočili so se na migracije in alternative pridržanju migrantov. ... več.
 • 12.12.2018 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in svetovalka Varuha za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina sta se udeležila seje Medresorske komisija za človekove pravice, na kateri sta predstavila prizadevanja za implementacijo novele Zakona o varuhu, priprave na odprtje Centra za človekove pravice, delovanje Sveta varuha za človekove pravice in prizadevanja za pridobitev statusa A.
 • 12.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v občini Šalovci. Pogovorili so se z 14 osebami, ki so ocenile, da jim lahko pri uresničevanju njihovih pravic pomaga Varuh človekovih pravic RS. Srečala se je tudi z županom občine Iztokom Fartkom in njegovimi sodelavci ter se pogovorila o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci. ... več.
 • 11.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj s sodelavci na obisk sprejela ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer z njeno ekipo.... več.
 • 11.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot predlagateljica pri predsedniku republike Slovenije Borutu Pahorju udeležila svečanosti ob odlikovanju prof. dr. Zvezdana Pirtoška. Spremljali so jo generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar. 
 • 10.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila gostja oddaje Studio ob 17-ih na Radio Slovenija, v kateri so govorili o učinkovitosti Splošne deklaracije človekovih pravic 70 let po njenem sprejetju.... več.
 • 10.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila gostja debatnega večera z naslovom Kako socialna je naša država, ki ga na sedežu Društva slovenskih pisateljev pripravljata Ženski odbor SC PEN MIRA in Rotary klub NIKE. 
 • 10.12.2018 - na tretji seji so se sestali člani Sveta varuha za človekove pravice in razpravljali o spoštovanju človekovih pravic v mandatu varuhinje Vlaste Nussdorfer. .... več.
 • 10.12.2018 - Varuh človekovih pravic RSje ob dnevu človekovih pravic, 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic ter 25. obletnici sprejetja Pariških načel (načela, ki se nanašajo na položaj in delovanje državnih institucij za spodbujanje in zaščito človekovih pravic), pripravil okroglo mizo Človekove pravice včeraj in danes – kaj pa jutri?, ki je potekala v Hiši Evropske unije v Ljubljani. Gostje okrogle mize so bili Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika republike in prof. dr. Igor Kaučič,  redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani. Pogovor je vodil novinar RTV Slovenije Igor Evgen Bergant. ... več. ... video posnetek okrogle mize.
 • 7.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila gostja oddaje Res publica na 3. kanalu Televizije Slovenija, posvečeni človekovim pravicam v Sloveniji ... več.
 • 7.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na Brdu pri Kranju na tradicionalni svečani sprejem ob dnevu človekovih pravic sprejela najvišje predstavnike države, vej oblasti, diplomatskega zbora, civilne družbe, nacionalnih in verskih skupnosti. Varuhinji je ob tej priložnosti predsednik države Borut Pahor izročil slovensko zastavo v znak hvaležnosti države in ljudi za njeno delo v preteklih šestih letih. ... več.
 • 6.12.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalki Varuha Jasna Vunduk ter Lili Jazbec so študentkam Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani v prostorih Varuha predstavili delo Varuha in Državnega preventivnega mehanizma.
 • 6.12.2017 - varovanci VDC Nova Gorica so obiskali Varuha človekovih pravic RS.
 • 5.12.2018 - svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je v Kreativnem centru - poligon v Ljubljani udeležila praznovanja 20. obletnice Legebitre.
 • 5.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah srečala z več kot sto prostovoljci in invalidi iz lokalne skupnosti, ki jim župan ta dan izreče zahvalo za prizadevanje.
 • 4.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Festivalni dvorani v Ljubljani nagovorila udeležence dobrodelnega koncerta za otroke z rakom Pesem zate od srca do srca.
 • 4.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Večgeneracijskem centru Skupna točka v Ljubljani sodelovala na okrogli mizi o težavah socialno ogroženih s pravnim sistemom.
 • 3.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Velikih Laščah nagovorila udeležence na svečanosti ob podelitvi certifikatov Branju prijazna občina.
 • 3.12.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil posveta o terminologiji na področju invalidnosti, ki ga ZRC SAZU pripravlja ob mednarodnem dnevu invalidov. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je udeležence nagovorila preko videa.
 • 2.12.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v hotelu Union v Ljubljani nagovorila udeležence otvoritvene slovesnosti ob 25-obletnici SILA IWCL in SILA Bazarja 2018.

NOVEMBER

 • 29.- 30.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se Sarajevu v Bosni in Hercegovini udeležila regionalne konference z naslovom Vloga nacionalnih institucij za človekove pravice na Zahodnem Balkanu. Varuhinja je predavala o sodelovanju Varuha in nevladnih organizacij na področju diskriminacije.... več.
 • 28.11.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih, sta prvič obiskala Dom upokojencev Nova Gorica v Podsabotinu.... več.
 • 28.-29.11.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Armeniji udeležil mednarodne konference, posvečene 10. obletnici armenskega Državnega preventivnega mehanizma. Predstavil je načine obiskovanja psihiatričnih bolnišnic v vlogi Državnega preventivnega mehanizma. ... več.
 • 26.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v izobraževalnem centru Socialne zbornice Slovenije ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami sodelovala na novinarski konferenci Sekcije za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji.
 • 27.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot ena izmed 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2018 po izboru bralcev IUS INFO udeležila okrogle mize z naslovom Reforma slovenske demokratične in pravne države, ki jo je v hotelu InterContinental letos povezoval dr. Matej Avbelj.... več.
 • 26.- 27.11.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Trierju udeležil konference z naslovom Sovražni govor in omejitve svobode izražanja na družabnih omrežjih (Hate Speech and the Limits to Freedom of Expression in Social Media).
 • 24.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot ambasadorka kampanje Slovenija bere v Cankarjevem domu v okviru 34. Slovenskega knjižnega sejma udeležila debatne kavarne.
 • 23.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Nacionalnem nogometnem centru Brdo udeležila 40. obletnice Športnega društva Pravnik.
 • 23.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je ob državnem prazniku Rudolfa Maistra v Predsedniški palači udeležila podelitve odlikovanj Red za zasluge, ki ga prejmeta Zveza društev general Maister in mag. Milan Lovrenčič.
 • 23.11.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je v Rogaški Slatini okviru Kazenskopravne sodniške šole predstavil Zagovorništvo otrok.
 • 22.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot ambasadorka kampanje Slovenija bere v Cankarjevem domu udeležila srečanja ambasadorjev v okviru 34. Slovenskega knjižnega sejma.
 • 22.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njeni namestniki Tone Dolčič, dr. Kornelija Marzel in Ivan Šelih ter generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak so se udeležili seje Državnega zbora, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2017 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za isto leto.
 • 20.11.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je ob dnevu otrokovih pravic sodeloval v oddaji Radijska tribuna na Radiu Maribor.
 • 20.11.2018 - pomočnica generalnega sekretarja Varuha za pravna vprašanja Urška Nardoni se je v  Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport udeležila predstavitve Uredbe o zelenem javnem naročanju.
 • 20.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila gostja oddaje Dobro jutro na TV Slovenija, v kateri so ob obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah govorili o pravicah otrok.
 • 20.11.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Katja Piršič sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, konkretno obsojeniški oddelek. Pri obisku je kot opazovalec sodeloval tudi predstavnik državnega preventivnega mehanizma, Zaštitnika građana Republike Srbije, Marko Anojčić.  O obisku bo izdelano poročilo.
 • 19.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Šolskem centru Rogaška Slatina predavala o spletnem nasilju.
 • 17.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se v Lendavi udeležila 22. uprizoritve predstave Življenje je vrednota, katere vsakokratni izkupiček gre Malim vitezom. Varuhinja je kot pokroviteljica nagovorila zbrane.
 • 15.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec Varuha Lan Vošnjak so se v prostorih Varuha sestali s predsednikom društva DOOR Iztokom Ivančičem... več.
 • 15.11.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je v Gotenici pravosodnim policistom predstavil delo Varuha človekovih pravic RS, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec,. pa je delo Državnega preventivnega mehanizma (DPM).
 • 15.11.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali zaostanke MDDSZEM pri reševanju pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.
 • 14.-16.11.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je Dunaju v Avstriji udeležila konference evropskih ombudsmanov o invalidnostih in evropskem trgu dela (Disability and Europe`s Labor Market)... več.
 • 14.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju udeležila okrogle mize ob predstavitvi knjige izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča, na kateri so govorili o  odgovornosti gospodarskih družb do spoštovanja socialnih in ekonomskih pravic. 
 • 14.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Grand hotelu Union v Ljubljani udeležila slavnostnega dogodka ob 100. obletnici vrhovnega sodstva na Slovenskem.
 • 14.11.2018 - svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar se je v Beli dvorani Grand hotela Union v Ljubljani udeležila dogodka z naslovom Dialog o politikah za optimizacijo predpisovanja antibiotikov v domovih starejših občanov.
 • 13.11.2018 - namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v državnem zboru udeležila 5. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so razpravljali o minimalni plači v Republiki Sloveniji.... več.
 • 13.11.2018 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič se je na MDDSZEM udeležil srečanja Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.  
 • 13.-14.11.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., sta se na Madžarskem seznanila z delovanjem tamkajšnjega Državnega preventivnega mehanizma... več.
 • 12.11.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije SKUP Katja Piršič, ter predstavnik DPM Srbije Marko Anojčić so v ponedeljek prvič opravili redni obisk Doma starejših občanov Taber v Cerkljah na Gorenjskem... več.
 • 12.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Koloseju v Ljubljani sodelovala na okrogli mizi z naslovom Migrant, begunec, dejstva in doživljanje, ki jo je pripravila Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje.
 • 12.11.2018 - na obisk k varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer in njenemu namestniku Tonetu Dolčiču je prispela hrvaška varuhinja za pravice otrok Helenca Pirnat Dragičević in se seznanila z delom Varuha na področju varovanja pravic otrok.
 • 9.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta se udeležila odbora DZ za pravosodje, na kateri so govorili o problematiki izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice proti Sloveniji, s katerimi je ESČP ugotovil kršenje Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. ... več.
 • 8.11.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma, je na seji Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti poslankam in poslancem predstavil poudarke Poročila Državnega preventivnega mehanizma za leto 2017.... več.
 • 8.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Državnem zboru s člani svojega kolegija na seji Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti poslankam in poslancem predstavila poudarke iz Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2017. ... več.
 • 8.11.2018 - svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar se je v Hotelu Union v Ljubljani udeležila Nacionalne konference obvladovanja sladkorne bolezni 2018.
 • 8.11.2018 - svetovalca Varuha mag. Lea Javornik in Gašper Adamič Metlikovič sta se v Ljubljani udeležila posveta z naslovom Skupaj smo uspešnejši: begi mladoletnih oseb v škodljiva okolja (t.i. prezgodnje poroke) in prisilne poroke romskih otrok, ki ga je pripravil Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti. Razprava je potekala v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome.
 • 8.-9.11.2018 - svetovalka Varuha Petra Komel se je v Hotelu Kompas na Bledu udeležila 1. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • 7.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v občini Ljutomer in se srečala z 28 pobudniki in županjo občine mag. Olgo Karba in njenimi sodelavci. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci.... več.
 • 7.-9.11.2018 - svetovalka Varuha in članica Državnega preventinega mehanizma Ana Polutnik se je na Danskem udeležila 4. delavnice Državnih preventivnih mehanizmov, ki ga je pripravilo Mednarodno združenje ombudsmanov (IOI).
 • 6.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot dobitnica medalje za življenjsko delo v pravosodju na Brdu pri Kranju ob Dnevu pravosodja udeležila svečane razglasitve priznanj za leto 2018.
 • 5.11.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci na obisk sprejela ministra za zdravje Sama Fakina z njegovo ekipo.... več.
 • 2.11.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je srečal z Davidom Alexandrom iz Fundacije Lucille Packard za zdravje otrok iz Kalifornije (Foundation for Children's Health, California). Gosta so zanimali mednarodnimi modeli vladnih struktur in drugih subjektov, ki so odgovorni za zdravje in dobro počutje otrok, da bi te prakse kar se da dobro prenesel v cilje in naloge na novo vzpostavljene neprofitne organizacije, imenovane Leading for Kids. Ta želi povečati pomen zdravja in dobrega počutja otrok v ameriški kulturi, tako da bodo vsi člani družbe upoštevali vplive svojih odločitev na otroke.

OKTOBER

 • 29.10. - 31.10.2018 - varuhinja človekovih pravi Vlasta Nussdorfer in svetovalka za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina sta se v Novem Sadu v Srbiji udeležili konference z naslovom Zaščita človekovih pravic - od nelegalnosti do legalnosti (Protection of Human Rights - From Illegality to Legality), ki jo je pripravil ombudsman Vojvodine. Varuhinja je zbranim predstavila pomen in delo institucije, ki jo vodi.
 • 24.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila sprejema ob državnem prazniku Republike Avstrije, ki ga je pripravila veleposlanica Avstrije nj. eksc. mag. Sigrid Berka.
 • 24.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na skupni okrogli mizi lokalnih partnerjev v projektu, VVZ Kekec in Mavrica Trebnje, govorila o zagotavljanju dostopa do kakovostnih predšolskih programov za vse otroke, tudi otroke Rome, z vidika otrokovih pravic.... več.
 • 24.10.2018 - člana slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, ter zunanji izvedenec predstavnik DPM Srbije Marko Anojčić so opravili kontrolni obisk Doma starejših občanov (DSO) Ljutomer.... več.
 • 24.-25.10.2018 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in svetovalka za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina sta se v Atenah v Grčiji udeležila letne konference članic združenja nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Udeležila sta se tudi generalne skupščine združenja.
 • 23.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih so se v Državnem zboru udeležili skupne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Odbora za kulturo, na kateri so obravnavali letno poročilo Varuha za leto 2017 in Poročilo DPM za leto 2017... več.
 • 23.10.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležil seje Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.
 • 23.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Hiši Evropske unije v Ljubljani na sklepnem dogodku projekta Mesec prostora 2018 sprejela otroke petih razredov OŠ dr. Vita Kraigherja Ljubljana in jim podelila nagrado za njihovo angažiranost pri projektu. V uvodnem nagovoru je govorila o prostoru kot človekovi pravici in vrednosti skupnega pomena. 
 • 20.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Kulturnem domu v Izoli udeležila predstave Življenje je vrednota, katere izkupiček je bil namenjen Malim vitezom, otrokom, ki so premagali raka.
 • 19.10.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je v Rogaški Slatini slušateljem Kazenskopravne sodniške šole predstavil Zagovorništva otrok. Izobraževanje pripravlja Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje.
 • 19.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnika Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v prostorih Varuha sestali z ministrico za pravosodje Andrejo Katič in njenimi sodelavci.... več.
 • 18.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v prostorih Varuha srečala z nj. eksc. Olavom Berstadom, norveškim veleposlanikom za Madžarsko in Slovenijo.
 • 18.10.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peternelj sta opravila nenajavljen obisk Policijskih postaj Ljubljana Bežigrad, Vrhnika in Nova Gorica. Pri obisku je kot opazovalec sodeloval tudi član državnega preventivnega mehanizma, Zaštitnika građana Republike Srbije, Marko Anojčić. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 18.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se v Državnem zboru udeležila seje Komisije za narodni skupnosti, na kateri so obravnavali letno poročilo Varuha za leto 2017.... več.
 • 17.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so sestali z direktorico Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC Katarino Bervar Sternad. V luči sprejete Maroške deklaracije za spodbujanje in varstvo zagovornikov človekovih pravic so bili tema pogovora vse pogostejši napadi in drugi pritiski na nevladne in druge organizacije, ki skrbijo za varstvo človekovih pravic. Sogovorniki so se strinjali o potrebnem odzivanju na te pojave, pri čemer je lahko v pomoč tudi sprejeta deklaracija.
 • 17.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je ob 100. obletnici češke in slovaške državnosti udeležila koncerta in sprejema, ki sta ga pripravila Češko in Slovaško veleposlaništvo.
 • 17.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Austria Trend hotelu uvodoma nagovorila udeležence dogodka z naslovom Dan slovenskega zasebnega varovanja.
 • 17.10.2018 - svetovalka Varuha dr. Ingrid Russi Zagožen se je v prostorih Zveze društev upokojencev Slovenije udeležila 10. zasedanja odprte delovne skupine Združenih narodov za staranje.
 • 16.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na Srednji trgovski šoli v Ljubljani učiteljskemu zboru predavala o varovanju otrokovih pravic.
 • 16.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta obiskala predsednika Državnega zbora Dejana Židana ... več.
 • 15.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Narodni galeriji Ljubljana udeležila sprejema ob dnevu španske državnosti, ki ga je pripravil veleposlanik Španije nj. eksc. José Luis de la Peña​.
 • 15.-17.10.2018 - svetovalec Varuha Uroš Kovačič se je v Nemčiji udeležil mednarodne konference o ustreznem ravnanju oseb v policijskem pridržanju (Fair treatment of persons in police custody).
 • 15.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnika Ivan Šelih in Tone Dolčič ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se sestali s predstavniki nevladne organizacije Amnesty International. Govorili so o oskrbi starejših in o prezasedenosti v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.
 • 15.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v okviru interdisciplinarnega seminarja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani predavala o nasilju in nalogah vzgojnega osebja v vrtcih in šolah.
 • 11.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je bila gostja oddaje Tarča nacionalne televizije, v kateri bodo govorili o skrbi za predšolske otroke v ustanovah in v zasebnem sektorju.... več.
 • 11.-13.10.2018 - svetovalka Varuha Lili Jazbec se je v Prištini na Kosovem udeležila regionalne konference Državnih preventivnih mehanizmov Zahodnega Balkana, ki so jo pripravili ob svetovnem dnevu duševnega zdravja z namenom zagotoviti prostor za izmenjavo izkušenj in iskanje načinov regionalnega sodelovanja na področju preprečevanja mučenja in slabega ravnanja z osebami z motnjami v duševnem razvoju, ki jim je bila odvzeta prostost.... več.
 • 9.-13.10.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se v Maroku udeležila 13. mednarodne konference nacionalnih inštitucij za človekove pravice. Udeleženci so posebno pozornost posvetili razširitvi civilnega prostora ter spodbujanju in zaščiti zagovornikov človekovih pravic s poudarkom na ženskah. Konferenca je obeležila 70. obletnico sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic, 25. obletnico sprejema Pariških načel, ki so temelji za ustanovitev nacionalnih institucij za človekove pravice, ter enako obletnico ustanovitve mednarodne mreže nacionalnih institucij za človekove pravice, danes znane kot GNHRI (NHRI) in 20. obletnico Deklaracije o varuhih človekovih pravic (Declaration on Human Rights Defenders). ... več.
 • 11.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Portorožu udeležila podelitve priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije, ki jo ta podeljuje v okviru Dnevov slovenskih pravnikov 2018.
 • 11.10.2018 - svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič se je v Centru kulinarike in turizma KULT 316 v Ljubljani udeležil razprave pod naslovom Skupaj smo uspešnejši: predstavitev zaključnega poročila o delovanju MDS za reševanje prostorske problematike Romov in razprava o predlogih podpornih ukrepov države.
 • 11.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila sprejema pri predsedniku RS Borutu Pahorju za udeležence posveta o delovanju Sveta OZN za človekove pravice, ki je potekal v Ljubljani.
 • 10.10.2018 - svetovalka Varuha Lili Jazbec se je v Mestnem muzeju Ljubljana udeležila okrogle mize Mladi in duševno zdravje v spreminjajočem se svetu.
 • 10.-12.10.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Bruslju v Belgiji udeležila 2. delavnice o reševanju pobud na področju okolja in prostora.
 • 10.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava na strokovnem izobraževanju Sekcije MS in ZT v psihatriji predavala o izkušnjah in pogledih Varuha človekovih pravic RS pri varovanju človekovih pravic otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja.
 • 10.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v prostorih Varuha na obisk sprejela visoko komisarko OZN za človekove pravice Michelle Bachelet.... v.
 • 9.10.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalke Varuha, ki delujejo na področju zagovorništva, so se v Hotelu Intercontinental udeležili srečanja v okviru projekta Hiša za otroke. Namestnik je v svojem govoru pozdravil uvedbo Hiše za otroke, s čimer vlada uresničuje enega od priporičil Varuha. ... več.
 • 5.10.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalci Varuha Mojca Valjavec, mag. Uroš Kovačič in Robert Gačnik, spec., so se sestali s predstavniki Regionalnega predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) za srednjo Evropo.... več.
 • 5.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je kot ambasadorka v Velenju sodelovala na zaključku projekta 42 maratonov v 42 dneh, ki jih je avtor projekta Bogomir Dolenc dobrodelno odtekel in sredstva namenil Ustanovi Mali vitez, ki skrbi za od raka ozdravele otroke.
 • 5.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v dvorani hotela Union nagovorila udeležence svečanosti ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije.
 • 4.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v SNG Opera in Balet Ljubljana udeležila proslave ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije.
 • 4.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih ter mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, so se udeležili seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so razpravljali o Letnem poročilu Varuha za leto 2017 in Poročilu o izvajanju nalog DPM-ja za leto 2017... več.
 • 4.10.2018 - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pripravil letos že šesto srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tokrat so v prostorih Varuha govorili o umeščanju vetrnih elektrarn v prostor, hrupu vetrnic in problematiki določanja njihove oddaljenosti od stanovanjskih stavb. O tem so spregovorili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za zdravje, vabljeni pa so bili tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo... več.
 • 3.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v občini Brda. Pogovorila se je z vsemi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Srečala se je z županom občine Francem Mužičem in njegovimi sodelavci, ugotovitve poslovanja pa javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci. Na njej je kot ambasadorka športno-dobrodelnega projekta 42 maratonov v 42 dneh z iniciatorjem in avtorjem projekta Bogomirjem Dolencem in županom Francem Mužičem nekaj besed namenila tudi namenu in ciljem projekta ter avtorja projekta s tekom pospremila v 40. maraton po vasi Šmartno... več.
 • 3.10.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so opravili najavljen kontrolni obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota. V ekipi so bili namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in Urška Kupec iz Humanitarnega društva Pravo za VSE. Pridružila sta se jim tudi gosta DPM iz Armenije Gohar Simonyan, koordinatorka DPM in vodja oddelka za preprečevanje mučenja in grdega ravnanja, in Harut Aklunts, namestnik vodje oddelka za varovanja pravic v kazenskih postopkih in mestih odvzema prostosti enote za varovanje človekovih pravic v kazenskem pravosodju in oboroženih silah, ki sta se v Sloveniji mudila v okviru študijskega obiska
 • 3.10.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so opravili redni obisk Psihiatrične bolnišnice Begunje. Obisk so opravili svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik, predstavnik nevladne organizacije Novi Paradoks Srečko Brumen tre zunanji izvedenci predstavnik DPM Srbije Marko Anojčić, predstavnici DPM Armenije Liana Hovakimyan in Laura Gasparyan, ki sta se v Sloveniji mudili v okviru študijskega obiska, ter izvedenec medicinske stroke dr. Peter Pregelj. DPM je to bolnišnico v preteklosti že večkrat obiskal, zato so bili  tokrat še posebej pozorni na priporočila, ki so bila dana v preteklosti, preverili so njihovo uresničitev in se seznanili z zadržki bolnišnice pri uresničitvi nekaterih izmed njih. Preverili pa so tudi druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na neprimerno ravnanje ali kaznovanje pacientov, ob čemer so jim bila znanja in izkušnje tujih izvedencev v veliko pomoč. Ugotovitve DPM bodo vsebovane v poročilu o obisku.
 • 1.-4.10.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe so s sodelavci Varuha na študijski obisk sprejeli delegacijo Državnega preventivnega mehanizma iz  Armenije. Namestnik je predstavil delo Državnega preventivnega mehanizma Slovenije (DPM), generalni sekretar delo Varuha na različnih področjih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek delovanje strokovne službe, člani Državnega preventivnega mehanizma Robert Gačnik, spec, mag. Jure Markič in Ana Polutnik pa delovanje DPM v praksi. Gostje so se seznanili tudi o delu slovenske policije in sodelovanju z Varuhom, s sistemom duševnega zdravja in delovanjem domov za starejše. ... več.
 • 1.10.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot častna gostja udeležila slovesnega odprtja 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje in se je preddverju Gallusove dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani v družbi z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer srečala in pogovorila s predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s starejšimi.
 • 30.9.-3.10.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Bruslju udeležila konference z naslovom Ombudsman in odprta ter participatorna družba. Dogodek je potekal ob 40. obletnici Mednarodnega združenja ombudsmanov ter ob 20. obletnici Federalnega ombudsmana Belgije, ki sta dogodek tudi organizirala ... več.

SEPTEMBER

 • 28.-29.9.2018 - na Brdu pri Kranju se je odvijal dvodnevni posvet o zagovorništvu otrok, ki ga je pripravil Varuh človekovih pravic RS. Uvodoma je udeležence nagovorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.... več.
 • 28.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na Medicinski fakulteti v Ljubljani uvodoma nagovorila udeležence 10. mednarodne konference o demenci ASK 2018, ki jo pripravlja društvo Spominčica. Svoj prispevek o delu na področju demence je predstavil svetovalec Varuha mag. Jure Markič.
 • 27.9.2018 - v Državnem svetu RS so številni strokovnjaki predstavili svoja razmišljanja na posvetu z naslovom Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe, ki sta ga pripravila Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije ... več.
 • 25.9.2018 - svetovalka Varuha Brigita Urh se je v Ljubljani udeležila svečanega odprtja novih poslovnih prostorov Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.
 • 25.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru nagovorila udeležence mednarodne konference z naslovom Kazensko pravosodje in varnost v srednji in vzhodni Evropi (Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe).
 • 24.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je o človekovih pravicah na področju zdravja in zdravstvenega varstva ter pravicah otrok in dolžnostih zdravnikov predavala študentkam in študentom podiplomskega tečaja z naslovom Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov. Predavanje je potekalo na Katedri za pediatrijo na Medicinski fakulteti.
 • 24.9.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec, in mag. Jure Markič so bili v Grazu v Avstriji na študijskem obisku pri Državnem preventivnem mehanizmu Avstrije, kjer so med drugim obiskali (po)forenzično ustanovo.... več.
 • 24.-25.9.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je na Dunaju udeležila simpozija z naslovom Dobro upravljanje v javni upravi in koristi za državljane - vloga parlamentarnih nadzornih mehanizmov (Good public administration and benefits for citizens - the role of parliamentary control bodies), ki sta ga organizirala avstrijsko računsko sodišče in avstrijski ombudsman.... več.
 • 18.-22.9.2018 - svetovalec Varuha Lan Vošnjak se je v Parizu udeležil 22. letnega zasedanja Evropske mreže ombudsmanov za pravice otrok (ENOC). Sodeloval je tudi na generalni skupščini ENOC-a.... več.
 • 20.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik DPM Republike Srbije Marko Anojčić so se v prostorih Varuha sestali z generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) mag. Ladom Bradačem, vodjo Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije (SSUNP) dr. Valterjem Fabjančičem, Tanjo Zajc iz Sektorja za pritožbe zoper policijo in sekretarjem v SSUNP Simonom Sihurjem, mag. ... več.
 • 19.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila akademije ob stoletnici Narodne galerije.
 • 19.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na Veleposlaništvu republike Avstrije udeležila poslovilnega sprejema, ki ga je pripravila veleposlanica Avstrije nj. eksc. Sigrid Berka.
 • 19.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na Zdravniški zbornici Slovenije udeležila novinarske konference društva Spominčica.
 • 19.9.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič, predstavnik nevladne organizacije Karitas Cveto Uršič in predstavnik DPM Republike Srbije Marko Anojčić kot tuji izvedenec, so opravili kontrolni obisk Doma za starejše Bor, Črni Vrh nad Idrijo. ... več.
 • 18.9.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalci Varuha Nataša Bratož, Ingrid Russi Zagožen, Lili Jazbec, mag. Jure Markič, Ana Polutnik in Živa Cotič Zidar so sodelovali na delavnicah v okviru Dnevov duševnega zdravja 2018  .. več.
 • 17.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Portorožu vodila plenarni del konference z naslovom Dnevi duševnega zdravja 2018. Konference so se udeležili tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalci Varuha. ... več.
 • 16.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v hotelu Slovenija v Portorožu kot slavnostna govornica nagovorila udeležence slovesnosti ob vseslovenskem srečanju nekdanjih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov.... več.
 • 15.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma udeležila dobrodelnega koncerta Rdečega križa Slovenije.
 • 14.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v prostorih Socialne zbornice Slovenije kot slavnostna gostja nagovorila zbrane ob zključku projekta z naslovom Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju.
 • 13.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar so se na Ministrstvu za zdravje pogovarjali o vzpostavitvi Pedopsihiatričnega oddelka za urgentno in hospitalno obravnavo otrok na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana.
 • 13.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalka Varuha Sabina Dolić so se v prostorih Varuha sestale s predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS).... več.
 • 13.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njena namestnika dr. Kornelija Marzel in Miha Horvat so se v prostorih Varuha sestali s predstavniki Komisije Senata češkega parlamenta za izobraževanje, znanost, kulturo, človekove pravice in peticije.
 • 12.9.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka Varuha Jasna Vunduk sta v Hotelu Slon v Ljubljani na seminarju za poravnalce v kazenskih zadevah zbranim predstavila zagovorništvo otrok, ki ga vodi Varuh človekovih pravic RS. Izobraževanje je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju na Ministrstvu za pravosodje.
 • 11.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Križankah v Ljubljani udeležila dobrodelnega koncerta, katerega izkupiček je namenjen obolelemu fantku Viljemu Julijanu in drugim otrokom s težkimi redkimi boleznimi.
 • 11.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Hiši Sanjajočih knjig udeležila slovesnosti ob zaključku 23. natečaja Onine zgodbe.
 • 11.9.2018 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je v hotelu Union v Ljubljani udeležila strokovnega posveta o predlogu Zakona o nepravdnem postopku.
 • 10.9.2018 - na drugi seji so se sestali člani Sveta varuha za človekove pravice. Govorili so o poslovniku in se posvetili etiki javne besede.... več.
 • 10.9.2018 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak se je udeležil 13. mednarodne konference Strateškega foruma Bled.
 • 7.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta se v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS sestala z ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar in državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem. Po krajšem srečanju so podali skupno izjavo za javnost in odgovarjali na vprašanja novinarjev in novinark ... več
 • 6.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS) Lidija Jerkič sta se v prostorih Varuha pogovarjali o perečih vprašanjih na področju varovanja pravic delavcev, s poudarkom na zaščiti sindikalnih zaupnikov pred ravnanji delodajalcev. Varuha človekovih pravic RS so zastopali še namestnika varuhinje dr. Kornelija Marzel in Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Sabina Dolić. Ob predsednici ZZZS pa sta bila na pogovorih tudi podpredsednik ZZZS Anton Rozman in izvršna sekretarka ZZZS Lučka Bohm. ... več.
 • 6.9.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležil sestanka skupine za vzpostavitev specializirane enote za osebe z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.
 • 5.9.2018 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Rogaški Slatini. Srečala se je z 18 ljudmi, ki so se na pogovore prijavili in predstavili svoje težave. Srečala se je tudi z županom občine mag. Brankom Kidričem in njegovimi sodelavci ter se seznanila z uresničevanjem pravic občanov s strani občine. Ugotovitve je predstavila na krajši novinarski konferenci v prostorih občine.... več.
 • 4.-9.9.2018 - svetovalka Varuha Jasna Vunduk se je v Reykjaviku na Islandiji udeležila 20. obletnice ustanove Barnahus na Islandiji.

AVGUST

 • 26.8.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Andražu nad Polzelo nagovorila udeležence prireditve Družina poje, katere moto je "Peli so jih mati moja".
 • 24.8.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta v prostorih doma ob Savinji v Celju sodelovala na sestanku delovne skupine, ki se ukvarja z oblikovanjem usmeritev za delo z osebami z demenco.... več.
 • 21. in 22.8.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije PIC Adriana Aralica, so izvedli tematski obisk posebnih socialno varstvenih zavodov Dom Lukavci, SVZ Hrastovec, Dom Nine Pokorn Grmovje in Dom na Krasu Dutovlje. ... več.
 • 22.8.2018 – namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in Andreja Srebotnik so v prostorih Varuha s predstavniki Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) govorili o strategiji preprečevanja samomorov in samopoškodb v Zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) in drugi problematiki. Sestanka so se strani URSIKS udeležili Lucija Božikov, vodja sektorja za tretma, Aleksander Kotnik, psiholog, nosilec strategije preprečevanja samomorov in samopoškodb v ZPKZ-jih in PD, Eva Salecl Božič, nosilka področja obravnave odvisnosti in programa dela s povzročitelji/icami nasilja.
 • 7.8.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, sta opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Podbrdo, Enote Tolmin....več.
 • 2.8.2018 - direktorica strokovne službe Martina Ocepek se je v občini Zagorje ob Savi udeležila slavnostne seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj.
 • 1.8.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Miha Horvat ter svetovalki Varuha Petra Komel in Lidija Hvastja Rupnik so poslovali zunaj sedeža institucije, in sicer v občini Izola. Pogovorili so se z 20 pobudnicami in pobudniki, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države. Varuhinja in namestnik sta se srečala tudi z vodstvom občine. Ugotovitve poslovanja sta javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci. ... več.

JULIJ

 • 28.7.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila Spominske slovesnosti pri Ruski kapelici, ki jo organizirajo Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Občina Kranjska Gora, Fundacija Russkiy mir in Društvo Slovenija Rusija.
 • 26.7.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec.,  in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Neža Peternelj, sta opravila nenajavljeni obisk policijskih postaj Kranjska Gora, Radovljica in Tržič. 
 • 24.7.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Urška Kupec, sta opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Ptuj, enote Kidričevo.... več.
 • 23.7.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s sodelavci na delovnem pogovoru srečala s predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije.
 • 17.7.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Adriana Aralica, sta opravila nenajavljen obisk ZPKZ Maribor, Odprti oddelek Rogoza.
 • 10.7.2018 - Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič, so opravili kontrolni obisk Psihiatrične bolnišnice Idrija.... več.
 • 5.7.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec Varuha Jan Irgel so se na petem letošnjem srečanju v prostorih Varuha sestali s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Na tokratnem srečanju so predstavniki Inšpektorata za javni sektor predstavili ugotovitve Upravne inšpekcije na področju dela Inšpektorata RS za okolje in prostor.
 • 4.7.2018- svetovalka Varuha Brigita Urh se je v prostorih informacijske točke 65+ udeležila otvoritve razstave izdelkov članov Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.
 • 4.7.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v mestni občini Kranj. Srečala se je z vsemi, ki so se za pogovor prijavili. Pogovori so potekali v prostorih občine na Slovenskem trgu 1 v Kranju. Sestala se je tudi z županom Boštjanom Trilarjem ter ugotovitve poslovanja javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci.
 • 3.7.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala z generalnim direktorjem policije Simonom Veličkim.

JUNIJ

 • 30.6.2018 - varuhinja se je v Črni na Koroškem udeležila 28. vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo
 • 28.6.2018 - varuhinja se je ob udeležila sprejemu pri ameriškemu veleposlaniku Brentu R. Hartleyu v počastitev 242. obletnice podpisa Deklaracije o neodvisnosti.
 • 28.6.2018 - varuhinja človekovih pravic in predsednica Sveta varuha za človekove pravice dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje, sta na novinarski konferenci po prvi seji Sveta predstavili przadevanja za vzpostavitev Državne institucije za človekove pravice (DIČP), naloge in načine dela Sveta in njegovo sestavo ter doprinos delu Varuha človekovih pravic RS ... več.
 • 27.6.2018 - na prvi seji se je sestal Svet varuha za človekove pravice ...več.
 • 27.6.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Tacnu udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu policije.
 • 24.6.2017 - varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora RS ob dnevu državnosti.
 • 24.6.2017 - varuhinja se je na Kongresnem trg v Ljubljani udeležila osrednje slovesnosti ob dnevu državnosti.
 • 24.6.2017 - varuhinja se je v Predsedniški palači udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, Ministrstva za notranje zadeve RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo, ki ga je pripravil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
 • 22.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v športni dvorani Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole pozdravila udeležence dobrodelne nogometne tekme med legendami NK Olimpija in izbrano vrsto gostitelja.
 • 21.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se bo ob dnevu samostojnosti in enotnosti v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja udeležila tradicionalne svete maše za domovino.
 • 21.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih, vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) in svetovalci Varuha so na novinarski konferenci v prostorih Varuha v čast svetovnega dne proti mučenju in nečloveškemu ravnanju, ki ga obeležujemo 26. 6. 2018, predstavili podrobnosti Poročila Državnega preventivnega mehanizma za leto 2017, ki ga je varuhinja že aprila predala trem predsednikom, parlamenta, države in vlade.... več.
 • 20.6.2018 - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič so na obisk v prostorih Varuha sprejeli predsednika Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romana Završka in glavno tajnico Tanjo Sedušek. ... več.
 • 19.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec kot častna pokroviteljica udeležila plenarnega dela znanstvene konference z naslovom Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved.
 • 18.6.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca Varuha Jan Irgel in Živa Cotič Zidar so se na sedežu zavoda sestali s širšim kolegijem Zavoda RS za zaposlovanje.... več.
 • 14.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila sprejema pri Veleposlanici Republike Hrvaške Vesni Terzić, ki ga je ta pripravila na sedežu veleposlaništva Republike Hrvaške. 
 • 14.6.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Neža Peternelj, sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaje Idrija, Tolmin in Bovec.
 • 14.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek, svetovalca Varuha Jožica Hanžel in Jan Irgel v Črni na Koroškem so na rednem srečanju s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora govorijo o problematiki onesnaženega okolja v Mežiški dolini.
 • 13.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek, svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič so se v prostorih Varuha srečali z generalnim direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem in pomočnico varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Anjo Nab Huš.... več. 
 • 13.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha sta se udeležila seje Državnega sveta na kateri sta bili obravnavani 23. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2017 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2017. ... več.
 • 12.-13.6.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so v sredo in četrtek, 12. in 13. 6. 2018, izvedli tematski obisk domov starejših in ob tem skupaj z izvedencem preverjal požarno varnost obiskanih zavodov s posebnim poudarkom na oddelkih za osebe z demenco (ne glede na način varovanja stanovalcev). Obiskali so Dom starejših občanov Črnomelj, Dom starejših Novo mesto, Dom starejših občanov Trebnje, Center za starejše Lucija, Dom upokojencev Ptuj, enoto Koper in Center starejših Cerknica. V sredo, 12. 6. 2018, sta obiske opravila svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Vida Bogataj, sodeloval je tudi izvedenec s področja požarne varnosti. Naslednji dan so obisk opravili svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik skupaj s predstavnico nevladne organizacije ZDUS Stanko Radojičić, tudi ta dan je ob obisku sodeloval izvedenec. O nekaterih ugotovljenih pomanjkljivostih bo DPM z željo po povečanju varnosti stanovalcev in zaposlenih opozorili v poročilu.
 • 8.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Hali Tivoli v Ljubljani nagovorila udeležence na otvoritvi 18. poletnih državnih iger specialne olimpijade Slovenije.
 • 8.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v veliki dvorani Predsedniške palače udeležila vročitve odlikovanja Mednarodnemu združenju žensk SILA-IWCL.
 • 7.-8.6.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Bruslju v Belgiji v okviru mreže evropskih ombudsmanov (EOM) udeležila prve delavnice o obravnavanju pobud s področja okolja in prostora, ki jo je organizirala Evropska komisija.
 • 7.-8.6.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju v Belgiji udeležil letne konference o Evropski medijskih zakonodaji, ki jo je pripravila Akademija za evropsko zakonodajo ERA (Academy of European Law).
 • 7.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica kot osrednja gostja posveta o problematiki mobinga predstavila oceno Varuha človekovih pravic RS o ukrepih države za preprečevanje mobinga in ugotovitve v praksi.
 • 7.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič sta na novinarski konferenci v prostorih Ministrstva za pravosodje predstavila aktivnosti in cilje projekta Hiša za otroke (Barnahus) ... več.
 • 7.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila tiskovne konference Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, na kateri je spregovorila nekaj besed o udejanjanju pravice, da je literatura dostopna vsem. Zveza je v sodelovanju z dr. Aksinjo Kermauner prejela nagrado za najboljše otroško delo Društva slovenskih pisateljev Desetnica 2018 za slikanico Žiga špaget je za punce magnet.
 • 6.-7.6.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Ankaranu udeležila Dnevov varstvoslovja 2018.... več.
 • 6.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci poslovala v občini Krško. Pogovorila se je z vsemi, ki so ocenili, da so mu kršene pravice in bi mu lahko varuhinja s sodelavci pomagala. Varuhinja se je srečala tudi z županom mag. Miranom Stankom, ugotovitve poslovanja pa javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 5.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot ambasadorica Life Learning Akademije na Ljubljanskem gradu udeležila Akademskega ekonomskega kongresa (Academic Economic Congres), ki ga že peto leto pripravlja omenjena akademija. Spremljali so jo tudi direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek in prejemniki nagrad Mentor in Referenca, svetovalka Varuha Mojca Valjavec ter študenti Pravne fakultete Manja Hubman, Matej Cerovšek, Urban Kropivšek, Lina Atelj in Lučka Brunec, ki so nagrado prejeli za ekipno izvedbo naloge z naslovom Osebe z dolgotrajnim toleriranim nezakonitim bivanjem v republiki Sloveniji....več.
 • 5.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka Varuha Nataša Bratož so se v prostorih Varuha srečali s predsednico notarske zbornice Sonjo Kralj in generalnim sekretarjem Aleksandrom Šanca.
 • 4.6.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se na Pravni fakulteti udeležili Dnevov javnega prava.
 • 31.5.-1.6.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Portorožu udeležila XVII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti 2018.
 • 29.5-1.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Skopju v Makedoniji udeležila 5. srečanja izvršnega odbora in upravnega odbora Združenja mediteranskih ombudsmanov (AOM) in konference v počastitev 20. obletnice Ombudsmana Makedonije in 10. obletnice AOM z naslovom Ombudsman kot varuh socialnih, kulturnih in okoljskih pravic (The Ombudsman as a protector of the social, cultural and environmental rights). Posebej je predstavila slovenske izkušnje pri varovanju pravic na področju okolja in prostora. ... več.

 

MAJ

 • 31.5.-1.6.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Portorožu udeležuje XVII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti 2018.
 • 29.5-1.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Skopju v Makedoniji udeležila 5. srečanja izvršnega odbora in upravnega odbora Združenja mediteranskih ombudsmanov (AOM) in konference v počastitev 20. obletnice Ombudsmana Makedonije in 10. obletnice AOM z naslovom Ombudsman kot varuh socialnih, kulturnih in okoljskih pravic (The Ombudsman as a protector of the social, cultural and environmental rights). Posebej je predstavila slovenske izkušnje pri varovanju pravic na področju okolja in prostora.
  30.5.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat je v prostorih Varuha na obisk sprejel predstavnike Urada Organizacije za varnost in sodelovanje za demokratične institucije in človekove pravice (OVSE/ODIHR).
 • 28.-31.5.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Podgorici v Črni Gori udeležila srečanja mreže državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope (South - East Europe NPM Network). Na njem so osrednjo pozornost posvetili preprečevanju samomorilnosti in predoziranja v prostorih za pridržanje, govorili pa bodo tudi o položaju članov DPM-jev v državah članicah (Prevention of suicides and overdoses in detention centers and status of NPM staff in the member states)...več.
 • 29.5-1.6.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Skopju v Makedoniji udeležila 5. srečanja izvršnega odbora in upravnega odbora Združenja mediteranskih ombudsmanov (AOM) in konference v počastitev 20. obletnice Ombudsmana Makedonije in 10. obletnice AOM z naslovom Ombudsman kot varuh socialnih, kulturnih in okoljskih pravic (The Ombudsman as a protector of the social, cultural and environmental rights). Posebej bo predstavila slovenske izkušnje pri varovanju pravic na področju okolja in prostora.
 • 28.-29.5.2018 - namestnik Varuhinje Miha Horvat se je v Rimu v Italiji udeležil posveta z naslovom Kodirani podatki in izjeme od samoobremenjevanja (Encrypted data and the privilege against selfincrimination).
 • 28.-29.5.2018 - namestnik Varuhinje Miha Horvat se je v Rimu v Italiji udeležil posveta z naslovom Kodirani podatki in izjeme od samoobremenjevanja (Encrypted data and the privilege against selfincrimination).
 • 25.5.2018 - svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je udeležila javnega posveta z naslovom Vplivi nizkofrekvenčnega hrupa na zdravje in počutje ljudi, ki ga v Hiši Evropske unije v Ljubljani pripravlja Združenje civilnih iniciativ za kakovost bivanja Zeleni krog.
 • 24.5.2018 – namestnik varuhinje Ivan Šelih, generalni sekretar Kristijan Lovrak in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., so v Celju sprejeli ombudsmana Madžarske dr. Lászla Székélyja in njegove sodelavce. V dveh dneh so si izmenjali izkušnje o delu DPM in skupaj obiskali enega od krajev odvzema prostosti v Celju... več.
  24.5.2018 –  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je imela uvodni nagovor na otvoritvi VII. mednarodnega kongresa na temo Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije, ki jo je v Kopru organizirala Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, v sodelovanju z mednarodno organizacijo Mediterraneo senza handicap (Mediteran brez hendikepa).
 • 24.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v veliki dvorani Predsedniške palače udeležila slavnostne vročitve državnih odlikovanj, ki jo je pripravil predsednik republike Borut Pahor.
 • 24.5.2018 - svetovalka Varuha Jasna Vunduk se je v Hotelu Slon udeležila seminarja z naslovom Razgovor z otrokom v sodnem postopku, ki ga pripravlja Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje.
 • 23.5.2018 –  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestniki sodelovala na skupni seji Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta RS, na kateri so obravnavali  23. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2017 in Poročilo DPM za leto 2017.
 • 23.5.2018 –  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je kot častna gostja in uvodna govornica na Sveti Ani v Slovenskih goricah sodelovala na Simpoziju strpnosti.
 • 22.5.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se udeležili panelne razprave, ki jo je ob dnevu slovenske diplomacije in ob 25. obletnici članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve. Naslov razprave je bil Svet Evrope: demokracija, človekove pravice in vladavina prava na razpotju. ... več.
 • 22.5.2018 – svetovalec Varuha Jan Irgel se je v Ljubljani udeležil mednarodne konference o okoljski odgovornost, ki poteka v okviru projekta EcoLex Life.
 • 22.5.2018 – namestnik Ivan Šelih in Robert Gačnik, spec. sta v Gotenici predavala novo sprejetim pravosodnim policistom.
 • 21.5.2018 – varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je o instituciji Varuha in njegovi skrbi za pravice otrok predavala študentkam in študentom Pedagoške fakultete - Oddelek za predšolsko vzgojo in razredni pouk.
 • 18.5.2018 -  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka Varuha dr. Ingrid Russi Zagožen so se v prostorih Varuha srečali s predsednico zveze Sožitje dr. Katjo Vadnal in direktorico Matejo De Reya.
 • 18.5.2018 -  namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Bledu udeležil 13. dnevov prekrškovnega prava... več.
 • 18.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v prostorih Upravnega sodišča udeležila slavnostnega sprejema ob 20. obletnici delovanja Upravnega sodišča RS.
 • 18.5.2018 -  svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta v Portorožu na Posvetu o uporabi posebnih varovalnih ukrepov predstavila ugotovitve Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v zvezi s to problematiko. Posvet je organiziralo Združenje psihiatrov Slovenije.
 • 17.5.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je v prostorih Varuha s Torstenom Breuerbach Larsenom, ekspertom iz Danske, in dr. Vesno Zupančič, podsekretarko Ministrstvu za zdravje govoril o projektu pod okriljem Službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam, ki bo prispeval k večji varnosti pravic pacientov in njihovih bližnjih ter tudi drugih deležnikov.... več.
 • 17.5.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat in svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič sta v sodelovanju z romskim svetnikom Mestne občine Novo Mesto obiskala tamkajšnja romska naselja.
 • 16.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je kot pokroviteljica v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota, katere izkupiček gre za otroke, ki so preboleli raka. Spremljal jo je generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak.
 • 16.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič sta se v veliki dvorani Predsedniške palače udeležili posveta o odprtih vprašanjih položaja romske skupnosti v Jugovzhodni Sloveniji, ki ga je pripravil Predsednik republike Borut Pahor.
 • 16.5.2018 -  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se v Zagrebu srečala z gospo Smiljano Knez, veleposlanica  Republike Slovenije na Hrvaškem.
 • 15.-17.5.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se v Španiji udeležili delavnice Mednarodne zveze ombudsmanov (IOI)  z naslovom Dobro upravljanje z okoljem: vloga ombudsmanov pri varovanju pravice do zdravega življenjskega okolja (Good environmental governance: the role of Ombuds institutions in protecting environmental rights).... več.
 • 15.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Termah Dobrna pozdravila udeležence posveta z naslovom Iz prve roke, ki ga je pripravil CUDV Dobrna (Center za usposabljanje, delo in varstvo), na katerem so govorili o deinstitucionalizacije v slovenskem prostoru.
 • 15.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se v sejni sobi Varuha srečala s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Borisom Štefanecem in njegovima namestnikoma dr. Igorjem Lambergerjem in mag. Urošem Novakom.
 • 14.5.2018 -  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju udeležila slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske.
 • 14.5.2018 -  varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca Varuha so se na rednem letnem srečanju v prostorih Varuha sestali z zastopniki pacientovih pravic... več.
 • 14.5.2018 -  Svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije SKUP Neža Peternelj (oba predstavnika Državnega preventivnega mehanizma (DPM) sta opravila kontrolni obisk Doma starejših občanov Ribnica. Ob obisku sta se pogovorila z vodstvom Doma, si pogledala varovani oddelek in se ob tem pogovorila tudi s posameznimi stanovalci. Ugotovila sta posamezne pomanjkljivosti, ki bodo predstavljene v poročilu iz obiska in objavljene na spletni strani Varuha.
 • 12.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Gledališču Koper nagovorila udeleženke in udeležence slovesnosti ob 50. obletnici delovanja Društva Sožitje obalnih občin.
 • 11.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležila slovesnosti s svečano podelitvijo najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • 11.5.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec Varuha Lan Vošnjak sta se na Upravni enoti Ajdovščina udeležila izobraževalnega srečanja zastopnic in zastopnikov pacientov pravic o komunikaciji z osebami z motnjo v duševnem zdravju.
 • 11.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v Cankarjevem domu v Ljubljani, v okviru 16. simpozija zdravstvene in babiške nege, imela predavanje z naslovom "Pravica do zdravstvenega varstva je človekova pravica".
 • 11.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v prostorih Varuha študentkam 1. letnika razrednega pouka Pedagoške fakultete predstavila delo Varuha človekovih pravic RS.
 • 10.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s sodelavci sestala z občinskimi svetniki in predstavniki izvajalcev javnih služb, ki so ji predstavili, kako poskuša občina razreševati  problematiko, povezano z romskimi prebivalci... več.
 • 9.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnika Ivan Šelh in Miha Horvat ter svetovalke Varuha so znova poslovali v Mestni občini Maribor. Pogovorili so se z vsemi, ki so ocenili, da jim lahko pri uresničevanju njihovih pravic pomaga Varuh človekovih pravic RS. Pogovori so potekali v prostorih Mestne občine Maribor na Ulici heroja Staneta 1. Varuhinja se je srečala tudi s podžupanom Sašo Pelkom in predstavniki občinskih uradov, ugotovitve poslovanja pa predstavila na novinarski konferenci.... več.
 • 8.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ter svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta se v Domu starejših Šentjur udeležili dogodka ob 10. obletnici društva Spominčica Šentjur. Varuhinja bo ob prazniku uvodoma nagovorila zbrane.
 • 8.5.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, dr. Neža Kogovšek Šalamon sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Trebnje, Novo mesto in Šentjernej.
 • 8.5.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki si prizadeva proti mučenju in drugemu ponižujočemu ravnanju, direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha, direktorica  SVZ Lukavci Stanka Vozlič in predsednik sveta zavoda v Hrastovcu Miha Cigler so na novinarski konferenci predstavili problematiko in razmere v socialnovarstvenih zavodih, posebej v SVZ Hrastovec, kjer osebe zaradi velike prostorske stiske spijo na zasilnih posteljah ali na kavčih v prostoru, ki temu ni namenjen.... več.
 • 8.5.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha so se v Brdu pri Kranju udeležili Prve konference o neformalni oskrbi v Sloveniji, ki jo organizirajo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka in z evropskim združenjem Eurocarers.
 • 5.5.2018 - varuhinja se je v Podčetrtku udeležila 4. dobrodelnega teka Prehodi kilometer v mojih čevljih in nato v večnamenski športni dvorani nagovorila udeležence teka.
 • 3.-4.5.2018 - svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar se je v Berlinu aktivno sodelovala na srečanju GANHRI (Global Aliance of National Human Rights Institutions), na katerem so nacionalne inštitucije za človekove pravice (NHRI) iz regije osrednjo pozornost posvetile delovnim migracijam.

APRIL

 • 25.-28.4.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Astani v Kazahstanu udeležil bienalne konference Državnih preventivnih mehanizmov (DPM).
 • 23.5.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Ministrstvu za zdravje udeležil sestanka o odpravi dilem o pristojnosti nad realizacijo sodne odredbe za privedbo po določbah Zakona o duševnem zdravju.
 • 23.4.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma, svetovalca Varuha Ana Polutnik in mag. Jure Markič in predstavnika nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Urška Kupec in David Borliniča Gačnika so opravili redni obisk Psihiatrične bolnišnice Ormož (bolnišnica).... več.
 • 21.4.2018 - v Kinu Bežigrad je po ogledu filma Družina Roka Bička potekalo izobraževanje  zagovornikov otrok. Uvodoma je udeležence izobraževanja z naslovom Otrok v preseku med starši, institucijami in zagovornikom nagovorila varuhinja.
 • 20.4.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma Ivan Šelih, namestnik varuhinje, Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peterneljna so opravili najavljen obisk Centra za pridržanje v Ljubljani. Kot opazovalki sta v okviru študijskega obiska pri Varuhu človekovih pravic RS sodelovali tudi predstavnici ombudsmana Kazahstana Dinara Ospanova in Gulmira Aukasheva.
 • 20.4.2018 - varuhinja je v stolpu Škrilovec v Kranju kot častna pokroviteljica uvodoma nagovorila udeležence festivala Integra.
 • 20.4.2018 - varuhinja in člani njenega kolegija so se v prostorih Varuha srečali z dr. Tadejo Jelovšek, direktorico Centra za izobraževanje v pravosodju.
 • 20.4.2018 - generalni sekretar Kristijan Lovrak se je v Podhodu Ajdovščina v Ljubljani udeležil 5. srečanja inovacijske skupnosti.
 • 19.-20.4.2018 - na izobraževalnem obisku pri Varuhu sta bili gostji iz institucije kazahstanskega ombudsmana, Dinara Osapnova in Gulmira Aukasheva, ki sta se seznanili z delom posameznih enot pri Varuhu.
 • 19.4.2018 - varuhinja se je na Fakulteti za družbene vede kot panelistka udeležila okrogle mize z naslovom Splošna deklaracija človekovih pravic: Dediščina in izzivi za današnji čas.
 • 19.4.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je na Kreativnem poligonu v Ljubljani ueležil strokovnega posveta Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok.
 • 19.4.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport udeležil sestanka medresorske delovne skupine za spremljanje dela vzgojnih zavodov.
 • 18.4.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat je sprejel delegacijo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI).
 • 17. in 18.4.2018 - je potekala mednarodna konferenca v počastitev 10. obletnice delovanja Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Konferenco z naslovom Ocena učinka delovanja državnih preventivnih mehanizmov (NPM Impact Assesment), sta pripravila Varuh človekovih pravic RS in Svet Evrope. Uvodoma so udeležence nagovorili varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič in vodja oddelka za neodvisne organe za človekove pravice v Generalnem direktoratu Sveta Evrope za človekove pravice in pravno državo Markus Jaeger... več.
 • 17.4.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka Varuha Jasna Vunduk sta v Hotelu Brdo v Brdu pri Kranju na XVI. konferenci Inšpektorata RS za delo z naslovom Kaj pa je tvojega mnenja treba bilo, dete ljubo? predstavila zagovorništvo otrok. Namestnik je uvodoma pozdravil vse udeleženke in udeležence. ... več.
 • 17.4.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat je sprejel veleposlanika za človekove pravice z nizozemskega ministrstva za zunanje zadeve Keesa Van Baara.
 • 17.4.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat je študentom 1. letnika politologije na Fakulteti za družbene vede pri predmetu Politični sistem RS predaval o Varuhu človekovih pravic RS.
 • 16.4.2018 - varuhinja se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma udeležila slavnostnega koncerta ob 70-letnici Policijskega orkestra.
 • 16.4.2018 - varuhinja je Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2017 in poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2017 predala predsedniku vlade dr. Miru Cerarju.
 • 13.4.2018 - varuhinja se je v Kulturnem domu Nova Gorica kot pokroviteljica udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota. Zbrana sredstva so namenjena ustanovi Mali Vitez oziroma mladim, ozdravljenim od raka.
 • 13.4.2018 - varuhinja je udeležencem 9. kongresa Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z naslovom (Pre)živeti v odnosih, ki bo potekal na Teološki fakulteti v Ljubljani, predstavila delo Varuha s poudarkom na zagovorništvu otrok.
 • 13.4.2018 - varuhinja, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v Rdeči predavalnici Pravne fakultete udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete.
 • 12.4.2018 - varuhinja in njena namestnica dr. Kornelija Marzel sta se v Hotelu jama v Postojni udeležili dogodka ob 70. obletnici ustanovitve tržne inšpekcije.
 • 11.4.2018 - varuhinja je v Narodnem domu Maribor na  konferenci Avtizem v Sloveniji - kje smo leta 2018 v zaključnem nagovoru udeleženk in udeležencev predstavila prizadevanja Varuha človekovih pravic RS za pravice oseb s posebnimi potrebami vseh starosti.
 • 11.4.2018 - varuhinja je  v Predsedniški palači predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2017 in poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2017. Spremljali so jo namestnika dr. Kornelija Marzel in Ivan Šelih, tudi vodja DPM, ter generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in drirektorica strokovne službe Martina Ocepek.
 • 11.4.2018 - varuhinja se je v Domu starejših občanov Kolezija udeležila dogodka z naslovom Pomladni dan v Trnovem in nagovorila udeležence.
 • 10.4.2018 - varuhinja je v prostorih Varuha na novinarski konferenci s svojimi namestniki predstavila glavne poudarke Letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2017.
 • 10.4.2018 - varuhinja je v Državnem zboru predsedniku Državnega zbora dr. Milana Brgleza predala Letno poročili Varuha človekovih pravic RS in Državnega preventivnega mehanizma, obe za leto 2017. Spremljala sta jo generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in svetovalka Varuha Liana Kalčina.
 • 9.4.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v Državnem zboru udeležil 28. nacionalnega otroškega parlamenta.
 • 9.4.2018 - varuhinja je na Brdu pri Kranju nagovorila udeležence 17. tradicionalnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov, ki je nosil naslov Družinski odnosi v medosebni odvisnosti.
 • 7.4.2018 - varuhinja se je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju udeležila praznovanje ob 50. obletnici ustanovitve Medobčinskega društva Sožitje Kranj.
 • 6.4.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat je na obisk sprejel posebnega poročevalca OZN za manjšine Fernanda de Varennesa.
 • 5.4.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se na Brdu pri Kranju udeležila slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.
 • 5.4.2018 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič so se srečali s predstavniki društev in nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za uresničevanje človekovih pravic LGBTIQ skupnosti in posameznikov_ic ter za nediskriminatorno družbo, ki vključuje in je odprta do vseh posameznic_kov, ne glede na njihov spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vabilu varuhinje so se odzvali Društvo informacijski center Legebitra, Društvo Parada Ponosa, FemA – Feministična akcija, Center FemA – Zavod za transformativne študije in delovanje, ŠKUC LL, Društvo za nenasilno komunikacijo, Inštitut 8. marec, Zavod TransAkcija, Študentsko društvo Iskra in Taxi Art.
 • 5.4.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 35. nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na katerem so govorili o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
 • 4.4.2018 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Podvelka. Pogovorila se je z vsemi, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in jim lahko Varuh pomaga. Srečala se je tudi z županom Antonom Kovšetom in njegovimi sodelavci ter se pogovorila o prizadevanjih za spoštovanje pravic občanov.

MAREC

 • 29.3.2018 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Jožica Hanžel so se v Celju srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in z njimi govorile o problematiki onesnaženja Celjske kotline.
 • 28.3.2018 - varuhinje, njen namestnik Tone Dolčič ter svetovalka Varuha Neva Šturm so se na Ministrstvu za zdravje pogovarjali o Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o nalezljivih boleznih.
 • 28.3.2018 - varuhinja je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nagovorila zbrane na zboru članov Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije.
 • 27.3.2018 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič so v prostorih Varuha na obisk sprejeli varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinko Todorovski in njeno pomočnico Anjo Nab Huš. ... več.
 • 27.-28.3.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Dunaju v Avstriji udeležil sestanka sedmih predstavnikov državnih preventivnih mehanizmov (DPM). Govorili so o vzpostavitvi podatkovne baze DPM (DeMon Base), v kateri bi bile zbrane ugotovitve in priporočila DPM-jev.... več.
 • 26.3.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s svetovalcema Varuha mag. Juretom Markičem in Lili Jazbec obiskala enoto Koroškega doma starostnikov v Slovenj Gradcu (enota). Povabila jih je Marjana Kamnik, vodja Enote, in jih je skupaj z direktorjem doma Srečkom Mlačnikom tudi pričakala.... več.
 • 26.3.2018 - svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar se je v Kinu Šiška udeležila javne tribune z naslovom Za dostojno delo.
  23.3.2018 - varuhinja je uvodoma nagovorila udeležence 27. posvetovanja Medicina, pravo in družba na Univerzi v Mariboru.
 • 22.3.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE Urška Kupec sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Radlje ob Dravi, Dravograd in Ravne na Koroškem.
 • 22.3.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je študentom 4. letnika Pravne fakultete v Ljubljani pri predmetu Upravno procesno pravo predavala o konkretnih primerih, s katerimi se ukvarja Varuh in se nanašajo na kršitve človekovih pravic na področju upravnega/upravnega procesnega prava.
 • 22.3.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka Varuha dr. Ingrid Russi Zagožen sta se na sedežu ZDUS srečala z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Govorili so o problematiki starejših, ki jo bo obravnavala posebna delovna skupina Združenih narodov, ki pripravlja strokovne podlage za Konvecijo o pravicah starejših. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za zunanje zadeve in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
 • 21.3.2018 - varuhinja se je v predsedniški palači ob svetovnem dnevu Downovega sindroma udeležila svečanega sprejema, ki ga je pripravil predsednik republike Borut Pahor.
 • 21.3.2018 - varuhinja je v počastitev mednarodnega dneva za odpravo rasne diskriminacije gostovala v oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija.
 • 20.3.2018 - varuhinja je na spoznavni obisk sprejela francosko veleposlanico nj. eksc. Marison Paradas in prvo sekretarko veleposlaništva Katharino Bartsch.
 • 19.3.2018 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci Varuha so se v prostorih Varuha srečali s predstavniki konzorcija Grozd majhnih domov. ... več.
 • 19.3.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila skupne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so govorili o diskriminatornem položaju slovenskih brezdomcev. ... več.
 • 17.3.2018 - varuhinja se je v Delavskem domu v Trbovljah kot pokroviteljica udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota. Zbrana sredstva so namenjena ustanovi Mali Vitez oziroma mladim, ozdravljenim od raka.
 • 16.3.2018 - varuhinja se je v Art centru v Ljubljani kot častna gostja udeležila enodnevne projektne konference z naslovom Neverjetna leta, ki jo pripravlja Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani ob finančni podpori Ministrstva za zdravje. 
 • 15.3.2018 - varuhinja se je na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležila 27. rednega zasedanja skupščine Notarske zbornice Slovenije.
 • 15.3.2018 -  namestnik varuhinje Miha Horvat je na obisk v prostorih Varuha sprejel strokovnjake Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODHIR), Ano Rusu, višjo svetovalko za volitve, in Oleksiija Lychkovakha, svetovalca za volitve. V okviru svojega obiska v Sloveniji sta preverjala predvolilno atmosfero in potek priprav na junijske parlamentarne volitve.
 • 15.3.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Urška Kupec sta obiskala Dom starejših občanov Lendava (Dom)... več.
 • 15.3.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je na osnovni šoli Dobrova udeležil regijskega otroškega parlamenta.
 • 14.3.2018 - varuhinja je o delu institucije Varuh človekovih pravic RS predavala v knjižnici Šempeter v Savinjski dolini.
 • 14.3.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Marko Ribač, sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica.
 • 14.3.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 32. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili  predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih.
 • 12.-13.3.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, vodja državnega preventivnega mehanizma (DPM), se je v Trierju v Nemčiji udeležil mednarodne konference Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) o nadzorovanju domov za starejše. Konference, ki jo je organiziral nemški DPM v sodelovanju s kolegi iz Avstrije in Svetom Evrope, so se udeležili predstavniki preko 20 evropskih DPM in mednarodnih organizacij (CPT, SPT, NPM Obs).... več.
 • 12.3.2018 - varuhinja se je udeležila prireditve na osnovni šoli Livada, s katero so obeležili četrt stoletja obstoja šole.
 • 12.3.2018 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalka Varuha Lili Jazbec in predstavnika pogodbenih nevladnih organizacij Mirovni inštitut in Pravo za vse, mag. Mojca Frelih in David Borlinič Gačnik, so obiskali stanovanjske skupine Črnuška gmajna, Kokos, Zeleni tir, ki spadajo v okvir Mladinskega doma Jarše.
 • 12.3.2018 - varuhinja in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v prostorih Varuha človekovih pravic RS srečala z mag. Cvetom Uršičem, generalnim tajnikom Slovenske karitas.
 • 9.3.2018 - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pripravil drugo letošnje srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Gost tokratnega srečanja je bil izr. prof. dr. Senko Pličanič s Pravne fakultete v Ljubljani. ... več.
 • 9.3.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 31. nujne seja Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so razpravljali o izbrisanih gospodarskih družbah in posledicah izbrisa nihovim ustanoviteljem in družbenikom.
 • 9.3.2018 - varuhinja je v GH Bernardin v Portorožu uvodoma nagovorila udeležence Zdravstveno razvojnega foruma v okviru 15. konference Management in vodenje v zdravstvu. Predstavila je pogleda Varuha na oblikovanje pravic v zdravstvu.
 • 8.-9.3.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju v Belgiji udeležil konference evropske mreže ombudsmanov. Govorili so o prihodnosti Evropske unije in v tej luči o trenutnih in prihodnjih izzivih ombudsmanov,  obravnavali pa so tudi možnosti čezmejnega reševanja težav prebivalcev Evropske unije.
 • 8.3.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je  udeležil sestanka na ministrstvu za zunanje zadeve, na katerem so obravnavali priprave na normativno delo v zvezi z varstvom pravic starejših v mednarodnih aktih.
 • 8.3.2018 - svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je v Murski Soboti udeležila posveta o rešitvah novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.
 • 7.3.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri so obravnavali predlog sprememb zakona o nalezljivih boleznih.
 • 7.3.2018 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Kostel. Pogovorila se je z vsemi, ki so ocenili, da jim lahko pomaga. Srečala se je tudi z županjo Lili Butina in njenimi sodelavci ter se pogovorila o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Ugotovitve poslovanja pa je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci. ... več.
 • 6.3.2018 - varuhinja je v Kulturnem domu Krško na slovesnosti ob 50. obletnici delovanja društva Sožitje Krško pozdravila udeležence.
 • 6.3.2018 - varuhinja se je na Onkološkem inštitutu udeležila 20. letne skupščine organizacije Europa Donna.
 • 6.3.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat je na delovni obisk sprejel delovno skupino za peticije v poslanski skupini krščansko-demokratične unije (CDU) v deželnem parlamentu na Saškem/Nemčija. Sprejem in predstavitev dela Varuha človekovih pravic RS sta se dogajala v prostorih Varuha.
 • 6.3.2018 - varuhinja je v Hotelu Slovenija v Portorožu nagovorila udeležence posveta pomočnikov ravnateljev vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol in jim predstavila delo Varuha človekovih pravic RS na področju varovanja pravic otrok.... več.
 • 5.3.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Marko Štante sta opravila prvi redni obisk zasebnega socialno varstvenega zavoda Center za starejše občane Ormož (Center). ... več.
 • 5.3.2018 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka za mednarodne odnose, publikacije in analize Liana Kalčina so se na Ministrstvu za zunanje zadeve na rednem letnem srečanju sestali z ministrom Karlom Erjavcem. ... več.

FEBRUAR

 • 28.2.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil konference z naslovom Aktualna vprašanja sodniškega poklica, ki jo pripravlja Center za izbraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje v sodelovanju s Socialnim skladom Evropske unije.... več.
 • 27.2.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je sodeloval v oddaji Televizija Slovenija Dobro Jutro, kjer so govorili o problematiki starejših. ... več.
 • 23.2.2018 - varuhinja se je udeležila 30. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so razpravljali o socialni pravičnosti, socialni izključenosti in energetski revščini.
 • 22.2.2018 - varuhinja je v Študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje na dogodku Hospickafe Celje predavala na temo paliativne oskrbe in evtanazije.
 • 21.2.2018 - vodja Državnega preventivnega mehanizma in namestnik varuhinje Ivan Šelih in člani DPMja, svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in  predstavnika pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE, Ana Černec in David Borlinič Gačnik so nenapovedno obiskali Zavod za prestajanje kazni zapora (ZKPZ) Maribor.
 • 21.2.2018 - varuhinja in njena namestnika Miha Horvat in dr. Kornelija Marzel so v prostorih Varuha sprejela delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. 
 • 21.2.2018 - varuhinja je v prostorih institucije, ki jo vodi, sprejela francosko veleposlanico nj. eksc. Marison Paradas in njeno svetovalko Anne Schmidt.
 • 19.2.2018 - namestnika varuhinje dr. Kornelija Marzel in Miha Horvat ter svetovalec varuha Jan Irgel so se sestali z državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo Damjano Pečnik in se z njo pogovorili o  registru nepremične kulturne dediščine in vključevanju lastnikov ter o delovanju sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi. Srečanje je potekalo na ministrstvu.
 • 15.2.2018 - namestnik varuhinja Ivan Šelih se je v prostorih knjižnice Inštituta za kriminologijo udeležil posveta z naslovom Uresničevanje pravice do odvetnika in pravne pomoči, ki ga pripravljata Mirovni inštitut in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ob izteku projekta Mirovnega inštituta z naslovom Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/ pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa. ... več.
 • 15.2.2018 - svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, mag. Mojca Frelih sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Škofja Loka, Kranj in Bled.
 • 15.2.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v mestni hiši v Ljubljani udeležil mestnega otroškega parlamenta.
 • 14.-16.2.2018 - varuhinja se v Sarajevu v Bosni in Hercegovini se je udeležila regionalne konference nacionalnih institucij za človekove pravice Zahodnega Balkana z naslovom Krepitev kapacitet Ombudsmanov v boju proti diskriminacije (Jačanje kapaciteta Ombudsmana za ljudska prava za borbu protiv diskriminacije). Varuhinja je predstavila primere dobre prakse sodelovanja s civilno družbo na področju prizadevanj za zmanjšanje diskriminatornih ravnanj in izmenjala izkušnje v zvezi z zaščito človekovih pravic v sodnih postopkih.
 • 14.2.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije udeležil otvoritve sodnega leta 2018. ... več.
 • 13.2.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Marija Krušić, sta opravila kontrolni obisk Doma starejših občanov Metlika (Dom). ... več.
 • 12.2.2018 - varuhinja, njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci Varuha so se v prostorih Varuha človekovih pravic RS na delovnem sestanku pogovarjali z mag. Darijo Kuzmanič Korva, sekretarko Skupnosti CSD Slovenije. ... več.
 • 12.2.2018 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se v prostorih Varuha srečala z dr. Miho Dvojmočem, predsednikom Detektivske zbornice RS, in sekretarko zbornice Polono Hrastnik. ... več.
 • 9.2.2018 - varuhinja se je v dvorani Španskih borcev kot pokroviteljica v Ljubljani udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota. Zbrana sredstva bodo namenjena ustanovi Mali Vitez oziroma mladim, ozdravljenim od raka.
 • 7.2.2018 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Pivka. Pogovorila se je s sedmimi prijavljenimi pobudniki, se srečala z županom Robertom Smrdeljem ter ugotovitve poslovanja javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 6.-7.2.2018 - namestnik varuhinja Miha Horvat se je na Dunaju v Avstriji udeležil skupne delavnice mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) in Agencije EU za temeljne pravice (FRA) o Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (EU Fundamental Rights Charter Training).
 • 6.2.2018 - varuhinja se je v SLG Celje kot častna pokroviteljica udeležila predstave Teror in sodelovala na  pogovoru po predstavi.
 • 6.2.2018 - varuhinja se je udeležila delovnega posveta z vodstvom Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS), ki ga je gostil predsednik republike Slovenije Borut Pahor ... več.
 • 5.2.2018 - varuhinja je v Atriju ZRC SAZU nagovorila udeležence odprtja razstave o kršenju človekovih pravic in zapiranju otrok v Turčiji.
 • 5.2.2018 - varuhinja je bila gostja redne mesečne oddaje na Radiu Bob.
 • 5.2.2018 - na prvem letošnjem srečanju s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora so govorili o korupcijskih tveganjih na področju okolja in prostora. Gosta sta bila dr. David Smolej, višji kriminalistični inšpektor specialist v Oddelku za korupcijo na Generalni policijski upravi in mag. Sonja Jelen, višja svetovalka za integriteto in preventivo na Komisiji za preprečevanje korupcije....več.
 • 2.2.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je na 46. seji Odbora DZ za pravosodje prisostvoval obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
 • 1.2.2018 - varuhinja, njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha so se v prostorih Varuha srečali s predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.... več.
 • 1.2.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Slavica Frelih sta opravila redni obisk Obalnega doma upokojencev Koper (Dom). ... več.

JANUAR

 • 31.1.2018 - varuhinja je v Kulturnem domu Franceta Bernika v Domžalah odprla mladinski literarni festival Bralnice pod Slamnikom. Glavno vodilo letošnjega festivala, ki ga pripravlja založba Miš, je: "Niso pomembni žalostni konci, ampak novi začetki."
 • 31.1.2018 - varuhinja je kot ambasadorka lahkega branja v prostorih Slovenske knjige sodelovala na okrogli mizi na Posvetu o lahkem branju. Dogodek je bil posvečen začetku projekta Lahko je brati, namenjenega govorcem s posebnimi potrebami. Sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. V projektu bodo med drugim nastali program, kurikul temeljnega usposabljanja govorcev, ki imajo težave pri branju in razumevanju 'navadnih' besedil ter informacij, in priročnik z orodji za pripravo lahkega branja v slovenskem jeziku. Na posvetu so govorili tudi o avtorskih pravicah in tekočih projektih, ki jih na področju lahkega branja izvajajo različne organizacije v Sloveniji.
 • 31.1.2018 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je sodeloval na tematski konferenci o problematiki izvrševanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, ki je potekala v prostorih II. osnovne šole Celje.
 • 31.1.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Katarina Vučko sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaje Brežice, Krško in Sevnica.
 • 31.1.2018 - varuhinja je na Bledu na rednem letnem posvetu Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije predstavila ugotovitve Varuha na področju srednješolskega izobraževanja.
 • 30.1.2018 - varuhinja se je na Brdu pri Kranju udeležila sprejema za diplomatski zbor ob pričetku novega leta, ki sta ga pripravila predsednik republike Slovenije Borut Pahor in premier Miro Cerar.
 • 30.1.2018 - varuhinja, njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih ter številna ekipa sodelavcev so se v prostorih Varuha srečali s civilno družbo, ki skrbi za uresničevanje pravic starejših. ... več.
 • 28.1.2018 - varuhinja se je v Kinu Šiška udeležila spominske prireditve ob svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta.
 • 27.1.2018 - varuhinja je nagovorila udeležence spominske slovesnosti v spomin na poboj udeležencev partijske šole v Cerknem januarja 1944, ki ga pri spomeniku na Brdcih v Cerknem pripravljata Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB Idrija - Cerkno in območno združenje KOZB Cerkno. ... več.
 • 26.1.2017 - varuhinja, generalni sekretar Kristijan Lovrak in svetovalec Varuha mag. Jure Markič so se na Gospodarski zbornici Slovenije udeležili posveta ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov z naslovom Katere naloge in izzivi čakajo pooblaščene osebe za varstvo podatkov in kaj njihovo imenovanje pomeni za organizacijo, pa tudi kaj za varstvo osebnih podatkov nasploh. Posvet sta pripravila Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.
 • 25.1.2018 - varuhinja se je v Areni BTC-ja udeležila dobrodelnega bowlinga za slepo mladino, ki ga je pripravil Lions klub Ljubljana Omnia.
 • 25.1.2018 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih ter svetovalci Varuha Nataša Bratož, Ana Polutnik in mag. Uroš Kovačič so se v prostorih Varuha srečali z  vodjo Službe za nadzor organizacije poslovanja sodišč na Ministrstvu za pravosodje Miranom Jazbinškom, ki jim je predstavil dosedanje delo novoustanovljene Službe .... več.
 • 24.1.2018 -  varuhinja, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalka Varuha Liana Kalčina so se v prostorih Varuha na rednem delovnem sestanku srečali z generalno sekretarko Vlade RS mag. Lilijano Kozlovič,  njeno namestnico Snežano Džidić in sekretarko v Kabinetu mag. Barbaro Peternelj. ... več.
 • 23.1.2018 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil mednarodne delavnice z naslovom Človekove pravice v digitalni dobi (Human Rights in the Digital Age), ki ga je v Talinu v Estoniji pripravil tamkajšnji ombudsman (Õiguskantsler) v sodelovanju z Mednarodnim združenjem ombudsmanov (Internationa Ombudsman Institut - IOI).
 • 22.1.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Domu ob Savinji Celje udeležil seje delovne skupine za demenco. Pregledali so ugotovitve Varuha človekovih pravic RS in Socialne inšpekcije v zvezi z izvajanjem oskrbe oseb z demenco v domovih za starejše in najpogostejša vprašanja izvajalcev v zvezi z izvajanjem Usmeritev za delo z osebami z demenco ter jih dopolnili.
 • 22.1.2018 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičić, sta opravila kontrolni obisk Centra starejših Pristan Vipava.... več.
 • 22.1.2018 - varuhinja se je v Državnem zboru udeležila odprtja razstave z naslovom Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo, ki jo je pripravil Izobraževalni center Eksena.
 • 19.1.2018 - varuhinja, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v Državnem svetu RS srečali z novim predsednikom DS-a Alojzom Kovšco in sekretarjem DS-a dr. Dušanom Štrusom.
 • 19.1.2018 - varuhinja se je srečala z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom. Srečanje je potekalo v prostorih institucije Zagovornik načela enakosti.
 • 22.1.2018 - varuhinja se je v Državnem zboru udeležila odprtja razstave z naslovom Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo, ki jo je pripravil Izobraževalni center Eksena.
 • 19.1.2018 - varuhinja, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v Državnem svetu RS srečali z novim predsednikom DS-a Alojzom Kovšco in sekretarjem DS-a dr. Dušanom Štrusom.
 • 19.1.2018 - varuhinja se je srečala z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom. Srečanje je potekalo v prostorih institucije Zagovornik načela enakosti.
 • 18.1.2018 - doc. dr. Viktorija Tomič je v prostorih Varuha zaposlene pri Varuhu seznanila s problematiko bolnišničnih okužb.
 • 17.1.2018 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Šentjernej. Pogovorili so se s 26 osebami, ki so ocenile, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaha pri uveljavljanju njihovih pravic. Varuhinja se je z namestnikoma Tonetom Dolčičem in Mihom Horvatom srečala tudi z županom Radkom Luzarjem in njegovimi sodelavci ter se pogovorila o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Ugotovitve je predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 13.1.2018 - varuhinja se je kot pokroviteljica v Velenju udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota, katere izkupiček gre za otroke, ki so preboleli raka.
 • 12.1.2018 - varuhinja je kot gostja v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija govorila o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu ... več.
 • 12.1.2018 - varuhinja je bila gostja redne mesečne oddaje na radiu Bob.
 • 12.1.2018 - varuhinja je bila gostja v svetovalni oddaji Radia Ognjišče.
 • 10.1.2018 - varuhinja je nagovorila predstavnike izbranih nevladnih in humanitarnih organizacij, ki v okviru Državnega preventivnega mehanizma sodelujejo z Varuhom človekovih pravic RS. Ti so se z namestnikom varuhinje Ivanom Šelihom, tudi vodjo DPM-ja, ter člani DPM-ja pri Varuhu, Robertom Gačnikom, spec, Ano Polutnik, Lili Jazbec in mag. Juretom Markičem srečali na prvem delovnem srečanju v letu 2018 in postavili načrte za tekoče leto.
 • 9.1.2018 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič ter svetovalka Varuha Brigita Urh so se v prostorih Varuha srečali s predstavniki Društva gluhoslepih Slovenije DLAN.... več.
 • 8.1.2018 - varuhinja se je na Vrhovnem državnem tožilstvu srečala z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo. Pogovorila sta s o pobudah, ki jih v zvezi z delom tožilcev prejema Varuh in ugotovitvah, ki temu sledijo, pa tudi o področjih dela, kjer Varuh ugotavlja, da bi lahko uspešen pregon storilcev kaznivih dejanj zmanjšal kriminaliteto.
 • 8.1.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in generalni sekretar Kristijan Lovrak sta se na Ministrstvu za zunanje zadeve udeležila sestanka o delovanju Republike Slovenije v Svetu Evrope.
 • 5.1.2018 - varuhinja se je srečala z novinarkami nekaterih medijskih hiš ter se pogovarjala o nekaterih vprašanjih s področja človekovih pravic ter načrtih dela Varuha človekovih pravic RS v letu 2018... več.
 • 5.1.2018 - varuhinja je na delovnem srečanju gostila predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja... več.
 • 4.1.2018 - varuhinja se je v Narodni galeriji v Ljubljani udeležila slavnostne razglasitve Delove osebnosti leta 2017. To je postal dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec, ki je zaslovel kot pobudnik in urednik portala Fran in avtor novih šolskih slovnic za osnovnošolce in srednješolce, ki 40 let po  
  Toporišiču slovensko slovnico mladim  predstavlja na prijaznejši način. 

Leto 2017

DECEMBER 2017

 • 31.12.2017 - varuhinja se je udeležila 23. tradicionalnega silvestrovanja z brezdomci v študentskem domu Vincencij v Ljubljani, ki ga je pripravilo Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Silvestrovanja se je udeležilo okrog 110 brezdomcev, za prijetno ozračje pa je skrbelo več kot 40 prostovoljcev.
 • 28.12.2017 - namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič in svetovalec Varuha Lan Vošnjak sta se sestala s predstavnikom Društva za preventivno delo Zoranom Maksimovićem. Predstavil je delo društva na področju medvrstniškega nasilja, zlasti program 'Mladinske delavnice', ki je namenjen prvenstveno najstnikom osnovnošolske starosti, pri katerih so izražene težave pri odraščanju... več.
 • 23.12.2017 - varuhinja se je v Gledališču Park udeležila proslave ob 50. obletnici društva Sožitje Murska Sobota.
 • 23.12.2017 - varuhinja se je v Predsedniški palači udeležila slovesnosti z vojaškimi častmi ob nastopu mandata predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja
 • 22.12.2017 - varuhinja se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma udeležila državne počastitve dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije.
 • 22.12.2017 - varuhinja se je v Veliki dvorani Predsedniške palače udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo, ki ga pripravil predsednik republike Borut Pahor.
 • 22.12.2017 - varuhinja in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se udeležila novoletnega sprejema Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.
 • 22.12.2017 - varuhinja se je v veliki dvorani Državnega zbora RS udeležila slavnostne seje DZ-ja ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Na seji je pred poslankami in poslanci svečano prisegel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
 • 21.12.2017 - varuhinja se je v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja udeležila tradicionalne svete maše za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
 • 21.12.2017 - varuhinja se je na Ustavnem sodišču udeležila slavnostne seje US ob dnevu ustavnosti.
 • 21.12.2017 - varuhinja je obiskala otroke in mladostnike Mladinskega doma Malči Beličeve.
 • 20.12.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je sestal z mag. Boženo Forštnarič Boroje, vodjo sektorja za človekove pravice na ministrstvu za zunanje zadeve, in se pogovoril o predsedovanju Svetu OZN za človekove pravice v letu 2018.
 • 20.12.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuhinje in vodja DPM, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., ter predstavnika pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Boris Nusdorfer in Miha Nabergoj so opravili nenajavljen obisk Centra za tujce v Postojni. Pri izvedbi obiska sta, na podlagi pooblastila varuhinje, za potrebe strokovne pomoči na področju spremljanja položaja ranljivih skupin otrok - tujcev ter spodbujanja in zagovarjanja uresničevanja otrokovih pravic sodelovali tudi Alja Skele in Romana Zidar. 
 • 19.12.2017 - varuhinja se je na gradu Brdo pri Kranju udeležila novoletnega sprejema ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča.
 • 19.12.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Jožica Hanžel so se v prostorih Varuha letos zadnjič srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora.... več.
 • 19.12.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je v okviru Delovnopravne klinike predavala študentom na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 19.12.2017 - varuhinji so slovenski skavti prinesli Luč miru iz Betlehema in se z njo pogovorili o svojih prizadevanjih za uresničevanje pravic mladih.... več.
 • 19.12.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Ministrstvu za notranje zadeve udeležil Strokovnega sveta za policijsko pravo.
 • 19.12.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat je bil v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova eden govorcev na posvetu o učinkovitosti varstva pravic migrantskih otrok in potrebah po krepitvi sistema varstva pravic migrantskih otrok v Sloveniji. Dogodka se je udeležila tudi direktorica strokovne službe Martina Ocepek.
 • 18.12.2017 - varuhinja je s sodelavci na delovni obisk sprejela ministrico za izobraževanje in šport dr. Majo Makovec Brenčič z ekipo. Poleg varuhinje so na sestanku sodelovali še njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalke pri Varuhu Brigita Urh, Neva Šturm in Liana Kalčina.... več.
 • 18.12.2017 - varuhinja se je v Veliki dvorani Predsedniške palače udeležila sprejema za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij.
 • 17.12.2017 - varuhinja se je v Narodnem domu v Logatcu udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence. Zbrana sredstva so namenjena otrokom, ki so preboleli raka.
 • 15. - 16.12.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na povabilo Sveta Evrope v Hammametu v Tuniziji udeležil mednarodnega kolokvija državnih preventivnih mehanizmov (DPM) poimenovanega kot International Colloquium of National Preventive Mechanisms – Repositories and practices.... več.
 • 15.12.2017 - varuhinja je v Hiši Evropske unije v Ljubljani nagovorila udeležence odprtja razstave ob 30. obletnici nagrade Saharova za svobodo misli.
  15.12.2017 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič se je na Ministrstvu za zdravje udeležil predstavitve predloga Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 - 2028.
 • 14.12.2017 - varuhinja se je v hostlu Celica v Ljubljani kot panelistka udeležila okrogle mize o Romih v Republiki Sloveniji in njihovih človekovih pravicah.
 • 13.12.2017 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak se je v City Hotelu Ljubljana udeležil seminarja o varstvu osebnih podatkov.
 • 13.12.2017 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Slovenskih Konjicah. Na pogovore se je prijavilo 30 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Prišlo jih je 26. Pogovorila se je tudi z županom občine Miranom Gorinškom in svoje ugotovitve predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 12.12.2017 - svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je udeležila srečanja Odprti podatki Slovenije (OPSI).
 • 12.12.2017 - varuhinja je na redno letno srečanje sprejela ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost dr. Anjo Kopač Mrak in njene sodelavce. Poleg varuhinje so na sestanku sodelovali še  njena namestnika Tone Dolčič in dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Lan Vošnjak, dr. Ingrid Russi Zagožen in Liana Kalčina....več.
 • 12.12.2017 - varuhinja je na prvem programu Radiu Slovenija sodelovala v oddaji Intelekta, v kateri so se v luči svetovnega dneva človekovih pravic v živo pogovarjali o človekovih pravicah... poslušajte.
 • 11.-13.12.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Beogradu udeležila srečanja mreže Državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope.... več.
 • 11.12.2017 - varuhinja je s sodelavci na delovni obisk sprejela generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marijana Papeža z njegovo ekipo. Goste so poleg varuhinje sprejeli še njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Brigita Urh, Lan Vošnjak in Liana Kalčina ... več.
 • 10.12.2017- varuhinja je bila ob svetovnem dnevu človekovih pravic gostja v Dnevniku Televizije Slovenija ... poglejte.
 • 8.12.2017 - varuhinja je bila v čast dneva človekovih pravic gostovala v oddaji Dobro jutro, ki je v živo potekala na TV Slovenija.
 • 7.12.2017 - varuhinja človekovih pravic je na gradu Brdo v Predosljah pri Kranju na svečanosti najvišjim predstavnikom oblasti, verskih skupnosti, civilne družbe in diplomatskem zboru predstavila svojo poslanico v počastitev dneva človekovih pravic, ki ga zaznamujemo 10. decembra vsako leto.... več.
 • 7.12.2017 - Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ob dnevu človekovih pravic pripravil okroglo mizo z naslovom Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je potekala v vijolični predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani... več.
 • 6.12.2017 - člana državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Nika Mori, sta v okviru letnega načrta opravili nenapovedan kontrolni obisk posebnega socialno varstvenega zavoda Dom Nine Pokorn Grmovje... več.
 • 6.12.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je v prostorih Varuha predaval študentom Pedagoške fakultete o zagovorništvu otrok.
 • 6.12.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju udeležil konference temeljne agencije za človekove pravice (FRA) o izkušnjah migrantov in manjšin v Evropski uniji (Experiences of immigrants and minorities in the EU).
 • 6.12.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predaval o Državnem preventivnem mehanizmu.
 • 5.12.2017 - varuhinja se je v Novi Gorici udeležila okrogle mize o nasilju nad ženskami.
 • 5.12.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Mestnem muzeju v Ljubljani udeležila posveta z naslovom Krčenje prostora civilne družbe.
 • 5.12.2017 - varovanci VDC Nova Gorica so obiskali Varuha človekovih pravic RS.
 • 4.12.2017 - varuhinja se je v Portorožu udeležila 24. zbora državnih tožilcev.
 • 4.12.2017 - varuhinja je bila znova gostja redne mesečne oddaje na Radiu Bob.
 • 3.12.2017 - varuhinja se je v Prešernovem gledališču Kranj kot častna pokroviteljica udeležila premiere predstave Teror.
 • 3.12.2017 - varuhinja je odprla dobrodelni bazar, ki ga v hotelu Union prireja združenje SILA.
 • 1.12.2017 - varuhinja je na letno srečanje sprejela generalnega direktorja ZZZS-a Marjana Sušlja s sodelavci. Goste so poleg varuhinje sprejeli še namestnik varuhinje Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Neva Šturm, Jan Irgel, Lan Vošnjak in Liana Kalčina... več.
 • 1.12.2017 - svetovalka Varuha za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je v termah Tuhelj na Hrvaškem udeležila prve mednarodne konference o komunikaciji in inovaciji v javni upravi in javnih podjetjih - FOCUS.

NOVEMBER 2017

 • 30.11.2017 - varuhinja je v Festivalni dvorani v Ljubljani nagovorila udeležence svečanosti ob 50. obletnici Skupnosti socialnih zavodov Slovenije... več.
 • 30.11.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila 4. seje delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, zaradi katerih ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih.
 • 29.11.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je v oddaji Radia Slovenija Studio ob 17-ih s sogovorniki govoril o razmerah v slovenskih zaporih ... poslušajte.
 • 29.11.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani udeležil konference z naslovom 15. dnevi evropskega prava.
 • 28.-30.11.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v Bruslju v Belgiji udeležil konference o dolgotrajni oskrbi starejših, ki jo pripravlja Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Sodeloval pa je tudi na generalni skupščini in seminarju ENNHRI na temo Dignity and Autonomy: Making Decisions in LTC using a HRBA Framework.
 • 28.11.2017 - varuhinja je kot ena izmed 10 najvplivnejših pravnikov in pravnic za leto 2017 v hotelu Intercontinental sodelovala na slovesnosti IUS Software, kjer so najvplivnejšim pravnikom za leto 2017 podelili priznanja in pripravili okroglo mizo.
 • 27.11.2017 - varuhinja se je na Brdu pri Kranju udeležila slavnostne akademije ob 90-letnici organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem.
 • 27.11.2017 - varuhinja je na delovni obisk sprejela generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje Mavricijo Batič s sodelavci. Goste so poleg varuhinje sprejeli še njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Petra Komel, Jan Irgel in Liana Kalčina.... več.
 • 25.11.2017 - varuhinja se je v Mestnem muzeju Ljubljana udeležila pogovornega dogodka o vpetosti gospodarstva v družbo, v življenje slehernika.
 • 22. in 24.11.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma Ivan Šelih, namestnik varuhinje, Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha ter predstavnika pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodovo, Katja Piršič in Primož Križnar so opravili najavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob.
 • 24.11.2017 - varuhinja je o človekovih pravicah predavala študentom Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.
 • 24.11.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je predavala na Konferenci Združenja upravnih delavcev Slovenije, ki je potekala v Bohinjski Bistrici....več.
 • 23.11.2017 - svetovalka Varuha Andreja Srebotnik se je v dvorani SAZU v Ljubljani udeležila znanstvene konference Ženske in kriminaliteta.
 • 22.11.2017 - varuhinja je v Knjižnici Velenje sodelovala na okrogli mizi v počastitev Dnevov proti nasilju nad ženskami.
 • 22.11.2017 - varuhinja je s sodelavci v prostorih Varuha človekovih pravic na redni letni delovni obisk sprejela ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc z ekipo. Goste so poleg varuhinje sprejeli še namestnik varuhinje Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Neva Šturm, Lan Vošnjak, mag. Jure Markič in Liana Kalčina... več. 
 • 22.11.2017 - varuhinja se je na sedežu Socialne zbornice Slovenije udeležila konference za medije ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami, ki jo pripravlja Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, na kateri je predstavila vidik Varuha človekovih pravic RS o tej problematiki. 
 • 21.11.2017 - varuhinja se je s sodelavci v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS srečala z glavno inšpektorico Inšpektorata RS za okolje in prostor Dragico Hržica in njeno ekipo. Goste so poleg varuhinje sprejeli še namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalki Varuha Jožica Hanžel in Nataša Kuzmič... več.
 • 21.11.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je predaval na posvetu v Državnem svetu RS z naslovom Kdo je odgovoren za enakopravno prehrano otrok z medicinsko predpisanimi dietami? Posvet je namenjen iskanju sistemskih rešitev za bolnike z medicinsko predpisanimi dietami.... več.
 • 21.11.2017 - varuhinja je v hotelu Radisson Blu Plaza v Ljubljani nagovorila udeležence Dnevov slovenskega zasebnega varovanja, ki jih pripravlja Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
 • 20.11.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Strassbourgu v Franciji udeležil seminarja, na katerem so govorili o najnovejši sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice na področju svobode izražanja.
 • 20.11.2017 - varuhinja in njeni sodelavci so se v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS sestali z civilno družbo, ki se ukvarja s problematiko nasilja v družbi, ter se seznanili z njenimi opažanji. Goste so poleg varuhinje sprejeli še njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalki Varuha dr. Ingrid Russi Zagožen in Nataša Kuzmič.... več.
 • 20.11.2017 - varuhinja se je udeležila okrogle mize na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, na kateri so razpravljali o delovanju institucionalnih mehanizmov, ki se ukvarjajo tudi ali predvsem z enakostjo spolov.
 • 20.11.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil pogovorne oddaje Studio ob 17-ih, ki je v živo potekala na Radiu Slovenija in je bila posvečena dnevu otrokovih pravic. .... poslušajte.
 • 20.11.2017 - varuhinja je v CSD Nova Gorica pozdravila udeležence posveta Otroci največje žrtve nasilja v družini in predstavila poglede Varuha na to temo.
 • 17. in 18.11.2017 - v prostorih Varuha človekovih pravic RS v Ljubljani je znova potekalo izobraževanje novih zagovornikov otrok.
 • 16.11.2017 - varuhinja je kot častna govornica na 26. Forumu odličnosti in mojstrstva v Trebnjem sodelovala na okrogli mizi z naslovom Izzivi odličnosti in mojstrstva.
 • 16.11.2017 - svetovalka Varuha Jasna Vunduk se je udeležila 1. sestanka medresorske delovne skupine za izvajanje projekta Hiša za otroke.
 • 16.11.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila razširjene seje delovne skupine za demenco... več.
 • 15.11.2017 - varuhinja se je v dvorani AMZS udeležila okrogle mize z naslovom Človekove pravice in prometna varnost, ki jo je pripravila Avto moto zveza Slovenije.
 • 14.11.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in drugi sodelavci Varuha so se v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS srečali z glavno inšpektorico Inšpektorata RS za delo Natašo Trček in generalno direktorico Finančne uprave RS Jano Ahčin.... več.
 • 14.11.2017 - varuhinja je v Hiši Evropske Unije nagovorila udeležence slavnostne predstavitve Listine raznolikosti Slovenije in listine tudi podelila.
 • 13.-15.11.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Pragi udeležil srečanja na temo Viharjenje možganov o oblikovanju pristojnosti in upravljanje veščin v DPM-jih (Brainstorming meeting on the norm-making powers and skills management of NPMs).
 • 11.11.2017 - varuhinja se je v Prešernovem gledališču Kranj kot častna pokroviteljica udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota. Zbrana sredstva so namenjena otrokom, ki so preboleli raka.
 • 10. in 11.11.2017 - v prostorih Varuha človekovih pravic RS v Ljubljani je znova potekalo izobraževanje novih zagovornikov otrok.
 • 9.11.2017 - varuhinja je v Dvorani Centra Zalog v Ljubljani kot slavnostna govornica ob izidu knjige Bejž, bejž, voda gre! nagovorila udeležence. Dogodek je pripravilo kulturno-zgodovinsko društvo Rusalka.
 • 9.11.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Jožica Hanžel so se v Ribiškem domu Hrastje-Mota srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Govorili so o problematiki voda, ki je rdeča nit srečanj v letošnjem letu.... več.
 • 8.-10.11.2017 - svetovalka Varuha Ana Marija Polutnik se je v Kongresnem centru v Portorožu udeležila izobraževanja v okviru Civilnopravne sodniške šole. 
 • 8.11.2017 - svetovalec Varuha Jan Irgel se je v City hotelu v Ljubljani udeležil seminarja z naslovom Upravljanje z vodami - pravice in dolžnosti.
 • 8.11.2017 - varuhinja je s sodelavci znova poslovala v Mariboru. Srečala se je z ljudmi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh pomaga pri uresničevanju njihovih pravic v odnosu do države. Pogovorila se je tudi z županom občine dr. Andrejem Fištravcem in ugotovitve poslovanja predstavila na krajši novinarski konferenci. ... v.
 • 7.11.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Ana Hederihe sta nenapovedano obiskala Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane (Dom). Šlo je za redni obisk tega socialno varstvenega zavoda v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Dom bo naknadno obiskal tudi zunanji izvedenec psihiater, ki bo o svojih ugotovitvah pripravil posebno izvedensko mnenje. ... več.
 • 7.11.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v veliki sejni sobi Vlade RS udeležila izobraževanja z naslovom Delovnopravni spori skozi prakso Državnega pravobranilstva.
 • 6.11.2017 - varuhinja je v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani predavala o varovanju človekovih pravic v Sloveniji.
 • 6.11.2017 - varuhinja je gostovala v etru redne mesečne oddaje na Radiu Bob.
 • 6.-8.11.2017 - svetovalec Varuha Lan Vošnjak se je v Bruslju v Belgiji udeležil 11. Evropskega foruma o pravicah otrok (11th European Forum on the rights of the child).
 • 5.-7.11.2017 - namestnika varuhinje Ivan Šelih in Miha Horvat sta se v Haagu na Nizozemskem udeležila delavnic o preiskavah na lastno pobudo (Workshop Own initiative investigation) ... več.
 • 3. in 4.11.2017 - v prostorih Varuha človekovih pravic RS v Ljubljani je znova potekalo izobraževanje novih zagovornikov otrok.
 • 3.11.2017 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak se je v Državnem zboru udeležil 58. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

OKTOBER 2017

 • 31.10.2017 - varuhinja se je v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani udeležila svečanega bogoslužja ob 500. obletnici začetka reformacije.
 • 30.10.2017 - varuhinja se je v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležila slovesnosti v počastitev dneva reformacije in v čast 500. obletnice začetka reformacijskega gibanja
 • 27.10.2017 - varuhinja, njena namestnika Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel ter svetovalci Varuha mag. Uroš Kovačič, Robert Gačnik, spec., in Liana Kalčina so na obisk sprejeli Jožeta Podržaja,  generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, in njegovi sodelavki Lucijo Božikov in Janjo Pahor Mohorič. ... več.
 • 26.-27.10.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju v Belgiji udeležil letne konference o Evropskem azilnem pravu 2017 (Anuual Conference on European Asylum Law 2017).
 • 26.10.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil nujne seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o kršitvi ustavne pravice do zdravstvenega varstva oziroma nedopustno dolgih čakalnih dobah.
 • 26.10.2017 - Varuh človekovih pravic Republike je v dvorani Državnega sveta v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije pripravil posvet z naslovom Razmišljanja o vprašanjih ob iztekanju življenja. Na posvetu so svoja razmišljanja predstavili predavatelji s humanističnega, pravnega in medicinskega področja, s katerimi smo poskušali poiskati odgovore na nekatera aktualna vprašanja, povezana s paliativno oskrbo in evtanazijo.... več.
 • 25.-26.10.2017 - predstavnika Državnega preventivnega mehanizma (DPM), namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, sta bila na delovnem obisku pri DPM Republike Hrvaške, ki ga izvaja Pučki pravobranitelj .... več.
 • 25.10.2017 - varuhinja se je v Austria Trend Hotelu udeležila sprejema ob državnem prazniku Republike Avstrije, ki ga je pripravila veleposlanica nj. eksc. mag. Sigrid Berka.
 • 24.10.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma, svetovalka Varuha Ana Polutnik, predstavnica Zveze društev upokojencev Stanka Radojičič, Ana Repič iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij ter psihiater dr. Peter Pregelj, dr. med., so opravili nenapovedan obisk Doma starejših občanov Fužine ... več.
 • 24.10.2017 - varuhinja in njeni namestniki, Tone Dolčič, Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel, so se udeležili 34. seje Državnega zbora, na kateri so obravnavali Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha za leto 2016, Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2016 in Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Varuhinja je poslankam in poslancem predstavila nekaj glavnih poudarkov iz obeh poročil. ... več.
 • 23.-24.10.2017 -  namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju v Belgiji udeležil mednarodne konference z naslovom Mladi ubežniki in pogrešani otroci brez spremstva v Evropi: v smeri izboljšanja čezmejnega sodelovanja (Young Runaways and Missing Migrant Children in Europe: Towards Improved Cross-Border Cooperation).
 • 23.10.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije delo Varuha človekovih pravic RS s poudarkom na upravnih zadevah predstavila Svetu za etiko javnih uslužbencev Turčije.
 • 23.10.2017 - namestnik varuhinje  Tone Dolčič in svetovalec Vauha Gašper Adamič Metlikovič sta se v veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo udeležila 3. seje Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi.
 • 20.10.2017 - varuhinja se je v Narodnem domu v Mariboru udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence. Zbrana sredstva so namenili otrokom, ki so preboleli raka. Tokratni dogodek je bil v mesecu oktobru, ki je posvečen tudi ozaveščanju o raku dojk, izveden v sodelovanju z organizacijo Evropa Donna.
 • 20.-21.2017 - v prostorih Varuha človekovih pravic RS v Ljubljani je potekalo izobraževanje novih zagovornikov otrok. Zagovorništvo otrok je s spremembo Zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) 29. 9. 2017 po desetih letih izvajanja projekta končno dobilo pravno podlago. Udeležence izobraževanja je uvodoma nagovorila varuhinja človekovih pravic.
 • 20.-21.10.2017- namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta na 9. konferenci o demenci v Termah Čatež udeležencem predavala o izkušnjah Varuha in Državnega preventivnega mehanizma na področju demence. Namestnik Šelih je predstavil prvo demenci prijazno točko, ki je poleti zaživela pri Varuhu.  
 • 20.10.2017 - varuhinja je v Termah Čatež nagovorila udeležence 9. konference o demenci, ki jo je ob 20-letnici delovanja pripravilo društvo Spominčica.
 • 19.10.2017 - svetovalka Varuha Liana Kalčina je na Ministrstvu za zunanje zadeve sodelovala na XVII. seji Medresorske komisije za človekove pravice.
 • 19.10.2017 - člana Državega preventivnega mehanizma Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Primož Križnar sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Kozina, Koper in Izola.
 • 17-20.10.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Casablanci v Maroku udeležil mednarodne konference z naslovom Etika varnostnih sil in pravice migrantov na migracijski poti: vloga institucij varuha človekovih pravic (The deontology of security forces and the rights of migrants during their migratory journey: the role of the Ombudsmen institutions), ki jo je ob podpori Evropske unija in Sveta Evrope pripravilo združenje mediteranskih ombudsmanov, katerega član je tudi Varuh človekovih pravic RS.
 • 19.10.2017 - varuhinja je gostovala v Domu upokojencev Izola, kjer se je s stanovalci pogovarjala o pravicah starejših.
 • 18.10.2017 - varuhinja je bila gostja oddaje Halo TV na Televiziji Slovenija. Govorili so o revščini.
 • 17.10.2017 - varuhinja se je v hotelu Slon v okviru Slovenskega foruma o upravljanju interneta 2017 udeležila razprave o svobodi govora na internetu. Naslov panela je bil Boj proti ekstremizmu in posledice za človekove pravice in svoboščine na internetu.
 • 16.10.2017 - varuhinja je o delu Varuha s poudarkom na pravicah otrok predavala študentkam in študentom magistrskega študija Poučevanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
 • 16.10.2017 - varuhinja je gostovala v etru redne mesečne oddaje na Radiu Bob.
 • 13.10.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Ministrstvu za pravosodje udeležil 2. sestanka Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.
 • 12.-14.10.2017 - svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Petra Komel sta se v Portorožu udeležila 43. Dnevov slovenskih pravnikov.
 • 12.10.2017 - varuhinja se je v Portorožu udeležila uvodnega dela 43. Dnevov slovenskih pravnikov, v katerem so podelili priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije.
 • 11.10.2017 - varuhinja se je udeležila 55. seje Državnega sveta RS, na kateri so obravnavali Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016.
 • 10.10.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalki varuha Brigita Urh in Neva Šturm so se srečali z Rožletom Prezljem, varuhom športnikovih pravic. Govorili so o uveljavljanju pomladi sprejetega Zakona o športu.
 • 10.10.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije, Marija Milavec Kapun sta v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje opravila nenajavljen tematski obiski na temo Starejše osebe, invalidi, osebe z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni v zavodu za prestajanje kazni zapora (hendikepirane osebe).
 • 8.10.2017 - varuhinja se je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani udeležila dobrodelnega koncerta, s katerim bodo obeležili 30 let Ambulante za sledenje posledic zdravljenja raka v otroštvu na Onkološkem inštitutu, 20 let ustanovitve ustanove Mali vitez, Fundacije za pomoč mladim, ozdravljenim od raka in 15 let Sveta malih vitezov, ki ozdravljenim omogoča medsebojno psihosocialno pomoč.
 • 6.10.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat je na vljudnostni obisk sprejel vodjo političnih zadev veleposlaništva ZDA Dona Bakerja, Gregorja Domadenika in Ayo Pečnik.
 • 6.10.2017 - varuhinja se je v Gledališču Park v Murski Soboti udeležila predstave v okviru multimedijskega projekta Življenje je vrednota in nagovorila udeležence. V okviru projekta, katerega častna pokroviteljica je varuhinja,  so zbirali sredstva za Ustanovo Mali vitez, fundacijo za pomoč mladim, ozdravljenim od raka.
 • 5.10.2017 - svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič se je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport udeležil sestanka o vzpostavitvi in vodenju evidence o učnem uspehu romskih otrok.
 • 5.10.2017 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta na pogovore sprejela predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji.
 • 5.10.2017 - varuhinja se je v počastitev Tednu otroka v Knjižnici Otona Župančiča udeležila predstavitve knjige Slepomišnice, v kateri so zbrane pesmi različnih avtorjev o človekovih pravicah in h kateri je tudi sama napisala spremno besedo.
 • 5.10.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat in člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveze društev upokojencev Slovenije Marija Milavec Kapun so v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ), odprti oddelek Ig opravili nenajavljen tematski obisk na temo Starejše osebe, invalidi, osebe z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni v zavodu za prestajanje kazni zapora (hendikepirane osebe).
 • 4.10.2017 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Kobarid, kjer je imela 9 pogovorov s posamezniki, ki so se predhodno prijavili na pogovor v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu. Varuhinja se je  srečala tudi z županom Robertom Kavčičem in njegovimi sodelavci. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci.... več.
 • 3.-5.10.2017 - svetovalec Varuha Uroš Kovačič se je udeležil izobraževanja v sklopu Kazenskopravne šole 2017, ki je potekala v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu in jo je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje.
 • 3.10.2017 - varuhinja, njeni namestniki Ivan Šelih, dr. Kornelija Marzel in Miha Horvat ter direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek so aktivno sodelovali na seji Komisije Državnega zbora za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali  dvaindvajseto redno Letno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2016, Poročilo o izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v letu 2016 ter Posebno poročilo o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.
 • 3.10.2017 - svetovalka Varuha Ana Polutnik se je na Dunaju udeležila sestanka Evropskega foruma državnih preventivnih mehanizmov (European NPM Forum) na temo vzpostavitve podatkovne baze glede pridržanj.
 • 2.10.2017 - vodja in člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Robert Gačnik, so ob sodelovanju avstrijskih kolegov obiskali Enoto za forenzično psihiatrijo na UKC Maribor.... več.
 • 2.10.2017 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so na delovni obisk sprejeli generalno sekretarko vlade mag. Lilijano Kozlovič, sekretarko v kabinetu generalne sekretarke mag. Barbaro Peternelj in namestnico generalne sekretarke vlade Snežano Džidić. Obravnavali so vprašanja uresničevanja Varuhovih priporočil... več.

 

SEPTEMBER

 • 30.9.2017 - varuhinja se je v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju udeležila dobrodelne plesne predstave Življenje je vrednota in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence. Zbrana sredstva so namenili otrokom, ki so preboleli raka.
 • 29.9.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Slovenj Gradcu v Knjižnici Ksaverja Meška udeležila okrogle mize Društva paraplegikov Koroške z naslovom Boj za pravice... več.
 • 29.9.2017 - varuhinja je v Moravskih toplicah kot častna gostja nagovorila udeležence tradicionalnih Dnevov slovenskih odvetnikov.
 • 29.9.2017 - varuhinja se je v Cankarjevem domu udeležila dogodka ob Svetovnem dnevu srca.
 • 28. 9.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije, Marija Milavec Kapun, sta v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor opravila nenajavljen tematski obiski na temo Starejše osebe, invalidi, osebe z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter nemi v zavodu za prestajanje kazni zapora (hendikepirane osebe).
 • 28.9.2017 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se udeležila 82. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri so obravnavali Posebno poročilo Varuha človekovih pravic RS o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.
 • 28.9.2017 - varuhinja je v Cankarjevem domu v okviru 17. Festivala za 3. življenjsko obdobje sodelovala na okrogli mizi z naslovom Pravice in soodgovornost življenja v starosti, ki jo organizira Socialna zbornica Slovenije.
 • 28.9.2017 - varuhinja se je v Državnem zboru udeležila skupne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Odbora za kulturo, na katerih so obravnavali letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2016.
 • 28.9.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat je v prostorih Varuha sprejel delegacijo UNDP iz Moldavije.
 • 28.9.2017 - generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak se je v Državnem svetu udeležil strokovnega posveta ob svetovnem dnevu pravice vedeti z naslovom Nadzor nad porabo javnega denarja - imam pravico vedeti.
 • 28.9.2017 - varuhinja, njena namestnika Ivan Šelih in Miha Horvat, direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se v prostorih Varuha srečali z mag. Damijanom Florjančičem, predsednikom Vrhovnega sodišča RS, vrhovno sodnico dr. Matejo Končina Peternel in Radom Brezovarjem, svetovalcem predsednika Vrhovnega sodišča RS... več.
 • 27.9.2017 – namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil seje Odbora DZ-ja za narodnosti, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2016.
 • 27.9.2017 - varuhinja je predavala na 1. mednarodnem kongresu dolgotrajne oskrbe, ki je potekal v Hotelu Golf na Bledu.
 • 27.9.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe  Varuha Martina Ocepek in svetovalka Varuha Sabina Dolić so se v prostorih Varuha sestale z mag. Joškom Knezom, generalnim direktorjem Agencije RS za okolje.
 • 26.9.2017 - varuhinja se je tudi letos udeležila Festivala za tretje življenjsko obdobje 2017, ki je potekal v Cankarjevem domu, in se je o aktualnih temah s področja starejših z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak pogovarjala s predstavniki civilne družbe, ki skrbijo za pravice starejših.
 • 26.9.2017 - varuhinja je v Slovenj Gradcu kot častna pokroviteljica uvodoma nagovorila udeležence 7. znanstvene konference z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved.
 • 26.9.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije, Marija Milavec Kapun, sta v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica, opravila, Marija Milavec Kapun opravila nenajavljen tematski obisk na temo Starejše osebe, invalidi, osebe z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter nemi v zavodu za prestajanje kazni zapora (hendikepirane osebe).
 • 25.-26.9.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Istanbulu udeležil mednarodne konference ombudsmanov, na kateri so razpravljali o varovanju človekovih pravic in promociji dobrega upravljanja iz različnih perspektiv. Namestnik je sodeloval tudi na letnem srečanju mediteranskih ombudsmanov, ki se je dogajalo v okviru konference.... več.
 • 25.-26.9.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Pragi udeležil konference z naslovom Immigration Detention of Children: Coming to a Close?
 • 25.-27.9.2017 - svetovalec Varuha, tudi član Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič se je na Dunaju udeležil mednarodnih delavnic za člane DPM-jev z naslovom Komunikacijske veščine in tehnike. Delavnice je pripravilo Mednarodno združenje institucij ombudsmanov (IOI).
 • 25.9.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije, Marija Milavec Kapun, sta v Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Maribor, Odprti oddelek Rogoza in ZPKZ Maribor, Oddelek Murska Sobota opravila nenajavljena tematska obiska na temo Starejše osebe, invalidi, osebe z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter nemi v zavodu za prestajanje kazni zapora (hendikepirane osebe).
 • 23.9.2017 - varuhinja se je v Šeškovem domu v Kočevju udeležila dobrodelne plesne predstave Življenje je vrednota in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence. Zbrana sredstva so namenjena otrokom, ki so preboleli raka.
 • 22.9.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Jure Markič so se v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru udeležili  simpozija s področja forenzične psihiatrije z naslovom Pet let enote za forenzično psihiatrijo UKC Maribor.
 • 22.9.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Slovenj Gradcu udeležila 19. Mirovniškega festivala, s katerim so obeležili Svetovni dan miru,  in 10. Festivala drugačnosti.
 • 21.9.2017 - svetovalec Varuha Lan Vošnjak je o varstvu otrokovih pravic v sodnih postopkih predaval na Upravnopravni sodniški šoli v Kongresnem centru v Portorožu.
 • 21.9.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat in člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije, Marija Milavec Kapun so v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana opravili nenajavljen tematski obiski na temo Starejše osebe, invalidi, osebe z gibalnimi ovirami, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni ter nemi v zavodu za prestajanje kazni zapora (hendikepirane osebe).
 • 21.9.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalki Varuha Jožica Hanžel in Sabina Dolić so se v prostorih Varuha sestale z  generalno direktorico Direktorata za okolje mag. Tanjo Bolte in vodjo sektorja za okolje Tonetom Kvasičem... več.
 • 20.9.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič, sta v okviru rednega letnega načrta obiskov nenapovedano obiskala Dom upokojencev Idrija, enoto v Idriji (Dom)... več.
 • 20.9.2017 - namestniki varuhinje Ivan Šelih, dr. Kornelija Marzel, Miha Horvat ter svetovalec Varuha Lan Vošnjak so se v Državnem svetu RS udeležili sej Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter Komisije za državno ureditev, na katerih so obravnavali Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2016.
 • 20.9.2017 - varuhinja je o delu Varuha človekovih pravic RS, s poudarkom na pravicah otrok in nalogah zdravnikov, predavala študentkam in študentom podiplomskega tečaja na Katedri za pediatrijo z naslovom Javno zdravje otrok in mladostnic in mladostnikov.
 • 20.9.2017 - varuhinja je na Fakulteti za družbene vede kot častna gostja nagovorila udeležence posveta z naslovom E-zlorabe otrok: včeraj, danes, jutri, ki ga je  ob 10.letnici delovanja pripravilo Spletno oko.
 • 19.9.2017 - varuhinja se je udeležila predstavitve knjige z naslovom Modrosti za razcvet življenja: Skrivnosti uspešnih žensk - kako najti in živeti lastno pot avtorice Lucija Smolnik ter sodelovala na okrogli mizi.
 • 19.-21.9.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je na Finskem udeležil letnega srečanja Evropske mreže varuhov otrokovih pravic (ENOC)
 • 18.9.2017 - varuhinja je bila znova gostja mesečne oddaje na Radiu Bob.
 • 15.-16.9.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič, tudi vodja projekta Zagovornik – glas otroka in svetovalki Varuha, ki delata v projektu, Jasna Vunduk in Lidija Hvastja Rupnik so v Dolenjskih toplicah izvedli posvet za zagovornike.
 • 15.9.2017 – namestnik varuhinje Tone Dolčič, tudi vodja projekta Zagovornik – glas otroka in svetovalki Varuha, ki delata v projektu, Jasna Vunduk in Lidija Hvastja Rupnik, ter zagovorniki so v okviru projekta opravili študijski obisk poliklinike za otroke v Zagrebu.
 • 15.9.2017 - v Stanovski dvorani ljubljanskega gradu je potekala 4. mednarodna konferenca Okolje in človekove pravice, na kateri so predavatelji in udeleženci posebno pozornost posvetili sodelovanju javnosti v okoljskih zadevah, posebej pri sprejemanju okoljskih predpisov. V okviru dogodka so ombudsmani svečano podpisali Deklaracijo o sodelovanju na področju okolja in človekovih pravic. ... več.
 • 14.9.2017 – varuhinja se je udeležila 46. seje Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2016.
 • 12.9.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Anton Pori, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk posebnega socialno varstvenega zavoda Dom Lukavci ...več. 
 • 12.9.2017 – varuhinja se je v ljubljanskih prostorih Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru udeležila slovesnosti ob dnevu te fakultete.
 • 11.9.2017 – varuhinja se je v prostorih Varuha srečala z novim rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorjem Papičem.
 • 9.9.2017 - varuhinja se je udeležila dobrodelne plesne predstave Življenje je vrednota in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence. Zbrana sredstva so namenjena otrokom, ki so preboleli raka.
 • 8.9.2017 - varuhinja je v Galeriji Salamander v Bistrici pri Tržiču odprla dobrodelno likovno razstavo otrok s posebnimi potrebami.
 • 8.9.2017 - varuhinja in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se v dvorani Ministrstva za javno upravo (MJU) udeležili seje Inšpekcijskega sveta. Varuhinja je uvodoma predstavila pogled Varuha na pojasnjevalno dolžnost inšpektorjev.
 • 8.9.2017 - varuhinja se je v prostorih Vlade RS srečala s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem. Pregledala sta nekaj najbolj perečih vsebin iz področja človekovih pravic.  Varuhinja mu je predala tudi Posebno poročilo Varuha človekovih pravic RS o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. ... več.
 • 8.9.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma, in člana DPM-ja Lili Jazbec in mag. Jure Markič so se tudi drugi dan udeležili Dnevov duševnega zdravja v Portorožu.
 • 7.9.2017 - varuhinja je v Portorožu vodila Dneve duševnega zdravja, katerih tema je letos bila Otroci in mladostniki s težavami v duševnem zdravju. Na dogodku je delo institucije Varuha predstavil namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalka Varuha Lili Jazbec pa je spregovorila o izsledkih delovanja Državnega prevetnivnega mehanizma (DPM) v zvezi z aktivnostmi v vzgojnih zavodih. Dnevi, ki so na pobudo Varuha človekovih pravic RS lani prvič zaživeli v upanju, da postanejo tradicionalni, so znova potekali v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Organiziral jih Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje ter Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije.
 • 6.9.2017 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Beltincih. Sprejeli so 26 ljudi, ki so se prijavili na številko 030 720 225, in v pogovorih v prostorih občine predstavili svoje težave. Varuhinja se je srečala tudi z županom Milanom Kermanom in njegovimi sodelavci ter ugotovitve poslovanja predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 6.9.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut Maja Ladić sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Ljubljana Center, Ribnica in Kočevje.
 • 5.9.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 41. seje Odbora za pravosodje, na kateri so govorili o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B)
 • 5.9.2017 - varuhinja in njen namestnik, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Ivan Šelih sta v prostorih Varuha na novinarski konferenci predstavila vsebino posebnega poročila, ki ga je Varuh človekovih pravic RS v Državni zbor vložil 4. 9. 2017 zaradi neupoštevanja njegovih opozoril in priporočil in kršenja pravic oseb z duševno motnjo pri neprostovoljnem nameščanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.... več.
 • 4.9.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil seje Komisije državnega sveta za državno ureditev, na kateri so obravnavali Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B)
 • 4.9.2017 - varuhinja se jev festivalni dvorani Bled udeležila Strateškega foruma Bled 2017 in se ob robu srečanja sestala tudi s komisarjem OZN za človekove pravice Zeidom Ra'ada Al Husseinom.

AVGUST

 • 31.8.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat in svetovalec Vauha Gašper Adamič Metlikovič sta se v prostorih Varuha sestala s predstavnikoma OVSE / ODIHR Alexsandrom Shlykom, vodjo Sektorja za volitve, in njegovo svetovalko za volitve Tamaro Otiashvili.
 • 30.8.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležil seje delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, zaradi katerih ogrožajo svoje življenje ali življenje drugih.
 • 28.8.-1.9.2017 - v gosteh pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) in Pravno - informacijskem centru nevladnih organizacij - PIC se je mudila delegacija iz Tadžikistana. V Slovenijo je prišla z namenom podrobneje seznaniti se z delom državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki ga skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami (med njim tudi PIC-em in Mirovnim inštitutom) izvaja Varuh. Zanima pa jih tudi delovanje drugih državnih organov, ko gre za obravnavo oseb, ki jim je odvzeta prostost. ... več.
 • 2.8.2017 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Divači. Srečala se je s šestnajstimi pobudniki in predstavniki občine. Ugotovitve poslovanja je predstavila na novinarski konferenci...več.
 • 1.8.2017 - varuhinja je bila gostja v studiu Radia Bob.

 JULIJ

 • 30.7.2017 - varuhinja se je pri Ruski kapelici pod Vršičem udeležila spominske slovesnosti v čast padlim v prvi svetovni vojni. Slovesnost so pripravili Veleposlaništvo Ruske federacije, občina Kranjska Gora, Fundacija Russkiy mir in Društvo Slovenija - Rusija.
 • 27.7.2017 - varuhinja se je v mariborski sinagogi udeležila spominske prireditve z naslovom Noč, ko so violine obmolknile, ki jo je, ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve Porajmosa, pripravila Zveza Romske skupnosti Umbrela - Dežnik.
 • 27.7.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Primož Križnar sta opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, odprti oddelek Puščava.
 • 26.7.2017 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič se je udeležil 2. seje Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Seja je potekala v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 • 25.7.2017 - varuhinja, generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak in direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek so se v Lendavi srečali z županom občine Lendava mag. Antonom Balažkom, podžupanom Stankom Gjerkešom, medobčinskim inšpektorjem mag. Tiborjem Hebarjem in članoma civilne iniciative, Gezo Gömböšem, predsednikom Turističnega in okoljevarstvenega društva Petišovci, in Dušanom Zverom, predsednikom KS Lendava, ki so jih podrobno seznanili z dogajanjem v zvezi z bioplinarno.
 • 24.7.2017 - varuhinja se je v prostorih Varuha srečala z Urško Učakar z Direktorata za multiliteralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na MZZ, ki bo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi pokrivala področje človekovih pravic
 • 19.7.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Anja Kirn Hrovat, sta obiskala policijske postaje v Grosupljem, Črnomlju in Metliki.
 • 19.7.2017 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat,  direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalec Varuha Gašper Adamič - Metlikovič so se srečali z  generalnim direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem ... več.
 • 18.7.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter Mojca Frelih iz Mirovnega inštiututa, so opravili kontrolni obisk Doma upokojencev Lipa v Štorah.
 • 18.7.2017 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalka Varuha Mojca Valjavec so se srečali z ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar s sodelavci. ... več.
 • 13.7.2017 - varuhinja se je udeležila slovesnosti ob odprtju spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev.
 • 13.7.2017- varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se v prostorih Varuha srečali z novim generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in vrhovnim državnim tožilcem Alešem Butalo.  več...
 • 12.7.2017 - varuhinja, namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalki Varuha Jožica Hanžel in Liana Kalčina, so se v prostorih Varuha srečale z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem, sekretarko v Direktoratu za javni sektor Štefko Korade Purg in vodjo kabineta ministrstva Nino Langerholc Čebokli. več...
 • 11.7.2017- varuhinja in Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčica, sta v prostorih Varuha odprli prvo DEMENCI PRIJAZNO TOČKO. Slavnostno odprtje je potekalo vzporedno z novinarsko konferenco. Na konferenci so sodelovali tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalec Varuha mag. Jure Markič ter David Krivec, generalni sekretar Spominčice in Alenka Virant, organizatorica dela Spominčice. več...
 • 10.7.2017 - varuhinja in novi generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se v prostorih Računskega sodišče RS srečala s predsednikom Tomažem Veselom in njegovimi sodelavci.
 • 6.7.2017 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se v prostorih Varuha srečala z delegacijo Državnega sveta RS. 
 • 5-6.7.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta se v Podgorici (Črna gora) udeležila srečanja Mreže Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope, na katerem so obravnavali vprašanja zdravstvene zaščite v zaporih in psihiatričnih ustanovah. več...
 • 5.7.2017 - varuhinja, svetovalka Varuha Andreja Srebotnik ter strokovna sodelavca Varuha Branka Pintar in Borut Goli so poslovali zunaj sedeža institucije, v Kozjem. V prostorih občine so imeli pogovore s pobudniki ter srečanje in pogovor z županjo. Po zaključku pogovorov je bila novinarska konferenca.
 • 3.7.2017 - varuhinja je bila gostja v redni mesečni oddaji na Radia Bob.
 • 1.7.2017 - varuhinja je v Črni na Koroškem kot slavnostna govornica nagovorila udeležence vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo. govor varuhinje

 

JUNIJ

 • 28.6.2017 - varuhinja se je v Državnem zboru RS udeležila 30. seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri so govorili o predlogu Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP).
 • 28.6.2017 - varuhinja se je udeležila praznovanja 5. rojstnega dne restavracije Druga violina, v kateri so zaposlene tudi osebe s posebnimi potrebami.
 • 27.6.2017 - varuhinja se je na Policijski akademiji v Tacnu udeležila slovesnosti ob dnevu policije, ki jo je pripravil generalni direktor policije Marjan Fank.
 • 27.6.2017 - varuhinja, namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel ter svetovalki Varuha Sabina Dolič in Liana Kalčina, so se v prostorih Varuha srečale z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem. Iz Ministrstva za infrastrukturo (MzI) so na sestanku sodelovali še mag. Peter Dolinar, mag. Bojan Žlender, mag. Bogdan Pezdirc, mag. Andrej Cvenk, Žarko Pregelj in mag. Suzana Macolić. več...
 • 27. in 28.6.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v Bruslju v Belgiji udeležil simpozija Agencije za temeljne pravice (FRA), na katerem so govorili o varovanju otrokovih pravic v Evropi.
 • 26.6.2017 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se v prostorih Varuha srečali z Boštjanom Šeficem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve, mag. Ladom Bradačem, generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge ter sodelavci v direktoratu, dr. Valterjem Fabjančičem, vodjo sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije, mag. Gregorjem Hudričem, vodjo sektorja za pritožbe zoper policijo in Simonom Sihurjem, mag., sekretarjem v sektorju za sistemsko usmerjanje in nadzor policije. več....
 • 25.6.2017 - varuhinja je v Hali Tivoli v Ljubljani odprla Državno prvenstvo v športnih plesih, ki ga je pripravil Plesni klub Bolero ter nagovorila udeležence dogodka.
 • 24.6.2017 - varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora RS, ki jo v čast dneva državnosti pripravil predsednik DZ RS dr. Milan Brglez.
 • 24.6.2017 - varuhinja se je na Kongresnem trg v Ljubljani udeležila osrednje slovesnosti ob dnevu državnosti.
 • 24.6.2017 - varuhinja se je v Predsedniški palači udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, Ministrstva za notranje zadeve RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo, ki ga je pripravil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
 • 23.6.2017 - varuhinja se je v prostorih nadškofijskega dvorca udeležila sprejema pred praznikom Dnevom državnosti in svete maše za domovino.
 • 22.6.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in svetovalki Varuha Jožica Hanžel in Sabina Dolič so se znova srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, tokrat že na 60 srečanju od začetkov leta 2010. Tokratni gost je bil prof. dr. Mihael Toman iz Oddelka za biologijo Univerze v Ljubljani.... več
 • 21.6.2017 - varuhinja je v Državnem svetu na posvetu z naslovom Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji govorila o pogledu Varuha človekovih pravic na odvetništvo.
 • 21.6.2017 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki Varuha neva Šturm in Nataša Kuzmič so se v prostorih Varuha srečali s predsednico Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenko Čebašek - Travnik in vodjo pravne službe zbornice Vesno Habe Pranjič... več.
 • 20.6.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuhinje, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. in predstavnik izbrane nevladne organizacije PIC Boris Nusdorfer so opravili redni obisk prostorov za pridržanje na Policijski postaji Piran. Ob obisku sta bila kot opazovalca prisotna tudi člana organizacije Antigone iz Rima, predsednik Patrizio Gonnella in nacionalna koordinatorka Susanna Marietti. ... več
 • 21.6.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, namestnik varuhinje, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec. in predstavnik izbrane nevladne organizacije PIC Boris Nusdorfer so opravili redni obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper. Ob obisku sta bila kot opazovalca prisotna tudi člana organizacije Antigone iz Rima, predsednik Patrizio Gonnella in nacionalna koordinatorka Susanna Marietti. ... več.
 • 19. in 20.6.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je v Bruslju v Belgiji udeležil konference Evropske mreže ombudsmanov (EOI)
 • 19.6.2017 - varuhinja se je v Predsedniški palači udeležila slovesne vročitve državnih odlikovanj.
 • 17.6.2017 - varuhinja se je v festivalni dvorani Bled udeležila plesne predstave Življenje je vrednota, in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence.
 • 16. in 17.6.2017 - varuhinja je video nagovorila udeležence izobraževanja, ki ga je psihološki center Epatium v Mariboru pripravil o problematiki oseb s posebnimi potrebami s poudarkom na spektru avtističnih motenj ter motenj pozornosti in hiperaktivnosti.
 • 16.6.2017 - varuhinja je s sodelavci obiskala slovensko manjšino v Porabju. V Monoštru jih je sprejel predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök, zagovornica slovenske manjšine v madžarskem parlamentu Erika Kölles Kiss in dr. Boris Jesih, generalni konzul RS na Madžarskem.
 • 15.6.2017 - varuhinja se je udeležila slovesnosti ob rojstnem dnevu kraljice Elizabete II, ki jo je priprvila veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije nje. eksc. gospa Sophie Honey.
 • 15.6.2017 - varuhinja je poudarke Letnega poročila za leto 2016 predstavila na seji Vlade RS...več.
 • 14.6.2017- namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 28. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o zlorabi državnih institucij v politične namene in kršitvi človekovih pravic v primeru Andreja Magajne.
 • 14.6.2017 - varuhinja se je na Ptuju udeležila Dnevov državnih pravobranilcev in jim predstavila ugotovitve Varuha človekovih pravic RS na področju njihovega delovanja.
 • 14.6.2017 - varuhinja je bila gostja oddaje Svetovalni servis na prvem programu Radia Slovenija, v kateri je odgovarjala na vprašanja poslušalk in poslušalcev.
 • 13.6.2017 - varuhinja se je udeležila sprejema pri veleposlanici Republike Hrvaške Vesni Terzić.
 • 13.6.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je v Kočevju aktivno sodelovala na zadnjem od desetih dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v Evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju pa je potekala okrogla miza, na kateri je sodelovala namestnica in zaposlitveni svetovalec mreže EURES.
 • 13.6.2017 - varuhinja je bila gostja v oddaji v živo Halo TV na RTV Slovenija, v kateri je med drugim odgovarjala tudi na vprašanja gledalk in gledalcev.
 • 13.6.2017 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji, sta na novinarski konferenci predstavila glavne poudarke dela Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji v letu 2016. Novinarske konference so se udeležili tudi trije člani DPM-ja, svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Jure Markič ter predstavnik ene od izbranih nevladnih organizacij, ki sodelujejo z Varuhom v okviru DPM-ja Jure Trbič, SKUP - Skupnost privatnih zavodov ... več.
 • 12.-13.6.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalci pri Varuhu so se v Portorožu udeležili izobraževanja o novostih, ki jih prinašata novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini in Istanbulska konvencija. Namestnik in strokovna vodja projekta Zagovornik – glas otroka svetovalka Varuha Jasna Vudnuk sta predstavila izvajanje in pomen projekta. Izobraževanje, ki je v prvi vrsti namenjeno sodnikom in strokovnim delavcem sodišč, CSD-jem in policistom, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini, je pripravil Center za izobraževanje v pravosodju (CIP).
 • 12.6.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki Varuha Sabina Dolić in Jožica Hanžel so se v prostorih Varuha srečale z dr. Sonjo Jeram iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govorile so novi Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje.
 • 12.6.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so opravili nenapovedan obisk Doma starejših občanov Ljutomer in bivalne enote tega doma v Stročji vasi (Dom). Dom so obiskali svetovalca Varuha, mag. Jure Markič in Ana Marija Polutnik, in predstavnica nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Mateja Veingerl, ker pa je bil potreben tudi nadzor v delu, ki se nanaša na zdravstveno varstvo in zdravstveno oskrbo, je tokrat sodeloval tudi zunanji izvedenec izr. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. ... več.
 • 12.6.2017 -  varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se v prostorih Varuha na delovnem sestanku srečali z generalno sekretarko Vlade RS mag. Lilijano Kozlovič in  v. d. direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojco Špec Potočar. ... več.
 • 10.6.2017 - varuhinja je bila častna govornica na 50. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov v Trebnjem.
 • 10.6.2017 - varuhinja se je v Cankarjevem domu udeležila razglasitve rezultatov tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev Zotkini talenti v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije.
 • 10.6.2017 - varuhinja je nagovorila udeležence slovesnosti v spomin na osvoboditev koncentracijskega taborišča Ljubelj. Dogodek sta pripravila Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije in občina Tržič.
 • 8.6.2017 - zaposleni pri Varuhu človekovih pravic so se v prostorih Varuha udeležili izobraževanja o demenci, saj bo Varuh človekovih pravic postal prva demenci prijazna točka.
 • 8. - 9.6.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel in svetovalki Varuha Ana Marija Polutnik in Sabina Dolić so se v Portorožu udeležile XVI. Dnevov delovnega in socialnega prava.
 • 7. - 8.6.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in Andreja Srebotnik so se v Hotelu City v Mariboru udeležili Dnevov varstvoslovja 2017, ki jih je pripravila Fakulteta za varnostne vede.
 • 7.6.2017 - varuhinja se je v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležila dobrodelnega koncerta Otroci za otroke, ki ga je pripravila Zveza prijateljev mladine Slovenije.
 • 7.6.2017 - varuhinja je s sodelavci znova poslovala v Mestni občini Celje. Govorila je z ljudmi, ki so potrebovali pomoč Varuha pri uveljavljanju svojih pravic in so se na pogovor prijavili. Pogovori so potekali v prostorih Mestne občine Celje. Varuhinja se je o uresničevanju človekovih pravic pogovarjala tudi z direktorico občinske uprave mag. Ingrid Mastnak in sodelavkama. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila tudi na krajši novinarski konferenci. ... več.
 • 6.6.2017- svetovalka Varuha Jožica Hanžel se je na Pravni fakulteti Ljubljana udeležila Dnevov javnega prava z naslovom Pravo in menedžment v javnem sektorju.
 • 5.6.2017 - varuhinja je bila gostja mesečne oddaje v etru Radia Bob v Ljubljani.
 • 3.6.2017 - varuhinja je v Cankarjevem domu na Vrhniki nagovorila udeležence predstave Življenje je vrednota
 • 2.6.2017 - varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence dobrodelnega dogodka na osnovni šoli Komenda-Moste
 • 1.6.2017 - varuhinja se je v Narodni galeriji v Ljubljani udeležila odprtja razstave Ave crux alba: 800 let Malteškega reda na Slovenskem.
 • 1.6.2017- namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije udeležil 9. posveta z naslovom Etika v belem in s prispevkom o varovanju človekovih pravic v zdravstvu aktivno sodeloval na okrogli mizi v okviru posveta z naslovom Kako organizirati in financirati zdravstvo v Sloveniji, da bodo državljanom dolgoročno zagotovljene varne in kakovostne zdravstvene storitve, ki jo jeo vodil prim. mag. Dorjan Marušič.
 • 1.6.2017- varuhinja je v Narodnem domu Celje uvodoma nagovorila udeležence bilateralne konference Slovenija - Norveška z naslovom Razvoj storitev s skupnosti za obvladovanje demence 2014 - 2020, ki jo je pripravil Zavod za raziskave izobraževanje in trajnostni razvoj Celje.

MAJ

 • 31.5.2017 - varuhinja je kot ambasadorka znanja v okviru projekta Life Learning Academia v Kongresnem centru Brdo pri Kranju podelila priznanja na področju znanj in imenovanju novih Ambasadorjev znanj. Priznanje referenca sta prejeli mentorica in soavtorica Mojca Valjavec, svetovalka Varuha, in asistentka na Fakulteti za uporabne družbene študije mag. Živa Cotič za pripravo metodološkega dela za kvalitativno analizo prvostopenjskih odločb s področja mednarodne zaščite v obdobju 2014 do 2016. ... več.
 • 30.5.-1.6.2017 - namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalec Varuha ter član DPM-ja Robert Gačnik, spec., sta se v Strasbourgu v Franciji udeležila posvetovalnega sestanka Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) o osnutku pravil za pridržanje migrantov in neodvisnega spremljanja dela DPM-jev, ki sta ga pripravila Svet Evrope in OSCE/ODHIR.
 • 31.5.2017 - varuhinja je v Domu kulture Kamnik aktivno sodelovala na posvetu o spletnih spolnih zlorabah mladostnikov, ki ga je pripravila občina Kamnik. 
 • 29.5.2017 - varuhinja je o delu institucije Varuh človekovih pravic RS predavala bodočim učiteljicam in učiteljem razrednega pouka ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem predšolskih otrok, ki svoje znanje pridobivajo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • 29.5.2017 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se udeležili seje Nacionalnega otroškega parlamenta v prostorih Državnega zbora. Tema letošnjega 27. zasedanja je bila Otroci in načrtovanje prihodnosti, znotraj teme pa so mladi parlamentarci v dopoldanskem delu razpravljali v štirih delovnih skupinah o temah, kdo sem in kakšen človek želim postati, prihodnost, vrednote in okolje.
 • 27.5.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je v Zrečah aktivno sodeloval pri izvedbi panela Etika v psihoterapiji v sklopu 14. študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, ki letos nosijo naslov Izzivi zgodnjega odraslega obdobja.
 • 25.5.2017 - varuhinja, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki Varuha Jožica Hanžel in Sabina Dolić so se tokrat s civilno družbo s področja okolja in prostora srečale na terenu, in sicer v občini Kostanjevica na Krki. Gostje tokratnega srečanja so bili predstavniki Direkcije RS za vode.
 • 25.5.2017 - svetovalec Varuha Lan Vošnjak se je v Zagrebu v okviru študijskega obiska, ki ga s pomočjo evropskih sredstev pripravlja Ministrstvo za pravosodje, seznanil, kako se Okrožno sodišče v Zagrebu ukvarja s preiskovanjem kaznivih dejanj zoper otroke in sodnimi postopki ter kako mladim žrtvam kaznivih dejanj v postopkih in sicer pomagajo na Polikliniki za zaščito otrok in mladostnikov mesta Zagreb.
 • 24.-26.5.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalca Varuha Robert Gačnik ter mag. Jure Markič so se v Beogradu udeležili srečanja Mreže Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) jugovzhodne Evrope. Govorili so o ravnanju s priprtimi osebami z motnjo v duševnem zdravju.
 • 24.5.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je v Murski Soboti aktivno sodelovala na devetem dogodku v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju je potekala okrogla miza, na kateri je sodelovala namestnica in zaposlitveni svetovalec mreže EURES.
 • 24.5.2017 - varuhinja se je na Kongresnem trgu v Ljubljani udeležila sprejema predsednika Republike Avstrije dr. Alexandra Van der Bellena
 • 23.5.2017 - varuhinja je vodji Centra za usposabljanje, varstvo in delo (CUDV) Dolfke Boštjančič dr. Valeriji Bužan predala sredstva, ki so bila za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami, ki bivajo in delujejo v centru, zbrana na dogodku Rok'n'LOVE v SiTi Teatru v BTC-ju, katerega glavna pokroviteljica je bila varuhinja.
 • 23.5.2017 - varuhinja je Letno poročilo Varuha za leto 2016 predala predsedniku Vlade Republike Slovenije dr. Miru Cerarju. Ta je bil zadovoljen, ker Varuh na mnogih področjih zaznava napredek in napovedal, da bo vlada še naprej zelo resno obravnavala njegova priporočila. Letno poročilo za 2016 bo varuhinja človekovih pravic predvidoma v juniju predstavila tudi na seji vlade.
 • 23.5.2017 - varuhinja je v DEOS Centru starejših Notranje Gorice sodelovala pri ustvarjanju največje sestavljene risbe na svetu v projektu Skupaj smo večji, katerega cilj je otrokom in mladostnikom dati izkušnjo, da lahko uresničijo svoje cilje in jim pokazati vrednost medgeneracijskega sodelovanja.
 • 23.5.2017 - varuhinja je bila gostja oddaje Dobro jutro, ki je v živo potekala na Televiziji Slovenija. ... več.
 • 22.5.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), predstavnika Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in Ana Marija Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije - ZDUS Stanka Radojičič, so nenapovedano obiskali enoto Doma upokojencev Ptuj na Kidričevem ter preverili skrb za starejše, posebej dementne, ki imajo omejeno možnost prostega gibanja... več.
 • 22.5.2017 - varuhinja se je na Ministrstvu za zunanje zadeve udeležila slovesnosti ob 25. obletnici članstva Republike Slovenije v Organizaciji Združenih Narodov.
 • 22.5.2017 - varuhinja je o delu institucije Varuh človekovih pravic RS predavala študentom Fakultete za družbene vede.
 • 22.5.2017 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Bob. Govorila je o glavnih poudarkih Letnega poročila Varuha za leto 2016.
 • 19.5.2017 - varuhinja je predsedniku Državnega zbor RS dr. Milanu Brglezu in predsedniku države Borutu Pahorju predala Letno poročilo Varuha za leto 2016 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2016. Letno poročilo Varuha je predstavila na novinarski konferenci. Z obema predsednikoma se je pogovorila tudi o glavnih poudarkih. ... več.
 • 17.5.2017 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Kranjski Gori. Srečala se je s sedmimi pobudniki, se o stopnji varovanja pravic občanov pogovorila s podžupanom občine Bogdanom Janšo in direktorico občinske uprave Vesno Okršlar ter ugotovitve predstavila na novinarski konferenci.
 • 16.5.2017 - varuhinja je kot častna pokroviteljica v dvorani Španskih borcev nagovorila udeležence dobrodelne plesne predstave Življenje je vrednota.
 • 16.5.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je na Fakulteti za družbene vede srečala s študenti in jim predstavila področja dela Varuha človekovih pravic RS ter odprta vprašanja varovanja človekovih pravic v Sloveniji.
 • 16. in 17.5.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je ob 10. obletnici uveljavitve  Opcijskega protokola v Kazahstanu na Forumu Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) z naslovom Preprečevanje mučenja: izkušnje Kazahstana in v mednarodnem prostoru predstavil slovensko prakso.
 • 16.5.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Uroš Kovačič ter predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, Maja Ladić, so opravili nenajavljen kontrolni obisk Policijske postaje Gorišnica in Policijske postaje Ptuj.
 • 15.5.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalci Varuha so se v prostorih Varuha sestali z direktorjem Socialne inšpekcije Petrom Stefanoskim. ... več.
 • 15.5.2017 - varuhinja je na Brdu pri Kranju nagovorila udeležence mednarodnega posveta o deinstitucionalizaciji Od besed do življenja v skupnosti, ki ga pripravljajo CUDV Draga, SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v R Sloveniji in EASPED – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo.
 • 12.5.2017 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so na delovni obiska sprejeli direktorico Centra za izobraževanje v pravosodju dr. Tadejo Jelovšek z ekipo.
 • 11. in 12.5.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je Zagrebu ob 25. obletnici hrvaškega ombudsmana (Pučki pravobranitelj) udeležil srečanja ombudsmanov jugovzhodne regije in mednarodne konference z naslovom Zaščita človekovih pravic in krepitev demokracije v Evropi: boj proti terorizmu - svoboda govora - sobivanje (Zaštita ljudskih prava i jačanje demokracije u Europi: suzbijanje terorizma - sloboda govora - suživot). Udeležence konference sta uvodoma pozdravila tudi Nils Muižnieks, komisar Sveta Evrope za človekove pravice in Michael O'Flaherty direktor Agencije EU za temeljne pravice.
 • 10.5.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Uroš Kovačič so na obisk sprejeli vodjo Centra za tujce mag. Jožeta Konca. Ta jim je podrobneje seznanil z načrtovano prenovo moškega oddelka Centra za tujce. Varuh je načrtovano prenovo podprl. ... več.
 • 9.5.2017 - člana Državnega preventivega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Jan Irgel, sta nenapovedano opravila kontrolni obisk Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Ugotovila sta, da zavod kljub temu, da nima varovanega oddelka, pri posameznih stanovalcih še vedno izvaja posebne varovalne ukrepe. Zato sta znova opozorila, da Zakon o duševnem zdravju možnost tovrstnih ukrepov izrecno veže na varovane oddelke. ... več.
 • 8.5.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je v prostorih Varuha na študijski obisk sprejel skupino študentov s Švedske. Študenti, ki se na fakulteti v Göteborgu v triletnem programu izobražujejo za bodoče sindikaliste, so se želeli seznaniti z delom Varuha človekovih pravic RS na različnih področjih... več.
 • 6.5.2017 - varuhinja se je v Podčetrtku udeležila 3. dobrodelnega teka Prehodi kilometer v mojih čevljih.
 • 5.5.2017/19:00 - varuhinja se je v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležila dobrodelne prireditve za osebe s posebnimi potrebami Lahko sem srce, ki so ga organizirali Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije in Društvo Downov Sindrom Slovenija – društvo za kakovostno življenje ljudi z Downovim sindromom. 
 • 5.5.2017 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se sestala s predsednikom Odbora 2015 Željkom Vogrinom.
 • 4.5.2017 - varuhnja je s sodelavci v Izobraževalnem centru Eksena v Šentjurju predstavila projekt Zagovornik - glas otroka.

 APRIL

 • 23. - 25.4.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta na Dunaju obiskala avstrijsko institucijo varuha človekovih pravic (Austrian Ombudsman Board - Volksanwaltschaft), kjer sta spoznavala ureditev poforenzične obravnave v Avstriji.
 • 22.4.2017 - varuhinja je udeležencem pomladanskega srečanje družin Ustanove Anin sklad predstavila delo Varuha človekovih pravic RS na področju varovanja pravic, ki zadevajo družine.
 • 21.4.2017 - varuhinja se je na Biotehniški šoli v Ljubljani udeležila okrogle mize z naslovom Izzivi inkluzije otrok s posebnimi potrebami v srednji šoli. Poleg varuhnje so kot govorci sodelovali še dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za šolstvo in šport, Tanja Kek,  Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Marija Verbič, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, dr. Marija Kavkler, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Darja Kobal Grum,  Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, dr. Tina Vršnik Perše, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Alen Kofol, Inšpektorat RS za šolstvo in šport in Jože Zorko, oče srednješolca, upravičenega do dodatne strokovne pomoči.
 • 21.4.2017 - varuhinja je v Stolpu Škrlovec v Kranju kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence festivala Integra, mednarodnega festivala odrske umetnosti za ranljive skupine.
 • 21.4.2017 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, svetovalki in svetovalec Varuha mag. Simona Mlinar, Neva Šturm in Lan Vošnjak so se v prostorih Varuha na rednem srečanju sestali z zastopniki pacientovih pravic. ... več.
 • 20.4.2017 - svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je v Portorožu udeležila 20. konference o odnosih z javnostmi z naslovom Transformacija.
 • 19.4.2017 - varuhinja je v prostorih Varuha v okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete predstavila inštitucijo, ki jo vodi.
 • 19.4.2017 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta na novinarski konferenci predstavila odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti novele Zakona o tujcih ... več.
 • 19.4.2017 - na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) je bil opravljen nenajavljen obisk Prevzgojnega doma Radeče. Obisk sta opravila Robert Gačnik, spec., in Lilijana Jazbec, oba svetovalca Varuha ter Barbara Marić, predstavnica nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC in Marko Štante iz nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE. 
 • 18.4.2017 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), mag. Jure Markič in Ana Marija Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse ga. Mateja Veingerl, so opravili redni nenapovedan obisk Doma starejših občanov Gornja Radgona. Naknadno bo zavod obiskal tudi izvedenec izr. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. ... več.
 • 18.4.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki Vaurha Sabina Dolić in Neva Šturm so se na Brdu pri Kranju udeležile XV. konference Inšpektorata Republike Slovenije za delo z naslovom Zaposlovanje in delo tujcev, s poudarkom na napotenih delavcih. Varuhinja je nagovorila udeležence srečanja.
 • 14.4.2017 - varuhinja, generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas, direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek in svetovalka Varuha Mojca Valjavec so se na Pravni fakulteti (PF) udeležile slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete. Ob tej priložnosti so podelili priznanja najboljšim študentom in posebna priznanja Pravne fakultete. Tega je prejela tudi svetovalka Varuha Mojca Valjavec. Pod njeno trenersko taktirko in taktirko trenerke Manje Hubman, študentke magistrskega študija na PF, je ekipa PF Univerze v Ljubljani 25. in 26. aprila 2016, v Trnavi na Slovaškem zmagala na Mednarodnem tekmovanju iz poznavanja azilnega prava – International Asylum Law Moot Court Competition.
 • 13.4.2017 - varuhinja je v Mestni knjižnici Kranj aktivno sodelovala na osmem dogodku v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju je potekala okrogla miza z varuhinjo in direktorico Ljudske univerze Kranj Matejo Šmid.
 • 13.4.2017 - varuhinja se je udeležila seje Komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti na kateri so razpravljali o položaju romske skupnosti v Sloveniji
 • 13.4.2017 - namestnik generalne sekretakre Kristijan Lovrak se je v Cankarjevem domu udeležil seminarja Ureditev plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju.
 • 13.4.2017 - svetovalki Varuha Nataša Bratož in Ana Polutnik sta se v Portorožu udeležili XV. Dnevov civilnega in gospodarskega prava.
 • 12.4.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec Varuha Lan Vošnjak sta se na Ministrstvu za notranje zadeve srečala z delegacijo GRETA, ki se je v Sloveniji mudila z namenom izvedbe drugega kroga ocenjevanja izvajanja Konvencijie Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
 • 12.4.2017 - gostje tretjega letošnjega rednega srečanja s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v sejni sobi Varuha so bili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, državni sekretar mag. Marjan Podgoršek in vodja kabineta Darja Kapš. Ob robu srečanja sta varuhinja in minister podala izjavo za javnost. ... več.
 • 12.4.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta v Gotenici novosprejetim pravosodnim policistom predstavila institucijo Varuha človekovih pravic RS in vlogo Državnega preventivnega mehanizma (DPM).
 • 11.04.2017 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in svetovalka Varuha za mednarodno sodelovanje, analize in publikacije Liana Kalčina so se pri Varuhu sestali z delegacijo Svetovalnega odbora okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin pri Svetu Evrope. Članice in člane Odbora je predvsem zanimalo, kako Varuh ocenjuje trenutni položaj zaščite manjšin in etničnih skupin v Sloveniji, kakšne pobude Varuh prejema ali odpira kot širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost manjšin v Republiki Sloveniji in kako lokalne in državne oblasti uresničujejo priporočila Varuha. ... več.  
 • 11.4.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse Mateja Veingerl, sta opravila nenapovedan kontrolni obisk Socialno-varstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec. Preverila sta predvsem upoštevanje priporočil, podanih ob obisku leta 2015, v pogovoru z zaposlenimi in stanovalci pa sta skušala ugotoviti tudi trenutno stanje in novosti. Z zadovoljstvom sta ugotovila, da je zavod večino priporočil, podanih ob prejšnjem obisku, upošteval. ... več.
 • 11.4.2017 - varuhinja je staršem v Vrtcu Ledina predavala o pomenu odnosa med otrokom in staršem kot osnovi za razvoj zdrave in odgovorne osebe.
 • 10.4.2017 - varuhinja je s sodelavci na obisk sprejela ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen in njeno ekipo. ... več.
 • 7.4.2017 - varuhinja in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta se na Brdu pri Kranju udeležila slovesnosti ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.
 • 6.4.2017 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani udeležili sklepne prireditve akcije Moj zdravnik 2017.
 • 6.4.2017 - varuhinja se je v Medgeneracijskem centru v Polzeli udeležila dogodka Medgeneracijskega društva Mozaik generacij Polzela.
 • 6.4.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Primož Križnarna sta opravila nenajavljen obisk Policijske postaje Sežana, Policijske postaje Ajdovščina in Policijske postaje Nova Gorica.
 • 6.4.2017 - varuhinja je kot častna gostja na Brdu pri Kranju nagovorila udeležence 16. tradicionalnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov z  naslovom V imenu otroka, ki ga pripravljajo Društvo državnih tožilcev Slovenije in Generalna policijska uprava v sodelovanju s centrom za izobraževanje v pravosodju.
 • 5.4.2017 - varuhinja je s sodelavkami in sodelavci poslovala v prostorih Mestne občine Maribor. Pogovarjala se je z 33 ljudmi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh pomaga, se srečala z županom dr. Andrejem Fištravcem in ugotovitve poslovanja predstavila na krajši novinarski konferenci.
 • 4.4.2017 - varuhinja ter člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec. in mag. Jure Markič so se v prostorih Ministrstva za pravosodje udeležili zaključnega sestanka periodičnega obiska delegacije Evropskega odbora za preprečevanje mučenja ter nehumanega in poniževalnega ravnanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT).
 • 4.-5.4.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je kot vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v Palači Sveta Evrope v Strasbourgu udeležil mednarodne konference o sodelovanju med Svetom Evrope in Državnimi preventivnimi mehanizmi (DPM), Evropskima odborom in pododborom za preprečevanje mučenja ter nehumanega in poniževalnega ravnanja (CPT in SPT) ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE) (2017 Cooperation activities between the Council of Europe and NPMs, SPT,CPT). Govorili so o oblikah in načinih dela ter izmenjali izkušnje.
 • 3.4.2017 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Bob (nekdanji Radio Europa05.

MAREC

 • 30.3.2017 - varuhinja je v prostorih Varuha na obisk sprejela avstrijsko veleposlanico nj. eksc. mag. Sigrid Berka.
 • 30.3.2017 - svetovalka Varuha Lili Jazbec se je udeležila 27. strokovnega srečanja vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pripravili so ga Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tokrat so govorili o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami v luči inkluzije.
 • 29.3.2017 - varuhinja je predstavila svoje stališče kot udeleženka okrogle mize z naslovom Si upamo nastaviti ogledalo in se vprašati: kakšna je vrednost in kakšno je spoštovanje zaposlenih v javni upravi?, ki ga je na Fakulteti za upravo v Ljubljani v okviru 3. akademije javnega sektorja pripravil Svetovalno izobraževalni center.
 • 28.3.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat in član Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., sta se v prostorih Ministrstva za pravosodje sestala z drugim delom delegacije Evropskega odbora za preprečevanje mučenja ter nehumanega in poniževalnega ravnanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), ki v Sloveniji opravlja redni periodični pregled v okviru svojih pristojnosti.
 • 28.3.2017 - svetovalka Varuha Andreja Srebotnik se je v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani udeležila delavnice Mirovnega inštituta v okviru mednarodnega projekta IMPAIR z naslovom Krepitev procesnih pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju in duševnem zdravju v kazenskih postopkih.
 • 27.3.2017 - namestnika varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM), in Miha Horvat, svetovalci Varuha in člani DPM Robert Gačnik, mag. Jure Markič in Lili Jazbec ter predstavniki nevladnih organizacij, ki z Varuhom delujejo v okviru DPM, so v prostorih Varuha sprejeli delegacijo Evropskega odbora za preprečevanje mučenja ter nehumanega in poniževalnega ravnanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), ki v Sloveniji opravlja redni periodični pregled v okviru svojih pristojnosti.
 • 27.3.2017 - varuhinja je nagovorila udeležence svečane prireditve z naslovom Navzgor se širi rožmarin, ki jo je ob svoji 60. obletnici v Kulturnem centru Španski borci pripravilo Kulturno-prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih Karel Jeraj.
 • 27.3.2017 - varuhinja se je na Kongresnem Trgu v Ljubljani udeležila sprejema z vojaškimi častmi ob prihodu predsednika republike Poljske dr. Andrzeja Dude, ki ga je pripravil predsednik Republike Borut Pahor.
 • 24.3.2017 - varuhinja se je v Veliki dvorani kulturnega doma Krško udeležila dobrodelnega koncerta Društva Metulj ob svetovnem dnevu Downovega sindroma in nagovorila udeležence.
 • 24.3.2017 - varuhinja je v okviru 26. posvetovanja Medicina, pravo in družba z naslovom Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev predavala na temo Zaščita človekovih pravic v izrednih razmerah... več.
 • 23.3.2017 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje v okviru celodnevnih delavnic na temo Begunska kriza - kriza vrednot! dijakom 2. in 3. letnikov programa splošne gimnazije predstavili vlogo in pristojnosti Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh). Posebej so govorili o izkušnjah s problematiko na področju tujcev oziroma mednarodne zaščite.... več.
 • 23.3.2017 - varuhinja je v Ljubljani aktivno sodelovala na sedmem dogodku v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju je  potekala okrogla miza z varuhinjo in zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES.
 • 23. in 24.3.2017 - svetovalka Varuha mag. Simona Mlinar se je udeležila 26. posvetovanja Medicina, pravo in družba z naslovom Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev, ki je potekalo v prostorih Univerze v Mariboru.
 • 22.3.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je obiskal  Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga in se pogovoril z udeleženci mednarodnega projekta S pravicami na dan.
 • 22.3.2017 - varuhinja se je s sodelavci v prostorih Varuha srečala z  generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjanom Sušljem in njegovimi sodelavci ...  več.
 • 22. do 24.3.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je predavala na 36. mednarodni konferenci o razvoju organizacijskih znanosti, z naslovom Odgovorna organizacija, ki jo je v Portorožu organizirala Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Univerza v Mariboru.
 • 21.3.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks Nika Mori, sta nenapovedano obiskala Oddelek za psihiatrijo na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (Oddelek). Namen tokratnega obiska je bilo predvsem preveriti upoštevanja priporočil, ki jih je DPM tej ustanovi dal ob svojem obisku leta 2014. Tokrat sta ugotovila, da je Oddelek sicer večino priporočil sprejel in jih tudi že realiziral. ... več.
 • 20.3.2017 - varuhinja in njena namestnika Miha Horvat in Ivan Šelih so se v prostorih Varuha sestali s Komisarjem za človekove pravice Sveta Evrope Nilsom Muižnieksom, namestnico direktorice njegovega Urada Bojano Urumovo in njegovo svetovalko Géraldine Mattioli-Zeltner. Govorili so o vprašanjih, povezanih s statusom A po Pariškh načelih, za katerega si prizadeva Varuh, o problematiki na področju tujcev, predvsem o ukrepih, ki jih je prinesla novela ZTuj-2D. Spregovorili so o dolgotrajnem toleriranem nezakonitem bivanju nekaterih tujcev v naši državi, se dotaknili problematike izbrisanih, romske problematiken vpliva revščine na varstvo človekovih pravic v državi. Komisarja je posebej zanimalo Varuhovo stališče o na novo vzpostavljenem Zagovorniku načela enakosti po sprejemu ZVarD lani. Varuh je ocenil, da sta preuranjeni stališči Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o tem, da je s postavitvijo instituta Zagovornika uresničeno priporočilo Varuha. Meni, da je za neodvisno držo in ustrezne pogoje dela Zagovornika potrebno rešiti še precej odprtih vprašanj. ... več.
 • 20.3.2017 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem v prostorih Varuha pogovarjala s predsednikom Rdečega Križa Slovenije dr. Dušanom Kebrom in generalno sekretarko Renato Brunskole. Obravnavali so nekatera vprašanja položaja in vloge Rdečega križa Slovenije v sistemu socialnega in zdravstvenega varstva. ... več.
 • 17.3.2017 – varuhinja je v Mladinskem centru Gornja Radgona študentom predavala o delu in vlogi Varuha. Dogodek v okviru projekta Educo – mesec izobraževanja pripravlja Študentsko – mladinski klub Klinika Gornja Radgona... več.
 • 17.3.2017 – varuhinja, njena namestnika dr. Kornelija Marzel in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Neva Šturm so se na Ministrstvu za obrambo sestali z ministrico Andrejo Katič. Osrednja tema pogovorov so bile pravice zaposlenih v obrambnem resorju. Ministrica je varuhinji predstavila vlogo Slovenske vojske ob množičnem prihodu migrantov in beguncev, še posebno z vidika omogočanja izvedbe humanitarne pomoči. Varuhinji se je zahvalila za pripombe v zvezi s predlogoma ključnih zakonov na področju obrambe, tj. zakona o obrambi in zakona o službi v Slovenski vojski. ... več.
 • 16.3.2017 - varuhinja se je v Državnem zboru udeležila 25. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali vprašanja pravice do zasebnosti in varnosti na internetu.
 • 16.3.2017 - varuhinja je kot častna pokroviteljica v Gledališču Tartini v Piranu nagovorila udeležence 4. brezdomnega kongresa, ki letos nosi naslov Aktualna problematika brezdomnosti v Sloveniji. Dogodek je pripravilo Društvo brezdomni – do ključa (Slovenska mreža organizacij za delo z brezdomnimi osebami). Ob tej priložnosti je obiskala tudi zavetišče za brezdomne osebe v Kopru.
 • 15.3.2017 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Mislinija. Pogovarjala se je z enajstimi občani, ki so ocenili, da jim lahko Varuh pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Srečala se je z županom Mislinje mag. Bojanom Borovnikom in ugotovitve poslovanja predstavila na novinarski konferenci. ... več.
 • 15.3.2017 - varuhinja se je v Knjižnici Domžale udeležila odprtja razstave plakatov z naslovom Praznujmo mir. Plakate miru so pod mentorstvom akademske slikarke Vere Trstenjak ustvarjali učenci od 11 do 13 let v okviru 28. Lions likovnega natečaja.
 • 14.3.2017 - varuhinja se je v Mestnem muzeju v Ljubljani udeležila okrogle mize o položaju in vlogi žensk v današnji družbi z naslovom Pomladno obredje, ki ga je organiziral Svetniški klub SMC.
 • 13.3.2017 - varuhinja je na strokovnem seminarju za vse zaposlene Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki ga je v Termah Vivat v Moravskih Toplicah organiziral inšpektorat, predstavila ugotovitve Varuha na področju delovanja inšpekcijskih služb.
 • 13.3.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je na Univerzi Maastricht Campus v Bruslju (Belgija) udeležil konference o digitalni etiki z naslovom Regulating Privacy through Accountability Princpiles and Ethical Standards in the era of Big Data.
 • 13.3.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, Maja Ladić iz Mirovnega inštituta in tudi zdravnik izvedenec dr. Milan Popovič, dr. med. spec. kirurgije, so obiskali Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig, pregledali prostore in se pogovorili z zaprtimi osebami, ki so to želele ter se pogovorili z vodstvom zavoda.
 • 12.3.2017 - varuhinja se je v Kulturnem centru Semič udeležila ustanovitve Sekcije čebelarjev na invalidskih vozičkih z naslovom Tudi jaz sem lahko čebelar. Udeležencem je spregovorila o pomenu vključevanja invalidov v družbo. Pobudo za ustanovitev sekcije sta dala Andrej Sever in Čebelarsko društvo Semič, Komisija za Apiterapijo pri Čebelarski zvezi Slovenije pa je predlog podprla.
 • 10.3.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha Ana Marija Polutnik sta se udeležila sestanka medresorske skupine na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti (MDDSZ) na temo neprostovoljnih namestitev oseb z duševno motnjo v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov (SVZ) na podlagi določil Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Sestanka, ki je bil namenjen pregledu napredka na tem področju, so se, poleg predstavnikov MDDSZ, udeležili tudi predstavniki nekaterih SVZ, Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. več...
 • 10.3.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je na OŠ Venclja Perka v Domžalah udeležil regijskega otroškega parlamenta. Pogovarjali so se o prihodnosti, okolju in pričakovanjih ter viziji družbe, v kateri bi želeli mladi živeti v prihodnosti. Parlament je organizirala Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.
 • 10.3.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Mirovni inštitut Mojca Frelih sta opravila kontrolni obisk zasebnega socialno varstvenega zavoda Dom Viharnik, Kranjska Gora. Preverila sta upoštevanje priporočil, podanih ob obisku leta 2014, si ogledala oddelke za osebe z demenco ter se pogovorila z zaposlenimi in stanovalci.
 • 10.3.2017 - varuhinja se je v Dijaškem domu Tabor v Ljubljani udeležila strokovnega srečanja Društva vzgojiteljev dijaških domov Slovenije. Predavala je o izzivih varovanja človekovih pravic danes, s poudarkom na položaju mladih.
 • 9.3.2017 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki Varuha Sabina Dolić in Jožica Hanžel so se v prostorih Varuha sestale s civilno družbo s področja okolja in prostora. Gosta tokratnega srečanja sta bila Leon Behin, generalni direktor Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor in njegova namestnica Mateja Tavčar.
 • 8.3.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Domu sindikatov v Ljubljani udeležila slavnostne podelitve priznanja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Roža Mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških .... več.
 • 8.3.2017 - varuhinja je na tradicionalnem, že 14. koncertu, kluba Soroptimist s Ptuja, del mednarodnega združenja poklicno uspešnih in družbeno aktivnih žena, prižgala eno izmed 4 sveč, ki jih v čast mednaordnega dneva žena prižgejo na tem dogodku s sporočilom miru in sožitja ljudem vsega sveta.
 • 8.3.2017 - varuhinja se je s predsednikom računskega sodišča Tomažem Veselom ob svetovnem dnevu žena udeležila osmega srečanja slovenskih županj. Varuhinja jim je prostorih občine Grad spregovorila o položaju žensk v Sloveniji danes in potrebnih korakih za v prihodnje in o ugotovitvah Varuha na področju delovanja lokalne samouprave. Po srečanju je sodelovala na krajši novinarski konferenci.
 • 7.3.2017 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se v Grand hotelu Union v Ljubljani udeležili prireditve, na kateri so svečano razglasili Ono 365, ki jo vsako leto pripravlja Revija OnaPlus.
 • 7.3.2017 - varuhinja se je v Mestnem muzeju Ljubljana udeležila sprejema ob dnevu državnosti Republike Bolgarije, ki ga je pripravila odpravnica poslov Julija Tzerova. Ob tej priložnosti so se zbrani srečali tudi z novim veleposlanikom nj. eksc. H. E. Dimitarjem Abadjievim.
 • 7.3.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 36. seje Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na katerem so razpravljali o predlogu družinskega zakonika.
 • 7.3.2017 - namestnika varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič in Ivan Šelih sta se udeležila delovnega sestanka na Direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice Ministrstva za pravosodja. ... več.
 • 6.3.2017 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Gašper Adamič Metlikovič, Liana Kalčina in Nataša Kuzmič so se v sejni sobi Varuha sestali z novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinko Todorovski ... več.
 • 6.3.2017 - varuhinja je v Državnem svetu RS v Ljubljani nagovorila udeležence posveta z naslovom Izzivi dolgotrajne oskrbe v starajoči družbi ter sodelovala na okrogli mizi, na kateri so govorili o stanju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in Evropski uniji. Posvet je pripravila sekcija Socialne gerontologije na Alma Mater Europea - ECM.
 • 6.3.2017 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Bob (nekdanji Radio Europa05).
 • 2.3.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha, in  Ana Hederih iz Humanitarnega društva Pravo za VSE sta opravila obisk policijskih postaj (PP) Ljutomer, Murska Sobota in Lendava. Pregledala sta prostore in ocenila naključno izbrane primere pridržanj ter se pogovorila z vodstvom obiskanih PP.
 • 1.-3.3.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Ankari v Turčiji udeležil 4. simpozija institucij ombudsmana, ki ga pripravlja institucija turškega ombudsmana. Osrednjo pozornost so namenili izzivom, povezanim z migracijami in begunci, posebej z ranljivimi skupinami, govorili pa so tudi o politikah na tem področju, rasizmu, ksenofobiji in islamizmu v odnosu do migrantov in beguncev ter izmenjali izkušnje... več.
 • 1.3.2017 - varuhinja je v Novem mestu aktivno sodelovala na šestem od desetih dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju je  potekala okrogla miza z varuhinjo in zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES.

FEBRUAR

 • 28.2.2017 - varuhinja se je na povabilo Michaela O'Flahertyja, direktorja Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v Hiši Evropske unije Dunaju udeležila dogodka ob 10. obletnici Agencije. Na simpoziju v okviru dogodka so se spraševali, ali se Evropska unija sooča s krizo človekovih pravic. Udeležence večernega sprejema pa je med drugimi nagovoril predsednik Avstrije Aleksander van der Bellen.
 • 28.2.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju udeležil 3. nacionalne konference ob Dnevu redkih bolezni.
 • 27.2.2017 - varuhinja se je v Hotelu in kongresnem centru Mons udeležila sprejema ob dnevu državnosti Kosova, ki ga je pripravil veleposlanik Kosova nj. ekscelenca Nexhmi Rexhepi.
 • 27.2.2017 - varuhinja je na pogovor sprejela Generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije mag. Liljano Kozlovič in sekretarko mag. Barbaro Peternelj. Pogovor je bil rezultat nedavno sprejetega dogovora med varuhinjo in predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem, da bo vlada pospešila uresničevanje priporočil Varuha, ki jih je Državni zbor Republike Slovenije v oktobru 2016 sprejel ob obravnavi enaindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2015. Pogovoru sta prisostvovali tudi direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina.
 • 23.2.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič sta se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležila prvega sestanka medresorske Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za osebe z najtežjimi oblikami težav v duševnem zdravju, ki jo je že v letu 2016 imenovala Vlada Republike Slovenije ... več.
 • 22.2.2017 - varuhinja je poslanstvo in delo Varuha človekovih pravic RS predstavila udeležencem dogodka, ki ga je v termah Zreče pripravila Splošna knjižnica Slovenske Konjice.
 • 22.22017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP, Jure Trbič sta v okviru izvajanja nalog DPM-ja opravila kontrolni obisk zasebnega socialno varstvenega zavoda Dom sv. Lenarta, Lenart v Slovenskih Goricah. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 22.2.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v Državnem svetu RS udeležil 67. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide RS, na kateri so govorili o predlogu družinskega zakonika.
 • 22.2.2017 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v Maxi klubskem salonu v Ljubljani udeležil posveta o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti, skupni pšrihodnosti različnih generacij, ki ga je pripravil Mladinski svet Slovenije.
 • 21.2.2017 - svetovalka pri Varuhu LIlijana Jazbec je kot članica Državnega preventivnega mehanizma (DPM) opravila pregled Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja gora. O obisku bo izdelano poročilo.
 • 20.2.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je s svetovalcem pri Varuhu mag. Juretom Markičem, na povabilo Ministrstva za pravosodje delegaciji iz Kirgizije, ki je v Slovenijo prišla na študijski obisk z namenom pridobiti izkušnje strateškega načrtovanja pravosodne reforme pri njih, predstavil vlogo Varuha človekovih pravic RS in njegovo izvajanje nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma (DPM) kot enega od pogledov reforme sodstva. Predstavitev je med udeleženci naletela na veliko zanimanje, zlasti obravnavanje zadev, ki se nanašajo na delovanje sodišč....več.
 • 16.2.2017 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se v Mestni hiši v Ljubljani udeležila seje mestnega otroškega parlamenta, ki je potekal z naslovom Otroci in načrtovanje prihodnosti.
 • 16.2.2017 - varuhinja se je kot častna pokroviteljica skupaj z generalno sekretarko Varuha mag. Bojano Kvas udeležila glasbenega spektakla za otroke, starše, dedke in babice, ki ga je Rok'n'band pripravil skupaj z gusarjem Valom in morsko deklico Niko iz Zavoda Enostavno Prijatelji; Siti Teater, BTC, Ljubljana
 • 15.2.2017 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalci pri Varuhu Ingrid Russi-Zagožen, Lan Vošnjak in Jasna Vunduk so se v Državnem svetu RS udeležili posveta Reorganizacija centrov za socialno delo, ki sta ga organizirala Državni svet RS in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pogovor je bil namenjen vprašanjem bodoče organizacijske strukture centrov za socialno delo, z namenom omogočiti njihovo enovito, hitro in učinkovito ukrepanje. 
 • 15.2.2017 - varuhinja je s sodelavci znova poslovala v Beli krajini, tokrat v občini Semič. Pogovarjala se je z 8 prijavljenimi pobudniki, ki so ocenili, da bi jim lahko Varuh pomagal pri uveljavljanju njihovih pravic. Srečala se je z županjo Semiča Polono Kambič, ugotovitve poslovanja pa javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci... več.
 • 14.2.2017 – varuhinja se je ob prvi obletnici delovanja Hiše Ljubhospic v Ljubljani udeležila prireditve, na kateri so predstavili prizadevanja za dvig kakovosti paliativne oskrbe. 
 • 14.2.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec pri Varuhu, in Katja Piršič iz SKUP - Skupnost privatnih zavodov sta obiskala ZPKZ Dob, Polodprti oddelek Slovenska vas ter opravila pregled prostorov, pogovor z zaprtimi osebami, ki so to želele in pogovor z vodstvom.
 • 13.2.2017 - varuhinja se je na Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani udeležila predstavitve prototipa stenske tipanke. Ta krasi stene stopnišča zavoda in z njo ustvarjajo možnost, da slepi in slabovidni otroci neposredno izkusijo in doživijo svet okoli sebe. Prav neposredna izkušnja je za njihov razvoj še toliko bolj pomembna, saj se ne morejo učiti s posnemanjem kot videči vrstniki.
 • 13.2.2017 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Bob
 • 13. in 14.2.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v Parizu (Francija), na povabilo Sveta Evrope, udeležil sestanka novo nastale organizacije z imenom Observatory of national preventive mechanisms against torture set up pursuant to the Optional Protocol to the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or Punishment (NPM Observatory). Udeleženci so se seznanili z namenom ustanovitve NPM Observatory-ija, ki bo preverjal, kako posamezni DPM izvršujejo svoje naloge in pooblastila, in če je to treba, ponudijo nasvete z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti.... več.
 • 7.2.2016 - varuhinja se je v Cankarjevem dom v Ljubljani udeležila podelitve Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada ter proslave ob slovenskem kulturnem prazniku. Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti v Republiki Sloveniji.
 • 6.2.2017 - varuhinja in Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuhu sta se v Palači Srbija v Beogradu udeležila svečanosti ob deseti obletnici delovanja institucije Ombudsmana Republike Srbije, ki jo je pripravil ombudsman Saša Janković
 • 2.2.2017 - varuhinja, namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki pri Varuhu Jožica Hanžel in Sabina Dolić so v prostorih Varuha na prvo letošnje redno srečanje (sicer že 56) sprejele predstavnike civilne družbe s področja okolja in prostora. Gostje srečanja so bili predstavniki Direkcije RS za vode. ...več
 • 2.2.2017 - svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Maja Ladić, Mirovni inštitut, sta na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) opravila nenajavljen obisk Policijske postaje Cerknica, Policijske postaje Postojna in Policijske postaje Ilirska Bistrica.
 • 1.2.2017 – svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije Stanko Radojičič (ZDUS) so bili na tematskem obisku posebnega socialno varstvenega zavoda Dutovlje, kjer so opravili pogovor z vodstvom zavoda, si ogledali oddelke in se pogovorili s stanovalci. ... več
 • 1.2.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat in svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec sta se v prostorih Varuha srečala s predstavnikoma Mednarodnega kluba slovanskih rojakov RUSLO (Rusija - Slovenija), predsednikom Evgenijem Meleščenkom in podpredsednico Evgenijo Breskvar.

JANUAR

 • 31.1.2017 – svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije Stanko Radojičič (ZDUS) so bili na tematskem obisku posebnega socialno varstvenega zavoda Dom Prizma Ponikve, kjer so opravili pogovor z vodstvom zavoda, si ogledali oddelke in se pogovorili s stanovalci.
 • 31.1.2017 - varuhinja se je v prostorih Varuha srečala z Marijo Šterbenc, direktorico Zavoda usmiljenk - Dom svete Katarine v Mengšu.
 • 30.1.2017 - varuhinja se je v Kongresnem centru Brdo udeležila sprejema za diplomatski zbor ob pričetku novega leta. Sprejem sta pripravila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik vlade dr. Miro Cerar.
 • 30.1.2017 – varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se v prostorih Varuha pogovarjala s predstavniki Okrožnega sodišča v Ljubljani; s predsednikom sodišča Marjanom Pogačnikom, vodjo gospodarskega oddelka na tem sodišču Heleno Miklavčič in Borisom Gabrijelom Hrovatom, vodjo kazenskega oddelka. Pogovor je bil namenjen problematiki izvajanja 17. člena Sodnega reda.
 • 30.1.2017 – svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnica nevladne organizacije Ana Černec (Humanitarno društvo Pravo za vse) so opravili obisk Doma Lukavci, Socialno varstvenega zavoda Hrastovec in Doma Nine Pokorn Grmovje, kjer so opravili pogovor z vodstvom zavoda, si ogledali oddelke in se pogovorili s stanovalci.
 • 29.1.2017 - varuhinja se je v Kinu Šiška / Center urbane kulture udeležila slovesnosti ob svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Dogodek je organiziral Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB. ... več
 • 27.1.2017 – varuhinja, svetovalca pri Varuhu Gašper Adamič Metlikovič in mag. Simona Mlinar so se v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije udeležili posveta Pravice posameznikov in dolžnosti upravljavcev osebnih podatkov po novi evropski Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov, ki ga je v okviru Dneva varstva osebnih podatkov organiziral Informacijski pooblaščenec.
 • 27.1.2017 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v prostorih Policijske postaje Ljubljana - Moste udeležil delovnega posveta, na katerem so skušali oblikovati skupne sistemske rešitve pri obravnavi mladoletnih, ki bežijo od doma v druge družinske skupnosti. Posvet je organizirala Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije.
 • 25.1.2017 – člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec. in predstavnica Zveze društev upokojencev Slovenije Marija Milavec Kapun, sta obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Odprti oddelek Ig. Opravila sta pregled prostorov in se pogovorila z zaprtimi osebami, ki so to želele ter zaključila pogovor z vodjo oddelka.
 • 25.1.2017 - varuhinja je v Mestnem muzeju Ljubljana nagovorila udeležence dogodka Dan za samozagovornike - pogled naprej, ki ga je pripravil Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.
 • 24.1.2017 - svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se je v Cankarjevem domu udeležil posveta Največja korist otrok po ločitvi.
 • 24.1.2017 - varuhinja je v Lendavi aktivno sodelovala na petem od desetih dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju je  potekala okrogla miza z varuhinjo in zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES ... več.
 • 23.1.2017 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se na sedežu Zveze društev upokojencev Slovenije srečala s predsednikom Janezom Sušnikom in njegovimi sodelavci, ki so predstavili obsežno delovanje ZDUS-a. Govorili so o revščini med starejšimi, kar pri svojem delu opaža tudi Varuh ... več. Pozitivno so ocenili projekt Starejši za starejše ter se posvetili problematiki nasilja nad starejšimi. Varuhinja je posebej pohvalila impresivno število prostovoljcev, ki sodelujejo v projektih ZDUS-a.
 • 20.1.2017 - varuhinja se je v Športni dvorani Srednje šole Črnomelj udeležila otvoritve 8. Dobrodelnega nogometnega spektakla Športnega društva Olimpiki - Humanitarne organizacija za pomoč otrokom. Dogodek je društvo organiziralo v sodelovanju z občinami Črnomelj, Metlika in Semič.  
 • 20.1.2017 – namestnik varuhinje Mitja Horvat in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič-Metlikovič sta se udeležila 2. seje Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi. Med drugim so govorili tudi o vprašanjih zagotavljanja verske duhovne svobode v bolnišnicah ter obdavčitvi nepremičnin v lasti verskih skupnosti.
 • 19.1.2017 - varuhinja se je v Državnem zboru udeležila 24. nujne seja Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so razpravljali o varnostnih in drugih vidikih ter posledicah v primeru nameščanja migrantov na različne lokacije ter v državna službena stanovanja.
 • 19.1.2017 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se v prostorih Varuha srečala z Štefanijo Lukič Zlobec in Davidom Krivcem, predstavnikoma Spominčice, slovenskim združenjem za pomoč pri demenci. Pogovarjali so se o vprašanjih vzpostavitve demenci prijaznega okolja ter se dogovorili o sodelovanju pri projektih večjega osveščanja in vzpostavitvi sistema skrbništva za osebe z demenco.
 • 19.1.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič, sta opravila kontrolni obisk Doma upokojencev Podbrdo, Enote Petrovo Brdo. Preverila sta upoštevanje priporočil, podanih ob obisku leta 2015, ob pogovoru z vodstvom enote, zaposlenimi in stanovalci sta skušala ugotoviti tudi sedanje stanje in novosti ... več.
 • 18.1.2017 - varuhinja je z direktorico strokovne službe pri Varuhu Martino Ocepek poslovala izven sedeža institucije, tokrat na Ptuju, v prostorih mestne občine Ptuj. V letu 2016 je s sodelavci na Ptuju poslovala že 14. 12. 2016, njen namestnik Tone Dolčič pa se je s pobudniki pogovarjal še 21.12. 2016. Varuhinja je na krajši novinarski konferenci predstavila ugotovitve poslovanja. ... več.
 • 18.1.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec pri Varuhu in Barbara Marić iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC, sta opravila obiske Policijske postaje (PP) Gornja Radgona, PP Lenart in PP Ruše. Pregledala sta prostore policijskih postaj, naključno izbranih primerov pridržanj in opravila pogovore z vodstvom obiskanih postaj.
 • 17.1.2017 - varuhinja je opravila pogovor z novinarko Sveta na Kanalu A o delu v društvu Beli obroč. 
 • 16.1.2017 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Bob.
 • 16.1.2017 - varuhinja je v prostorih Varuha na vljudnostni obisk sprejela veleposlanika Kraljevine Nizozemske nj. eksc. Barta Twaalhovna. Veleposlanika je zanimalo področje otrokovih pravic in   begunska problematika.  Pohvalil je prizadevanja varuhinje za 'vidnost' oseb s posebnimi potrebami. Varuhinja mu je predstavila priporočila in kritike Varuha, ki se nanašajo na načelo dobrega upravljanja.
 • 16.1.2017 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Barbara Marić sta opravila nenajavljen obisk Policijskih postaj Gornja Radgona, Lenart in Ruše
 • 13.1.2017 - varuhinja se je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano udeležila predstavitve koledarja Zveze kmetic Slovenije, na katerem so širši javnosti predstavili delo zveze. S spremembo Zakona o kmetijstvu bo Zveza kmečkih žena postala članica pomembnega posvetovalnega telesa ministra – Sveta za kmetijstvo in podeželje RS.
 • 11.1.2017 – namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM), in svetovalci pri Varuhu, člani DPM mag. Jure Markič, Robert Gačnik, spec., in Ana Marija Polutnik so v prostorih Varuha pripravili letno srečanje in posvet z nevladnimi organizacijami, ki z Varuhom sodelujejo v okviru DPM-ja. Posvet je bil namenjen temi "Komunikacija in vodenje pogovorov z osebami s težavami v duševnem zdravju". Namestnik varuhinje Ivan Šelih je pripravil Pregled dela DPM v letu 2016 in predstavil načrte za leto 2017 ter Priporočene standarde za izvajalce dolgotrajne oskrbe in domove starejših,  mag. Jure Markič je predstavil izkušnje iz dosedanjih obiskov, ugotovljene pomanjkljivosti in možnosti za izboljšanje,  Štefanija Lukič Zlobec (Združenje Spominčica - Alzheimer Evropa) je predstavila Pristop do osebe z demenco in osnove sporazumevanja ter izr. prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. je predstavil Posebnosti komunikacije z osebami s psihično motnjo. ... več.
 • 11.1.2017 - varuhinja in njeni sodelavci so poslovali zunaj sedeža institucije, na Cankovi, v prostorih občine. Srečali so se s 35 ljudmi, ki so menili, da jim lahko Varuh pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Z županom občine Dragom Vogrinčičem so se pogovorili o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov, ugotovitve poslovanja pa javnosti predstavili na krajši novinarski konferenci. ... več
 • 10.1.2017 - varuhinja, njena namestnika Tone Dolčič in Miha Horvat, generalna sekretarka mag. Bojana Kvas in svetovalka za mednarodne odnose, publikacije in analize Liana Kalčina so se srečali z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem in njegovimi sodelavkami, vodjo kabineta ministra Vlasto Vivod, vodja Sektorja za človekove pravice mag. Boženo Forštnarič Boroje in sodelavko v kabinetu ministra Špelo Lajmiš. Minister je predstavil glavne načrte in prizadevanja ministrstva na področju človekovih pravic. Tako minister kot varuhinja sta obžalovala, da še ni ratificiran tretji izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah. Na področju pravic starejših si ministrstvo nadeja sprejetje  posebne konvencije OZN o pravicah starejših. Varuhinja je ministra seznanila še z aktivnostmi Varuha na področju varovanja pravic obeh v Sloveniji z ustavo priznanih manjšin, o aktivnostih na področju zaščite pravic beguncev in otrok brez spremstva. Govorila sta tudi o noveli Zakona o tujcih. ... več.
 • 6.1.2016 - varuhinja je v prostorih Varuha sprejela na kavo predstavnice in predstavnike sedme sile in se z njimi pogovorila o dosedanjem sodelovanju ter načrtih in izzivih za v prihodnje.
 • 6.1.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je na Ministrstvu RS za zunanje zadeve udeležil sestanka o delovanju Republike Slovenije v Svetu Evrope

Leto 2016

DECEMBER 2016

 • 23.12.2016 - varuhinja se je udeležila državne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti in 25. obletnici sprejema Ustave Republike Slovenije; Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Ljubljana
 • 23.12.2016 - varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora RS ob dnevu samostojnosti in enotnosti; Velika dvorana Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 23.12.2016 - varuhinja se je udeležila svete maše za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti; Stolnica svetega Nikolaja, Ciril-Metodov trg 4, Ljubljana
 • 23.12.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, Ministrstva za notranje zadeve RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Predsedniška palača, Ljubljana
 • 23.12.2016 - varuhinja in svetovalka pri Varuhu Lilijana Jazbec sta obiskali Mladinski dom Malči Beličeve in obdarovali otroke in mladostnike, ki živijo v ustanovi; Mencingerjeva 65, Ljubljana
 • 22.12.2016 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so se udeležile novoletnega sprejema na Pravni fakulteti v Ljubljani
 • 22.12.2016 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se s predstavniki civilne družbe s spodročja okolja in prostora sestale na zadnjem letošnjem srečanju in se pogovorile o načrtih za prihodnje leto; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ...več
 • 22.12.2016 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so na delovno-spoznavno srečanje sprejeli zagovornika načela enakosti Miho Lobnika s sodelavkama; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 22.12.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je zaposlenim na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavil delo Varuha človekovih pravic RS; Sedež agencije, Dunajska 160, Ljubljana
 • 21.12.2016 - varuhinja je otvorila prireditev Športnega društva Olimpiki - Humanitarne organizacija za pomoč otrokom. Pomerili sta se dobrodelna nogometna ekipa Velikani slovenskega športa, katere ambasadorica je varuhinja, in ekipa Državnega zbora republike Slovenije; Dvorana Stožice, Ljubljana
 • 21.12.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je sprejela študente Fakultete za družbene vede in jim predstavila delo Varuha človekovih pravic RS; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 21.12.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je s svetovalko pri Varuhu Ano Marijo Polutnik znova posloval na Ptuju. Pogovorila sta se z 9 ljudmi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh pomaga pri uveljavljanju svojih pravic; Mestna hiša, Mestni trg 1, Ptuj
 • 20.12.2016 - varuhinja se je udeležila novoletnega sprejema, ki ga pripravlja minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič; Grad brdo, Brdo pri Kranju
 • 20.12.2016 - varuhinja je na delovni obisk znova sprejela ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti d. Anjo Kopač Mrak s sodelavci;  sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana .... več.
 • 19.12.2016 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalke pri Varuhu so se sestale z Mavricijo Batič, generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje in njenimi sodelavkami; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 16.12.2016 – varuhinja je obiskala osnovnošolce OŠ 8. talcev v Logatcu in se z njimi pogovarjala o človekovih pravicah; Notranjska 3, Logatec
 • 16.12.2016 – varuhinja je sprejela člane Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki so ji predali Luč miru iz Betlehema; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana .. več
 • 15.12.2016 – varuhinja se je udeležila božično-novoletnega koncerta Policijskega orkestra; Slovenska filharmonija, Ljubljana
 • 15.12.2016 – varuhinja se je udeležila slavnostne seje ob dnevu ustavnosti; Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana
 • 15.12.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil seminarja o svobodi izražanja (Seminar on Freedom of Expression - role and powers of national human rights institutions and other national mechanisms); Strasbourg, Francija
 • 14.12.2016 - generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas se je udeležila prireditve ob zaključku akcije Ljudje odprtih rok, ki jo organizira revija Ženska; Narodna galerija v Ljubljani
 • 14.12.2016 - varuhinja je aktivno sodelovala na četrtem od desetih dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju pa je potekala okrogla miza z varuhinjo in zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES; Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj
 • 14.12.2016 – varuhinja je z namestnico dr. Kornelijo Marzel in svetovalcema pri Varuhu mag. Simono Mlinar in Gašperjem Adamičem poslovala na Ptuju. Srečali so se s 27. pobudniki in se o uresničevanju pravic občanov pogovorili tudi z županom Ptuja Marjanom Senčarjem in njegovimi sodelavci. Ugotovitve poslovanja je varuhinja prestavila na novinarski konferenci; Mestna hiša, Mestni trg 1, Ptuj ... več.
 • 13.12.2016 – varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalke pri Varuhu so se na delovnem sestanku srečali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič ter njenimi sodelavkami in sodelavci; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 13.-15.12.2016 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila srečanja otroških ombudsmanov jugovzhodne Evrope (CRONSEE); Skopje, Makedonija
 • 13.12.2016 – namestnica varuhinja dr. Kornelija Marzel je vodila delovnopravno kliniko za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; PF UL, Ljubljana
 • 12.-14.12.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., sta se  udeležila srečanja Mreže jugovzhodnih Državnih preventivnih mehanizmov, na katerem so govorili o pravicah beguncev in migrantov; Beograd, Srbija ... več.
 • 12.12.2016 - varuhinja je študentkam in študentom Pedagoške fakultete v okviru predmeta Interdisciplinarni seminar predavala o nasilju; Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
 • 12.12.2016 – varuhinja se je udeležila dogodka ob vselitvi varovancev v nove bivalne enote CUDV Draga; CUDV Draga, Draga 1, Ig
 • 12.12.2016 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so se udeležili sestanka na Pediatrični kliniki, na oddelku Službe za otroško psihiatrijo; Bohoričeva 20, Ljubljana
 • 9.12.2016 – varuhinja se je ob obeležitvi Mednarodnega dneva spomina na žrtve genocida in Mednarodnega dneva človekovih pravic udeležila predstavitve publikacije OZN o preprečevanju grozodejstev z naslovom Okvir za prepoznavanje grozodejstev - priporočnik za preprečevanje; Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana
 • 8.12.2016 - varuhinja je bila gostja oddaje Odmevi na TV Slovenija, kjer sta z voditeljem Igorjem Bergantom v luči dneva človekovih pravic govorila o uresničevanju človekovih pravic v Sloveniji; TVSLO, Kolodvorska 4, Ljubljana
 • 8.12.2016 - varuhinja je na tradicionalnem sprejemu v počastitev dneva človekovih pravic pozdravila najvišje predstavnike oblasti, univerz, znanosti, predstavnike verskih skupnosti in nevladnih organizacij s področja varovanja človekovih pravic ter v Sloveniji akreditirane diplomatske predstavnike tujih držav; Kristalna dvorana, Grad Brdo, Predoslje ... več.
 • 8.12.2016 – varuhinja človekovih pravic je vodila okroglo mizo z naslovom Kako razumemo načelo pravičnosti in dobrega upravljanja?, ki jo je Varuh človekovih pravic RS ob dnevu človekovih pravic pripravil v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani; Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana ... več.
 • 7.12.2016 – varuhinja je nagovorila udeležence posveta Človekove pravice in temeljne svoboščine - ZA VSE ČASE!; Miheličeva galerija na Spodnjem trgu, Škofja Loka
 • 7.12.2016 – svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar se je udeležila 7. nacionalne konference obvladovanja sladkorne bolezni 2016; Austria Trend Hotel, Ljubljana
 • 6.12.2016 - varuhinja je bila gostja v oddaji Odkrito na TV Slovenija, kjer so govorili o nasilju nad ženskami
 • 6.12.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE, Janja Cigoj sta opravila nenajavljen obisk Policijske postaje Slovenske Konjice.
 • 6.12. 2016 – namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je študentom Fakultete za organizacijske vede predavala o pomenu in delu Varuha človekovih pravic RS; Fakulteta za organizacijske vede, Kranj
 • 6.12. 2016 – varuhinja je bila gostja v oddaji Dobro jutro, kjer je govorila o uresničevanju človekovih pravic in odgovarjala na vprašanja ljudi, ki so poklicali v oddajo; TV Slovenija, Ljubljana
 • 6.12.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalci mag. Jure Markič, Robert Gačnik, spec, in Lilijana Jazbec so na obisk sprejeli delegacijo hrvaškega Državnega preventivnega mehanizma, s katero so opravili nekaj kontrolnih obiskov na terenu
 • 5.12.2016 – namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila dogodka ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki ga pripravlja Območno združenje RK Novo mesto; OŠ Drska, Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto
 • 5.12.2016 – varuhinja se je udeležila 23. zbora državnih tožilcev; Grand Hotel Bernardin, dvorana Emerald, Portorož
 • 5.12.2016 - varuhinja se je udeležila slavnostne podelitve plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem v letu 2016. Na slovesnosti je bila za svoje dolgoletno prostovljno delo na področju otrokovih pravic, enakosti spolov, organiziranega prostovoljstva in prizadevanjih za večjo občutljivost za sovražni govor nagrajena tudi svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina, ki jo je predlagala Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS); Državni svet, Ljubljana ... več.
 • 5.12.2016 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05; Stegne 11b, Ljubljana
 • 4.12.2016 - varuhinja se je udeležila 23. dobrodelnega bazarja SILA, katerega izkupiček bo namenjen za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja; Hotel Union, Ljubljana
 • 1.12.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema, ki so ga ob mednarodnem dnevu invalidov pripravili predsedniki Republike, Državnega zbora in Vlade,  Borut Pahor, dr. Milan Brglez in dr. Miro Cerar; Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana
 • 1.12.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC Barbara Marić sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič in Vrhnika
 • 1.12.2016 - varuhinja je sodelovala pri snemanju oddaje Sveto in svet, kjer so v luči svetovnega dneva človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra, govorili o uresničevanju človekovih pravic; TV Slovenija, Ljubljana
 • 1.12.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so se sestali  s prof. dr. Marijo Pfeifer, strokovno direktorico UKC, in prof. dr. Davidom B. Voduškom, strokovnim direktorjem nevrološke klinike; UKC Ljubljana


NOVEMBER 2016

 • 30.11.2016 – varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili dogodka z naslovom Ženska leta 2016, ki ga pripravlja revija Zarja; Slovenska filharmonija
 • 30.11.2016 - varuhinja je kot ena izmed desetih najvplivnejših pravnikov po izboru portala IUS - INFO na slovesnosti prejela priznanje in sodelovala na okrogli mizi; Hotel Lev, Ljubljana ...več.
 • 29.-30.11.2016 - svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se je udeležil 10. Evropskega foruma o pravicah otrok; Bruselj, Belgija
 • 28.-30.11.2016 - svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in mag. Jure Markič sta se udeležila konference Mreže jugovzhodnih Državnih preventivnih mehanizmov, na kateri so med drugim razpravljali o spremljanju uresničevanja priporočil DPM-jev, implementaciji standardnih minimalnih pravil Združenih narodov za ravnanje z zaporniki (t. i. Pravilih Nelsona Mandele) in vlogi DPM-jev pri zaščiti beguncev in migrantov; Zagreb, Hrvaška
 • 29.11.2016 - varuhinja se je udeležila dogodka ob 20. obletnici ustanovitve Varne hiše Maribor, kjer je spregovorila o pomoči ob nasilju v družini; Kazinska dvorana SNG Maribor
 • 25.11.2016 - varuhinja se je kot ambasadorica v kampanji Slovenija bere udeležila dogodka z naslovom Ker nam ni vseeno; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 24.11.2016 - svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec je predavala udeležencem Pravne klinike na Pravni fakulteti Ljubljana
 • 24.11.2016 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel ter svetovalki pri Varuhu Sabina Dolić in Zlata Debevec so se srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tema sedmega srečanja je bila umestitev državne ceste na območju Koroško – Savinjske regije. O tem so govorili predstavniki Združene civilne iniciative Braslovče, Polzela, Podvin, Podgora, Šmartno ob Paki; Sejna soba Mladinskega centra Šmartno ob Paki ... več.
 • 24.11.2016 - varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence 4. Evropske študentske konference s področja zdravstvenih ved. Govorila je o pomembnosti nekaterih kompetenc izvajalcev zdravstvenih storitev za profesionalno delo v večkulturnih družbah; Visoka zdravstvena šola v Celju
 • 23.11.2016 - varuhinja se je udeležila 26. dobrodelnega koncerta Klic dobrote; Dvorana Golovec v Celju
 • 23.11.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila dogodka Pletemo že 25 let; Valdorfska šola, Ljubljana
 • 23.11.2016 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič Metlikovič in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič so se srečali s pripadniki italijanske manjšine in se pogovorili o njihovih z Ustavo RS določenih pravicah; Palača Gravisi Buttorai, Koper... več.
 • 22.11.2016 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič Metlikovič in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič so se srečali s pripadniki madžarske manjšine in se pogovorili o njihovih z Ustavo RS določenih pravicah; Prostori Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, Lendava ... več.
 • 21.11.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila okrogle mize o prekarnosti; Kino Šiška, Ljubljana
 • 18.11.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je sodelovala v oddaji Obzorja duha o pomoči brezdomcem pri nas; RTVSLO, Ljubljana
 • 16.11.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je študentkam Pedagoške fakultete predaval o delu Varuha človekovih pravic RS s poudarkom na projektu Zagovornik - glas otroka; Sejna soba varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 15.11.2016 - svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Lilijana Jazbec sta se udeležila drugega dela strokovnega seminarja Otrok in mladostnik na pragu psihiatrije; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana
 • 15.11.2016 - namestniki varuhinje Tone Dolčič, dr. Kornelija Marzel in Ivan Šelih ter svetovalci pri Varuhu Živan Rejc, Ana Marija Polutnik in Nataša Bratož so znova poslovali v Mariboru, kjer so na pogovore sprejeli približno 40 ljudi, ki so ocenili, da jim pri uveljavljanju pravic lahko pomaga Varuh človekovih pravic. Ugotovitve poslovanja so predstavili na novinarski konferenci; Mestna občina Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor
 • 12.-20.11.2016 – varuhinja se je udeležila 11. Svetovne konference in generalne skupščine Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI); Bangkok, Tajska
 • 11.11.2016 - Varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka Varuha Brigita Urh so se v prostorih ZPIZ sestali z generalnim direktorjem ZPIZ Marijanom Papežem, namestnikom generalnega direktorja mag. Davidom Klaričem, direktorjem sektorja za izvajanje zavarovanja Borisom Gačnikom, direktorjem sektorja za izvedenstvo mag. Deanom Premikom, vodjo službe za izvedenstvo II. stopnje Emilijo Pirc Ćurić, vodjo službe za razvoj in proučevanje Antonom Dobrina in vodjo službe za revizijo Marjeto Baškovič Peklaj. Na pogovoru so obravnavali vprašanja vpliva uskladitve pokojnin na višino letnega dodatka za upokojence ter zlasti delovanja invalidskih komisij. Posebno pozornost v okviru slednjega vprašanja so posvetili odnosu članov komisij do obravnavanih oseb, (ne)upoštevanju mnenj priznanih strokovnjakov o stanju bolezni in težav pri posameznikih, odločanju o datumu pričetka izplačila za pomoč in postrežbo ter stanju v zvezi s pred letom dni predvideno spremembo v organizaciji invalidskih komisij in njihovega dela (realizacija ideje o neodvisni izvedenski instituciji). Pogovarjali so se tudi o vprašanjih, povezanih z informativnimi izračuni o izpolnjevanju pogojev za upokojitev, reviziji postopkov odmere pokojnine in verifikaciji poklicnih bolezni.
 • 11.11.2016 – varuhinja je bila gostja v oddaji Halo TV, ki je na TVSLO potekala v živo; RTVSLO; Kolodvorska 4, Ljubljana
 • 9.11.2016 - varuhinja je aktivno sodelovala na tretjem od 10 dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v evropski uniji. Na interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhovit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju pa je potekala okrogla miza z varuhinjo in zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES; Čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor ČUK, Gospejina ulica 10, Maribor
 • 9.11.2016 – varuhinja je bila gostja v Studiu 5 plus televizije NET TV; Mlinska ulica 22, Maribor
 • 9.11.2016 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Mariboru. Na pogovore je po predhodni prijavi sprejela ljudi, ki potrebujejo pomoč Varuha človekovih pravic RS, se srečala z županom Maribora dr. Andrejem Fištravcem in ugotovitve poslovanja predstavila na novinarski konferenci; Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor ... več.
 • 8.11.2016 – varuhinja je predavala študentom in študentkam magistrskega programa Varstvoslovje; Kotnikova ulica 8, Ljubljana
 • 7.11.2016 – varuhinja, njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalca pri Varuhu Gašper Adamič Metlikovič in Liana Kalčina so na obisk sprejeli Gorazda Žmavca, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 7.11.2016 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05; Stegne 11b, Ljubljana
 • 7.-9.11.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 6. Evropske konference Državnih preventivnih mehanizmov (DPM); Lviv, Ukrajina
 • 5.11.2016 – svetovalki pri Varuhu in članici ekipe v projektu Zagovornik – glas otroka sta sodelovali pri izobraževanju aktivnih zagovornikov, predavala jim je mag. Metoda Maj; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 4.11.2016 – varuhinja se je udeležila svečanosti s podelitvijo priznanj ob dnevu pravosodja, ki sta jo pripravila predsednik vrhovnega sodišča RS Branko Masleša in minister za pravosodje RS mag. Goran Klemenčič; Kongresni center Brdo pri Kranju
 • 3.11.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Primož Križnar sta na podlagi izvajanja pooblastil in nalog DPM opravila nenajavljen obisk policijskih postaje Trbovlje, Litija in Domžale
 • 2.11.2016 - varuhinja in svetovalka pri Varuhu Brigita Urh sta se sestali s predstavniki Skupine staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 2.11.2016 – varuhinja je predavala magistrskim študentom in študentkam o usklajevanju dela in družine; IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
 • 2.-4.11.2016 - namestnika varuhinje Ivan Šelih in Miha Horvat sta se udeležila regionalne konference z naslovom Dostop do pravice do azila in formalno/neformalno vračanje migrantov/beguncev, ki jo je pripravil Ombudsman Republike Makedonije v sodelovanju z Visokim komisarjem za begunce s sedežem v Skopju. Namestnik Horvat je predstavil dostop do azila v Republiki Sloveniji, namestnik Šelih pa govoril o namestitvah in obravnavi mladoletnih tujcev; Ohrid, Makedonija ... več.

OKTOBER 2016

 • 28.10.2016 - varuhinja je uvodoma pozdravila udeležence konference Spremljanje in izvajanje Konvencije Sveta Evrope o nasilju nad ženskami in nasilju v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) - Od besed k dejanjem!; Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 27.10.2016 - varuhinja se je udeležila pogrebne svečanosti za žrtve povojnih pobojev v Hudi Jami; Spominski park Dobrava pri Mariboru, Karantanska cesta
 • 27.10.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 32. seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so znova govorili o predlogu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; Državni zbor, Ljubljana
 • 27.10.2016 - varuhinja, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so se znova srečali s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Gostje srečanja so bili predstavniki policije; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 26.10.2016 - varuhinja se je udeležila razglasitve prvih laičnih svetovalcev za bolnike s sladkorno boleznijo; Cankarjev dom, dvorana Lily Novy, Ljubljana
 • 26.10.2016 - varuhinja je na novinarski konferenci ob zagonu projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc podprla projekt in spregovorila o tem, kaj za starejše zaposlene pomenijo možnosti za brezplačna svetovanja in izobraževanja; BIC Ljubljana ... več.
 • 26.10.2016 - namestnika varuhinje Ivan Šelih se je udeležil sestanka Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice; Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana ... več.
 • 26.10.2016 - varuhinja, njena namestnika dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca pri Varuhu Gašper Adamič in Liana Kalčina, so se sestali z ministrom za kulturo Antonom Peršakom; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 25.10.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema ob državnem prazniku Republike Avstrije; Avstrija Trend Hotel, Ljubljana
 • 25.10.2016 - varuhinja, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca pri Varuhu Gašper Adamič in Liana Kalčina so se sestali z v. d. generalnega direktorja RTV mag. Markom Fillijem, direktorjem Radia Slovenija Mihom Lampretom ter pomočnico direktorice za programske zadeve Natalijo Gorščak; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 25.10.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil otvoritve projekta Slovensko sodstvo 2020; Velika dvorana Sodne stavbe, Ljubljana ... več.
 • 25.10.2016 - varuhinja se je ob Evropskem dnevu civilnega pravosodja udeležila posveta z naslovom Vloga notariata v sodobni družbi; Državni svet RS, Ljubljana
 • 25.10.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič ter svetovalca pri Varuhu Lan Vošnjak in dr. Ingrid Russi Zagožen so obiskali Posebni socialno-varstveni zavod Ponikve
 • 24.10.2010 - svetovalki pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen in Simona Mlinar sta se udeležili posveta o dolgotrajni oskrbi, ki ga pripravlja Državni svet skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje in ob podpori Evropske komisije; Dvorana Državnega sveta, Ljubljana
 • 24.10.2010 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala z Romanom Završkom, predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije; Prostori Odvetniške zbornice Slovenije, Ljubljana  ... več.
 • 21.10.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil slovesnosti ob 15. obletnici Društva Ključ; Kino Šiška, Ljubljana http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/pogovor-s-predsednikom-odvetniske-zbornice-slovenije/?cHash=530be69add4aaabee77d6b251a8b50c8
 • 21.10.2016 - varuhinja človekovih pravic je poslancem Državnega zbora predstavila glavne poudarke 21. letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2015; Državni zbor, Ljubljana ... več.
 • 20.10.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 61. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri so obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; Državni svet, Ljubljana
 • 20.10.2016 - varuhinja in svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Nataša Bratož so se udeležili strokovnega seminarja Otrok in mladostnik na pragu psihiatrije. Varuhinja je govorila o izkušnjah pri varovanju pravic otrok in mladostnikov, vključenih v psihiatrično obravnavo; Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • 19.10.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 25. nujne seje Odbora za pravosodje na kateri so razpravljali o založenih oporokah; Državni zbor, Ljubljana
 • 19.10.2016 - varuhinja, njena namestnica dr. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalke pri Varuhu Barbara Kranjc, Neva Šturm in Liana Kalčina so se sestale z namestnikom generalne direktorice Finančne uprave RS Petra Jenka in glavno inšpektorico Inšpektorata RS za delo Natašo Trček s sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 19.-21.10.2016 - svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila letne konference o evropskem azilnem pravu (Annual Conference on European Asylum Law 2016); Trier, Nemčija
 • 19.10.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Stanka Radojičič, sta opravila kontrolni obisk Centra starejših Notranje Gorice (Center) ... več.
 • 18.10.2016 - varuhinja se je udeležila mednarodne konference ombudsmanov v čast 20. obletnice delovanja Ombudsmana v Bosni in Hercegovini, kjer je predstavila osrednje ugotovitve na področju varovanja socialno-ekonomskih človekovih pravic v Sloveniji; Velika dvorana parlamentarne skupščine BiH, Sarajevo, BiH
 • 17.10.2016 - varuhinja se je udeležila regionalnega srečanja ombudsmanov in različnih teles za preprečevanje diskriminacije in varovanje načela enakosti, kjer je predstavila prizadevanja na področju diskriminacije in pri postavitvi neodvisnega zagovornika načela enakosti; Hotel Courtyard by Marriott Sarajevo, Sarajevo, BiH 
 • 15.10.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalki pri Varuhu Lidija Hvastja Rupnik in Jasna Vunduk so sodelovali na posvetu za udeležence projekta Zagovornik - glas otroka; Terme Vivat, Moravske toplice
 • 14.10.2016 - varuhinja je nagovorila udeležence posveta Zagovornik - glas otroka; Terme Vivat, Moravske toplice
 • 13.10.2016 - varuhinja se je udeležila dogodka ob izidu knjige z naslovom Ob bistrem potoku je mlin, cin cin...,. ; Dvorana centra Zalog, Ljubljana
 • 13.10.2016 - varuhinja je bila gostja okrogle mize v etru Radia Zeleni val, na kateri je sodeloval tudi predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez; Grosuplje
 • 13.-14.10.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je kot vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) udeležil konference, ki jo pripravljata ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) v sodelovanju z APT (Association for the prevention of torture); Dunaj, Avstrija
 • 13.-15.10.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se udeležila 42. dnevov slovenskih pravnikov; Portorož
 • 13.10.2016 - varuhinja in njena namestnica dr. Kornelija Marzel sta se sestali z generalnim državnim pravobranilcem mag. Jurijem Groznikom
 • 12.10.2016 - varuhinja se je udeležila 6. seje Komisije za narodni skupnosti, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2015; Državni zbor, Ljubljana ... več.
 • 12.10.2016 - varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence 1. posveta Slovenskih varstveno-delovnih centrov (VDC) z naslovom Premik v glavah in sistemu - VDC-ji danes, jutri, 2020; Gospodarsko razstavišče
 • 10.10.2016 - varuhinja se je udeležila okrogle mize o Zakonu o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami; Maxi klub, Ljubljana
 • 10.10.2016 - varuhinja se je udeležila slovesnosti ob 100. obletnici rojstva akademika Leva Milčinskega, ki so jo pripravili ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja; Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
 • 10 - 12.10.2016 - namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič sta se v okviru srečanja Mreže DPM-jev iz jugovzhodne Evrope udeležila delavnice z naslovom Domovi za oskrbo starejših in dementnih - standardi v zdravstvu in na področju odvzema prostosti (Homes for the elderly/care institutions and dementia – standards in health care and medication-based deprivation of liberty); Dunaj, Avstrija ... več.
 • 8.10.2016 - varuhinja je nagovorila udeležence prireditve ob praznovanju 50-letnice Medobčinskega društva Nova Gorica; Hotel Perla, Nova Gorica
 • 7.10.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je udeležencem 34. strokovnega posveta delavcev z naslovom Žužkovi dnevi spregovorila o preprečevanju konfliktov namesto zdravljenja skrhanih odnosov iz vidika spoštovanja človekovega dostojanstva kot temelja izboljšanja odnosov na delovnem mestu; Hotel Central, Ljubljana... več.
 • 7.10.2016 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala s predsednikom Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjanom Pogačnikom in začasno predsednico Okrajnega sodišča v Ljubljani Natašo Kosec; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 7.10.2016 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Nataša Bratož so se srečali s civilno iniciativo nasilno izbrisanih podjetij (CINIP); Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 7.10.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je direktorjem centrov za socialno delo predsatvil ugotovitve Varuha človekovih pravic na področju njihovega dela. Posvet je Skupnost Centrov za socialno delo pripravila s ciljem poenotiti in izboljšati strokovno delo ter zmanjšati tveganja, zato so k sodelovanju povabili različne nadzorne službe, ki preverjajo delovanje in odločitve CSD; Hotel Barbara, Fiesa
 • 6.10.2016 - varuhinja je odprla razstavo slikarja Marjana Platovška; Kregarjeva galerija, Zavod sv Stanislava, Slovenski dom, Ljubljana Šentvid
 • 6.10.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, spec., svetovalec pri Varuhu in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Anja Kirn Hrovatna sta na podlagi izvajanja pooblastil in nalog DPM-ja opravljen nenajavljen obisk policijskih postaj Trebnje, Novo mesto in Šentjernej
 • 5.10.2016 - varuhinja je v Kopru aktivno sodelovala na drugem od 10 dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v Evropski uniji. Na  interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na duhivit način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju pa je potekala okrogla miza z varuhinjo in zaposlitvenimi svetovalci mreže EURES Mirelo Pekica.
 • 5.10.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in vodja Okrožnega sodišča v Kranju Janja Roblek so sodnikom, tožilcem in predstavnikom centrov za socialno delo na obali predstavili projekta Zagovornik - glas otroka; občinska dvorana Domenica Tintoretta, Piran
 • 5.10.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Piran. Pogovarjali so se z 21 pobudniki, se srečali s podžupanjo Meiro Hot in vodjo urada za družbene dejavnosti Lado Tancer ter ugotovitve predstavili na krajši novinarski konferenci.
 • 4.10.2016 - varuhinja in njeni namestniki, Ivan Šelih, Tone Dolčič, Miha Horvat in Dr. Kornelja Marzel so se udeležili seje Komisije DZ-ja za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015
 • 3.10.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat je sodeloval na okrogli mizi z naslovom Otroci migranti in begunci ter udejanjanje njihovih pravic pri vključevanju v lokalno okolje
 • 3.10.2016 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05

SEPTEMBER 2016

 • 30.9.2016 - varuhinja je spregovorila na uvodnem dogodku ob Tednu otroka, katerega letošnji moto je Svet v katerem želim živeti; Avla glavne pošte v Ljubljani ... več.
 • 30.9.2016 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so se sestali z Andrejem Šterom, vodjo konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve, mag. Stankom Baluhom, direktorjem Urada za narodnosti, Štefanom Lepošo, generalnim direktorjem Direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Francijem Kekom, predstavnikom Mestne občine Novo mesto in Alojzem Simončičem, direktrjem Centra za socialno delo v Novem mestu. Govorili so o reševanju problematike naselij Brezje in Žabjak; Sejna soba Varuha, Ljubljana. 
 • 30.9.2016 - varuhinja se je udeležila skupne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide na kateri so govorili o predlogu Zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami
 • 29. in 30.9.2016 - svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila 6. simpozija z naslovom Človekove pravice in begunci v organizaciji Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Odbora za človekove pravice Nemške nacionalne akademije znanosti Leopoldina; Atrij ZRC SAZU, Ljubljana
 • 29.9.2016 - varuhinja je kot mediatorica v procesu izgradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju nagovorila udeležence ob težko pričakovani svečani predaji šole v uporabo ... več.
 • 29.9.2016 - varuhinja se je udeležila 29. seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so razpravljali o predlogu novele zakona o preprečevanju nasilja v družini. Med drugim je dejala, da daje prepovedi telesnega kaznovanja 'velik da', predvsem kot simbolično potezo, ki končno prihaja v zakonodajo. Opozorila je na dvoličnost zagovornikov takšnega kaznovanja, saj smo si vsi enotni, da se učitelji in vzgojitelji ne smejo posluževati fizičnega kaznovanja otrok, medtem ko naj bi bilo to staršem dovoljeno.
 • 28.9.2016 - varuhinja je v Cankarjevem domu sodelovala na slavnostni otvoritvi Festivala za tretje življenjsko obdobje; Linhartova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 28.9.2016 - varuhinja in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak sta se v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje na že tradicionalnem srečanju s starejšimi in predstavniki civilne družbe, ki skrbijo za potrebe starejših, govorili o položaju te skupine prebivalcev v družbi; Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 28.9.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je v Mestnem muzeju Ljubljana  udeležila strokovnega posveta ob svetovnem Dnevu pravice vedeti z naslovom Odprti podatki - odprta in bogata družba
 • 27.9.2016 - varuhinja je v Slovenj Gradcu ob Svetovnem dnevu turizma odprla zeleno okno ... več.
 • 27.9.2016 – svetovalci pri Varuhi Lan Vošnjak, Neva Šturm in dr. Ingrid Russi - Zagožen, so se udeležili posveta v Državnem svetu RS o tem kakšen naj bo evropski socialni model v prihodnje. Udeleženci so se podrobneje dotaknili vprašanj dostopa do trga dela in zagotavljanja poštenih delovnih pogojev ter dolgotrajne oskrbe.
 • 27.9.2016 - varuhinja je govorila na 2. medinstitucionalnem srečanju v okviru projekta Skupaj - gradniki zdravja, s prispevkom Preprečimo konflikte, namesto da zdravimo skrhane odnose; Gospodarska zbornica Slovenije - Podjetniško trgovska zbornica, Ljubljana ... več.
 • 26. in 27.9.2016 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se je udeležila seminarja z naslovom  Delavske pravice kot človekove pravice (Labour rights as human rights),  ki ga je organiziral Svet Evrope skupaj s Centrom za izobraževanje v pravosodju; Hotel Bernardin, Portorož
 • 26.9.2016 - varuhinja je s predsednikom državnega zbora dr. Milanom Brglezom obiskala Osnovno šolo Kašelj ... več.
 • 22.9.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in predstavnika pogodbenih nevladnih organizacij Boris Nusdorfer iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC ter Marija Milavec Kapun iz Zveze društev upokojencev Slovenije so na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) opravili nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celj. Vsa poročila obiskov DPM-ja so dosegljiva na tem mestu.
 • 22.9.2016 – varuhinja se je s sodelavkami udeležila petega rednega srečanja Varuha s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2016, tokrat  o problematiki onesnaženja območja Anhovega in doline Soče; Kulturni dom Deskle ... več.
 • 21.9.2016 - varuhinja je predavala specializantom pediatrije na podiplomskem tečaju Javno zdravje otrok in mladostnikov; Pediatrična klinika, Ljubljana
 • 21. do 23.9.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Lili Jazbec sta se udeležila mednarodnega simpozija Zgodnja obravnava čustvenih in vedenjskih težav / motenj; Banovci ... več.
 • 20.9.2016 – varuhinja in direktorica strokovne službe Varuha sta se sestali z županjo občine Trbovlje
 • 20.9.2016 - varuhinja je imela uvodi nagovor na posvetu Posvojitve in urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnosti - kaj prinaša predlog Družinskega zakonika in morebitne nove rešitve. Svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak pa je na posvetu predstavil ugotovitve Varuha v zvezi z varstvom in vzgojo otrok po razpadu življenjske skupnosti; Brdo pri Kranju
 • 19.9.2016 – varuhinja je predavala sodniškim pripravnikom; Dvorana sodne palače v Ljubljani
 • 19. do 21.9.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 20. konference ENOC (Evropska mreže varuhov otrokovih pravic) na temo Vsem otrokom enake možnosti v izobraževanju; Vilna, Litva
 • 18.9.2016 - predstavnik Varuha mag. Jure Markič in predstavnik NVO SKUP Jure Trbič sta v okviru tematskega obiska Državnega preventivnega obiska (DPM), kjer so zadržane osebe s težavami v duševnem zdravju, nenapovedano obiskala gospodinjsko enoto in enoto za osebe z demenco (Sončna enota) Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, varovani oddelek Doma dr. Janka Benedika Radovljica in oba oddelka pod posebnim nadzorom Psihiatrične bolnišnice Begunje ... več.
 • 17.9.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič in predstavnica NVO Humanitarno društvo Pravo za vse Janja Cigoj sta v okviru tematskega obiska DPM, kjer so zadržane osebe s težavami v duševnem zdravju, obiskala oddelka pod posebnim nadzorom Psihiatrične bolnišnice Vojnik, varovani oddelek Doma Nine Pokorn Grmovje in oddelek za stanovalce z demenco Centra Starejših Zimzelen Topolšica ... več.
 • 15.9.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha Jure Markič sta se aktivno, s strokovnimi prispevki, udeležila mednarodnega 8. Psihogeriatričnega srečanja Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju, Dobrna ... več.
 • 5.9.2016 - varuhinja se je udeležila 101. seje vlade RS, na kateri so obravnavali enaindvajseto Poročilo Varuha človekovih pravic RS, za leto 2015 ... več.
 • 14.9.2016 - varuhinja se je udeležila 43. seje Državnega sveta RS, na kateri so obravnavali poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015; Šubičeva 4, Ljubljana
 • 14.9.2016 - člana državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Barbara Marić, sta opravila nenajavljen obisk Policijskih postaj Kranjska Gora, Radovljica in Tržič. Vsa poročila obiskov DPM-ja so dosegljiva na tem mestu.
 • 14.9.2016 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o preživninah kot temeljni pravici otrok; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 13.9.2016 - varuhinja se je udeležila slovesnosti ob dnevu Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru; Slomškova 18, Maribor
 • 13.9.2016 – varuhinja je predavala udeležencem enodnevne jesenske Odvetniške šole v okviru Odvetniške akademije OZS; Grand hotel Union, Miklošičeva 1, Ljubljana
 • 13.9.2016 - na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) je svetovalka Varuha Lili Jazbec opravila obisk dom starejših občanov Tisje
 • 12.9.2016 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalke pri Varuhu Barbara Kranjc, Sabina Dolić, Liana Kalčina in Nataša Kuzmič so se sestale z glavno inšpektorico Inšpektorata RS za okolje in prostor Dragico Hržica, direktorico gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije Tanjo Varljen in direktorjem inšpekcije za okolje in naravo mag. Vladimirjem Kaiserjem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 10.9.2016 - varuhinja je nagovorila udeležence 14. mednarodnega simpozija Forma Viva Makole 2016; Slovenska Bistrica
 • 8.-9.9.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalci pri Varuhu mag. Jure Markič, Lili Jazbec in Nataša Bratož so se v Portorožu udeležili drugih Dnevov duševnega zdravja, dogodka, ki je nastal na pobudo Varuh človekovih pravic RS. Tokrat je bil namenjen osvetlitvi težav in iskanju rešitev z napotovanjem in neprostovoljnimi namestitvami oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke socialno varstvenih zavodov, o čemer je Varuh spregovoril tudi na novinarski konferenci v Lukavcih. Namestnik varuhinje Ivan Šelih je uvodoma predstavil prizadevanja na tem področju ... več.
 • 7. in 8.9.2016 - svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila mednarodne konference, katere cilj je bil pripraviti skupen odziv udeleženih za položaj ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ki je rezultiral Tiranski deklaraciji; Tirana, Albanija ... več.
 • 8.9.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v državnem zboru udeležil na 26. seje Odbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2015
 • 7.9.2016 - varuhinja je v dvorani mestne občine Nova Gorica aktivno sodelovala na prvem od 10 dogodkov v okviru projekta Stand up – Tvoja kariera v Evropski uniji. Na  interaktivni delavnici je stand up komik Boštjan Gorenc - Pižama na humoren način prikazal pravice evropskih državljanov in zaposlitvene možnostih v EU. V nadaljevanju pa je potekal pogovor z varuhinjo in zaposlitveno svetovalko mreže EURES.
 • 7.9.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Mestni občini Nova Gorica. Pogovorila se je z vsemi, ki so ocenili, da jim lahko pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države, ter se srečala tudi z županom občine Matejem Arčonom. Ugotovitve je predstavila na krajši novinarski konferenci ... več.
 • 6.9.2016 - varuhinja, njeni namestniki Tone Dolčič, mag. Kornelija Marzel in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci pri Varuhu Neva Šturm, Lan Vošnjak, dr. Ingrid Russi Zagožen, Sabina Dolič in Liana Kalčina so se v prostorih institucije Varuh človekovih pravic RS srečali z glavno inšpektorico Inšpektorata za javni sektor Lidijo Apohal Vučković, vodjem upravne inšpekcije mag. Robertom Lainščkom in vodjo inšpekcije za sistem javnih uslužbencev Dušo Pokeržnik ... več.
 • 5.9.2016 - varuhinja se je v okviru Strateškega foruma na Bledu srečala z Sir Fazle Hasan Abedom, ustanoviteljem in predsednikom BRAC, največje razvojne nevladne organizacije na svetu s sedežem v Bangladešu
 • 5.9.2016 - varuhinja se je udeležila otvoritve 11. Strateškega foruma Bled
 • 5.9.2016 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05. Pogovor je tekel o šolanju na domu, noveli zakona o preprečevanju nasilja, družinskem zakoniku, fazaniranju in drugih temah

AVGUST 2016

 • 31.8.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) Ana Cajnko, sta nenapovedano obiskala Dom starejših občanov Ribnica. Šlo je za redni obisk tega socialno varstvenega zavoda v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma ... več.
 • 31.8.2016/14:00 - namestnika varuhinje Tone Dolčič in Ivan Šelih sta sodelovala na skupni seji Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na kateri so obravnavali letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015; Državni svet, soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 30.8.2016 - svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak je sodeloval na okrogli mizi v okviru javne razprave o družinskem zakoniku; Kult3000, Metelkova 2/b, Ljubljana ... več.
 • 24.8.2016 - namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih ter člani DPM Robert Gačnik, spec., svetovalec pri Varuhu, in predstavnika pogodbenih nevladnih organizacij Marko Štante iz Humanitarnega društva Pravo za VSE ter Maja Ladić iz Mirovnega inštituta so opravili nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota. Vsa poročila obiskov DPM-ja so dosegljiva na tem mestu.
 • 12.8.2016 - namestnika varuhinje Tone Dolčič in Ivan Šelih ter svetovalci Varuha Lili Jazbec, dr. Ingrid Russi Zagožen in mag. Jure Markič, so se v prostorih Varuha sestali s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter se pogovarjali o načrtih ministrstva pri oskrbi oseb s težavami demence
 • 11.8.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so se v prostorih Varuha v Ljubljani sestali z direktorjem Psihiatrične klinike Ljubljana dr. Bojanom Zalarjem
 • 11.8.2016 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta se v prostorih Varuha srečala z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Imre Jerebic in Jesenik Danilom (vodjo projekta Pomoč migrantom) in se pogovarjala o vprašanjih nastanitve in integracije oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji 
 • 10.8.2016 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se v prostorih Varuha v Ljubljani srečali s skupino oseb s posebnimi potrebami ter njihovo mentorico, gospo Tatjano Ferengja, ki je njihova mentorica, zlasti na področju likovnega ustvarjanja
 • 10.8.2016 - Državni preventivni mehanizem je obiskal Dom upokojencev Podbrdo, Enoto Tolmin (Enota). Obisk sta opravila predstavnik Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič.
 • 4.8.2016 -  direktorica strokovne službe Martina Ocepek se je ob prazniku občine Zagorje ob Savi v gledališki dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje udeležila slavnostne seje občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj
 • 4.8.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Primož Križnar, sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Laško, Celje in Šentjur pri Celju. Vsa poročila obiskov DPM-ja so dosegljiva na tem mestu.
 • 4.8.2016 - varuhinja in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta skupaj s predsednico krovnega društva samozaposlenih v kulturi Asociacija Jadranko Plut in Marijo Mojco Pungerčar, samozaposleno v kulturi ter urednico Novičnika za samozaposlene na skupni novinarski konferenci govorili o odločitvi Ustavnega sodišča RS, da je prvi odstavek 14. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev neskladen z ustavo in kaj to sedaj pomeni za samozaposlene v kulturi in na drugih področjih; Dom sindikatov, velika sejna soba (5.nadstropje), Dalmatinova 4, Ljubljana ... več.
 • 3.8.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Celju, kjer se je pogovarjala s pobudniki, se srečala s predstavniki Mestne občine Celje in ugotovitve predstavila na krajši novinarski konferenci ... več.
 • 2.8.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije humanitarno društvo Pravo za vse Ana Černec, sta opravila kontrolni obisk dom starejših Lambrechtov dom Slovenske Konjice. Poročila o obiskih DPM so objavljena na tej strani.
 • 1.8.2016 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05

JULIJ 2016

 • 30.7.2016 - varuhinja se je na ljubljanskih Žalah udeležila svečanega odprtja spomenika Sinovom Rusije in Sovjetske zveze
 • 28.7.2016 - varuhinja, njen namestnik Miha Horvat in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so se na rednem srečanju sestala z varuhom gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija mag. Ladom Ambrožičem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 27. 7. 2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Robert Gačnik, spec., svetovalec pri Varuhu, in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut mag. Mojca Frelih sta na podlagi izvajanja pooblastil in nalog DPM-ja opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Ormož, Gorišnica in Ptuj. Poročila o obiskih DPM so objavljena na tej strani.
 • 26.7.2016 - varuhinja, njen namestnik in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih ter člani DPM, svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in mag. Jure Markič ter predstavnik sodelujoče nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov Jure Trbič so na novinarski konferenci predstavili Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2015; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 25.7.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič so se sestali s predstavnikoma društva Spominčica, predsednico Štefanijo Zobec in generalnim sekretarjem Davidom Krivcem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 21.7.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Neva Šturm so na pogovor sprejele predstavnike Sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka ter člana omenjenega sindikata Sašo Mlakarja ter Kamila Frasa, ki so opozorili na stanje v državi, ko se zaradi prepredenosti poznanstev in političnih interesov v javnem sektorju zaposlujejo nekompetentne osebe. ... več.
 • 20.-21.7.2016 - namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih ter člani DPM-ja, svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, spec., predstavnici pogodbenih nevladnih organizacij Mateja Veingerl iz Humanitarnega društva Pravo za VSE ter Katja Piršič iz SKUP - Skupnost privtnih zavodov so opravili redni obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora v Mariboru. Pri obisku je kot opazovalec sodeloval tudi predstavnik avstrijskega ombudsmana, dr. Peter Kastner.
 • 18.7.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema z vojaškimi častmi ob uradnem obisku Njegove ekscelence predsednika Gruzije gospoda Giorgija Margvelašvilija in soproge v Republiki Sloveniji
 • 14.7.2016 - varuhinja se je s svojimi sodelavkami sestala z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. Pogovoru so prisostvovali tudi namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalke Varuha, Sabina Dolič, Barbara Kranjc in Liana Kalčina. Ministrico je spremljala vodja kabineta Elena Del Fabro.
 • 13.7.2016 - varuhinja je s svojo namestnico mag. Kornelijo Marzel ter svetovalci Varuha poslovala v Slovenj Gradcu. Obiskala je tudi Koroški dom starostnikov v Černečah, kjer so opravili obisk dela doma, kjer so nameščeni dementni oskrbovanci ter se z vodstvom pogovorila o splošni problematiki v domu. V popoldanskem času je imela pogovor z županom Mestne občine Slovenj Gradec Andrejem Časom ter njegovimi sodelavkami in sodelavci. Ob zaključku je na tiskovni konferenci predstavila najpomembnejše ugotovitve s pogovorov z občani, vodstvom doma in županom.
 • 11.7.2016 - varuhinja je sodelovala v pogovoru na Radiu Europa05.
 • 4.7.2016 -  svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič se je udeležil pogovora o osnutkih dokumentov medijske strategije; Ministrstvu za kulturo RS, Ljubljana
 • 1.7.2016 - varuhinja se je udeležila 38. seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so govorili o sprejemanju in izvajanju ukrepov na področju nasilja v družini; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 1.7.2016 - varuhinja in njeni sodelavci so se na delovnem sestanku srečali z ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc. Po srečanju sta podali skupno izjavo za javnost; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.

JUNIJ 2016

 • 30.6.2016 - varuhinja se je udeležila 20. nujne seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, ki je bila spet posvečena primeru t. i. koroških dečkov; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 28.6.2016 - članice Državnega preventivnega mehanizma (DPM), predstavnice Varuha človekovih pravic, humanitarnega društva Pravo za vse in Skupnosti privatnih zavodov, so opravile prvi obisk Centra starejših Medvode. Posebno pozornost so povsvetile  varovanemu oddelku. Poročila o obiskih DPM so objavljena na tej strani.
 • 28.6.2016 - varuhinja se je ob četrti obletnici restavracije Druga violina, v kateri strežejo osebe s posebnimi potrebami, udeležila modne revije z naslovom Naša pristanišča, na kateri so v kreacijah slovenskih kreatorjev kot manekeneni nastopili fantje in dekleta s posebnimi potrebami; Stari trg, Ljubljana
 • 27.6.2016 - varuhinja se je udeležila poslovilnega sprejema pri avstrijskem veleposlaniku nj. eksc. dr. Clemensu Koji; Avstrijska rezidenca, Štrekljev ulica 5, Ljubljana
 • 27.6.2016 - varuhinja se je udeležila osrednje slovesnosti ob 25.obletnici Policije v samostojni Sloveniji; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, Kranj
 • 24.6.2016 - varuhinja se je udeležila osrednje slovesnosti v čast dneva državnosti in 25. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije; Kongresni trg, Ljubljana
 • 24.6.2016 – varuhinja se je udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, ki ga pripravlja predsednik Republike Borut Pahor; Vila Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, Ljubljana
 • 24.6.2016 - varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora v čast dneva državnosti; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 24.6.2016 - varuhinja se je udeležila svete maše za domovino, ki jo je skupaj s slovenskimi škofi daroval predsednik škofovske konference msgr. Andrej Glavan; Stolna cerkev sv. Nikolaja, Ciril-Metodov trg 4, Ljubljana
 • 22.6.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Boris Nusdorfer, sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Ljubljana Bežigrad, Idrija in Tolmin.
 • 20.6.2016 - varuhinja je bila ob svetovnem dnevu beguncev gostja v etru oddaje ARS Humana na 3. programu RA Slovenija, kjer so pozornost namenili prav problematiki beguncev; RA Slovenija, Tavčarjeva 17, Ljubljana
 • 20.-23.6.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič sta se udeležila konference Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI) o nazoru psihiatričnih bolnišnic (Monitoring of Psychiatric Facilities); Vilna, Litva
 • 16.6.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema, ki ga je v čast 90. rojstnega dne angleške kraljice pripravila veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije, nj. eksc. Sophie Honey; Veleposlaništvo Velike Britanije, Cesta 27. aprila 23, Ljubljana
 • 16.6.2016 - varuhinja je predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015 premierju dr. Miru Cerarju; Sedež Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana ... več.
 • 15.6.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema v čast 25-letnice samostojnosti Republike Hrvaške, ki ga je pripravila hrvaška veleposlanica nj. eksc. Vesna Terazić; Ambasada R Hrvaške, Grubarjevo nabrežje 6, Ljubljana
 • 13.6.2016 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa 05; Stegne 11b, Ljubljana
 • 13.-14.6.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil mednarodne konference Evropske mreže Ombudsmanov, ki ga je pripravila Evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly; Bruselj, Belgija
 • 11.6.2016 - varuhinja se je udeležila razglasitve rezultatov tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev Zotkini talenti v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije; Cankarjev dom, Gallusova dvorana
 • 11.6.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil okrogle mize temo Travma, ki ga pripravlja Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo; Hotel Ramada Resort, Kranjska Gora
 • 10.06.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 19. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o delovanju centrov za socialno delo in njihovi reorganizaciji; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 10.6.2016 - svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar se je udeležila zaključnega simpozija z naslovom Izzivi sodobne preventive in podpore osebam, ki živijo s HIV-om; Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana
 • 10.6.2016 - varuhinja je nagovorila udeležence seminarja na temo Travma, ki jo je pripravilo Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo; Hotel Ramada Resort, Kranjska Gora
 • 9.6.2016 - Varuh človekovih pravic RS je izvedel četrto redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2016. Tokrat so razpravljali o  onesnaženju Celjske kotline; Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje - Območna enota Celje, Ipavčeva ulica, Celje ... več.
 • 9.6.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Ana Cajnko, sta opravila kontrolni obisk Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake (Dom) ...  več.
 • 8. in 9. 2016 - člana DPM-ja svetovalec Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC sta na podlagi izvajanja pooblastil in nalog DPM opravila nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Poročila o obiskih DPM so objavljena na tej strani.
 • 8.6.2016 - svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina se je udeležila okrogle mize Deset let Sveta OZN za človekove pravice, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, skupaj s Fakulteto za družbene vede ter Društvom OZN. Udeleženci so skupaj z gosti iz mednarodnih, akademskih, diplomatskih vrst in civilne družbe razpravljali o vlogi Sveta ter njegovih članic.... več.
 • 8.6.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 17. dnevov varstvoslovja, ki jih pripravlja Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru; Kranjska Gora
 • 8.6.2016 - varuhinja je uvodoma nagovorila udeležence strokovnega posveta z naslovom Prenos pristojnosti za odločanje o nekaterih posegih v starševsko skrb s centrov za socialno delo na sodišča, ki ga pripravljata Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za pravosodje. Srečanja sta se udeležila tudi svetovalca pri Varuhu Lan Vošnjak in Jasna Vunduk; Hotel Brdo, Brdo pri Kranju
 • 8.6.2016 - varuhinja je kot ena od Ambasadorjev znanja v projektu Life Learning Academia na dogodku v okviru Akademsko - gospodarskega kongresa podelila priznanje Referenca 2016 avtorju naloge z naslovom Analiza stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode nad 1500 m nadmorske višine Aljažu Maleku. Priznanje Mentor 2016 je prejela tudi njegova mentorica, direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek; Kongresni center, Brdo pri Kranju ... več.
 • 8.6.2016 - varuhinja je predstavnikoma fundacije Marmara Group, predsedniku platforme za EU in človekove pravice Müjganu Suverju in generalnemu sekretarju dr. Fatihu R. Saraçoğluju, predsatvila delovanje institucije Varuh človekovih pravic Republike Slovenije; Brdo pri Kranju
 • 7.6.2016 - svetovalci pri Varuhu Lan Vošnjak, Lilijana Jazbec in dr. Ingrid Russi Zagožen so bili na izobraževalnem srečanju z naslovom Delo s povzročitelji nasilja in izzivi v praksi, ki ga je pripravilo Društvo za nenasilno komunikacijo; Sedež Društva za nenasilno komunikacijo, Linhartova 13, Ljubljana
 • 7.6.2016 -  namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik sta se sestala z generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Ladom Bradačem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 6. - 8.6.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil posvetovalne delavnice Državnih preventivnih mehanizmov (Consultative Workshop for NPMs); Dunaj
 • 6.6.2016 - svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar se je udeležila dogodka z naslovom Digitalno zdravstvo; Grand hotel Union; Ljubljana
 • 3.6.2016 - namestnik varuhinje se je udeležil 21. nujne seje Odbora za zdravstvo in 34. nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 2.6.2016 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili koncerta in sprejema ob državnem prazniku Italijanske republike, ki ga je pripravil veleposlanik nj. eks. Paolo Trichilo; Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana
 • 2.6.2016 - člana DPM-ja sta obiskala Dom starejših občanov Radenci - DOSOR. Šlo je za prvi obisk tega socialno varstvenega zavoda v okviru izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma ... več.
 • 2.6.2016 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predala Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2015  in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) za leto 2015; Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana ... več.
 • 2.6.2016 - varuhinja je uvodoma nagovorila udeležence zaključne konference projekta POND z naslovom Zdravstvo - pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini; Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana
 • 2.6.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Andreja Srebotnik so se udeležili posveta na temo načrtovane gradnje novega zapora v Ljubljani, ki sta ga pripravila Inštitut za kriminologijo in Društvo za kazensko pravo in kriminologijo; Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana ... več.
 • 2.-3.6.2016 - direktorica strokovne službe Martina Ocepek se je udeležila XV. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti; Portorož
 • 1.-2.6.2016 - svetovalka pri Varuhu Nataša Bratož se je udeležila Stvarnopravnih dnevov 2016; Pravna fakulteta Ljubljana
 • 1.6.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Murski Soboti. Pogovarjala se je s 46 s pobudniki, se srečala z županom dr. Aleksandrom Jevškom in ugotovitve predstavila na novinarski konferenci; Prostori mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota

MAJ 2016

 • 31.5.2016 - varuhinja je z namestniki Tonetom Dolčičem, Ivanom Šelihom in Mihom Horvatom na novinarski konferenci predstavila glavne poudarke iz Letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2015; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 31.5.2016 - varuhinja je predsedniku državnega zbora dr. Milanu Brglezu predala Letno poročilo Varuha za leto 2015 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) za leto 2015; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 30.5.2015 - varuhinja je predstavila delo institucije, ki jo vodi, študentkam in študentom Pedagoške fakultete; Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
 • 30.5.2015 - varuhinja je na obisk sprejela Klemna Ponikvarja, ki bo na Stalnem predstavništvu Slovenije pri OZN v Ženevi in drugih mednarodnih organizacijah zadolžen za človekove pravice; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 26.5.2016 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila nadaljevanja 13. redne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali peticijo civilne iniciative glede načina odvzema otrok v primeru t. i. koroških dečkov; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 26.-27.5.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil 8. dnevov stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega postopka; Kranjska Gora
 • 25.-27.5.2016 - svetovalka za mednarodne odnose, publikacije in analize Liana Kalčina se je udeležila letnega srečanja Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), na katerem so govorili o prizadevanjih in rezultath specializiranih nacionalnih teles na področju sistemskih in zakonodajnih sprememb in pri spreminjanju politik; Strasbourg, Francija
 • 24-27.5.2016 - varuhinja, njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih, generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik so bili na delovnem obisku pri ombudsmanu Črne Gore (Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne gore). Predstavili so delovanje Varuha človekovih pravic RS, pravne temlje, organizacijo, delovanje Državnega preventivnega mehanizma in izmenjali izkušnje; Podgorica, Črna Gora
 • 19.-21.5.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil mednarodne konference z naslovom Dostojanstvo in človekove pravice v prostorih odvzema prostosti (Dignity and human rights in the places of deprivation of freedom); Rim, Italija ... več.
 • 20.5.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Brežice, Krško in Sevnica. Poročila o obiskih DPM so objavljena na tej strani.
 • 20.5.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila mednarodne konfence z naslovom Otroci zaptrih staršev (Children with a parent in conflict with the law); Zagreb, Hrvaška
 • 20.5.2016 - varuhinja se je srečala s članicami kluba Soroptimist iz Maribora; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 20.5.2016 - varuhinja je sprejela prevod Unescove Splošno deklaracijo o načelih strpnosti, ki so ji jo predali člani Izobraževalnega centra Eksena; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 18.5.2016 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so obiskali Psihiatrično bolnišnico Idrija (Bolnišnica) in preveril razmere na štirih oddelkih pod posebnim nadzorom ... več
 • 18.5.2016 - varuhinja je gostovala v knjižnici Toneta Seliškarja; Ulica 1. junija 19, Trbovlje
 • 18.5.2016 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta na obisk sprejela mlade iz različnih ljubljanskih osnovnih šol, ki sta jih seznanila z delom institucije, posebej na področju varovanja pravic otrok; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 17.5.2016 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta na obisk sprejela mlade iz Nacionalnega odbora mladih; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 15.5.2016 - varuhinja se je udeležila svečanosti ob obletnici osvoboditve taborišča Mauthausen, nagovorila udeležence in v spomin žrtvam položila venec; Erinnerungsstraße 1, Mauthausen, Avstrija
 • 13.5.2016 - varuhinja se je sestala s članicami Humanitarnega društva soroptimist Ptuj in jim predstavila delovanje institucije Varuh človekovih pravic RS; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 13.5.2016 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta na obisk sprejela delegacijo ombudsmana iz  Ukrajine in jim predstavila delo institucije; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 12.5.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, sta opravili nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica. Poročila o obiskih DPM so objavljena na tej strani.
 • 12.5.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o načinu odvzema otrok v primeru koroških dečkov; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
 • 12.5.2016 - varuhinja je o delu Varuha človekovih pravic RS predavala študentkam Pedagoške fakultete; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 12.5.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so na srečanje znova sprejele predstavnike civilne družbe s področja okolja. Osrednji gostje že 50. srečanja so bili glavna inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor Dragica Hržica, direktor inšpekcije za okolje in naravo mag. Vladimir Kaiser in direktorica gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije Tanja Varljen; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 11.5.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Črnomelj. Pogovorila se je s tistimi, ki so menili, da so jim kršene pravice in jim lahko Varuh pri njihovem uveljavljanju pomaga. Srečala se je tudi z županjo Mojco Čemas Stjepanovič in njenimi sodelavkami in sodelavci, ugotovitve poslovanja pa predstavila na novinarski konferenci; Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, Črnomelj
 • 10.5.2016 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so obiskali (posebni) socialno-varstveni zavod Dutovlje. Želeli so preveriti, kako so bila upoštevana priporočila, ki jih je DPM temu socialno-varstvenemu zavodu dal ob svojem obisku leta 2015... več.
 • 9.5.2016 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta na pogovor sprejela dr. Andrejo Valič Zver in njenega namestnika dr. Jerneja Letnarja Černiča; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 7.5.2016 - varuhinja se je udeležila dobrodelnega teka Prehodi kilometer v mojih čevljih; Športna dvorana Podčetrtek, Zdraviliška cesta, 23, Podčetrtek
 • 6.5.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je nagovoril udeležence mednarodne konference z naslovom Organizacija starejših, njihova učinkovitost in vpliv v družbi, ki jo v okviru srečanja generalnega sveta najstarejše evropske organizacije starejših EURAG - Evropska federacija starejših pripravljata Zveza društev upokojencev Slovenije in Mestna občina Ljubljana; Sejna dvorana Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
 • 6.5.2016 - varuhinja je obiskala Dom starejših Šentjur; Svetinova ulica 1, Šentjur
 • 5.5.2016 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 5.5.2016 - namestnik varuhinja Tone Dolčič se je udeležil konference Zveze društev upokojencev Slovenije z naslovom Skupaj v spominih; Hotel Delfin, Izola
 • 3.5.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci mag. Simona Mlinar, Lan Vošnjak in dr. Ingrid Russi - Zagožen so se srečali z zastopniki paciantovih pravic; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.

APRIL 2016

 • 25.-28.4.2016 - varuhinja se je udeležila delavnice z naslovom "Human Rights Challenges now: the Ombudsman Facing Threats", ki sta ga pripravila Katalonski ombudsman in Mednarodno združenje ombudsmanov - IOI; Barcelona, Španija
 • 21. in 22.4.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil simpozija XIV. Dnevi civilnega in gospodarskega prava; Grand Hotel Bernardin, Portorož
 • 21.4.2016 - varuhinja se je udeležila predstavitve knjige Čarobne besede: Dobra sem, znam, zmorem!;  Knjižnica Ksaverja Meška SG, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
 • 21.4.2016 - varuhinja je odprla 54. Domijado 2016 z geslom "Spoštujmo vse" in se udeležila okrogle mize na to temo; Hotel Planja, Rogla 1, 3214 Zreče
 • 21.4.2016 - direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki pri Varuhu Barbara Kranjc in Neva Šturm so se udeležile konference z naslovom Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v prostorih; Hotel Brdo; Brdo pri Kranju
 • 21.4.2016 - varuhinja je bila gostja v Studiu 5 Net TV; Maribor
 • 20.4.2016 - varuhinja in njen namestnik Miha Horvat sta na pogovor sprejela Zorana Stančiča, ki je 1. 1. 2016 prevzel vodenje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 20.-22.4.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič sta se udeležila mednarodne konference z naslovom Domovi za starejše in demenca (Homes for the elderly/care institutions and dementia); Salzburg
 • 19.4.2016 - svetovalca pri Varuhu Mojca Valjavec in Lan Vošnjak sta se udeležila posveta z naslovom Obravnava otrok brez spremstva - izzivi skrbništev in zakonitih zastopništev, ki ga je pripravila Slovenska filantropija; Prostori FIHO, Stegne 21c, Ljubljana
 • 19.4.2016 - varuhinja se je udeležila sprejema pri stalnem odpravniku poslov veleposlaništva Bolivarske republike Venezuele nj. eksc. Wilmerju Armandu Depablosu ob 206. letnici razglasitve neodvisnosti Venezuele; Prostori podjetja Vivo catering, Dunajska cesta 125, Ljubljana
 • 19.4.2016 - varuhinja je nagovorila udeležence mednarodnega festivala ranljivih skupin Integra; Stolp Škrlovec, Tomšičeva 32, 4000 Kranj
 • 18.4.2016 - generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas in svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina sta po otvoritvi 21. Slovenskih dnevov knjige udeležili ture Nevid(e)na Ljubljana. Vodič je bil brezdomec, ki je namesto turističnih točk predstavil drugo, nevidno plat mesta Ljubljane in povedal zgodbo o mestu, sebi in brezdomstvu. Na podlagi pripovedovanja je bilo moč razbrati večplastnost brezdomstva in sorodnih pojavov.
 • 18.4.2016 - varuhinja se je srečala s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem; Kabinet predsednika Vlade RS, Gregorčičeva 25, Ljubljana
 • 18.4.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so se sestali z v. d. direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Samom Fakinom in sodelavci; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
 • 15.4.2016 in 16.4.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, vodja projekta Zagovornik - glas otroka, ter sodelavki na projektu in svetovalki pri Varuhu Jasna Vunduk in Lidija Hvastja so pozdravili nove kandidatke in kandidate za zagovornike ter predstavili projekt vsem, ki so se udeležili izobraževanja; Mladinski dom Jarše, Ljubljana
 • 15.4.2016 - varuhinja se je udeležila 17. seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o povojnih grobiščih; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 15.4.2016 - svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je udeležila 19. Slovenske konference o odnosih z javnostmi - SKOJ; Portorož
 • 15.4.2016 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete; Prav fakulteta Ljubljana, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • 15.4.2016 - svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik in zdravnica izvedenka DPM dr. Zdenka Čebašek -Travnik sta v okviru izvajanja nalog in pooblastil DPM opravila kontrolni obisk v ZPKZ Dob, in sicer s področja zagotavljanja zdravstvene oskrbe za zaprte osebe.
 • 14.4.2016 - svetovalka pri Varuhu Lili Jzbec je v okviruv izvajanja nalog in pooblastil DPM opravila obisk v Domu upokojencev Trnovo v Ljubljani
 • 14.4.2016 - varuhinja je bila gostja pogovornega večera Humanitarnega kluba Soroptimist Celje; Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, Celje
 • 14.4.2016 - varuhinja, njena namestnika Ivan Šelih in MIha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca pri Varuhu Mojca Valjavec in Robert Gačnik so se srečali s predstavniki civilne družbe, ki se ukvarjajo z begunsko problematiko; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 13.4.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Kulturni dom Črna na Koroškem
 • 13.4.2016 - varuhinja se je udeležila 16. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti na kateri so govorili o pravici do svobode govora; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 13.4.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil seminarja z naslovom Videonadzor; Dvorana Uradnega lista, Dunajska cesta 167, Ljubljana
 • 13.4.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Nataša Kuzmič so sprejeli neodvisno strokovnjakinjo Sveta OZN za človekove pravice starejših oseb Rose Korfeld - Matte; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 11.4.2016 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se udeležila 26. nacionalnega otroškega parlamenta; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 11. in 12.4.2016 - svetovalca pri Varuhu Lilijana Jazbec in mag. Jure Markič sta se udeležila konference o pravicah starejših z naslovom Starejši: Pravice za opolnomočenje; Brdo pri Kranju
 • 8.4.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka z naslovom Moč resnice v okviru projekta Ne-odvisen.si; Gledališka dvorana Gimnazije, Nova Gorica
 • 8.4.2016 - varuhinja je bila častna pokroviteljica dogodka ob izidu zbornika Porajmos - zamolčani genocid nad Romi. Ob tej priložnosti je zbranim namenila nekaj zapisanih misli, ki jih lahko preberete s klikom
 • 8.4.2016 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta v izjavi za javnost predstavila stališče o namestitvi dveh otrok v rejniško družino; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 7.4.2016 - svetovalka pri varuhu Sabina Dolič se je udeležila problemske konference z naslovom Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije, ki jo je pripravila Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG; Hotel Ajda, Moravske toplice
 • 7.4.2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije, sta obiskala Dom upokojencev Ptuj, enoto v Juršincih
 • 7.4.2016 - varuhinja se je udeležila dogodka Moj zdravnik 2016; Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 7.4.2016 - svetovalka pri varuhu Sabina Dolič se je udeležila problemske konference z naslovom Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije, ki jo je pripravila Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG; Hotel Ajda, Moravske toplice 
 • 7.4.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, drirektorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik so na študijski obisk sprejeli delegacijo iz Makedonije. Seznanili so jo z ustanovitvijo in delovanjem Varuha človekovih pravic RS, s podrobnostmi iz dela Državnega preventivnega mehanizma ter s postopki ob pritožbah zoper delo policije; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 7.4.2016 - varuhinja se je udeležila svečanosti ob svetovnem dnevu Romov, ki jo je pripravil predsednik republike Borut Pahor, in svečane podelitve državnih odlikovanj Zvezi Romov Slovenije in Imerju Traji Brizaniju; Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
 • 7.4.2016 - varuhinja je bila častna gostja na 15. posvetu kriminalistov, tožilcev, sodnikov in pooblaščencev otrok; Brdo pri Kranju
 • 7.4.2016 - namestnik varuhinje Miha Horvat se je udeležil 2. dnevov prava zasebnosti in svobode izražanja; Kranjska Gora
 • 6.4.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalev pri Varuhu Robert Gačnik sta se udeležila slovestnosti ob Dnevu Uprve RS za izvrševanje kazenskih sankcij, podelitvi priznanj pravosodnim policistom in slovesni zaprisegi 15 novih pravosodnih policistov; Brdo pri Kranju
 • 6.4.2016 - namestnika varuhinje Ivan Šelih in Miha Horvat sta sodelovala na 20. seji odbora za pravosodje, na kateri so govorili o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika in Zakona o prekrških; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 6.4.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala na Jesenicah. Pogovarjala se je z 20 pobudniki in se srečala z županom Jesenic Tomažem Tomom Mencingerjem. Ugotovitve poslovanja je predstavila na novinarski konferenci; Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice
 • 5.4.2016 - varuhinja je sodelovala na 21. seji odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so govorili o predlogih dveh zakonov, in sicer o varstvu pred diskriminacijo in o partnerski zvezi; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 4.4.2016 - varuhinja je kot slavnostna govornica nagovorila udeležence prireditve ob svetovnem dnevu Romov, ki jo je pripravila Zveza Romov za Dolenjsko; Športna dvorana Kočevje
 • 1.4.2016 - varuhinja se je udeležila seje Odbora za kulturo, na kateri so govorili o pritiskih na novinarje; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana

MAREC 2016

 • 31. 3. 2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Maribor I in II ter Slovenska Bistrica.
 • 31.3.2016 - varuhinja se je udeležila svečane podelitve državnih odlikovanj, ki jih za posebne zasluge podeljuje predsednik Republike Borut Pahor; Velika dvorana Predsedniške palače; Erjavčeva 4, Ljubljana
 • 30.3.2016 - varuhinja in njen novi namestnik Miha Horvat sta študentom Fakultete za družbene vede v okviru predmeta Politika človekovih pravic predavala o instituciji Varuha človekovih pravic RS in o delovanju Državnega preventivnega mehanizma; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 29.-31.3.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil delavnice o uporabi sile s strani policije (Workshop on Use of Force by the Police); Skopje, Makedonija
 • 29.3.2016 - varuhinja se je udeležila 17. seje Državnega zbora, na kateri so poslanci izvolili njenega novega namestnika Miho Horvata; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 29.3.2016 - svetovalka pri Varuhu Liana kalčina se je udeležila sestanka članov skupine za izvajanje vseh faz Svetovnega programa izobraževanja za človekove pravice; Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova 25, Ljubljana
 • 24.3.2016 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili prireditve, kjer je bila predstavljena tudi pesniška zbirka pokojne dr. Olge Dečman Dobrnjič, ki je dolga leta strokovno delovala na področju dijaških domov in za to leta 2012 prejela tudi nagrado Republike Slovenije na področju šolstva. Ob tej priložnosti sta se seznanili tudi z delom Dijaškega doma Drava v Mariboru.
 • 24.3.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil delovnega srečanja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je bil sklican kot posledica javnega opozorila Varuha človekovih pravic RS in socialno-varstvenih zavodov pretekli teden na novinarski konferenci v Lukavcih. Govorili so torej o problematiki nameščanja na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov na podlagi Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) in iskali rešitev; MDDSZEM, Kotnikova 28, Ljubljana
 • 24.3.2016 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel ter svetovalke pri Varuhu Sabina Dolič, Barbara Kranjc in Zlata Debevec so se udeležile posveta z naslovom Prenova prostorske in gradbene zakonodaje; dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 23.3.2016 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala s predstavniki Odbora 2015; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 23.3.2016 - varuhinja se je kot gostja udeležila 18. redne skupščine organizacije Europa Donna; Jakopičeva dvorana ZZZS, Miklošičeva 24
 • 22.3.2016 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila skupne seje Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali izkoriščanje delavcev v Loški dolini in ukrepe na področju pravočasnega odkrivanja ter preprečevanja izkoriščanja delavcev; Državni zbor, Šubičeva 4. Ljubljana ... več.
 • 22.3.2016 - varuhinja se je udeležila občnega zbora Belega obroča Slovenije; Prostori društva, Cigaletova 7, Ljubljana
 • 21.3.2016 - varuhinja je bila gostja Radio Europa05
 • 18.3.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalci pri Varuhu Miha Horvat, mag. Jure Markič in Robert Gačnik so sodelovali na simpoziju z naslovom Urgentna stanja v forenzični psihiatriji; Univerzitetni klinični center Maribor
 • 18.3.2016 - varuhinja je na posvetu Medicina in pravo predstavila prispevek z naslovom Zdravstveni vidiki begunske krize; Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Velika dvorana
 • 17.3.2016 - varuhinja se je na povabilo irskega veleposlanika v Sloveniji nj. eksc. Seana O Regana udeležila dogodka ob Dnevu svetega Patrika; Grand Hotel Union Executive, Miklošičeva 1, Ljubljana
 • 17.3.2016 - varuhinja se je kot častna pokroviteljica udeležila 3. brezdomnega kongresa z naslovom Tudi mi smo brezdomni - strategija ter spregledane kategorije brezdomnih oseb v Sloveniji ter nagovorila udeležence; Gledališče Tartini, Piran
 • 17.3.2016 - varuhinja se je udeležila 17. seje Mandatno-volilne komisije, na kateri so obravnavali njen predlog za imenovanje četrtega namestnika. Varuhinja je za to mesto predlagala svetovalca pri Varuhu Miho Horvata. Njen predlog je bil sprejet; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 16.3.2016 - člana Državnega preventivenga mehanizma, svetovalec Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, sta opravila nenajavljen obisk policijskih postaj Dravograd, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec
 • 16.3.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; OŠ Gornja Radgona
 • 16.3.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 12. redne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o problematiki starostnikov; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 16.3.2016 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji (DPM), sta ob sodelovanju predstavnikov socialno varstvenih zavodov in okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Celju Tanje Dolar Božič na novinarski konferenci izpostavila problematiko nameščanja oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke (posebnih) socialno varstvenih zavodov. Varuh je bil namreč obveščen, da v nekaterih zavodih tja nameščene osebe zaradi velike prostorske stiske spijo kar v jedilnici oziroma dnevnem prostoru; Dom Lukavci ... več.
 • 16.3.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil regijskega otroškega parlamenta; OŠ Koseze, Ledarska 23, Ljubljana
 • 15.3.2016 - varuhinja se je udeležila odprtja razstave Plakat miru z naslovom Mir povezuje; Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, Domžale
 • 14.3.2016 - varuhinja je z namestnico mag. Kornelijo Marzel, direktorico strokovne službe Martino Ocepek ter svetovalko pri Varuhu Nevo Šturm na delovnem srečanju gostila ministrico za obrambo Andrejo Katič s sodelavci; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana .. več.
 • 10.03.2016 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Gledališče Park Murska Sobota
 • 9.03.2016 – varuhinja se je udeležila Slavnostne seje Zveze in društev za boj proti raku; Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, Ljubljana
 • 8.03.2016 – varuhinja je bila slavnostna govornica na proslavi ob mednarodnem dnevu žena, ki ga je v počastitev dneva pripravila Zveza slovenskih žena, ena najstarejših slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem; Kulturni dom Slovenskega prosvetnega društva Danica v Šentprimožu v Podjuni, Avstrija
 • 8.3.2016 – varuhinja je uvodoma nagovorila udeležence dogodka z naslovom Nasilje nad ženskami in nasilje v družini - kako poročati; Cankarjev dom, Dvorana M1, Ljubljana
 • 7.3.2016 – varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili dobrodelnega koncerta ob svetovnem dnevu Downovega sindroma; Center kulture Španski borci, Ljubljana
 • 4.3.2016 - varuhinja se je tudi letos udeležila že tradicionalnega 5. dobrodelnega koncerta z naslovom Pisan kot metulj, ki ga pripravljajo v počastitev svetovnega dne Downovega sindroma; Kulturni dom Krško
 • 4.3.2016 - varuhinja je bila gostja v oddaji TV Slovenija Dobro jutro, v kateri so govorili o ženskah, ki so pisale zgodovino; TV Slovenija, Kolodvorska 4, Ljubljana
 • 3.3.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Telovadnica OŠ Puconci
 • 3.3.2016 - na že devetinštiridesetem srečanju Varuha s civilno družbo s področja okolja in prostora je bil osrednji gost predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 2.3.2016 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Škofji Loki. Pogovarjala se je z 22 naročenimi pobudniki, ki so ocenili, da bi jim pri uveljavljanju njihovih pravic lahko pomagal Varuh človekovih pravic RS. Srerečala se je tudi z županom mag. Mihom Ješetom in ugotovitve predstavila na novinarski konferenci; Prostori občine, Poljanska cesta 2, Škofja Loka

FEBRUAR 2016

 • 29.2.2016 - namestnik varuhije Tone Dolčič se je udeležil 2. nacionalne konference ob Dnevu redkih bolezni; Kongresni center Brdo pri Kranju
 • 26.2.2016 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila 5. seje Odbora za obrambo in 11. seje Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 25.2.2016 - svetovalec pri Vauhu Gašper Adamič se je udeležil zaključnega dogodka projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon neodvisnega povezovalnega telesa«, katerega partner je tudi Varuh človekovih pravic RS; Gospodarsko razstavišče (dvorana Povodni mož), Dunajska cesta 18, Ljubljana
 • 25.2.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je sodeloval na okrogli mizi o Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki ga pripravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije; Prostori Kult3000 na Metelkovi 2/B, Ljubljana
 • 22.-26.2.2016 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil enotedenskega usposabljanja predstavanikov nadzornih teles o tem, kako nadzirati prisilne odstranitve migrantov in preprečiti kršenje njihovih pravic (Forced Return Monitoring Training for Monitors), ki ga pripravlja Evropska agencija za temeljne pravice; Dunaj, Avstrija
 • 21.2.2016 - varuhinja je obiskala Malo hišo za otroke v Pilštanju ... več.
 • 19.-20.2.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil konference z naslovom Begunska/migrantska kriza in človekove pravice: Regijski akcijski načrt institucij ombudsmana; Solun, Grčija
 • 18.2.2016 – varuhinja se je udeležila okrogle mize Ženske - možnosti in priložnosti, ki jo je pripravil Ženski forum Slovenj Gradec; Mladinski kulturni center (MKC) Slovenj Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec
 • 18.2.2016 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta kot predstavnika soorganizatorjev sodelovala na posvetu z naslovom Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok - Pobuda za poenotenje prakse in zagotavljanje kriterijev strokovnosti; Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • 17. 2. 2016 - člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, sta opravila kontrolni obisk Sprejemnega centra šotorišče Dobova - Stara Livarna
 • 17.2.2016 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Neva Šturm so se sestale s predsednikom Sindikata vojakov Slovenije Gvidom Novakom, sekretarjem Sindikata vojakov Slovenije Jasminom Mahmutovičem in sekretarko Konfederacije slovenskih sindikatov Nušo Mesarič; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 17.2.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so se sestale s predstavniki Salonita Anhovo; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 16.2.2016 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 34. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 16.2.2016 – varuhinja se je sestala z vodjo Sektorja za človekove pravice mag. Boženo Forštnarič Boroje in veleposlanikom Tomažem Mencinom; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 15.-16.2.2016 – namestnika varuhinje Tone Dolčič in Ivan Šelih sta se udeležila evropske konference z naslovom Childrens rights behind bars: Human Rights of Children deprived of liberty. Improving Monitoring Mechanisms; Bruselj, Belgija ... priročnik o tem, kako nadzirati mesta, kjer so nameščeni otroci, ki jim je odvzeta prostost.
 • 15.-16.2.2016 – svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila srečanja platforme Sveta Evrope, Evropske agencije za temeljne pravice in Evropske mreže neodvisnih organov načela enakosti o pravicah migrantov in prosilcev za azil; Sedež Evropske agencije za temeljne pravice (FRA), Dunaj
 • 15.2.2016 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 12.2.2016 - varuhinja je kot slavnostna govornica nagovorila udeležence proslave ob prazniku Krajevne skupnosti Senovo in slovenskem kulturnem prazniku; Kulturna dvorana Doma XIV. divizije, Senovo
 • 11.2.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik sta obiskala gladovno stavkajočega izvršnega člana Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor; Gospejna 11, Maribor
 • 11.2.2016 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo; Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 11.2.2016 -  varuhinja se je udeležila 26. Mestnega otroškega parlamenta na temo Pasti mladostništva, na katerem je sodelovalo 48 učencev ljubljanskih osnovnih šol; Mestna hiša v Ljubljani
 • 11.2.2016 – varuhinja se je udeležila predstavitve in predaje Deklaracije o načelih strpnosti predsedniku Republike Borutu Pahorju; Urad predsednika republike, Erjavčeva cesta 17, Ljubljana
 • 10.2.2016 – člana Državnega preventivnega mehanizma, svetovalec pri Varuhu in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, sta na podlagi izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma opravila obisk policijskih postaj Škofja Loka, Kranj in Bled.
 • 10.2.2016 -  namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil okrogle mize na temo sovražnega govora z naslovom "S kakšnim odgovorom nad sovražni govor?"; Salon Murska Republika v hotelu Zvezda, Murska Sobota
 • 10.2.2016 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalca pri Varuhu Živan Rejc in Mojca Valjavec so poslovali zunaj sedeža institucije, tokrat v občina Brežice. Pogovarjali so se s 15 pobudniki, se srečali z županom Brežic Ivanom Molanom in direktorico občinske uprave ter ugotovitve predstavili na krajši novinarski konferenci; Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice
 • 9.2.2016 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se srečala s predstavniki Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Očesne klinike Ljubljana; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 7.2.2016 - varuhinja se je udeležila proslave ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika; Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana
 • 5.2.2016 - varuhinja se je udeležila seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o spolnih zlorabah; Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 4.2.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Liljana Jazbec so se srečale s predstavniki delavcev Peka Tržič (v stečaju) ter predstavniki lokalne oblasti, institucij države in humanitarnih organizacij. Govorili so o varstvu pravic zaposlenih in njihovih družin ob stečaju Peka; Sejna soba občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič ... več.
 • 3.2.2016 - varuhinja je z namestnikoma Ivanom Šelihom in mag. Kornelijo Marzel na novinarski konferenci spregovorila o namerah Varuha v zvezi z zahtevami za oceno ustavnosti v primeru bodeče žice ob meji s Hrvaško in novele Zakona o obrambi; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 3.2.2016 - svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik se je udeležil druge Kriminalistične srede z naslovom Identifikacija oseb na podlagi vonja in uporaba službenega psa policije za iskanje oseb, ki jo je organizirala Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru; Kotnikova 8, Ljubljana

JANUAR 2016

 • 29.1.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalka Varuha Sabina Dolič so obiskale kraje ob slovensko hrvaški meji vzdolž reke Kolpe ter se pogovarjale z domačini. Obisk je bil del aktivnosti varuhinje ob analizi pobude za vlożitev zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti 8. člena Zakona o nadzoru državne meje in predloga Vladi RS za odstranitev ograje, ki so jo varuhinji posredovali predstavniki skupine Belokranjcev.
 • 28.1.2016 - generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas se je udeležila dogodka ob evropskem Dnevu varstva osebnih podatkov; Državni svet, Ljubljana
 • 28.1.2016 - varuhinja, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Sabina Dolič so se sestale s civilno družbo s področja okolja in prostora. Srečanje je tokrat potekalo na terenu, in sicer v Lukovici.
 • 27.1.2016 - varuhinja se je udeležila odprtja prenovljene Narodne galerije; Ljubljana
 • 27. 1. 2016 je bil opravlen obisk DPM namestitvenega centra za migrante "šotorišče Šentilj". Obisk sta opravila svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik in in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE.
 • 27.1.2016 - varuhinja je obiskala občino Ljutomer. Ogledala si je Družinsko-mladinski center na Spodnjem Kamenščaku in sodelovala na posvetu o varovanju človekovih pravic, sprejela jo je županja občine Ljutomer mag. Olga Karba, v popoldanskem času pa je v poročni dvorani občine za širšo javnost predstavila institucijo Varuha človekovih pravic RS.
 • 26.1.2016 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so se sestale z generalnim direktorjem Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Janezom Posedijem s sodelavci; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 26.1.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Jasna Vunduk sta predstavila projekt Zagovornik - glas otroka; Center za socialno delo, Delpinova ulica 18, Nova Gorica
 • 26.1.2016 - svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Mojca Valjavec sta se udeležila delovnega posveta Obvladovanje stereotipov in zavedanje medkulturnih razlik pri delu z migranti. Robert Gačnik je udeležencem spregovoril o pomenu varstva po Konvenciji o prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja; Policijska akademija Tacen; Ljubljana - Šmartno
 • 25.1.2016 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci pri Varuhu Mojca Valjavec, Robert Gačnik in Liana Kalčina so se na delovnem sestanku srečali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjanom Šeficem, namestnico generalnega direktorja policije mag. Tatjano Bobnar, višjim policijski inšpektorjem na Upravi uniformirane policije Robertom Morejem in namestnikom generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Brankom Dervodelom. Govorili so številnih temah, povezanih z begunsko problematiko; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana.
 • 24.1.2016 - varuhinja je bila slavnostna govornica na slovesnosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve holokavsta; Dvorana Centra urbane kulture Kino Šiška, Ljubljana
 • 22.1.2016 - varuhinja, njeni namestniki Ivan Šelih, Jernej Rovšek in Tone Dolčič, generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se sestali z ministrom za pravosodje mag. Goranom Klemenčičem in vodjo Sektorja za kaznovalno zakonodajo in človekove pravice Petrom Pavlinom; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 22.1.2016 - svetovalci pri Varuhu Miha Horvat, mag. Jure Markič, Nataša Bratož in Andreja Srebotnik so se udeležili konference Lokarjevi dnevi 2016, ki so jo pripravili Sekcija sodnih izvedencev za psihiatrijo, Združenje sodnih izvedencev medicinskih strok in Slovensko zdravniško društvo. Govorili so o pravnih in psihiatričnih vidikih disocialne osebnostne motnje; Ljubljana
 • 20.1.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil prvega nadaljevanja 12. nujne seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o sumu zlorabe pravosodja v politične namene; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 20.1.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; OŠ Vojke Šmuc Izola; Prešernova cesta 4, Izola
 • 20.1.2016 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so poslovali v občini Šentjur. Pogovarjali so se s 13 pobudniki in se srečali z županom občine mag. Markom Diacijem ter njegovimi sodelavci. Ugotovitve poslovanja je varuhinja predstavila na krajši novinarski konferenci; Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
 • 18.1.2016 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila 32. nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Na njej so v drugi točki govorili o zahtevi za prekinitev aktivnosti v zvezi s postavitvijo žičnate ograje na meji s Hrvaško in zahtevi za njeno odstranitev; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 18. in 19.1.2016 -  varuhinja, svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Lilijana Jazbec ter predstavniki nevladnih organizacij: Zveze društev upokojencev Slovenije in Novega Paradoksa ter izvedenka prim. Darja Boben Bardutzky, so na podlagi izvajanja nalog in pooblastil DPM obiskali Psihiatrično kliniko Ljubljana
 • 15.1.2016 – varuhinja je delovanje institucije Varuha človekovih pravic RS predstavila dijakom in študentom Šolskega centa Kranj; Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, Kranj
 • 14.1.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalke pri Varuhu Jasna Vunduk, Liana Kalčina in Lidija Hvastja Rupnik so se srečale s predstavnicami Središča za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov ZIPOM; Sejna soba Varuha v 1. nadstropju, Dunajska 56, Ljubljana
 • 14.1.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru
 • 13.1.2016 – varuhinja se je udeležila ponovoletnega srečanja vseh klubov Soroptimist International - mednarodnega združenja poklicno uspešnih in družbeno aktivnih žena Slovenije; Hotel Evropa, Krekov trg 4, Celje
 • 13.1.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in člani Državnega prevetivnega mehanizma (DPM) Robert Gačnik, mag. Jure Markič in Lilijana Jazbec so se sestali z zdravniki, ki z Varuhom človekovih pravic sodelujejo v okviru DPM; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 13.1.2016 – varuhinja, njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci pri Varuhu Gašpeer Adamič, Jasna Vunduk in Liana Kalčina so se sestali z ekipo ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 12.1.2016 - varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so sprejeli aktiviste za zagovorništvo človekovih pravic LGBT oseb in skupnosti. Seznanili so jih z razsežnostmi sistemske diskriminacije istospolnih parov in družin ter se pogovarjali o rešitvah;  Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 12.1.2016 – varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so se srečali s poslancem Janijem Möderndorferjem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 11.1.2016 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 11.1.2016 - varuhinja se je sestala s Simono Leskovar, prihodnjo veleposlanico na Japonskem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 7.1.2016 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; OŠ Antona Ukmarja Koper
 • 6.1.2016 - varuhinje se je udeležila delovnega ženskega zajtrka z vodjami diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini ob robu 20. posveta slovenske diplomacije; Kongresni center, Brdo pri Kranju
 • 5.1.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil razprave o problemu podaljševanja roditeljske pravice iz perspektive UNCRPD (Konvencija o pravicah invalidov); Pedagoška fakulteta Ljubljana
 • 4.1.2016 - varuhinja se je udeležila razglasitve Delove osebnosti leta 2015; Narodna galerija, Puharjeva 9, Ljubljana

 

Leto 2015

DECEMBER 2015

 • 27.12.2015 – varuhinja je bila gostja v oddaji Vikend paket na TV Slovenija, ki jo vodi Bernarda Žarn; TVSLO, Kolodvorska 4, Ljubljana
 • 23.12.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so se udeležile državne počastitve dneva samostojnosti in enotnosti ter 25. obletnice plebiscita o samostojnosti Slovenije; Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
 • 23.12.2015 - varuhinja se je udeležila slavnostne seje ob dnevu samostojnosti in enotnosti; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 23.12.2015 - varuhinja se je udeležila svete maše za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti; Ljubljanska stolnica sv. Nikolaja, Dolničarjeva ulica 1, Ljubljana
 • 23.12.2015 – varuhinja se je udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, Ministrstva za notranje zadeve RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Predsedniška palača, Velika dvorana, Erjavčeva 17, Ljubljana
 • 23.12.2015 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so zadnjič v tem letu gostile predstavnike civilne družbe s področja okolja in prostora; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 21.-25.12.2015 - varuhinja je ta teden na osebni pogovor sprejela številne pobudnike; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 22.12.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so se srečale  z generalnim sekretarjem Vlade RS mag. Darkom Krašovcem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 21.12.2015 - varuhinja je bila gostja pogovorne oddaje na Planet TV o rezultatih referenduma o Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
 • 21.12.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil delovnega sestanka z naslovom Prenova projektne naloge organizacija forenzične psihiatrije v Sloveniji; Sejna soba ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana
 • 18.12.2015 - varuhinja se je udeležila sprejema za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij, ki ga je pripravil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor; Predsedniška palača, Erjavčeva 17, Ljubljana
 • 18.12.2015 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležeili novoletnega sprejema Pravne fakultete; Pravna fakulteta Ljubljana, Pojanski nasip 2, Ljubljana
 • 17.12.2015 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili božično-novoletnega koncerta Policijskega orkestra; Slovenska filharmonija, Ljubljana
 • 17.12.2015 - varuhinja se je udeležila novoletnega sprejema, ki ga je pripravil minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič; Grad Brdo pri Kranju, Predoslje
 • 17.12.2015 - varuhinja se je udeležila slovesnosti ob dnevu ustavnosti; Ustavno sodišče, Beethovnova 10, Ljubljana
 • 16.12.2015 - varuhinja in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta s sodelavci poslovali v občini Vransko. Pogovarjali sta se s šestimi pobudniki in se srečali z županom Francem Sušnikom, njegovimi sodelavci ter ravnateljico OŠ Vransko Majdo Pikl, pomočnico ravnateljice in vodjo vrtca Vransko Mojco Brglez ter direktorico Zavoda sv. Rafaela Mojco Hrastnik. Občina Vransko, Vransko 59, Vransko ... več.
 • 15.12.2015 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je v okviru Evropskega leta za razvoj predavala o najpogostejših kršitvah delovnopravne zakonodaje in opozorila na priporočila, ki jih v zvezi s tem podaja Varuh človekovih pravic; Knjižnica Bežigrad, Ljubljana
 • 15.12.2015 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili poslovilnega sprejema pri italijanski veleposlanici nje. eksc. gospe Rosselli Franchini Sherifis; Veleposlaništvo Italijanske republike, Snežniška ulica 8, Ljubljana
 • 15.12.2015 - varuhinja je iz rok predstavnikov Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov prejela Luči miru iz Betlehema; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 15.12.2015 - varuhinja je nagovorila udeležence posveta o etiki javne besede in sovražnem govoru; Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubjana
 • 14.12.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalca pri Varuhu mag. Jure Markič in Lilijana Jazbec so se udeležeili posveta z naslovom Sodobni strokovni izzivi in odprtost Doma Nine Pokorn Grmovje v lokalno skupnost; Doma Nine Pokorn, Grmovje
 • 11.12.2015 - varuhinja je sprejela Vladimirja Gaspariča, slovenskega veleposlanika v Beogradu; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 11.12.2015 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič, ki med drugim skrbi za pravice otrok, sta na obisk sprejela učence Zavoda Janeza Levca. Ti so obiskali sošolko Andrejo Lazar, ki je na delovni praksi pri Varuhu človekovih pravic RS; Sejna soba in soba za otroke in mladostnike, Dunajska 56, Ljubljana
 • 10.12.2015 - varuhinja bo v počastitev mednarodnega dneva človekovih pravic 10. decembra sprejela najvišje predstavnice in predstavnike državnih organov, nevladnih organizacij in civilne družbe, strokovne javnosti ter posameznice in posameznike, ki aktivno delujejo na področju varovanja človekovih pravic; Grad Brdo pri Kranju, Predoslje ... poslanica varuhinje.
 • 10.12.2015 - ob mednarodnem dnevu človekovih pravic je Varuh skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem pripravil okroglo mizo z naslovom Odprimo vrata mladim - uveljavljanje pravic iz dela ... več.
 • 10.12.2015 - ob svetovnem dnevu človekovih pravic so v Slovenskem etnografskem muzeju ustvarjali mladi z motnjo v duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga, ki se kulturno udejstvujejo v društvu Planet 47 iz Koštabone, in učenci Osnovne šole Majde Vrhovnik.
 • 9.12.2015 – varuhinja se je udeležila tradicionalnega predprazničnega sprejema za predstavnike verskih skupnosti, ki ga pripravlja ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar; Vila Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, Ljubljana
 • 9.12.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil proslave ob dnevu človekovih pravic Društva za Združene narode za Slovenijo; Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
 • 9.12.2015 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 60.obletnice študija socialnega dela, na kateri so pregledali raziskovalno delo in publikacije Fakultete za socialno delo od leta 2005 do danes; Knjižnica FSD, Topniška 31, Ljubljana
 • 9.12.2015 – varuhinja, generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas in namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel so se udeležile okrogle mize ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji; City hotel, dvorana CI, Dalmatinova 15, Ljubljana
 • 8.12.2015 – varuhinja se je kot ena izmed enajstih najvplivnejših pravnikov v 2015 po mnenju uporabnikov portala IUS-INFO udeležila okrogle mize s slovesno podelitvijo priznanj, ki jo pripravlja  družba IUS SOFTWARE. Razpravo z naslovom Pravo in odgovornost je povezoval dr. Matej Avbelj; Hotel Lev, dvorana Karantanija, Ljubljana ... več.
 • 8.12.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil posveta o nasilju nad invalidi, kjer je tudi predaval o ugotovitvah Varuha  v povezavi z naslovno temo. Posvet organizira Društvo VIZIJA; URI Soča, Linhartova 51, Ljubljana ... več.
 • 8.12.2015 – varuhinja je bila gostja oddaje Dobro jutro, ki bo potekala v živo; TVSLO, Kolodvorska 4, Ljubljana
 • 7.12.2015 – varuhinja, njena namestnika Jernej Rovšek in Tone Dolčič ter generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so se srečali z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem. Govorili so o aktualnih vsebinah s področja človekovih pravic in se dotaknili tudi vprašanja nacionalne institucije za človekove pravice; Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana ... več.
 • 7.12.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05. Govorila je o pomenu dneva človekovih pravic in o stanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sedanjosti.
 • 3.12.2015 - varuhinja je bila gostja v oddaji Sveto in svet na Televiziji Slovenija, kjer so pred dnevom človekovih pravic govorili o pojmu usmiljenja; TVSLO, Kolodvorska 4, Ljubljana
 • 3.12.2015 – varuhinja se je udeležila sprejema, ki ga je ob mednarodnem dnevu invalidov pripravil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor; Velika dvorana predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana
 • 3.12.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 12. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 2. 12. 2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu, predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP – Skupnost privatnih zavodov so opravili redni obisk Centra za pridržanje v Ljubljani. Kot opazovalci so sodelovali predstavniki DPM Ukrajine.
 • 2.12.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Kulturni dom Hoče
 • 2.12.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je študentom četrtega letnika socialne pedagogike predstavil delo Varuha človekovih pravic RS in poslanstvo zagovornika, ki okrepi glas otrok v različnih postopkih in situacijah; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 2.12.2015 – varuhinja je na Konferenci kazenskega prava in kriminologije predavala o pogledu Varuha na pravice in položaj žrtev kaznivih dejanj; Portorož, Hotel Bernardin
 • 1. 12. 2015 - člani DPM-ja so opravili redni obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Obisk je vodil namestnik varuhinje Ivan Šelih, sodelovali pa so še svetovalca pri Varuhu, predstavnika pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za VSE in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP- Skupnost privatnih zavodov. Kot opazovalci so sodelovali tudi predstavniki DPM Ukrajine.
 • 1.12.2015 – varuhinja je predavala sodniškim pripravnikom; Konferenčna dvorana sodne palače, Tavčarjeva 9, Ljubljana

 

NOVEMBER 2015

 • 30.11.2015 – varuhinja se je udeležila 22. zbora državnih tožilcev; Grand Hotel Bernardin, Portorož
 • 30.11.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih, vodja slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM), in člani DPM-ja mag. Jure Markič, Robert Gačnik in Lilijana Jazbec so sprejeli delegacijo DPM-ja iz Ukrajine; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 30.11.-1.12.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil generalne skupščine Evropske mreže Nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI); Utrecht, Nizozemska
 • 30.11.2015 - varuhinja se je udeležila 10. obletnice ambulante za brezdomne v Mariboru; Strossmayerjeva 15, Maribor
 • 28.11.2015 – varuhinja je odprla 22. dobrodelni bazar SILA; Gospodarsko razstavišče, Dunajska c. 18, Ljubljana
 • 27.11.2015 – varuhinja je na obisk sprejela veleposlanika Republike Poljske Pawela Czerwinskega; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 26.11.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Kulturni hram Ignacija Borštnika Cerklje na Gorenjskem
 • 26.11.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Sraka; Valantičeva 17, Novo mesto
 • 26.11.2015 – varuhinja je na zaključni mednarodni konferenci na temo vključevanju Romov v družbo predavala o pravicah in odgovornostih; Dolenjske toplice
 • 26.11.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila okrogle mize z naslovom Brezdomstvo na sceni; Sedež Rdečega križa Koper, Gramšijev trg 1, Koper ... več.
 • 25.11.2015 – varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta se udeležili tradicionalne izdelave adventnih venčkov, katerih izkupiček je namenjen v dobrodelne namene; Waldorfska šola v Ljubljani, Streliška 12, Ljubljana
 • 25.11.2015 – svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar je malčkom predavala o pravičnosti; Vrtec Antona Medveda Kamnik, Klavčičeva 1, Kamnik
 • 25.11.2015 - varuhinja se je udeležila delovnega posveta med socialno službo in policijo z naslovom Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem v okviru projekta Vesna. Posvet organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj z Ministrstvom za zdravje; Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
 • 25.11.2015 - člani Državnega preventivnega mehanizma so obiskali Dom starejših občanov Novo mesto. Namen tokratnega obiska je bilo predvsem preverjanje upoštevanja priporočil, ki jih je državni preventivni mehanizem temu socialno varstvenemu zavodu dal ob svojem obisku leta 2009. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 24.11.2015 – svetovalec pri Varuhu Miha Horvat je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predaval o mučenju, nečloveškem in poniževalnem ravnanju v slovenskih zaprtih institucijah dandanes (dosedanje ugotovitve in njihova vrednost);  Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, 1000 Ljubljana
 • 24.11.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM), ter člani DPM; dva svetovalca Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni inštitut, so opravili redni obisk Centra za tujce. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 24.11.2015 – varuhinja je sprejela gospoda Petra Topića, ki ji je izročil knjigo z naslovom Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 24.11.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence in odprla Center za krepitev spomina, center za multidisciplinarno obravnavo oseb z demenco in v pomoč svojcem; Prostori Doma ob Savinji, Jurčičeva ulica 6, Celje
 • 23.11.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence Bazarja Centra Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo; Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj
 • 23.11.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so sprejeli predstavnike Društva za cistično fibrozo Slovenije; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 22.11.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil konference  ombudsmanov in nacionalnih institucij za človekove pravice, kjer so razpravljali o izzivih za varovanje človekovih pravic v begunski krizi (Ombudsman/National Human Rights Institution - Challenges to Human Rights in Refugee/Migrant`s Crisis); Beograd, Srbija
 • 20.11.2015 – varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Ivančna Gorica ... več.
 • 19.11.2015– varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se udeležile srečanja civilne družbe s področja okolja in prostora, ki je tokrat potekalo na Vrhniki ... več.
 • 18.11.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so obiskali Ambulanto s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki jo vodi dr. Aleksander Doplihar; Mislejeva 3, Ljubljana
 • 18.11.2015 – varuhinja je predavala na Šoli državnih pravobranilcev; Kongresni center Bernardin, Portorož
 • 17.-20.11.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil srečanja Agencije za temeljne pravice (Fundamental Rights Agency – FRA) z nacionalnimi institucijami za človekove pravice in ombudsmani; Dunaj, Avstrija
 • 17.11.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predstavil projekt Zagovornik – glas otroka; Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška cesta 47a, Ljubljana
 • 17.11.2015 – varuhinja je predavala staršem učencev; OŠ Boštanj, Boštanj 54
 • 17.11.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Jasna Vunduk sta predstavila projekt Zagovornik – glas otroka; Knjižnica Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, Kočevje
 • 17.11.2015 - varuhinja se je na Francoskem veleposlaništvu vpisala v žalno knjigo ob nedvanih tragičnih dogodkih v Parizu
 • 16.11.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predaval o izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma (DPM); Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana
 • 16.11.2015 – varuhinja je ob mednarodnem dnevu strpnosti od predstavnikov projekta Mi smo ZA STRPNOST! sprejela prevod Deklaracije o načelih strpnosti, ki jo je leta 1995 sprejela mednarodna človekoljubna organizacija UNESCO; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 16.11.2015 – varuhinja je z namestnikoma Jernejem Rovškom in Ivanom Šelihom sprejela delegacijo gruzijskega Odbora za človekove pravice; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.11.2015 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil posveta s področja reševanja problematike otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 16.11.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence posveta slovenskega zasebnega varovanja z naslovom Učinkovitost državne regulative v panogi zasebnega varovanja; Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana
 • 13.11.2015 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), predstavnik Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, sta opravila ogled Sprejemnega centra za migrante Dobova. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 13.11.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih s sodelavci je sprejel poročevalko odbora za migracije, begunce in razseljene osebe Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Tineke Strik z njenima sodelavcema; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 13.11.2015 - svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina je nagovorila udeležence posveta z naslovom Ženske Rominje - od deklištva do starševstva; Brdo pri Kranju
 • 13.11.2015 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 9. seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o nasilju v družbi, družini in nad posameznikom; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 11.11.2015 in 12.11.2015 - Državni preventivni mehanizem (DPM) je obiskal Javni socialno varstveni zavod Hrastovec. Gre za zavod, namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, med katerimi imajo mnogi kombinirane težave (hude telesne okvare, slepoto, gluhoto, vedenjske težave). Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 11.11.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil konference ob Evropskem dnevu proti spolni zlorabi otrok; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 10.-15.11.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila mednarodne konference, na kateri sta predstavila delo Varuha človekovih pravic RS v odnosu do državnih organov in Ustavnega sodišča RS; Baku, Azerbajdžan
 • 10.11.2015 – Varuh človekovih pravic RS je z Ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje pripravil prvi celodnevni posvet o zastopništvu v psihiatričnih bolnišnicah v oddelkih pod posebnim nadzorom. Udeležence je v imenu Varuha nagovoril namestnik varuhinje Ivan Šelih, na posvetu so sodelovali tudi svetovalci pri Varuhu mag. Jure Markič, Nataša Bratož in Miha Horvat; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana ... več. 
 • 4.11.2015 – varuhinja je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predavala o skrbi Varuha človekovih pravic RS za ranljive skupine, mlade, stare, bolne, invalide, manjšine in druge; Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana
 • 4.11.2015 – varuhinja se je udeležila svečane podelitve priznanj ob Dnevu pravosodja; Konferenčna dvorana sodne palače, Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • 3.11.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Dom II. slovenskega tabora Žalec
 • 3.-4.11.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih, tudi vodja slovenskega Državnega preventivnega mehanizma, ter člani DPM-ja Robert Gačnik, Jure Markič in Lilijana Jazbec so obiskali hrvaške kolege; Zagreb
 • 3.11.2015 – varuhinja, njena namestnika Jernej Rovšek in mag. Kornelija Marzel ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se sestali z varnostno obveščevalno službo in z ministrico za obrambo Andrejo Katič; Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
 • 2.11.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05

OKTOBER 2015

 • 29.10.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predaval o institucijah in mehanizmih varovanja človekovih pravic na mednarodni ravni; Trubarjeva hiša literature, Ljubljana
 • 29.10.2015 - varuhinja je z namestnikoma Jernejem Rovškom in Tonetom Dolčičem ter svetovalcem pri Varuhu Mihom Horvatom na novinarski konferenci spregovorila o nekaj aktualnih vsebinah; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 29-30.10.2015 – svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Mojca valjavec sta se udeležila delavnice in konference, kjer so govorili o tem kako ravnati s prosilci za azil, begunci in vrnjenimi migranti v jugovzhodni Evropi in vzpostavitvi nadzornih sistemov (Tirana Jurisprudence Workshop and Conference - Asylum Seekers, Refugees and Return Migrants Treatment in South East Europe: Discussing Common Concerns and Establishing Common  Monitoring Standards); Tirana, Albanija
 • 28.10.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila srečanja mreže otroških ombudsmanov v jugovzhodni Evropi Cronsee, na kateri so govorili o Tretjem opcijskem protokolu o kolektivni zaščiti otrokovih pravic ter o begunski krizi in zaščiti otrokovih pravic; Osijek, Hrvaška
 • 27.10.2015 - svetovalka pri Varuhu Brigita Urh se je udeležila 1. EDbu konference gluhoslepih, ki jo je organiziralo Društvo gluhoslepih DLAN; Zveza vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne
 • 27.10.2015 - varuhinja in svetovalec pri Varuhu Miha Horvat sta obiskala nastanitveni lokaciji za tujce (t.i. sprejemna centra) Brežice in Rigonce in tudi občino Cirkulane ... več.
 • 26.-27.10.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 11. srečanja in seminarja o 12. členu Konvencije o pravicah invalidov; Zagreb, Hrvaška
 • 25.-27.10.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil sedme mednarodne konference ombudsmanov za oborožene sile (7th International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces); Praga, Češka
 • 23.10.2015 - varuhinja se je udeležila žalne seje Državnega zbora v spomin na dr. Franceta Bučarja; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 22. 10. 2015 - svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Gašper Adamič sta nenajavljeno obiskala Sprejemni center za begunce v Brežicah (Center) z namenom ugotoviti razmere za nastanitev beguncev ter razmere, v katerih delo opravljajo policisti, vojaki, civilna zaščita, nevladne organizacije ter številni prostovoljci... več.
 • 22.10.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Dom kulture Velenje; Titov trg 4, Velenje
 • 22.10.2015 – varuhinja in njeni namestniki so sodelovali na redni seji državnega zbora, kjer so poslanci obravnavali Dvajseto letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2014 ... več.
 • 21.10.2015 – generalna sekretarka Bojana Kvas in njen namestnik Kristijan Lovrak sta se udeležila problemske konference o pripravi novega zakona o javnih financah; Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana
 • 21.10.2015 – svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila letne konference o Evropskem azilnem pravu (Annual Conference on European Asylum Law 2015); Trier, Nemčija
 • 20.10.2015 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predaval o mejah svobode izražanja; Knjižnica Prežihov Voranc, Tržaška cesta 47a, Ljubljana
 • 20.10.2015 – varuhinja je o pravicah in dolžnostih za današnji čas predavala vzgojiteljicam, vzgojiteljem, staršem predšolskih otrok vrtca Čebelica v Šentjerneju in drugi zainteresirani javnosti; Kulturni center Primož Trubar, Trubarjeva 13, Šentjernej
 • 20.10.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so gostile srečanje civilne družbe s področja okolja in prostora. Posebna gostja je bila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 20.10.2015 – namestnika varuhinje Jernej Rovšek in Ivan Šelih sta se sestala z dr. Cirilom Keršmancem, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja na Ministrstvu za pravosodje; Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana
 • 19.10.2015 - svetovalca pri Varuhu Mojca Valjavec in Robert Gačnik sta nenapovedano opravila obisk Nastanitvenega centra za begunce na Šentilju (Center) z namenom preveriti razmere za nastanitev beguncev in razmere za delavce v centru (policiste, pripadnike Civilne zaščite in prostovoljce) ... več.
 • 19.10.2015 – direktorica strokovne službe Martina Ocepek je v okviru projekta Evropsko leto za razvoj predavala o tem, ali država Slovenija zgledno skrbi za varovanje okolja; Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, Ljubljana
 • 19.10.2015 – varuhinja je predavala študentom Pedagoške fakultete; Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
 • 17.10.2015 – varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili dobrodelnega koncerta s pričevanjem misijonarja Petra Opeke; Hala Tivoli, Ljubljana
 • 16.-18.10.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Jasna Vunduk so se udeležili strokovnega posveta za zagovornike; Hotel Špik, Kranjska gora, gozd Martuljek ... več.
 • 15.10.2015 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu človekovih pravic in predstavnica nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, sta obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Polodprti oddelek Slovenska vas. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 15.10.2015 – varuhinja je pozdravila udeležence svečanosti ob 15-letnici delovanja Društva Vizija; Dom kulture Slovenske Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice
 • 14.-15.10.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil seminarja pod naslovom  Improving measures related to detention conditions at EU level. Namestnik je predstavil vlogo Varuha človekovih pravic RS na področju obravnavanja pobud zaprtih oseb in obiskovanja zavodov za prestajanje kazni zapora, ki ga izvaja Varuh kot državni preventivni mehanizem; ERA Konferenčni center Metzer Allee 4, Trier, Nemčija
 • 14.10.2015 - varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova
 • 14.10.2015 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Celju, kjer se je pogovarjala s pobudniki, se srečala s predstavnicama občine in ugotovitve predstavila na novinarski konferenci; Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje ... več.
 • 12.10.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si, ki se je odvijal pod naslovom Služba ali družina?; Kulturni dom Nova Gorica
 • 12.10.2015 – varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so se sestali s predstavnikoma italijanske in madžarske narodne skupnosti, Robertom Battellijem in dr. Lászlóm Gönczem; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 8.10.2015 – varuhinja je na seji Vlade RS predstavila dvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014; Vlada RS, Gregorčičeva 20-25, Ljubljana ... več.
 • 8.10.2015 - varuhinja je obiskala gladovno stavkajočega Miho Turšiča, soustanovitelja Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT), ki je s svojim protestom med drugim zahteval več denarja za kulturo... več.
 • 8.10.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil seje Odbora Državnega zbora RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katerem so obravnavali Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji... več.
 • 7.10.2015 – sestali so se predstavniki Varuha človekovih pravic RS in Pučkog pravobranitelja Republike Hrvaške in izmenjali izkušnje; Sejna soba Varuha,  Ljubljana ... več.
 • 6.10.2015 – v okviru projekta Evropsko leto za razvoj, ki ga Mestna knjižnica Ljubljana uresničuje tudi skupaj z Varuhom človekovih pravic RS, se je zvrstilo prvo izmed številnih predavanj. Na njen je varuhinja spregovorila o Varuhu človekovih pravic skozi čas; Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Kersnikova 2, Ljubljana
 • 6.10.2015 - člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), predstavnik Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, so opravili obisk policijskih postaj (PP), in sicer PP Grosuplje, PP Metlika in PP Črnomelj. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 6.10.2015 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se sestala z dekanom Pedagoške fakultete izr. prof. dr. Janezom Krekom; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 6.10.2015 - varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta v luči svetovnega dneva brezdomcev, ki je bil 10. 10. 2015, na novinarski konferenci spregovorili o ugotovitvah Varuha o brezdomstvu. Pridružila sta se jima predsednik Slovenske mreže organizacij za delo z brezdomnimi osebami Boštjan Cvetič, ki je predstavil Strategijo brezdomstva v Sloveniji, in podpredsednica Mreže Suzi Kvas; Sejna soba Varuha, Ljubljana... več.
 • 6.10.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar so se sestali z dr. Janvitom Golobom, članom Komisije Državnega sveta za varstvo, delo, zdravstvo in invalide; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 05.10.2015 – varuhinja je bila slavnostna govornica na prireditvi ob dnevu učiteljev; Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, Ptuj
 • 05.10.2015 – varuhinja je predavala na Katedri za pediatrijo; Pediatrična klinika Ljubljana, Bohoričeva 2, Ljubljana
 • 05.10.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 1.10.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana
 • 1.10.2015 – varuhinja in njeni namestniki Jernej Rovšek, Ivan Šelih in mag. Kornelija Marzel so se udeležili seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kjer so obravnavali Dvajseto letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2014; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.

 

SEPTEMBER 2015

 • 30.9.2015 – svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je udeležila Konference o nevroznanosti in zavzetosti: spodbujanje dobrega od znotraj navzven; Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana
 • 30.9.2015 - člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM), Ivan Šelih, namestnik varuhinje, ter svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in mag. Jure Markič so bili na enodnevnem delovnem obisku pri Državnem preventivnem mehanizmu Republike Avstrije ... več.
 • 30.9.2015 – ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je varuhinja nagovorila udeležence prireditve v Pegazovem domu v Rogaški Slatini
 • 28.9.2015 – varuhinja je predavala na strokovnem posvetu z naslovom Informacije javnega značaja v službi kvalitete življenja, ki ga pripravlja Informacijski pooblaščenec RS; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana ... kaj vse je povedala, lahko pogledate tukaj.
 • 28.9.2015 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek je bil gost Svetovalnega servisa na RA Slovenija, kjer je beseda tekla o sovražnem govoru ... pogovor lahko poslušate tukaj
 • 26.9.2015 – varuhinja se je udeležila slavnostne prireditve ob 20-letnici delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi; Kulturni dom Mengeš
 • 25.9.2015 – svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec se je udeležila Festivala odprtih meja
 • 25.9.2015 – varuhinja, njena namestnika Jernej Rovšek in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci pri Varuhu so gostili predstavnike civilne družbe, ki se ukvarjajo s problematiko beguncev in tujcev; Sejna soba Varuha,  Ljubljana ...več.
 • 23.09.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalke pri Varuhu so se sestale z glavno inšpektorico Inšpektorata RS za delo Natašo Trček in generalno direktorico Finančne uprave RS Jano Ahčin; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 22.9.2015 – varuhinja je bila gostja v okviru projekta Ne-odvisen.si; Dom krajanov Negovan Nemec Bilje, občina Miren-Kostanjevica
 • 22.9.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je nagovoril udeležence mednarodne konferenci SiMUN - Slovenia international Model United Nations; Dvorana Fakultete za družbene vede v Ljubljani
 • 22.9.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci pri Varuhu so se sestali z generalnim direktorjem ZZZS Samom Fakinom; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 21.-25.9.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil letne konference Evropske mreže ombudsmanov za otroke (ENOC), na kateri so glavne poudarke dali boju zoper nasilje nad otroki; Amsterdam, Nizozemska
 • 21.9.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je s svetovalcem pri Varuhu Robertom Gačnikom brez predhodne najave obiskal nastanitveni center v Celju, v katerem je bilo v času obiska približno 150 tujcev ... več.
 • 21.9.2015 – varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so v okviru obravnave problematike dostopa do pitne vode obiskali romsko naselje Goriča vas
 • 19.9.2015 – varuhinja se je udeležila dobrodelnega koncerta RK Slovenije in Zavoda za transfuzijsko medicino; Gallusova dvorana, Cankarjev dom
 • 19.9.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence zaključne prireditve projekta Pozdrav ptic miru, ki ga je pripravila OŠ Lava Celje; Celje
 • 18.9.2015 – svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina se je udeležila IX. seje Medresorske komisije za človekove pravice; Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana
 • 18.9.2015 – varuhinja je na Simpoziju panonskih pravnikov imela predavanje z naslovom Otrok v labirintu kazenskih postopkov; kako je in kako bi moralo biti; Stegersbach, Avstrija
 • 16.9.2015 - na podlagi izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) je bil opravljen nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor. Obisk so opravili dva predstavnika Varuha in dva predstavnika pogodbene nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 16.9.2015 – varuhinja je bila gostja projekta Ne-odvisen.si; Slovenske Konjice
 • 16.9.2015 – varuhinja se je udeležila 32. seje Državnega sveta RS, na kateri so obravnavali Dvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2014; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 15.9.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih je sodeloval na okrogli mizi, ob robu razstave mučilnih naprav pod naslovom Barbarstvo muk. Predstavil je delovanje Državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki si prizadeva za preprečevanje mučenja in drugega ponižujočega ravnanja; Ljubljanski grad 
 • 15.9.2015 – varuhinja je kot pokroviteljica 5. konference z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, ki so jo naslovili Vrednote posameznika - ogledalo družbe, predavala o vplivu vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev; Mladinski kulturni center SG, Ozare 18, Slovenj Gradec
 • 14.9.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je bil gost v oddaji Studio City ... več.
 • 14.9.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence svečanosti ob 30. obletnici Doma Škofljica, ki sodi v okvir Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Draga; Gumnišče 15, Škofljica
 • 14.9.2015 - varuhinja je bila gostja kontaktne oddaje Svetovalni servis. Odajo lahko poslušate s klikom na to povezavo.
 • 10.9.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 3. seje Komisije za narodne skupnosti, na kateri so med drugim obravnavali Dvajseto redno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 10.9.2015 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si; Ipavčev kulturni center Šentjur Pri Celju
 • 10.9.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec pri Varhu Gašper Adamič so se srečali s predsednikom Skupnosti občin Slovenije dr. Ivanom Žagarjem in njegovima sodelavkama, generalno sekretarko SOS Jasmino Vidmar in Vojko Osojnik; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 10.9.2015 - Varuh človekovih pravic RS je v vlogi Državnega preventivnega mehanizma ob sodelovanju predstavnika nevladne organizacije Pravo za vse, obiskal Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca ... več
 • 9.9.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil skupne seje Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri so obravnavali Dvajseto redno poročilo o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2014; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana ... poročilo komisij.
 • 9.9.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil 10. seje Odbora za pravosodje, na kateri so govorili o  ugotovitvah Evropskega sodišča za človekove pravice o kršitvah človekovih pravic v Sloveniji; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 9.9.2015 – varuhinja je s sodelavci poslovala zunaj sedeža institucije, tokrat v občini Hrpelje - Kozina ... več.
 • 9. 9. 2015 - v okviru izvajanja pooblastil in nalog DPM je bil opravljen nenajavljen obisk Policijske postaje Ljubljana Center, Policijske postaje Ribnica in Policijske postaje Kočevje. Obisk sta opravila predstavnik Varuha in predstavnik pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 8.9.2015 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec sta se udeležila javnega foruma Migracije in begunci, ki ga pripravlja Mirovni inštitut v sodelovanju z Atrijem ZRC SAZU; Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana ... posnetek foruma.
 • 8.9.2015 - varuhinja je na posvetu z naslovom Za varno starost, ki ga je pripravila Alma Mater Europaea - ECM, govorila o pravicah starejših; Slovenska ulica 17, Maribor
 • 8.9.2015 – varuhinja je predavala na OŠ Sava Kladnika Sevnica; Trg svobode 42, Sevnica
 • 7.9.2015 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se sestala s predsednikom Zdravniške zbornice Slovenije dr. Andrejem Možino ter generalnim sekretarjem Branetom Dobnikarjem; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 7.9.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalca pri Varuhu Miha Horvat in Robert Gačnik so se sestali z generalnim direktorjem URSIKS Jožetom Podržajem. Sestanka sta se udeležili tudi Tadeja Glavica, sekretarka, in Lucija Božikov, vodja oddelka za vzgojo; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 7.9.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05. Govorila je o šolanju na domu, medvrstniškem nasilju in nasilju do ali nad otroki, štipendiranju, otrocih s posebnimi potrebami v večinskih šolah, bolnišničnem šolanju, fazaniranju in drugih temah, ki zadevajo otroke in mladostnike.
 • 7.9.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil posveta z naslovom Endokanabinoidni sistem – Kaj je to?, ki ga pripravljata Državni svet Republike Slovenije in Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije; Državni svet, Ljubljana
 • 3.9.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič sta predavala na dvodnevnem posvetu o Zakonu o duševnem zdravju, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje RS - Center za izobraževanje v pravosodju. Posveta sta se udeležili tudi svetovalki pri Varuhu dr. Ingrid Russi - Zagožen in Lilijana Jazbec; Kongresni center Bernardin, dvorana Emeraldo, Portorož ... več.
 • 2.9.2015 – varuhinja se je udeležila podelitve državnega odlikovanja srebrni red za zasluge dr. Vinku Dolencu za vrhunsko znanstvenoraziskovalno in medicinsko delo na področju nevrokirurgije ter red za zasluge dr. Aleksandru Dopliharju za izjemen prispevek k vzpostavitvi in delovanju ambulante Pro Bono; Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
 • 2.9.2015/10:00 - v prostorih Varuha človekovih pravic RS je bila novinarska konferenca UNICEF-a, na kateri so varuhinja, namestnik varuhinje Tone Dolčič, predsednik UNICEF-a Tomaž Bergoč, promotor Boštjan Gorenc – Pižama in Suzi Kvas iz Soče predstavili UNICEF-ove Varne točke... več.
 • 1.9.2015 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek je sodeloval v oddaji TV Slovenija Dobro jutro. Pogovor je bil namenjen tudi vprašanjem ugotovljenih kršitev človekovih pravic in svoboščin pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP).

 

AVGUST 2015

 • 19. 8. 2015 se je namestnik varuhinje Ivan Šelih udeležil predstavitve osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije
 • 18. 8. 2015 je Varuh človekovih pravic RS prejel več novinarskih vprašanj glede uvrstitve Slovenije v sam vrh kršiteljic človekovih pravic po deležu obsodilnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) na število prebivalcev. V sporočilu za javnost smo zatrdili, da so podatki zgovorni, vendar brez poglobljene analize, zgolj na podlagi deleža obsodilnih sodb, ni mogoče preprosto trditi, da je Slovenija med največjimi kršiteljicami temeljnih človekovih pravic in svoboščin. več...
 • 18. 8. 2015 se je namestnik varuhinje Ivan Šelih udeležil usklajevalnega sestanka v zvezi s pripombami na predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nadzoru državne meje
 • 18. 8. 2015 so sodelavke in sodelavci Državnega preventivnega mehanizma (svetovalec Varuha in predstavnici nevladnih organizacij Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Novi Paradoks) obiskali Dom starejših občanov Metlika. Ogledali so si razmere v matični enoti kot tudi v novi dislocirani enoti, namenjeni osebam z diagnozo demence. O ugotovitvah so pripravili poročilo s priporočili za izboljšanje stanja in odpravo posameznih pomanjkljivosti.
 • 11.8.2015 je bil na podlagi izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) opravljen nenajavljen obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob, Odprti oddelek Puščava. Pri obisku sta sodelovala predstavnik Varuha in predstavnica pogodbene nevladne organizacije
 • 6.8.2015 - varuhinja ter njen namestnik Ivan Šelih sta obiskala Enoto za forenzično psihiatrijo na Oddelku za psihiatrijo UKC Maribor
 • 6.8.2015 - direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek se je ob občinskem prazniku občine Zagorje ob Savi udeležila slavnostne seje občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj
 • 5.8.2015 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič ter svetovalki pri Varuhu Mojca Valjavec in Neva Šturm so poslovali zunaj sedeža institucije Varuha, v Radečah ter se pogovarjali z desetimi pobudniki in županom Radeč Tomažem Režunom. več...
 • 5.8.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, Katja Piršić (SKUP), Dragan Radović, predstavnik DPM Črne Gore in Boris Ristović iz programske pisarne Sveta Evrope v Podgorici, so obiskali Policijsko postajo Piran, v okviru obiskov, ki jih opravlja DPM  
 • 5.8.2015 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič, Jure Trbič (SKUP) ter Marica Nišavić, predstavnica DPM Črne Gore, so obiskali Psihiatrično bolnišnico Begunje, v okviru obiskov, ki jih opravlja DPM. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 4.8.2015 - svetovalka Varuha Liljana Jazbec, Barbara Pirnat (Karitas) in Marica Nišavić, predstavnica DPM Črne Gore, so obiskali Dom starejših Vrhnika, v okviru obiskov, ki jih opravlja DPM. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 4.8.2015 - svetovalec Varuha Robert Gačnik, Primož Križnar (SKUP) ter Dragana Radović, predstavnica DPM Črne Gore, so opravili kontrolni obisk Prevzgojnega doma Radeče v okviru obiskov, ki jih opravlja DPM. Poročilo o tokratnem obisku je izdelano skladno s protokolom DPM-ja in objavljeno na tej strani.
 • 3.8.2015 - na obisk in delovne pogovore je k Varuhu človekovih pravic RS je prišla delegacija črnogorskega ombudsmana (Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore - Ombudsman), ki jo je vodil varuh Šućko Baković. V delegaciji so bili tudi njegova namestnica Zdenka Perović, svetovalca Marica Nišavić in Dragan Radović ter Boris Ristović iz programske pisarne Sveta Evrope v Podgorici. Pogovorov so se udeležili tudi njeni namestniki Ivan Šelih, Jernej Rovšek in Tone Dolčič ter generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas. Osrednjo pozornost so namenili delovanju Državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim in nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (DPM). več...

JULIJ 2015

 • 31.7.2015 - varuhinja je na novinarski konferenci z namestnikoma mag. Kornelijo Marzel in Ivanom Šelihom predstavila najnovejšo Zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) in spregovorila o primeru smrti 92-letnega pacienta, nameščenega v Enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor; sejna Soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 29.7.2015 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta na spoznavni obisk sprejela novega predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Antona Donka in podpredsednico Vero Pečnik; sejna Soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ....več.
 • 24.7.2015 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se srečala s predsednico Rdečega križa RS Natašo Pirc Musar; sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 23. 7. 2015 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se v okviru rednih srečanj s središčem nevladnih organizacij ZIPOM sestala s predstavniki nevladnih organizacij, ki ugotavljajo določene primanjkljaje pri zagotavljanju celostne oskrbe otrok; sejna soba varuha, Ljubljana ... več.
 • 22.7.2015 - na podlagi izvajanja pooblastil in nalog državnega preventivnega mehanizma je bil opravljen nenajavljen obisk Policijske postaje Ljutomer, Policijske postaje Murska Sobota in Policijske postaje Lendava. Svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik je obisk opravil skupaj s predstavnico iz pogodbene nevladne organizacije Mirovni Inštitut
 • 22.7.2015 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so obiskale Luko Koper ... več.
 • 20.7.2015 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 17.07.2015 – namestnika varuhinje mag. Kornelija in Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca pri Varuhu Jožica Matjašič in Lan Vošnjak so se srečali s predstavniki Inšpektorata za javni sektor, in sicer glavno inšpektorico Lidijo Apohal Vučkovič, vodjo upravne inšpekcije mag. Robertom Lainščkom ter vodjo inšpekcije za sistem javnih uslužbencev Dušo Pokeržnik; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.07.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Jožica Matjašič so se sestale s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Društvom Proteus, okoljskim gibanjem Bela Krajina in Civilno iniciativo proti gradnji oddajnikov v različnih naseljih po Sloveniji; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 6. - 10.7.2015 - varuhinja je tudi v tem tednu na osebni pogovor sprejela nekaj pobudnic in pobudnikov. Trenutno so vsi, ki so pogovor želeli, že dobili termin v juliju.
 • 9.7.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta sprejela veleposlanika Švice nj. eksc. Pierreja - Yvesa Fuxa; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 8.7.2015 – varuhinja se je s sodelavci poslovala v Železnikih. Srečala se je s pobudniki in z županom občine mag. Antonom Luznarjem ter ugotovitve predstavila na krajši novinarski konferenci; Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki ... več.
 • 7.7.2015 – varuhinja in njena namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih so se srečali z ministricama za zdravje in za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, Milojko Kolar Celarc in dr. Anjo Kopač Mrak; sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 7.7.2015 – novinarska konferenca, na kateri so varuhinja, njen namestnik in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih, s predstavniki nekaterih nevladnih organizacij, ki sodelujejo z Varuhom človekovih pravic RS v okviru DPM, predstavila Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2014; sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 6.7.2015 – varuhinja je bila gostja v oddaji ARS HUMANA, kjer so govorili o  emotivni plati človekovih pravic; RA Slovenija, Tavčarjeva 17, Ljubljana
 • 2.7.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila svečanega sprejema ob Dnevu neodvisnosti Združenih držav Amerike, ki ga je pripravil ameriški veleposlanik v Sloveniji Brent R. Hartley; Križanke, Trg revolucije 1, Ljubljana
 • 2.7.2015 - redno mesečno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora je tokrat potekalo v Ankaranu in je bilo posvečeno okoljski problematiki slovenske Obale; Večnamenski prostor družbenih dejavnosti Občine Ankaran, Regentova 2, Ankaran …več.
 • 1.7.2015 – varuhinja se je udeležila praznovanja občinskega praznika občine Vipava; Dvorec Lanthieri, Vipava
 • 1.7.2015 – varuhinja je z namestniki in svetovalci pri Varuhu na delovni  sestanek sprejela ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič s sodelavci; sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.

JUNIJ 2015

 • 30.3.2015 - varuhinja se je udeležila 11. nujne seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 30.6.2015 – varuhinja je predala Letno poročilo Varuha za leto 2014 predsedniku vlade dr. Miru Cerarju; Vlada RS, Gregorčičeva 25, Ljubljana ... več.
 • 29.6.2015 – varuhinja je bila slavnostna govornica na slovesni podelitvi diplom študentom Filozofske fakultete v Mariboru; Vojašnica Rudolfa Maistra, Ul. heroja Bračiča 2, Maribor
 • 28.6.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je z zdravnikom izvedencem DPM dr. Milanom Popovićem udeležil delavnice mreže Državnih preventivnih mehanizmov v Jugovzhodni Evropi; Tirana, Albanija
 • 27.6.2015 – varuhinja je nagovorila tekmovalce in navijače državnega plesnega prvenstva, ki ga pripravlja Plesna zveza Slovenije in podelila priznanja zmagovalcem; Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva 4, Medvode
 • 27.6.2015 – varuhinja se je udeležila 25. srečanja državnikov pod Najevsko lipo nad Črno na Koroškem
 • 26.6.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih je izkušnje slovenskega Državnega preventivnega mehanizma prenesel udeležencem okrogle mize oziroma delavnice v Skopju. Govorili so o monitoringu prostorov z omejenim gibanjem in centrov za ilegalne prebežnike ter prosilcev za azil.
 • 24.6.2015 – varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta se udeležili osrednje slovesnosti ob dnevu državnosti; Kongresni trg, Ljubljana
 • 24.6.2015 – varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora, ki jo ob dnevu državnosti pripravlja predsednik DZ dr. Milan Brglez; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 24.6.2015 – varuhinja se je udeležila svete maše za domovino; Ljubljanska stolna cerkev sv. Nikolaja, Ljubljana
 • 24.6.2015 – varuhinja se je udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, Ministrstva za notranje zadeve RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana
 • 24.6.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil sestanka projektne skupine za prenovo projektne naloge Organizacija forenzične psihiatrije v Sloveniji, izdelane v letu 2011; Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 6, Ljubljana
 • 24.6.2015 - varuhinja in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen sta obiskali dom starejših občanov Bežigrad; Komanova ulica 1, Ljubljana
 • 24.6.2015 – varuhinja se je udeležila osrednje slovesnosti ob dnevu policije in odprtju novih prostorov Nacionalnega forenzičnega laboratorija; Vodovodna cesta 95, Ljubljana
 • 23.6.2015 – varuhinja se je udeležilia slovesnosti ob odprtju postavitvenega prostora Spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na območju RS; Kongresni trg, Ljubljana
 • 23.6.2015 – varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala s predsednico Notarske zbornice Slovenije Sonjo Kralj in generalnim sekretarjem Aleksandrom Šanca; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 23.6.2015 – varuhinja se je udeležila posveta Za varno starost v slovenski družbi in predstavila pogled Varuha na problematiko; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 22.6.2015 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se srečala z Majo Plaz iz Društva SOS, telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 22.6.2015 – varuhinja je z namestniki Jernejem Rovškom, Ivanom Šelihom in mag. Kornelijo Marzel predala Letno poročilo Varuha za leto 2014 predsedniku države Borutu Pahorju; Urad predsednika RS, Erjavčeva 17, Ljubljana
 • 22.6.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05. Govorili so o glavnih poudarkih dvajsetega Letnega poročila Varuha za leto 2014
 • 19.6.2015 - svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen se je udeležila mednarodne konference o deinstitucionalizaciji, na kateri so med drugim skušali odgovoriti na vprašanje kje smo in kaj potrebujemo za uspešno deinstitucionalizacijo ... več.
 • 19.6.2015 – varuhinja in njena namestnika Tone Dolčič in mag. Kornelija Marzel so glavne poudarke iz Letnega poročila varuha za leto 2014 predstavili na novinarski konferenci; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 19.6.2015 – varuhinja je predala Letno poročilo Varuha za leto 2014 predsedniku Državnega zbora republike Slovenije dr. Milanu Brglezu; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 18.6.2015 – varuhinja se je udeležila svečane razglasitve letošnjih Znanilcev upanja. V tej akciji bolniki z rakom in njihovi svojci izbirajo zdravstvene delavce, ki še posebej izstopajo po svoji srčnosti, razumevanju in toplini; Hotel Union, Ljubljana
 • 18.6.2015 – varuhinja je obiskala dom starejših občanov Sv. Katarine; Zavod usmiljenk, Zavrti 45, Mengeš
 • 18.6.2015 – varuhinja je o človekovih pravicah predavala na Centru vojaških šol; Kadetnica Maribor
 • 17.6.2015 – varuhinja je s sodelavci ves dan poslovala v Lučah, kjer se je pogovarjala s pobudniki, se srečala z županom Luč Cirilom Roscem in ugotovitve poslovanja predstavila na novinarski konferenci; Občina Luče, Luče 106, Luče
 • 16.6.2015 - varuhinja in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar sta se pogovorili s pobudniki Društva obolelih zaradi azbesta; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 16.-19.6.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri varuhu Robert Gačnik sta se udeležila delavnice Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI) za Državne preventivne mehanizme (DPM) z naslovom Implementiranje preventivnega mandata ( Implementing a preventive mandate); Riga, Latvija
 • 16.6.2015 – varuhinja je s sodelavci na delovni obisk sprejela predstavnike civilne družbe s področja brezdomstva; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 15.6.2015 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki pri Varuhu Neva Šturm in Barbara Kranjc so se srečali z direktorico Zavoda RS za zaposlovanje ga. Mavricijo Batič in njenimi sodelavkami; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 15.6.2015 – varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Andreja Srebotnik so se sestali s predstavniki Direktorata za policijo; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 14.6.2015 – varuhinja je odprla razstavo slik otrok iz Varstveno-delovnega centra  Draga – IG; Ljubno na Gorenjskem
 • 13.6.2015 – varuhinja se je udeležila slovesne razglasitve rezultatov tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev Zotkini talenti; Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Ljubljana
 • 12.6.2015 - svetovalka pri Varuhu Brigita Urh se je udeležila odbora DZ za izobraževanje, kjer so govorili o nasilju v šolah
 • 11.6.2015 – varuhinja se je odzvala povabilu veleposlanika Ruske federacije dr. Dokuja Zavgaeva in se udeležila svečanosti ob Dnevu Rusije; Hotel Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana
 • 11.6.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je na obisk sprejel predstavnike občine Križevci in jih seznanil z delovanjem institucije Varuha; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 11.6.2015 – varuhinja je predavala sodniškim pripravnikom in kandidatom po 19. členu Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI); Velika konferenčna dvorana sodne palače, Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • 11.6.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Andreja Srebotnik so se udeležili 16. slovenskih dnevov varstvoslovja; Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Ljubljana
 • 10.6.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila okrogle mize z naslovom Zagotovljene pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in njihovo uresničevanje; Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana
 • 10.6.2015 – varuhinja je v pogovornem večeru na Gradu Metlika med drugim predstavila tudi svojo zadnjo knjigo Obstaja pot
 • 10.6.2015 – varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Andreja Srebotnik so na srečanje sprejeli predstavnike civilnodružbenih organizacij, ki se ukvarjajo z žrtvami kaznivih dejanj; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 9.6.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil seje strokovnega Sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila; Ministrstvo za notranje zadeve, Litostrojska 54, Ljubljana
 • 5.6.2015 - varuhinja se je udeležila slovesnosti ob 20. obletnici notariata v Republiki Sloveniji; Mestni muzej Ljubljana
 • 5.6.2015 – varuhinja in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič sta se udeležila srečanja s člani Komisije DZ za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na katerem so govorili o aktualnih vsebinah, ki jih obravnavata institucija Varuha in komisija; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 4.6.2015 – varuhinja se je udeležila praznovanja 50. letnice delovanja CIRIUS Vipava in nagovorila udeležence svečanosti; dvorec Zemono, Vipava ... več.
 • 3.6.2015 – varuhinja se je kot ambasadorka znanja udeležila 2. akademsko gospodarskega kongresa - AEC 2015, na katerem so svetovalca pri Varuhu Lan Vošnjak in Barbara Kranjc ter študentka četrtega letnika Pravne fakultete v Ljubljani Barbara Friedl prejeli nagrado Mentor in Referenca. Nagrade so prejeli za Analizo odločanja sodišč o vzgoji in varstvu otrok, ki so jo naredili pod mentorstvom Lana Vošnjaka; Brdo pri Kranju
 • 3.-4.6.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 9. Evropskega foruma o pravicah otrok; Bruselj, Belgija
 • 3.-4.6.2015 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil delavnice APT (Association for the prevention of torture), na kateri so vodje Državnih preventivnih mehanizmov (DPM) izmenjali izkušnje; Varšava, Poljska
 • 2.6.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je kot član Sveta za odziv na sovražni govor udeležil javnega foruma z naslovom S kakšnim odgovorom nad sovražni govor?; Dvorana Kolpern, Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, Jesenice
 • 2.6.2015 – varuhinja se je udeležila sprejema veleposlanice Italije Rosselle Franchini Sherifis; Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana
 • 2.6.2015 – varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence slovesnosti ob 20. letnici delovanja Društva Projekt Človek; Sopotnica 1, Škofja Loka
 • 1.6.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05. Govorili so o nasilju nad otroki in zlorabah ter telesnem kaznovanju otrok.

MAJ 2015

 • 28.5.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence zaključne prireditve projekta Moja šola - varna šola in podelila priznanja; OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, Ljubljana
 • 28.5.2015 – na četrtem letošnjem srečanju s civilno družbo s področja okolja in prostora je bil  gost prof. dr. Dušan Plut; Sejna soba varuha, Ljubljana … več.
 • 28.-29.5.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila konference Mreže ombudsmanov jugovzhodne Evrope (Children's Rights Ombudspersons' Network in South and Eastern Europe - CRONSEE); Beograd
 • 27.-29-5.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil rednega letnega seminarja Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI); Strasbourg
 • 27.5.2015 – varuhinja je dijakinjam in dijakom Gimnazije Nova Gorica predstavila delo Varuha človekovih pravic RS; Gimnazija Nova Gorica, Delpinova ulica 9, Nova Gorica
 • 26.5.2015 – varuhinja je o varovanju človekovih pravic predavala bodočim vzgojiteljicam in učiteljicam; Pedagoška fakulteta v Ljubljani
 • 26.5.2015 – varuhinja je sodelovala na okrogli mizi Vseživljenjsko učenje – možnosti in priložnosti za priseljence v okviru Tedna vseživljenjskega učenja; Ljudska univerza Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna
 • 25.5.2015 – varuhinja se je srečala z gospodom Ivekom Vrharjem, županjo občine Ljutomer mag. Olgo Karbo, Nino Stegmüller, predsednico Mladinskega sveta Ljutomer, svetnico Občine Ljutomer ter vodjo Mladinskega centra Prlekije-združenja NVO ter Rudijem Stegmüllerjem. Gospod Vrhar je varuhinji predal svoj knjižni prvenec Moje življenje; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 21.5.2015 – varuhinja je bila  gostja v okviru projekta Ne-odvisen.si; Narodni dom Logatec
 • 21.5.2015 – varuhinja je predavala na okrogli mizi Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP), na kateri so govorili o izboljšanju socialnega položaja študentov; Gortanov trg 15, Koper
 • 20.5.2015 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak so na novinarski konferenci predstavili zahtevo za oceno ustavnosti nekaterih določb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in nekaj informacij o zahtevah Varuha; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 20.5.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je udeleženkam programa Hope predstavil delovanje institucije Varuha na področju zdravstva in zdravstvenega varstva; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 19.5.2015 – generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas se je z enim od naj prostovoljcev leta Matevžem Pavčnikom, zaposlenim pri Varuhu človekovih pravic, udeležila slovesnosti Slovenske filantropije ob dnevu prostovoljstva, na kateri so najprizadevnejšim prostovoljcem v javni upravi podelili nagrade; Škofja Loka
 • 19.5.2015 in 20.5.2015 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik ter predstavnika izbranih nevladnih organizacij so v okviru izvajanja nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma opravili nenapovedn obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper. O ugotovitvah so pripravili poročilo s priporočili za izboljšanje stanja.
 • 18.5.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalci pri Varuhu so se srečali s predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ); Sejna soba Varuha, Ljubljana … več.
 • 18.5.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 15.5.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci pri Varuhu Jožica Matjašič, Živan Rejc in Nataša Kuzmič so se na delovnem srečanju sestali s predstavniki Ministrstva RS za okolje, in sicer mag. Tanjo Bogataj, državno sekretarko, mag. Tanjo Bolte, generalno direktorico Direktorata za okolje in Urošem Vajglom, vodjem Sektorja za okolje in podnebne spremembe in sodelavcem ministrstva Andrejem Vugo; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 14.5.2015 – varuhinja je bila gostja projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; Trbovlje
 • 14.5.2015 – varuhinja se je s sodelavci udeležila celodnevnega posveta Otrok v družinskem sporu, ki ga je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije pripravil skupaj s Središčem ZIPOM pri ZPMS in v sodelovanju z Državnim svetom RS ter Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani; Rdeča dvorana Pravne fakultete v Ljubljani (Poljanski nasip 2, Ljubljana) … več.
 • 13.5.2015 – varuhinja je predavala slušateljem programov Univerze za tretje življenjsko obdobje o pravicah starejših; UTŽO, Poljanska cesta 6, Ljubljana
 • 11.5.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Jožica Matjašič so se srečale z Dragico Hržica, v. d. glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) in njenimi sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 11.5.2015 – varuhinja je predavala na posvetu Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije; Hotel Livada, Moravske Toplice
 • 9.5.2015 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je na 7. konferenci Dijaške organizacije Slovenije predstavil delo Varuha človekovih pravic s poudarkom na varovanju pravic otrok; Hostel Celica, Ljubljana
 • 9.5.2015 - varuhinja je pozdravila udeležence prireditve Prehodi kilometer v mojih čevljih in aktivno sodelovala v akciji; Podčetrtek
 • 6.5.2015 – varuhinja je s sodelavci poslovala zunaj sedeža, tokrat v Dravogradu, v prostorih občine; Trg 4. julija 7, Dravograd ... več.

APRIL 2015

 • 30.4.2015 - varuhinja se je s sodelavci udeležila tretjega rednega srečanja s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora (v letu 2015), ki je bilo v Mežici. Na srečanju so iskali odgovore na vprašanja kako izboljšati kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini ... več.
 • od 26.4. do 28.4.2015 - varuhinja Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Jernej Rovšek sta se v Varšavi na Poljskem udeležila 10. nacionalnega seminarja Evropske mreže ombudsmanov. Gostiteljici seminarja sta bili Irena Lipowich, Ombudsman Poljske in Emily O'Reilly, Evropski varuh človekovih pravic.
 • 24.4.2015 - varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence svečanosti ob 50. letnici delovanja Zveze Sožitje Maribor; SNG Maribor, Slomškov trg 17, Maribor
 • 24.4.2015 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalci pri Varuhu Lan Vošnjak, Brigita Urh, Robert Gačnik in Nataša Kuzmič so na obisk sprejeli predstavnike otroškega parlamenta iz ljubljanske regije. Predstavili so jim delovanje institucije Varuha človekovih pravic RS skozi nekaj različnih poklicev svetovalcev pri Varuhu. ... več.
 • 23.4.2015 – varuhinja je bila gostja v okviru projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; OŠ Trebnje
 • 23.4.2015 - varuhinja je povabila prvega varuha človekovih pravic mag. Ivana Bizjaka, ki je zaposlenim predstavil oblike in načine delovanja v svojem mandatu; Sejna soba Varuha, Ljubljana... več.
 • 23.4.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi – Zagožen so se srečali z zastopniki pacientovih pravic; Sejna soba Varuha, Ljubljana … več.
 • 21.4.2015 – varuhinja se je udeležila konference v okviru projekta Slovenija 2030 z naslovom Spremembe za učinkovito socialno državo; Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana ... več.
 • 21.4.2015 – namestnika varuhinje Jernej Rovšek in Ivan Šelih ter svetovalka pri Varuhu za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina so na obisk sprejeli predstavnike Inštituta za demokracijo in človekove pravice iz Azerbajdžana (AIDHR); Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 21.4.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence posveta z naslovom Podoba slovenskih literarnih ustvarjalk v učnih načrtih za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Predavala je o tem, ali se pravice lahko delijo na pravice moških in pravice žensk; Cankarjev dom, dvorana Lily Novy, Ljubljana ... več.
 • 20.4.2015 – varuhinja se je odzvala vabilu Rotary klub Idrija in ZPM Idrija na skupno srečanje, na katerem so govorili o problematiki kršenja pravic otrok in družin v sodobnem času ter kakšne konkretne ukrepe lahko izpeljejo sami za zmanjšanje kršitev; Kendov dvorec, Spodnja Idrija
 • 20.4.2015 – varuhinja je predavala ravnateljem srednjih šol na XIX. posvetu Društva Ravnatelj. Govorila je o spoštovanju človekovih pravic v odnosu med šolo, starši in otroci; Hotel Radin, Radenci ... več.
 • 20.4.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalki pri Varuhu Neva Šturm in Mojca Valjavec so se udeležile strokovnega usposabljanja zagovornikov pravic ranljive ciljne skupine - delavcev migrantov, beguncev in prosilcev za azil z naslovom Zagovorništvo ranljivih skupin – kaj so prednosti in kako ga še izboljšati? Namestnica je predstavila pogled Varuha na pravice delavcev, govorila pa je tudi o tujski problematiki s perspektive Varuha; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana ... več.
 • 16.4.2015 – varuhinja je bila gostja projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; OŠ Kuzma
 • 16.4.2015 - namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih se je s svetovalko pri Varuhu Lili Jazbec udeležil posveta, ki ga je organiziral Socialno varstveni zavod Hrastovec ... več.
 • 15.4.2015 – varuhinja je sodelavci poslovala v občini Moravske Toplice; Prosenjakovci 70, občina Moravske Toplice ... več.
 • 15.4.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete; Rdeča predavalnica Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • 14.4.2014 – varuhinja in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se udeležili seje inšpekcijskega sveta, na kateri so govorili o sodelovanju Varuha z inšpekcijskim svetom; Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana ... več.
 • 14.4.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 10. seje Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so govorili o potrebi po celovitem sistemu pomoči žrtvam nasilja; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 14.4.2015 – varuhinja je predavala na konferenci Izzivi sobivanja, ki jo pripravlja Inšpektorat RS za delo. Govorila je o ugotovitvah Varuha na področju duševnega zdravja; Hotel Brdo, dvorana Elegans … več.
 • 13.4.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina so se udeležili plenarnega zasedanja 25. nacionalnega otroškega parlamenta; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana … več.
 • 13.4.2015 – varuhinja je bila gostja v redni mesečni oddaji Radia Europa05
 • 9.4.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 1. dnevov prava zasebnosti in svobode izražanja; Kranjska Gora
 • 9.4.2015 – varuhinja je bila gostja projekta Ne-odvisen.si - Tisti dve besedi; OŠ Anton Ingolič Spodnja Polskava
 • 9.4.2015 – varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila zbrane in predavala o Paliativni oskrbi in človekovih pravicah udeležencem znanstvenega simpozija s področja paliativne oskrbe z naslovom Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za celostno obravnavo pacientov in svojcev; Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, Celje ... več.
 • 9.4.2015 – varuhinja je kot častna pokroviteljica govorila na konferenci z naslovom Videti in uvideti - slepi invalidi v skupnosti; Vila Bianca, Velenje ... več.
 • 8.4.2015 – varuhinja se je udeležila prireditve ob svetovnem dnevu Romov; Gledališče Park, Ulica Štefana Kovača 30, Murska Sobota
 • 8.4.2015 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se udeležila posveta v okviru projekta o dostopu do pravnega varstva za otroke z intelektualnimi ovirami in duševnimi težavami z naslovom Ali jih slišimo?; Fakulteta za socialno delo, Topniška 31, Ljubljana
 • 7. - 8.4.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih je članom Državnega preventivnega mehanizma v Črni gori predstavil metodologijo izvajanja nalog in pooblastil DPM; Podgorica, Črna Gora
 • 7.4.2015 – varuhinja se je udeležila državne počastitve ob 25. obletnici demokratičnih večstrankarskih volitev; Linhartova dvorana Cankarjeega doma, Ljubljana
 • 2.4.2015 – varuhinja se je udeležila sklepne prireditve akcije Moj zdravnik 2015; Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 2.4.2015 – varuhinja je nagovorila udeležence 14. tradicionalnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov z naslovom Otrok in pasti sodobnega časa; Brdo pri Kranju
 • 1.4.2015 – varuhinja se je udeležila otvoritve razstave "Spomini izpod pepela"; Kulturni center Španski borci, Zaloška cesta 61, Ljubljana
 • 1.4.2015 – varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta sprejeli častnega generalnega konzula HK Jordanije Samirja Amarina; Sejna soba Varuha,  Ljubljana

MAREC 2015

 • 30.3.2015 – varuhinja in njena namestnika mag. Kornelija Marzel in Ivan Šelih so se  udeležili posveta z naslovom Urejanje problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč. Varuhinja je nagovorila udeležence posveta, namestnika pa sta v predavanju pod naslovom Javna cesta na zasebnem zemljišču; javni interes proti zasebnemu, predstavila problematiko z vidika Varuha človekovih pravic RS; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 29.-31.03.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je kot član platforme o sovražnem govoru udeležil srečanja platforme z naslovom Meeting of the CoE-FRA-Equinet-ENNHRI Platform on hate crime; Riga, Latvija
 • 25.-27.03.2015 – varuhinja in njena namestnika mag. Kornelija Marzel in Jernej Rovšek so se udeležili Mednarodne konference ob 15. obletnici Češkega ombudsmana (Public Defender of Rights of the Czech Republic), kjer so s kolegi iz drugih držav na peer-to-peer srečanju med drugim govorili o delu institucij ombudsmana, odnosih z javnostmi v takšnih institucijah in vplivu ombudsmanov na sprejemanje zakonodaje; Brno, Češka
 • 23.03.2015 – varuhinja je ob svetovnem dnevu boja proti rasni diskriminaciji in svetovnem dnevu strpnosti predavala učencem osmih razredov; OŠ Dob, Šolska ulica 7, Dob pri Domžalah
 • 23.03.2015 – svetovalki pri Varuhu Brigita Urh in dr. Ingrid Russi Zagožen sta se  udeležili okrogle mize Društva Downov sindrom Slovenija, ki so ga pripravili v Državnem svetu RS
 • 21.3.2015 – varuhinja je pozdravila udeležence prireditve ob svetovnem dnevu Downovega sindroma; Gostilna Druga violina, Stari trg 21, Ljubljana
 • 20.3.2015 – varuhinja je v sklopu svetovnega dneva Downovega sindroma, ki ga obeležujemo 21. marca, pozdravila udeležence že tradicionalnega dobrodelnega koncerta Pisan kot metulj, v sklopu prireditve pa si je ogledala tudi razstavo Evi Pirnat z naslovom Med dvema svetovoma; Kulturni dom Krško
 • 20.3.2015 – varuhinja je s pozdravnim govorom odprla 24. posvet Medicina in pravo na temo "Integrativna medicina - izziv sodobne medicine", zatem pa predavala o svojem pogledu na vključevanje integrativne medicine v obravnavo pacienta; Medicinska fakulteta Maribor, Taborska ulica 9, Maribor
 • 19.3.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil skupne 8. redne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter 3. seje Odbora za zdravstvo, na kateri so govorili o problematiki sistemske ureditve celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 19.3.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalki pri Varuhu Neva Šturm in Barbara Kranjc so se sestale s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 19.3.2015 – gostji tokratnega 41. srečanja s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora sta bili informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in njena svetovalka Alenka Žaucer; Sejna soba Varuha, Ljubljana … več.
 • 18.3.2015 – varuhinja je bila gostja projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
 • 18.3.2015 – varuhinja se je udeležila 17. redne letne skupščine Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna; ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana
 • 18.3.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta na obisk sprejela novega ameriškega veleposlanika Brenta Roberta Hartleya; Sejna soba Varuha, Ljubljana … več.
 • 17.3.2015 – varuhinja se je ob irskem nacionalnem prazniku Sv. Patriku udeležila sprejema, ki ga pripravlja irski veleposlanik Pat Kelly; GH Union, Steklena dvorana, Ljubljana
 • 17.3.2015 - varuhinja je predavala študentom Fakultete za družbene vede v okviru predmeta Politika človekovih pravic; FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
 • 16.3.2015 – varuhinja se je pogovarjala z novinarko Spletne TV pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije o (ne)strpnosti do invalidov, predvsem gluhih/naglušnih
 • 14.3.2015 – varuhinja je pozdravila diplomante, ki so prejeli diplome šole Erudio; Litostrojska cesta 40, Ljubljana
 • 12.3.2015 – varuhinja je bila gostja projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; Slovenj Gradec
 • 12.3.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 6. seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, kjer so govorili o nasilju nad ženskami, Istanbulski konvenciji in trgovini z ljudmi; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 12.3.2015 – varuhinja je kot častna pokroviteljica odprla 2. brezdomski kongres z naslovom Brezdomnost - Realnost našega družbenega vsakdana; Hotel Piran, Stjenkova 1, Piran ... več.
 • 11.3.2015 – varuhinja je predavala prostovoljcem v okviru društva Beli obroč Slovenije; Beli obroč Slovenije, Cigaletova 7, Ljubljana
 • 11.3.2015 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalca pri Varuhu Jožica Matjašič in Gašper Adamič so v okviru okoljske pravne klinike sprejele študente pravne fakultete; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 11.3.2015 – varuhinja se je udeležila regijskega otroškega parlamenta in ob tej priložnosti predstavila projekt Zagovornik - glas otroka; OŠ Janka Kersnika Brdo Domžale, Brdo 5, Lukovica pri Domžalah
 • 10.3.2015 – varuhinja je slavnostno nagovorila udeleženke in udeležence slovesnosti ob praznovanju Dneva žena; Društvo vojnih invalidov Ljubljana, Malenškova 1, Ljubljana
 • 6.3.2015 – varuhinja je kot častna gostja nagovorila udeležence strokovnega posveta z naslovom Učinkovitost zaščite žensk pred nasiljem po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in drugih predpisih (projekt Vesna); Kongresni center Brdo pri Kranju
 • 6.3.2015 - varuhinja je sodelovala na otvoritvi fotografske razstave otrok s posebnimi potrebami "Življenje v vseh odtenkih", Kavarna hotela Piramida, Maribor
 • 5.3.2015 - varuhinja je bila znova gostja v okviru programa Neodvisen.si - Tisti dve besedi; Senovo
 • 5.3.2015 - varuhinja je nagovorila udeleženke in udeležence strokovnega posveta Kako učinkovite so lahko državne institucije za enakost spolov?; Mestni muzej Ljubljana ... več.
 • 5.3.2015 – varuhinja, njena namestnika Ivan Šelih in Tone Dolčič ter drugi sodelavci so na prvo srečanje sprejeli zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 4.3.2015 - varuhinja se je na poslovanju v Mariboru srečala z županom Maribora dr. Andrejem Fištravcem. Ugotovitve poslovanja je predstavila na novinarski konferenci v prostorih mestne občine ... več.
 • 4.3.2015 - varuhinja je s sodelavci poslovala zunaj sedeža, tokrat v Mariboru. Pogovarjala se je z 51 pobudniki.
 • 3.3.2015 – varuhinja je z namestnikom Tonetom Dolčičem sprejela sodnico za mladoletnike Claire Ryan z Nove Zelandije, ji predstavila delo Varuha s posebnim poudarkom na projektu Zagovornik - glas otroka; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 •  2.3.2015 - varuhinja se je udeležila razglasitve One 365, v organizaciji Revije Onaplus, ki izbere posameznice, ki s svojim delovanjem dosegajo družbene presežke; Lutkovno gledališče Ljubljana
 • 2.3.2015 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem in drugimi sodelavci srečala z odvetnico Nino Zidar Klemenčič in Anito Ogulin (projekt Botrstvo); Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 2.3.2015 – varuhinja je bila znova gostja etra Radio Europa05. Govorili so o nasilju v družini.
 • 1.-3.3.2015 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič sta se udeležila konference z naslovom "The CPT at 25: taking stock and moving forward"; Strasbourg, Francija. 

FEBRUAR 2015

 • 27.2.2015 - varuhinja je predavala na OŠ Rogaška Slatina
 • 26.2.2015 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 25. ptujskega medobčinskega otroškega parlamenta, ki je potekal na temo Izobraževanje in poklicna orientacija
 • 26.2.2015 - namestnik Dolčič se je v Ljubljani udeležil konference na temo "Slovensko zdravstvo na razpotju", ki jo je organizirala Zdravniška zbornica Slovenije
 • 19.2.2015 – varuhinja je bila gostja Odmevov na TV Slovenija, kjer je govorila o nasilju v družini
 • 19.2.2015 – varuhinja je na delovni obisk sprejela ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 19.2.2015 – varuhinja je na novinarski konferenci z namestnikoma Jernejem Rovškom in Ivanom Šelihom opozorila na pregon novinarjev in posege v zasebnost, govorila pa je tudi o t. i. baznih postajah; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 19.2.2015 – varuhinja je z nevladnimi organizacijami in društvi, ki so bili izbrani za sodelovanje z Varuhom v Državnem preventivnem mehanizmu podpisala pogodbe o sodelovanju; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 18.02.2015 - varuhinja se je udeležila otvoritve sodnega leta 2015; Konferenčna dvorana sodne stavbe, Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • 17.2.2015 – varuhinja se je udeležila razstave Plakat miru z naslovom Mir, ljubezen in razumevanje; Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, Domžale
 • 17.2.2015 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se sestala z generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije Renato Brunskole; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.2.2015 – varuhinja se je udeležila odprtja razstave slik Centra za usposabljanje, delo in varstvo Draga; Knjižnica Ig, Ljubljana
 • 16.2.2015 – varuhinja je bila gostja v oddaji Sopotnik, ki jo na Valu 202 vodi novinarka Danila Hradil Kuplen
 • 13.2.2015 - varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek ste se udeležila nadaljevanja 6. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kjer so govorili o nadzoru nad delom varnostno-obveščevalnih služb; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 12.2.2015 - varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI - Tisti dve besedi; OŠ P. Voranca Bistrica - Črenšovci, Srednja Bistrica 49,
 • 12.2.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 6. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri so med drugim govorili o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 12.2.2015 – varuhinja in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila seje 25. mestnega otroškega parlamenta; Mestna hiša Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
 • 11.2.2015 – varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so se srečali s predstavniki Transparency International Slovenija in se seznanili z delom obeh institucij; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 10.2.2015 – varuhinja je bila z nekdanjim predsednikom republike dr. Danilom Türkom gostja pogovora, ki ga je pripravilo SheXO - združenje poslovnih žensk; Bela dvorana Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana... več.
 • 9.-11.2.2015 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil konference z delavnicami pod naslovom Dostop prava za otroke z motnjo v duševnem razvoju (Access to Justice for Children with Mental Disabilities); Leeds, Velika Britanija
 • 7.2.2015 - varuhinja se je udeležila svečanosti ob slovenskem kuturnem prazniku; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 6.2.2015 – varuhinja je bila gostja v etru radia Ognjišče
 • 6.2.2015 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen so se srečali s predstavniki članov Sožitja Škofja Loka – Iniciativa; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 5. 2.2015 - varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI - Tisti dve besedi; OŠ Bistrica pri Tržiču
 • 5.2.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila 5. seja Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o grožnjah novinarjem zaradi njihovega dela; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 4.2.2015 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Vipavi ... več.
 • 2.2.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je bil gost na MMC RTVS ter v klepetalnici v zvezi s projektom "Z (od)govorom na sovražni govor" in ob začetku dela Sveta za odziv na sovražni govor ... več.
 • 2.2.2015 – varuhinja je bila gostja v etru Radiu Europa05, kjer so tokrat govorili o pravici do zdravja in življenja v čistem okolju

 

JANUAR 2015

 • 29.1.2015 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI  - Tisti dve besedi; telovadnica OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor
 • 29.1.2015 – namestnik varuhinje Jerneje Rovšek je sodeloval na novinarski konferenci, na kateri so predstavili pobudo Z (od)govorom nad sovražni odgovor, v okviru katere začenja delovati Svet za odziv na sovražni govor; Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana
 • 29.1.2015 - Varuh človekovih pravic RS je pripravil prvo letošnje redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, kar štirideseto od začetkov leta 2010. Gost posebnega dogodka je bil doc. dr. Jože Šrekl s Katedre za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, ki je govoril o okoljskih tveganjih; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 28.1.2015 – varuhinja se je udeležila okrogle mize v okviru prvega čezmejnega srečanja o seksističnem nasilju in trgovini z ljudmi. Dogodek je pripravila Krajevna skupnost Škofije; Velika sejna dvorana, Krajevna skupnost Škofije
 • 28.1.2015 – varuhinja se je udeležila dogodka ob 9. evropskem Dnevu varstva osebnih podatkov; Poslovna stavba Slovenijalesa, Dunajska c. 22, Ljubljana
 • 27.1.2015 – varuhinja je članom Lions kluba Domžale predstavila delo Varuha človekovih pravic in govorila o človekovih pravicah v Sloveniji; Knjižnica Domžale
 • 27.1.2015 – svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič se je udeležila mednarodne konference o dostopnosti spletnih strani ranljivim skupinam, ki jo je pripravila Beletrina; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 27.1.2015 – varuhinja in njeni sodelavci so se sestali z informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik in njenimi sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 22.1.2015 - varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI  - Tisti dve besedi; OŠ Primoža Trubarja, Velike Lašče
 • 22.1.2015 -  varuhinja se je udeležila 5. redne seje Mandatno-volilne komisije, kjer so razpravljali o predlogu za imenovanje namestnika varuhinje Ivana Šeliha; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 22.1.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila 4. seja Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, kjer so govorili o Drugem nacionalnem poročilu RS za Univerzalni periodični pregled 2014; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 21.1.2015 – varuhinja se je udeležila pogovora ob 20-letnici institucije Varuha in 66-letnici sprejema splošne deklaracije človekovih pravic z naslovom Človekove pravice in svoboščine v Sloveniji skozi pogled in izkušnjo varuhov človekovih pravic, ki ga je pripravil Forum 21. Poleg nje so sodelovali tudi vsi dosedanji varuhi in dr. Zdenka Čebašek Travnik, mag. Ivan Bizjak, Matjaž Hanžek in dr. Ljubo Bavcon, ki je vodil predhodnika Varuha, Svet za človekove pravice; Rdeča dvorana ljubljanske Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana ... več.
 • 21.1.2015 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 5. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer so govorili o tretjem poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 21.1.2015 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležila skupne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, kjer so govorili o vplivu recesije na socialni položaj v Sloveniji s poudarkom na položaju otrok; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 21.1.2015 – varuhinja, njeni namestniki in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se srečali s senatom Komisije za preprečevanje korupcije; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 20.1.2015 – varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležila 7. nujne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, kjer so govorili o varčevanju na področju izobraževanja; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 16.1.2015 - varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila poslovilnega srečanja ameriškega veleposlanika nje. eksc. Josepha A. Mussomelija; Veleposlaništvo Združenih držav Amerike
 • 15.1.2015 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI - Tisti dve besedi; OŠ Cirila Kosmača Piran
 • 14.1.2015  – varuhinja je s sodelavci poslovala zunaj sedeža, tokrat v Novem Mestu ... več.
 • 13.1.2015 – varuhinja se je srečala z Ireno Majcen, ministrico za okolje in prostor; Sedež Varuha, Ljubljana ... več.
 • 12.1.2015 – varuhinja je bila znova gostja v etru Radia Europa05.
 • 9.1.2015 - varuhinja je sodelovala na okrogli mizi Vzgoja - priprava otroka na življenje (Sodobna vzgoja - še vedno v vrtincu permisivnosti; Gledališka dvorana Park Murska Sobota ... več.
 • 7.1.2015 - varuhinja je imela govor ob predstavitvi knjige dr. Jasne Murgel Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami; Državni svet, Ljubljana ... kaj o tem piše varuhinja v svoji kolumni
 • 6.1.2015 - varuhinja se je udeležila predstavitve knjige Dvanajst pred dvanajsto ali Za norost je zdravilo le modrost, avtorja prof. dr. Marka Pavlihe; Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana
 • 5.1.2015 - varuhinja se je udeležila slovesne razglasitve Delove osebnosti leta 2014
 • 5.1.2015 - varuhinja je ob 20. letnici delovanja Varuha človekovih pravic sodelovala v oddaji Radia Murski val

 

Leto 2014

DECEMBER 2014

 • 23.12.2014 - varuhinja se je udeležila državne počastitve dneva samostojnosti in enotnosti; Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Ljubljana
 • 23.12.2014 – varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti; DZ, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 23.12.2014 – varuhinja je na delovni pogovor sprejela ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča; Sedež Varuha, Ljubljana ... več.
 • 23.12.2014 – varuhinja je na delovni pogovor ponovno sprejela ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak; Sedež Varuha, Ljubljana ... več.
 • 22.12.2014 – varuhinja se je udeležila sprejema ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča; Grad Brdo, Brdo pri Kranju
 • 22.12.2014 – varuhinja je bila gostja v oddaji Tuttogi Attualita; TV Koper, Ulica OF 15, Koper
 • 22.12.2014 – varuhinja je s sodelavci obiskala Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • 21.12.2014 - varuhinja je nagovorila udeležence dobrodelne prireditve Plesne šole Bolero, na kateri je prvič zaplesala tudi Eva Pirnat, deklica z Downovim sindromom, ki je letos nastopila tudi na sprejemu varuhinje ob dnevu človekovih pravic 10. decembru in ob počastitivi 20-letnice delovanja Varuha človekovih pravic; ŠD Gimnazija Šentvid, Ljubljana
 • 18.12.2014 – varuhinja se je udeležila slovesnosti ob dnevu ustavnosti, ki ga praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991; Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, Ljubljana
 • 17.12.2014 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je predavala o kršitvi pravice do človekovega dostojanstva skozi oči Varuha človekovih pravic RS na šikaniranje, mobbing in druge oblike trpinčenja; Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 • 17.12.2014 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se udeležila Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije, kjer je varuhinja sodelovala na okrogli mizi o problematiki homeopatije v Sloveniji; Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana
 • 16.12.2014 – varuhinja se je udeležila dobrodelnega božično novolenega koncerta Policijskega orkestra; Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana 
 • 16.12.2014 - varuhinja je sodelovala v oddaji Studio ob 17-ih, kjer so govorili o homeopatiji na Slovenskem 
 • 16.12.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina so sodelovali na predstavitvi publikacije ob 25. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah; Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana  ... več.
 • 16.12.2014 - svetovalec pri Varuhu Anže Novak se je udeležil posveta z naslovom Migracije in človekove pravice - Globalni, nacionalni in lokalni izzivi; Azilni dom Ljubljana ... več.
 • 16.12.2104 - varuhinja je sprejela predstavnike Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov v sodelovanju z Bratovščino odraslih katoliških skavtinj in skavtov, Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo in Zvezo tabornikov Slovenije, ki so ji predali Luč miru iz Betlehema; Sedež Varuha, Ljubljana … več.
 • 16-17.12.2014 - na dvodnevnem študijskem obisku pri Varuhu človekovih pravic RS je bila delegacija institucije ombudsmana s Kosova (Avokati i popullit) ... več.
 • 15.12.2014 – varuhinja je predavala sodniškim pripravnikom in kandidatom za sodnike po 19.a členu Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI); velika konferenčna dvorana sodne palače, Tavčarjeva 9, Ljubljana
 • 15.12.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, kjer naj bi govorili o nadzoru Varuha človekovih pravic RS nad obveščevalno-varnostnimi službami, a so sejo pred začetkom prekinili; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
 • 12.12.2014 – varuhinja in njeni sodelavci so na delovni obisk sprejeli ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc z njenimi sodelavci; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 12.12.2014 – varuhinja je na obisk sprejela vodjo Britanskega veleposlaništva v Ljubljani Christopherja Yvona; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 11.12.2014 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila 3. seje Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o položaju romske skupnosti v Sloveniji; Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 11.12.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil Skupščine v okviru projekta »Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon neodvisnega povezovalnega telesa«; M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
 • 10.12.2014 – varuhinja človekovih pravic je ob svetovnem dnevu človekovih pravic in 20-letnici Varuha človekovih pravic RS na svečani sprejem sprejela najvišje predstavnike države, diplomatskega zbora in predstavnike civilne družbe; Grad Brdo, Brdo pri Kranju
 • 10.12.2014 – varuhinja je bila gostja v etru 3. Programa Radia Slovenija v oddaji  Arsov forum o človekovih pravicah
 • 10.12.2014 – varuhinja je ob svetovnem dnevu človekovih pravic predsedniku Republike Borutu Pahorju predala publikacijo s pregledom dvajsetih let delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije; Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana
 • 9.12.2014 - varuhinja se je udeležila tradicionalnega predprazničnega sprejema za predstavnike verskih skupnosti; Vila Podrožnik, Cesta 27. aprila 59; Ljubljana
 • 9.12.2014 – varuhinja se je udeležila slovesnosti ob 20. obletnici delovanja Računskega sodišča RS; Ljubljanski grad, dvorana Palacij
 • 9.12.2014 – varuhinja je bila gostja oddaje Dobro jutro na TV Slovenija
 • 8.12.2014 - varuhinja in njeni sodelavci so se srečali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislavo Setnikar Cankar in njenimi sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 5.12.2014 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05
 • 5.12.2014 – varuhinja je bila slavnostna govornica na podelitvi diplomskih listin za diplomante 1. in 2. stopnje na Fakulteti za varnostne vede; Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, Ljubljana
 • 5.12.2014 – varuhinja je bila gostja v radijski oddaji Svetovalni servis; RASLO, Tavčarjeva 17, Ljubljana ... več.
 • 4.12.2014 - Varuha človekovih pravic RS so obiskale predstavnice Varstveno - delovnega centra iz Nove Gorice in predstavile delovanje
 • 4.-5.12.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila tematskega sestanka mreže jugovzhodne Evrope za otroke – CRONSEE
 • 3.12.2014 -  varuhinja se je udeležila sprejema ob mednarodnem dnevu invalidov, ki so ga pripravili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Miran Brglez in predsednik Vlade dr. Miro Cerar; Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana
 • 3.12.2014 - varuhinja je ob svetovnem dnevu invalidov opozorila, da se še vedno kršijo pravice študentov invalidov ... več.
 • 3.12.2014 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Celju ... več.
 • 2.12.2014 - Varuhinja je pozvala k sprejetju smernic poročanja, ki posega v zasebnost ... več (STA)
 • 2.12.2014 – varuhinja se je z namestnikom Jernejem Rovškom, direktorico strokovne službe Varuha Martino Ocepek in sodelavci sestala z vodstvom RTV Slovenija in varuhom gleadlcev in poslušalcev RTVSLO; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 2.12.2014 – varuhinja se je kot ena izmed desetih najvplivnejših pravnic in pravnikov v Sloveniji po izboru IUS INFO udeležila podelitve priznanj in okrogle mize, na kateri so razpravljali o (A)moralnosti pravnikov. Povezoval jo je dr. Marko Pavliha; Hotel Lev, Ljubljana ... več ... (STA, IUS INFO).
 • 1.12.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil regionalne konference z naslovom Zadeve medijske integritete: kako nasloviti koruptivne odnose in prakse v medijskih sistemih; Ljubljana

NOVEMBER 2014

 • 27. - 28.11.2014 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil prvega foruma OPCAT za Jugovzhodno Evropo (The First South-East European OPCAT forum). Udeleženci so govorili o preventivnem pristopu k zatiranju mučenja; Beograd, Srbija
 • 27.11.2014 – Svetovalca pri Varuhu Miha Horvat in mag. Jure Markič sta se udeležila konference z naslovom Meeting of National Preventive Mechanisms and Representatives of Ombudsman Institutions, Brno, Češka
 • 27.11.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; Ravne na Koroškem
 • 27.11.2014 – Varuh človekovih pravic RS je pripravil že osmo letošnje srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tema tokratnega srečanja je bilo delovanje ARSO; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 26.11.2014 – varuhinja se je udeležila dobrodelnega koncerta Klic dobrote; Dvorana Golovec, Celje
 • 26.11.2014 – varuhinja je bila gostja na konferenci Kršitve domnevne nedolžnosti kot temeljne človekove pravice - medijsko poročanje o kazenskih zadevah; Restavracija in kavarna Pri Florjanu, Grajski trg 6, Maribor
 • 26.11.2014 – varuhinja se je s sodelavkami srečala z ministrom za obrambo Jankom Vebrom in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske brigadirjem dr. Andrejem Ostermanom; Ministrstvo za obrambo; Vojkova cesta 55, Ljubljana ... več.
 • 25.11.2014 – varuhinja je na Waldorfski šoli tudi letos pletla adventne venčke, katerih izkupiček gre v dobrodelne namene; Streliška 12, Ljubljana ... lanski prispevek.
 • 25.11.2014 – varuhinja se je ob obisku predsednika Zvezne republike Nemčije Joachima Gaucka udeležila sprejema; Kongresni trg, Ljubljana
 • 25.11.2014 – varuhinja je z generalno sekretarko Varuha mag. Bojano Kvas obiskala predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela; Računsko sodišče, Slovenska c. 50, Ljubljana ... več.
 • 25.11.2014 – varuhinja je na novinarski konferenci s svojima namestnikoma Ivanom Šelihom in mag. Kornelijo Marzel ter svetovalcem pri Varuhu Lanom Vošnjakom predstavila nekatere primere kršenja pravic; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 25.11.2014 – varuhinja je z nagovorom odprla posvet Otrokove pravice v Sloveniji 25 let po sprejemu Konvencije OZN o otrokovih pravicah; SAZU, Novi trg 3, Ljubljana ... več.
 • 24.11.2014 – varuhinja se je v okviru XXI. tradicionalnih izobraževalnih dni državnih tožilcev – ITD 2014 udeležila 21. Zbora državnih tožilcev; Hotel Toplice, Terme Čatež
 • 24.11.2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka dr. Ingrid Russi Zagožen sta na delovni sestanek sprejela predstavnike, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnih in ostarelih v ZPKZ; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana... več.
 • 22.11.2014 - varuhinja je odprla dvodnevni posvet za zagovornike, ki je potekal v Mladinskem zdravilišču RKS Debeli rtič ... več.
 • 22.11.2014 - varuhinja se je kot častna pokroviteljica popotniškega novinarstva (popoptnisko.novinarstvo.si) udeležila otroških delavnic na festivalu festivala Bivak 2014, zvečer pa nagovorila udeležence ogleda filma Kaos sveta, ki je nastal v sodelovanju s Tomom Križnarjem. Erikom Valenčičem in Ervinom Hladnikom Milharčičem .... več.
 • 21.11.2014 - varuhinja se je z namestniki udeležila obravnave 19. letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2013; Državni zbor, Ljubljana ... več.
 • 20.11.2014 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil slovestnosti ob 25. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, ki jo je pripravil predsednik republike Borut Pahor in Junior ambasadorji Unicefa; Ljubljana
 • 20.11.2014 - varuhinja je sodelovala na prireditvi NE-ODVISEN.SI, telovadnica OŠ Košana
 • 20.11.2014 – varuhinja je predavala na tradicionalnem dnevu Socialne zbornice Slovenije "Evropsko leto usklajevanja poklicnega in družinskega življenja", Grand Hotel Metropol - Portorož
 • 19.11.2014 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je predavala na Nacionalni konferenci proti novodobnemu suženjstvu ... več.
 • 19.11.2014 - varuhinja se je s sodelavci srečala z ministrico za notranje zadeve Mag. Vesno Györkös Žnidar in njenimi sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 18.11.2014 - varuhinja je sprejela neodvisno strokovnjakinjo OZN za človekove pravice starejših oseb Rose Kornfeld-Matte; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 17.11.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence ob otvoritvi Dneva slovenskega zasebnega varovanja; Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • 17.11.2014 - varuhinja je bila gostja radia Zeleni val. Govorili so o kratenju človekovih pravic v luči krize ... več.
 • 14.11.2014 - varuhinja se je udeležila razglasitve Dneva slovenskega znakovnega jezika; hotel Union, Ljubljana
 • 14.11.2014 – varuhinja je pozdravila udeležence posveta z naslovom Vsak gluhi otrok ima pravico do kakovostne izobrazbe v znakovnem jeziku; Državni svet, Šubličeva 4, Ljubljana
 • 14.11.2014 - namestnik varuhinja Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Brigita Urh sta sprejela predstavnike civilnega odbora  "Bele rokavice", ki so jima predali pismo z zahtevami na področju varovanja pravic slepih in slabovidnih
 • 13.11.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si -Tisti dve besedi; Ponikva
 • 13.11.2014 - Varuh človekovih pravic RS je z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), Središčem za zagovorništvo in informiranje o pravicah ZIPOM, Dijaško organizacijo Slovenije in z Državnim zborom Republike Slovenije pripravil ob 25. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, konferenco z naslovom Participacija otrok in mladostnikov; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 12.11.2014 – varuhinja je članom Lions kluba Kranj predavala o varovanju človekovih pravic in predstavila glavne poudarke iz letnega poročila Varuha za leto 2013; Kranj
 • 12.11.2014 – varuhinja je bila gostja v etru Radia Kranj
 • 12.11.2014 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Zagorju ob Savi. V okviru poslovanja je bila odmevna tudi predsatvitev projekta Zagovornik - glas otroka ... več.
 • 12. - 13.11. 2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je ob 25-letnici Evropskega komiteja za preprečitev mučenja udeležil mednarodne konference z naslovom Globalni, regionalni in nacionalni mehanizmi za preprečitev mučenja in nečloveškega in ponižujočega ravnanja: učenje iz medosebnih izkušenj (Global, regional and national mechanisms for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment: learning from one other); Riga, Latvia
 • 11.11.2014 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe pri varuhu Martina Ocepek in svetovalki pri Varuhu Jožica Matjašič in Liana Kalčina so na srečanje sprejele ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča s sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 11.11.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil slovesne otvoritve novih prostorov CUDV Drage; BTC City, Ljubljana
 • 10.11.2014 – varuhinja je članom Rotary kluba Ljubljana predavala o delu Varuha; Maxim, Ljubljana
 • 10.11.2014 - varuhinja je kot gostujoča predavateljica študentom in študentkam Fakultete za varnostne vede predavala o delu Varuha; Kotnikova 8, Ljubljana
 • 7. 11. 2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 5. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravnavali  Peticijo »Z resnico in svobodo nad laž in prisilo«; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 7.11.2014 – varuhinja je na mednarodni Konferenci Nasilje nad izobraženimi ženskami v domačem okolju, imela predavanje z naslovom Nasilje ne izbira žrtev; Teološka fakulteta, Poljanska c. 2, Ljubljana... več. 
 • 7.11.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je sprejel 50 študentov Pedagoške fakultete, ki jim je predstavil delo Varuha s posebnim poudarkom na varovanju pravic otrok; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 6.11.2014 – varuhinja je bila gostja dogodka v okviru projekta Ne-odvisen.si - Tisti dve besedi; Športna dvorana OŠ Mirana Jarca; Črnomelj
 • 6.11.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič ter svetovalki pri Varuhu dr. Ingrid Russi  Zagožen in Brigita Urh so na redno srečanje sprejeli predstavnike civilne družbe s področja odraslih s posebnimi potrebami po 26. letu; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 5.11.2014 – varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se sestala s predsednikom Sodnega sveta RS Janezom Vlajem in sekretarko sveta Majo Jurak; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 4.11.2014 – varuhinja je članom Lions kluba Slovenj Gradec predavala o varovanju človekovih pravic in predstavila glavne poudarke iz letnega poročila Varuha za leto 2013; Slovenj Gradec
 • 3.-4.11.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil konference z naslovom Prava djeteta - od pojma do realizacije; Sarajevo, BiH
 • 3.11.2014 – varuhinja je bila gostja oddaje Dobro jutro na TV Slovenija
 • 3.11.2014 – varuhinja je v etru redne mesečne oddaje na Radiu Europa05 govorila o revščini

OKTOBER 2014

 • 30.10.2014 - varuhinja, njena namestica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe pri Varuhu Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Jožica Matjašič so se udeležile srečanja s predstavaniki civilne družbe s področja okolja, ki je  tokrat potekalo na terenu; Ljubljana-Šentvid... več.
 • 29.10.2014 - varuhinja, njeni namestniki Jernej Rovšek, Ivan Šelih ter mag. Kornelija Marzel so se udeležili 2. seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so obravanavali Letno poročilo Varuha za leto 2013; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana ... več.
 • 23.10.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI – Tisti dve besedi; Šalovci
 • 23.10.2014 - varuhinja, svetovalca pri Varuhu Lan Vošnjak in dr. Ingrid Russi Zagožen so sprejeli predstavnike civilne družbe s področja brezposelnosti, revščine in socialne izključenosti ... več.
 • 22.10.2014 – varuhinja je predavala na Šoli za vrednote in življenje (Ustanova Petra Pavla Glavarja); Komenda
 • 22.10.2014 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta na obisk sprejela štiri-člansko delegacijo Ustavnega sodišča Češke Republike pod vodstvom predsednik Pavla Rychetskyja in v spremstvu predsednika Ustavnega sodišča, mag. Miroslava Mozetiča
 • 21.10.2014– varuhinja ter svetovalki pri Varuhu Lidija Hvastja Rupnik in Jasna Vunduk so se sestale s predstavniki SOS telefona
 • 21.-24. 10.2014 - namestnik varuhinje Tona Dolčič se je udeležil 18. Letne konference Mreže ombudsmanov za pravice otrok ENOC; Edinburg
 • 19.– 21.10.2014 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil konference z naslovom Multi-beneficiary TAIEX workshop on monitoring of psychiatric establishment in protection from torture and ill-treatment; Skopje, Makedonija
 • 17.10.2014 – varuhinja je predavala na 22. strokovnem srečanju Društva ekonomistov in vodstvenih delavcev v zdravstvu; Zdravilišče Olimje v Podčetrtku
 • 16.10.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru programa Ne-odvisen.si - Tisti dve besedi; Celjski dom, Krekov trg 3, Celje
 • 16.10.2014 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen so na pogovor sprejeli predstavnike civilne družbe s področja duševnega zdravja; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 15.10.2014 – direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek je predavala v okviru izobraževalnega programa Varstvo okolja - usposabljanje za zagovornike okolja; Knjižnica Urbanističnega inštituta, Trnovski pristan 2, Ljubljana
 • 15.10.2014 – varuhinja je opravila nekaj osebnih pogovorov s pobudniki, Sedež Varuha, Ljubljana
 • 15.10.2014 – varuhinja je vsebino letnega poročila Varuha za leto 2013 predstavila državnim svetnikom; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana.
  Mnenje k devetnajstemu rednemu poročilu o delu Varuha človekovih pravic RS v letu 2013
  Poročilo komisije DS za državno ureditev k Devetnajstemu rednemu poročilu o delu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v letu 2013 
 • 14.10.2014 – varuhinja se je v okviru projekta Simbioze giba, katerega ambasadorka je, pridružila starejšim in otrokom pri vadbi; Športno društvo narodni Dom, Bleiweisova ulica, Ljubljana
 • 14.10.2014 – varuhinja je opravila nekaj osebnih pogovorov s pobudniki, Sedež Varuha, Ljubljana
 • 14.10.2014 – varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta letno poročilo Varuha za leto 2013 predstavila poslanski skupini Stranke Mira Cerarja (SMC); Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 13.10.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil sestanka v zvezi z umestitvijo zdravnikov, ki se ukvarjajo z zdravilstvom in komplementarnimi metodami; Zdravniška zbornica Slovenije
 • 13.10.2014 – varuhinja je o nasilju predavala študentkam in študentom Pedagoške fakultete UL; Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
 • 13.10.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence mednarodne konference Kako z boljšo organizacijo dela in vodenja do boljšega počutja na delovnem mestu?; Brdo pri Kranju
 • 10.10.2014 - varuhinja se je udeležila okrogle mize ob 25-letnici društva SOS; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 10.10.2014 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja na posvetu Socialna varnost uporabnikov s težavami v duševnem zdravju imel uvodni nagovor; Državni svet, Šubičeva 2, Ljubljana .. več.
 • 9.10.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru programa Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; Sokolski dom Škofja Loka
 • 9.10.2014 - varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta na obisk sprejeli predsednika Računskega sodišča RS Tomaža Vesela, Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 9.10.2014 - varuhinja je letno poročilo Varuha za leto 2013 predstavila na seji Vlade RS; Gregorčičeva 20, Ljubljana ... več.
 • 8.10.2014 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Metliki ... več.
 • 7.10.2014 – namestniki varuhinje Jernej Rovšek, mag. Kornelija Marzel in Ivan Šelih ter generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so se udeležili okrogle mize Komisije za preprečevanje korupcije ob 10-letnici ustanovitve institucije; Hotel Slon, Ljubljana
 • 7.10.2014 – direktorica strokovne službe Martina Ocepek se je udeležila posveta z naslovom Kakovost zraka - Pravno varstvo zdravega življenjskega okolja - ogroženo Zasavje in Celjska kotlina; Pravna fakulteta Ljubljana
 • 7.10.2014 - varuhinja je ob tednu otroka nagovorila udeležence prireditve Punčke iz cunj; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 7.10.2014 - varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence 20. slovenskega festivala znanosti ob 20. letnici Ustanove slovenska znanstvena fundacija; Kolosej Ljubljana
 • 6.10. 2014 - svetovalec pri Varuhu Miha Horvat je na konferenci z naslovom Strenghtening the effective implementation and follow-up of recommendations by torture monitoring bodies in the European Union, predstavil bogate izkušnje slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM); Dunaj ... več.
 • 6.10.2014 - svetovalca pri Varuhu Gašper Adamič in Anže Novak sta se udeležila posveta o mednarodnih trgovinskih sporazumih TTIP in CETA, ki ga je pripravila Umanotera; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 6.10.2014 - varuhinja je bila gostja v etru Radia Europa05, kjer so govorili o probleamtiki starejših
 • 3.10.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence prireditve ob 40-letnici ustanovitve prvega oddelka za učence, ki niso mogli slediti programu oddelkov s prilagojeno vsebino v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna; Lokovina 13a, Dobrna
 • 3.10.2014 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalki pri Varuhu Jožica Matjašič in Zlata Debevec so se srečale s predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO)
 • 2.10.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v okviru programa Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; OŠ Martina Konšaka, Maribor
 • 2.10.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, svetovalci pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen, Lan Vošnjak in Brigita Urh so sprejeli civilno družbo, ki skrbi za pravice otrok s posebnimi potrebami; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 1.10.2014 - varuhinja je na novinarski konferenci ob Tednu otroka, ki jo je pripravil ZPMS, opozorila na dostopnost varne igre za otroke; sedež Zveze prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, Ljubljana ... več.

 

SEPTEMBER

 • 30.9.2014 - svetovalca pri Varuhu Brigita Urh in Gašper Adamič sta na pogovor sprejela Liedewij de Ruijter de Wildt iz Nizozemske organizacije NIDOS in Elisabeth Melin iz švedskega združenja lokalnih oblasti in regij (swedish association of local authorities and regions) in se seznanila z Evropskim projektom sprejemanja otrok brez spremstva in njihovega nameščanja v rejniške družine... več.
 • 30.9.2014 - Poslanci državnega zbora so na predlog varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer potrdili Toneta Dolčiča in Jerneja Rovška za namestnika varuhinje; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
 • 30.9.2014 – varuhinja je obiskala Družinsko-mladinski center v občini Cerklje na Gorenjskem in predstavila svojo zadnjo knjigo; Cerklje na Gorenjskem
 • 29.9.2014 – varuhinja se je udeležila okrogle mize z naslovom Ali večja transparentnost vrača zaupanje v pravno državo?; Pravna fakulteta Ljubljana... več.
 • 29.9.2014 - varuhinja se je v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak srečala s predstavniki civilne družbe; Klub Cankarjevega doma ... več.
 • 29.9.2014 - varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se srečala s predsednikom Državnega zbora RS dr. Milanom Brglezom; Državni zbor, Šubličeva 4, Ljubljana
 • 27.9.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je pozdravil udeležence ob 7. Evropskem dnevu darovanja organov in tkiv. Z dogodkom želijo povečati zaupanje ljudi v zdravljenje s presaditvijo organov in tkiv in v sistem darovanja v Sloveniji; Kino Park, Murska Sobota
 • 25.9.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, svetovalca pri Varuhu Brigita Urh in Gašper Adamič so na obisk sprejeli predsednika Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladena Veršiča; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 25.9.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil 4. operativnega sestanka z naslvom E-zlorabe otrok: kje so meje svobode interneta?; Velika dvorana Fakultete za družbene vede (FDV-8), Ljubljana
 • 25.9.2014 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Jožica Matjašič so na šestem rednem srečanju sprejele predstavnike civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2014. Tema tokratnega srečanja je bila vožnja v naravnem okolju; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 25.9.2014 – varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se udeležili 5. nujne seje Mandatno-volilne komisije, na kateri so obravnavali predlog za imenovanje dveh namestnikov varuhinje; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 24.9.2014 – varuhinja se je udeležila Nacionalne konferenci o zdravju Romov, kjer je predavala o človekovih pravicah in zdravju; Grajska dvorana Murska Sobota
 • 24.-27.9.2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil delavnic o vlogi ombudsmanov v procesih integracije v EU, ki ga albanski ombudsman pripravlja v okviru programa Taiex; Tirana, Albanija
 • 24.9.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil srečanja med Agencijo EU za temeljne pravic (FRA), Svetom Evrope, Nacionalnimi institucijami za človekove pravice, Organi za spodbujanje enakosti (Equality Bodies) in institucijami ombudsmanov o azilni in migracijski politiki; FRA, Schwarzenbergplatz 11, Dunaj
 • 23.9.2014 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih ter svetovalca pri Varuhu Andreja Srebotnik in Gašper Adamič so na pogovor sprejeli generalnega državnega tožilca prof. dr. Zvonka Fišerja in njegove sodelavce; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 22.9.2014 - varuhinja je bila gostja pogovora v okviru projekta Allzheimer caffe ob svetovnem dnevu demence; Kulturni dom Franca Bernika, Domžale
 • 22.9.2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil sestanka v okviru projekta "Z (od)govorom na sovražni govor - zagon neodvisnega povezovalnega telesa"; Sedež Mirovnega Inštituta, Metelkova 6, Ljubljana
 • 22.9.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, svetovalki pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen in Brigita Urh so obiskali CIRIUS Vipava, enota v Stari gori in VDC Stara gora
 • 21.9.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil pohoda z naslovom Koraki k ozdravitvi ob svetovnem dnevu osveščanja o bolezni kronične mieloične levkemije (KML); Grad Tivoli Ljubljana
 • 20.9.2014 - generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas se je udeležila 7. dobrodelnega koncerta Rdečega križa, v soorganizaciji z Zavodom za transfuzijsko medicino; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 18.9.2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Brigita Urh sta se udeležila medinstitucionalnega posveta Mladi in kriminal – otroci in mladostniki, storilci protipravnih oz. kaznivih dejanj; Maribor ... več.
 • 17.9.2014 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila otvoritve Bienala oblikovanja BIO 2014, na kateri sodeluje projekt Stigmarella, katerega častna pokroviteljica je varuhinja človekovih pravic in ki si prizadeva za destigmatizacijo ranljivih skupin. S projektom so želeli opozoriti na krivice, ki jo družba dela izključenim in stigmatiziranim in javnost spodbuditi k pogovoru o zamolčanih zgodbah; Galerija SVC, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana ... več.
 • 17.-19.9.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila konference Mreže ombudsmanov jugovzhodne Evropek (Mreže ombudsmana za djecu Jugoistične Evrope) – CRONSEE; Beograd ... več.
 • 17.-19.9.2014 - varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se udeležila konference evropskega dela Mednarodnega združenja ombudsmanov (International Ombudsman Institute Europa), kjer so govorili o vlogi ombudsmanov v demokracijah, o njihovi učinkovitosti v državah v tranziciji, o njihovem pomenu za razvoj demokratičnega sistema; Talin, Estonija 
 • 15.-16.9.2014 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta obiskala Center z človekove pravice v Helsinkih, da bi se seznanila z njegovim delovanjem in pristojnostmi ... več.
 • 15.9.2014 – varuhinja je predavala študentom Medicinske fakultete; Katedra za pediatrijo, Vrazov trg 2, Ljubljana
 • 11.9.2014 – varuhinja je sodelovala v okviru programa Ne-odvisen.si - Tisti dve besedi; OŠ Trnovo, Ljubljana
 • 11.9.2014 – varuhinja je o etiki in vrednotah v vzgoji in izobraževanju predavala v Vrtcu Ciciban v Novem mestu; Topliška cesta 2, Novo mesto
 • 11.9.2014 – varuhinja je predavala na posvetu Inštituta za preučevanje etike in vrednot o tem, da je nujno vstopiti v vrtce in šole s pozitivnimi vrednotami; Brdo pri Kranju
 • 10.9.2014 – varuhinja je bila gostja v oddaji Studia 5 v Mariboru
 • 10.9.2014 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Ormožu ... več.
 • 10.9.2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil seje Državnega sveta RS, na kateri so obravnavali devetnajsto redno poročilo Varuha za leto 2013
 • 10.9.2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek je sprejel veleposlanika Kraljevine Belgije Paula Jansena; Sedež Varuha, Ljubljana.
 • 9.9.2014 - varuhinja se je srečala s poslansko skupino NSi, ki je edina med novoizvoljenimi strankami sprejela njeno povabilo, da jim še pred obravnavo letnega poročila Varuha za leto 2013 predstavi njegove glavne poudarke
 • 9.9.2014 - varuhinja se je udeležila državne komemoracije v spomin umrlih vojakov in civilnih žrtev prve svetovne vojne; pokopališče Žale; Ljubljana
 • 9.9.2014 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil strokovnega seminarja o Istanbulskem protokolu, ki ga je Varuh človekovih pravic RS pripravil v sodelovanju z Inštitutom Integra – Inštitut za razvoj človeških virov pripravlja; hotel Paka, Velenje. 
 • 9.9.2014 - varuhinja je kot pokroviteljica nagovorila udeležence 4. znanstvene konference z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih, ki jo je pripravila Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec; kongresni center Thermana, Laško
 • 8.9.2014 – varuhinja je bila znova gostja v redni mesečni oddaji na Radiu Europa05
 • 3.9.2014 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila 24. seje komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo, invalide, na kateri so obravnavali devetnajsto poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2013, in sicer v delih, ki zadevajo pristojnost komisije

AVGUST

 • 27. - 31.8.2014 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila mednarodne konference v glavnem mestu Kazahstana Astani, ki je bila organizirana ob dnevu ustavnosti Republike Kazakhstan, 30.8.2014. je namestnica predavala o suverenosti in človekovih pravicah v Sloveniji (Sovereignty and human rights in the Republic of Slovenia)
 • 19.8.2014 - varuhinja je predavala učiteljskemu zboru Gimnazije Celje - Center
 • 13.8.2014 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Bovcu ... več.
 • 11.8.2014 - varuhinja se je sestala z ustanoviteljico športnega društva Olimpiki Natašo Kadunc, ki deluje z namenom motiviranja in aktiviranja otrok, ki odraščajo v socialno neugodnih razmerah 
 • 5.8.2014 - na povabilo varuhinje je na sedežu Varuha potekalo srečanje s predstavniki Odbora 2014 ... več.
 • 4.8.2014 - varuhinja je bila znova gostja v etru Radia Europa05
 • 4.8.2014 - pri Varuhu je potekal sestanek z direktorjem Javnega zavoda Žale
 • 4.8.2014 - pri Varuhu je potekal sestanek s predstavniki Kulturno - izobraževalnega društva PiNA
 • 3.8.2014 - v reviji Optimistka so objavili intervju z varuhinjo
 • 2.8.2014 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je bila slavnostna govorka na dogodku ob 30. letnici planinskega dneva invalidov, ki ga je pripravilo Društvo invalidov Slovenj Gradec; Kope
 • 1.8.2014 - varuhinja se je z namestnikom Tometom Dolčičem in svetovalcem pri Varuhu Lanom Vošnjakom sestala s predstavnicami Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ... več.
 • 1.8.2014 - varuhinja se je srečala z Matthewjem McVarishom, nosilcem projekta Road to change ... več.

JULIJ

 • 31.7.2014 - varuhinja se je v Delavskem domu v Zagorju ob Savi udeležila osrednje slovesnosti ob prazniku občine s podelitvijo občinskih priznanj ter tudi predstavitve knjige Perice Brkoviča z naslovom Nori ambasador
 • 30.7.2014 - varuhinja je na Radiu Slovenija, 1. program, imela v okviru oddaje Intervju - aktualni pogovori z gosti - pogovor o aktualnih vprašanjih varovanja človekovih pravic
 • 26.7.2014 - varuhinja je bila slavnostna govorka ob 10-obletnici prostovoljnega gasilskega društva Püšča
 • 27.7.2014 - varuhinja se je udeležila spominski slovesnosti pri Ruski kapelici na Vršiču
 • 23.7.2014 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Murski Soboti ... več.
 • 22.07.2014 – varuhinja je bila gostja oddaje Vroči mikrofon na Valu 202
 • 21.07.2014 - varuhinja je bila gostja Studia City na RTVSLO ... poglejte.
 • 16.07.2014 – varuhinja in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta se  sestali s predsednikom Ustavnega sodišča mag. Miroslavom Mozetičem ter generalnim sekretarjem Ustavnega sodišča dr. Sebastianom Neradom; Ustavno sodišče RS, Beethovnova ulica 10, Ljubljana
 • 15.07.2014 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak so se sestali s podpredsednico Okrožnega sodišča v Ljubljani, višjo sodnico Martino Erzin in vodjo oddelka za družinsko sodstvo, okrožno sodnico Irmo Kirin Zakrajšek; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 14.07.2014 - varuhinja se je udeležila svečanega sprejema pri francoskem veleposlaniku Pierre-François Mourierju ob prazniku republike Francije; Fužinski grad, Pot na Fužine 2, Ljubljana
 • 14.07.2014 – varuhinja je bila znova gostja v etru Radia Europa05. Govorili so o glavnih poudarkih letnega poročila Varuha za leto 2013
 • 4.7.2014 - varuhinja je z namestnikoma Ivanom Šelihom in mag. Kornelijo Marzel ter svetovalcem pri Varuhu Robertom Gačnikom po predaji letnega poročila Varuha za leto 2013 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju skupaj z njim obiskala gladovno stavkajočega Ladislava Troho ... več.
 • 4.7.2014 - varuhinja je predala Letno poročilo Varuha za leto 2013 predsednici vlade Alenki Bratušek; Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, Ljubljana 
 • 3. - 4.7.2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil srečanja o dimenzijah človekovih pravic; Dunaj ... več.
 • 4.7.2014 - varuhinja je predala Letno poročilo Varuha za leto 2013 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju; Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana ... več.
 • 2.7.2014 - varuhinja je z namestniki predstavila glavne poudarke iz devetnajstega letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2013, namestnik varuhinje Ivan Šelih pa je predstavil še poudarke iz Poročila o izvajanju nalog DPM v letu 2013; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 2.7.2014 - varuhinja je predala devetnajsto letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2013 in Poročilo o izvajanju nalog DPM v letu 2013 predsedniku Državnega zbora RS Janku Vebru; Državni zbor, Šubičeva 2, Ljubljana
 • 1.7.2014 - namestnik varuhinja Jernej Rovšek je obiskal gladovno stavkajočega pred vladnim poslopjem, Ladislava Troho.
 • 1.7.2014 - svetovalka pri Varuhu Brigita Urh je predavala na 11. delovnem srečanju Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije; Bled

JUNIJ

 • 29.6.2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu policije; Policijska akademija, Tacen, Ljubljana
 • 25.-27.6.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil osmega srečanja Združenja mediteranskih ombudsmanov (Association of Mediterranean Ombudsmen), na katerem so med drugim govorili o otrocih v medijih; Tirana, Albanija ... več.
 • 24.6.2014 - varuhinja se je udeležila osrednje počastitve dneva državnosti; Kongresni trg, Ljubljana
 • 24.6.2014 - varuhinja se je ob dnevu državnosti udeležila slavnostne seje Državnega zbora RS; Šubičeva 2, Ljubljana
 • 24.6.2014 - varuhinja se je udeležila svete maše za domovino; Stolna cerkev sv. Nikolaja, Ljubljana
 • 24.6.2014 – varuhinja se je udeležila sprejemu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, MNZ RS in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Prešernova 8, Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana
 • 23.06.2014 - varuhinja se je udeležila dobrodelnega koncerta Gospel d.d. Humanitarnega društva Adra; Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska c. 12, Ljubljana
 • 20.6.2014 – varuhinja je nagovorila udeleženke in udeležence prireditve v znak pridobivanja mednarodne akreditacije za bolnišnice in prilagajanja poslovanja bolnišnice standardom ISO 9001; Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
 • 20.6.2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalka pri Varuhu Petra Komel sta se udeležila prireditve ob Svetovnem dnevu beguncev in 10. obletnici azilnega doma; Ljubljana
 • 19.6.2014 – varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se udeležila prireditve Znanilci upanja 2014, ki ga je pripravilo Društvo onkoloških bolnikov Slovenije; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 19.6.2014 – varuhinja, njena namestnika Jernej Rovšek in Ivan Šelih ter svetovalka pri Varuhu Petra Komel so se srečali s civilno družbo, ki se ukvarja z zaščito pravic tujcev, migrantov in azilantov; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 18-19.6.2014 – varuhinja je s strokovnimi sodelavci pri Varuhu kot vsak teden opravila nekaj osebnih pogovorov z različnimi pobudniki. Sicer so vsem, ki potrebujejo pomoč Varuha, vse delovne dni v tednu na voljo svetovalci in svetovalke pri Varuhu. Osebno je opravila že 160 pogovorov. 
 • 17.6.2014 - varuhinja je pripravila novinarsko konferenco, na kateri je s sodelavci predstavila nekaj primerov kršitev pravic, ki zanikajo načela pravne in socialne države; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 16.6.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je nagovoril udeležence srečanja prostovoljcev, ki delajo na humanitarnem programu Starejši za višjo kakovost življenja doma; Športna dvorana Term Krka; Otočec
 • 13.6.2014 - varuhinja je s sodelavci obiskala katednico Slovenke vojske v Mariboru in se srečala z načelnikom Generalštaba SV generalmajorjem Dobranom Božičem in njegovimi sodelavci ... več.
 • 12.6.2014 – varuhinja je bila gostja dogodka Pogovor pod murvo v organizaciji Kulturno-umetniškega društva Negovan Nemec; Bilje 187A, Renče
 • 11.6.2014 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Bohinju ... več.
 • 10.6.2014 - varuhinja se je s sodelavci sestala s prof. dr. Alenko Šelih in predstavnico skupine staršev, ki so Varuha že pred časom opozorili na problem neustrezne zakonodaje, statusa in zaposlitvenih možnosti mlajših polnoletnih oseb z motnjo v duševnem razvoju ... več.
 • 10.6.2014 – varuhinja se je na povabilo veleposlanika v Sloveniji dr. Dokuja Zavgaeva udeležila sprejema ob prazniku Ruske federacije; Hotel Mons, Ljubljana
 • 10.6.2014 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se srečala s konzulko ambasade Republike Srbije v Sloveniji Stano Končarevič; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 7.6.2014 – varuhinja je o Varuhu človekovih pravic RS predavala na Dnevih slovenskega sodstva; Olimje ... program
 • 6.6.2014 – namestnika varuhinje Ivan Šelih in Jernejem Rovšek ter svetovalki pri Varuhu Andreja Srebotnik in Petra Komel so na obisk sprejeli predstavnike Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR); Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 5.6.2014 – varuhinja je z namestnikoma Jernejem Rovškom in mag. Kornelijo Marzel sprejela predsednika Ustavnega sodišča Republike Kosovo prof. dr. Enverja Hasanija in druge člane delegacije ter predsednika Ustavnega sodišča RS mag. Miroslava Mozetiča s sodelavci; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 5.6.2014 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so se udeležile srečanje s civilno družbo s področja varovanja okolja, ki je tokrat potekalo v Novem mestu … več.
 • 4.6.2014 – varuhinja je v okviru Akademsko-gospodarskega kongresa kot ena izmed ambasadorjev znanja v projektu Ambasadorji znanj podelila priznanja za mlade potenciale Referenca; Kongresni center Brdo pri Kranju
 • 4.6.2014 – varuhinja je z namestnikom Tonetom Dolčičem in svetovalko pri Varuhu Brigito Urh obiskala OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju in se srečala z županom Ptuja dr. Štefanom Čelanom. Vlada naj preseka gordijski vozel nesodelovanja med občinami, je zahtevala varuhinja. Njeno zahtevo lahko v celoti preberete tukaj. http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/varuh-pricakuje-zakonsko-ureditev-vkljucevanja-oseb-z-motnjo-v-dusevnem-razvoju-po-dosegu-polnole/?cHash=d2004bcf8ecca85619bb8e172739c83a
 • 2.6.2014 – varuhinja se je udeležila sprejema italijanske veleposlanice Rosselle Franchini Sherifis ob državnem prazniku Italijanske republike; Mestni muzej, Gosposka 15, Ljubljana
 • 2.6.2014 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se sestala s predsednikom Državne volilne komisije Dušanom Vučkom; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 2.6.2014 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe varuha Martina Ocepek in svetovalke pri Varuhu Neva Šturm, Barbara Kranjc in Jasna Vunduk so se sestale z vršilko dolžnosti generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje Mavricijo Batič in njenima sodelavkama; Sejna soba Varuha, Ljubljana .. več.
 • 2.6.2014 – varuhinja je bila znova gostja v mesečni oddaji na Radio Europa05

MAJ

 • 30.5.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence dobrodelnega golf turnirja, ki ga pripravlja Društvo Debra, Društvo oseb povezanih z bulozno epidermolizo, skupaj z A golfom; Terme Olimje, Podčetrtek
 • 30.5.2014 – varuhinja je v okviru 8. Unesco tabora Ustvarjalcev dobrih vesti sodelovala na okrogli mizi z naslovom Z roko v roki s pravicami in dolžnostmi; OŠ XIV. Divizije, Senovo pri Krškem
 • 29.5.2014 – varuhinja se je v okviru XIII. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti udeležila okrogle mize Delovna razmerja med pravom, ekonomijo in politiko; Kongresni center GH Bernardin, Portorož
 • 27.5.2014 – varuhinja je o delu institucije Varuha človekovih pravic RS predavala študentom Pedagoške fakultete v Kopru
 • 27.5.2014 - namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič se je s sodelavci sestal s predstavnikoma Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Nacetom Kovačem, v. d. generalnega direktorja direktorata za socialne zadeve, in Barbaro Starič Strajnar, vodjo Upravno pravnega sektorja... več.
 • 27-28.5.2014 – varuhinja je s strokovnimi sodelavci pri Varuhu tudi ta teden opravila nekaj osebnih pogovorov z različnimi pobudniki. Sicer so vsem, ki potrebujejo pomoč Varuha, vse delovne dni v tednu na voljo svetovalci pri Varuhu
 • 26. – 27.5.2014 – srečanje mreže državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope, na kateri so osrednjo pozornost posvetili ciljem in izdelavi letnega poročila DPM-ja ter govorili o nadaljnjem delu mreže; Hotel Plaza, Ljubljana, dvorana Maximus ... več.
 • 26.5.2014 – varuhinja je o delu Varuha predavala v okviru dogodka Skrb za sočloveka; Vrtec Ledina, Ljubljana
 • 23.5.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina sta se udeležila okrogle mize o smernicah za medije pri poročanju o primerih, v katere so vpleteni otroci, ki ga je ZIPOM pripravil skupaj z Društvom novinarjev Slovenije, Varuhom človekovih pravic RS in Slovensko tiskovno agencijo; Maxi klubski salon v 1. nadstropju blagovnice Maxi, Ljubljana ... več.
 • 22.5.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak so se srečali s predstavnicami ZIPOM-a; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 22.5.2014 – varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik so se srečali z generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Miroslavom Žaberlom in njegovimi sodelavci in sodelavkami; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 22.-23.5.2014 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil seminarja, ki ga Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) pripravlja za specialnizirana nacionalna telesa. Govorili so o vlogi teh teles pri podpori lokalnih avtoritet v boju proti rasizmu in nestrpnosti; Strasbourg
 • 22.05.2014 – svetovalca pri Varuhu Barbara Kranjc in Miha Horvat sta predstavila delovanje Varuha udeležencem študijskega obiska projekta PASLET, Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 21.5.2014 – varuhinja je ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti obiskala učence in učitelje OŠ Glazija v Celju in jih nagovorila na njihovi svečani prireditvi; Oblakova ulica 15, Celje 
 • 21.5.2014 – varuhinja je s strokovnimi sodelavci pri Varuhu ponovno opravila nekaj osebnih pogovorov z različnimi pobudniki. Sicer so vsem, ki potrebujejo pomoč Varuha, vse delovne dni v tednu na voljo svetovalci pri Varuhu
 • 20.5.2014 – varuhinja, namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen so obiskali Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava in Varstveno delovni center Vipava in Dutovlje ter dnevni center Sežana
 • 19.5.2014 – varuhinja je predavala študentkam in študentom Pedagoške fakulteti v Ljubljani; Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
 • 19.5.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil okrogle mize z naslovom Razvoj ustavnega sodstva v Sloveniji: Pravna fakulteta v Ljubljani
 • 16.5.2014 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil srečanja psihiatrov na Ptuju
 • 16.5.2014 – varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so obiskali kolege v Avstriji (The Austrian Ombudsman Board), varuhinja pa je na slovenskem večeru na Dunaju, ki ga je organiziral Inštitut za slavistiko Dunaj, predstavila stanje človekovih pravic v Sloveniji in delo Varuha človekovih pravic RS, Dunaj
 • 15.5.2014 – varuhinja je sodelovala na dogodku Tisti dve besedi v okviru programa Ne-odvisen.si; OŠ Tišina
 • 15.5.2014 – varuhinja se je udeležila slovesne otvoritve nove enote Belega obroča Slovenije; pred občinsko stavbo v Celju
 • 15.5.2014 – varuhinja se je ob svetovnem dnevu družin s sodelavci srečala s predstavniki civilne družbe, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja v družini; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 15.5.2014 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Brigita Urh so na obisk sprejeli skupino učencev Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 14.5.2014 – varuhinja je ves dan poslovala v Izoli, zvečer se je sodelovala na zadnjem,desetem, Večeru z varuhom; Občina Izola in Mestna knjižnica Izola
 • 13.-14.5.2014 - svetovalka pri Varuhu Liana Kalčina se je na Dunaju udeležila srečanja, ki ga je Agencija EU za temeljne pravice (FRA) pripravila z namenom okrepiti obstoječe komunikacijske kanale med institucijami, ki si prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic, in iskati nove poti sodelovanja ter medsebojne podpore pri komuniciranju temeljnih pravic in svoboščin na nacionalni in evropski ravni
 • 13.5.2014 - varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala s predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije Romanom Završkom, Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 13.5.2014 – redna novinarska konferenca varuhinje; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 12.5.2014 – varuhinja je s strokovnimi sodelavci pri Varuhu kot vsak teden opravila nekaj osebnih pogovorov z različnimi pobudniki
 • 9.5.2014 - varuhinja se je udeležila državne proslave ob 10. obletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo; Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij Vitanje
 • 9.5.2014 – varuhinja je pozdravila udeležence in prejemnike priznanj ob zaključku 15. natečaja Evropa v šoli, ki ga organizira nacionalni odbor natečaja pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije; Festivalna dvorana Pionirskega doma Ljubljana
 • 8.5.2014 - varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in strokovni sodelavec Gašper Adamič so se srečali z varuhom pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija mag. Ladom Ambrožičem (varuh PGP), ki je predstavil svoje delo in poročilo za preteklo leto… več.
 • 7.5.2014 – varuhinja je bila gostja oddaje RTVSLO Deset pred deseto, ki jo vodi Mojca Mavec
 • 6.5.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil seje Medresorske komisije za človekove pravice; Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana
 • 6.5.2014 – pri Varuhu človekovih pravic so se nekaj dni mudili gostje iz Latvije, ki vzpostavljajo Državni preventivni mehanizem
 • 5.5.2014 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem in generalno sekretarko Varuha mag. Bojano Kvas srečala s predsednikom Zdravniške zbornice Slovenije primarijem Andrejem Možino, predsednico odbora za pravno-etična vprašanja primarijko dr. Danico Rotar Pavlič in generalnim sekretarjem zbornice Branetom Dobnikarjem… več.
 • 5.5.2014 – varuhinja je bila gostja redne mesečne oddaje, rezervirane za Varuha človekovih pravic na Radiu Europa05. Tokrat so govorili o pravicah iz dela
 • 4.5.2014 - varuhinja je bila gostja na Radiu Celje v oddaji Znanci pred mikrofonom ... več.
 • 4.5.2014 – varuhinja je bila gostja v oddaji nacionalne televizije Nedeljsko popoldne z Ulo – NPU
 • 3.5.2014 - varuhinja je bila gostja v pogovorni oddaji na Zelenem valu o pravicah azilantov, Romov, žrtvah družinskega nasilja, otrocih s posebnimi potrebami in drugih temah s področja človekovih pravic
 • 1.5.2014 – varuhinja je nagovorila zbrane na 40. obletnici praznovanja delavskega praznika na Sv.Joštu, ki ga pripravlja Svet gorenjskih sindikatov, kjer je spregovorila o ugotovitvah Varuha o kršitvah pravic delavcem in vsem, ki dela nimajo

APRIL

 • 26. do 30.4.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil srečanja kontaktnih oseb pri Evropskem ombudsmanu; Strassbourg, Francija
 • 25.4.2014 – varuhinja je obiskala OŠ Vitanje in Vesoljski center Vitanje; OŠ Vitanje, Doliška cesta 1, Vitanje
 • 25.4.2014 – varuhinja se je pogovarjala z dijaki srednje šole Slovenska Bistrica; Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, Slovenska Bistrica
 • 24.4.2014 - Varuh človekovih pravic RS in Državni svet RS sta pripravila  posvet z naslovom Kdo je delu ukradel čast?; dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana ... več.
 • 22.4.2014 – varuhinja je bila govornica na okrogli mizi Tudi v srcu Slovenije skrbimo za planet Zemljo; Energetski center Srca Slovenije, Dol pri Ljubljani
 • 22.4.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil okrogle mize z naslovom Vloga NVO pri preprečevanju širjenja kroničnih nenalezljivih bolezni in racionalizaciji zdravstva - primer terapevtskih skupin zdravil; City Hotel, Ljubljana
 • 19.4.2014 - varuhinja se je kot ambasadorka projekta Nasmeh z gugalnice udeležila slovesne otvoritve gugalnice za gibalno ovirane otroke; Zavod Vista, Murska Sobota .... več.
 • 17.4.2014 - na tokratnem srečanju s civilno družbo s področja okolja in prostora je bila gostja glavna tržna inšpektorica in predsednica Inšpekcijskega sveta Andrejka Grlič; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.4.2014 - generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas se je udeležila slovesnosti ob Dnevu Pravne fakultete; Ljubljana
 • 15.4.2014 - varuhinja je imela uvodni govor na konferenci Inšpektorata RS za delo z naslovom Kršitve temeljnih pravic iz delovnega razmerja; hotel Brdo
 • 14.4.2014 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležila konference Kakšno zdravstvo si želimo in kako to doseči?; Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • 12.4.2014 - varuhinja se je udeležila podelitve diplom Izobraževalnega centra ERUDIO, Ljubljana
 • 11.4.2014 – varuhinja je pozdravila udeležence konference Otroci in drugačni otroci; hotel Maestoso; Lipica
 • 11.4.2014 - varuhinja je predavala varuhom etike in vrednot v vrtcih in šolah o skrbi za sočloveka. Predavanje je v okviru modula Skrb za sočloveka v programu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju pripravil Inštitut za preučevanje etike in vrednot v Ljubljani; Kongresna dvorana Kristalne palače, BTC, Ljubljana.
 • 10.4.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtizmom; Dvorana SMELT, Ljubljana ... več.
 • 10.4.2014 – varuhinja je na spoznavni delovni obisk sprejela načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Dobrana Božiča in sodelavce; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 9.4.2014 – varuhinja je s sodelavci dopoldne poslovala v Ilirski Bistrici, zvečer pa v knjižnici Maksa Samse sodelovala na Večeru z Varuhom ... več.
 • 9.4.2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je s članico DPM-ja Katjo Sodja iz SKUP-a udeležil bilateralnega sestanka s predstavniki tadžikistanske nadzorne skupine prostorov za pridržanje, na katerem so govorili o preprečevanju mučenja v Tadžikistanu; Swiss Mission to the OSCE; Dunaj
 • 9.-10.4.2014 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je s članico DPM-ja Katjo Sodja iz SKUP-a udeležil posveta Nacionalnih preventivnih mehanizmov o delovanju policije in preprečevanju mučenja; Hofburg, Dunaj
 • 8.4.2014 – varuhinja je bila slavnostna govornica ob svetovnem dnevu Romov; Planet TUŠ, Novo mesto ... več.
 • 8.4.2014 -  varuhinja je na delovni obisk znova sprejela ministra dr. Jerneja Pikala s sodelavci; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 8.4.2014 – varuhinja in namestnik Tone Dolčič sta se srečala z Marto Santos Pais, posebno predstavnico Generalnega sekretarja OZN; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več
 • 7.4.2014 - varuhinja je bila govornica na okrogli mizi z naslovom Prihodnost naše družbe - pogledi otrok in mladostnikov na razvoj sveta; TR 3, Trg republike 3, Ljubljana
 • 7.4.2014 – varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležila 12. nacionalnega otroškega parlamenta; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana .... več.
 • 7.4.2014 – varuhinja je bila znova gostja na Radiu Europa05, kjer se je pogovarjala o pravicah, povezanih z zdravjem
 • 4.4.2014  - varuhinja je predavala na strokovnem srečanju medicinskih sester, babic in patronažnih medicinskih sester; Terme Zreče
 • 3.4.2014 – varuhinja se je udeležila dogodka v sklopu programa Ne-odvisen.si; OŠ Miroslava Vilharja; Postojna
 • 3.4.2014 – varuhinja je na obisk sprejela z veleposlanico Egipta, nj. eks. Hebo Sidhom; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 3.4.2014 – varuhinja se je udeležila sprejema predsednika Češke Miloša Zemana, Kongresni trg, Ljubljana
 • 3.4.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence dvodnevnega strokovnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in zagovornikov otrok z naslovom  Kriza - otroci – nasilje; Brdo pri Kranju ... več.
 • 2.4.2104 - varuhinja in direktorica strokovne službe Martina Ocepek sta se srečali s civilno družbo s področja okolja in prostora ... več.

 

MAREC

 • 31. 3.2014 – varuhinja je nagovorila udeležence okrogle mize o diskriminaciji romskih otrok v osnovni šoli; Razvojno izobraževalni center, Novo mesto ... več.
 • 28.3.2014 – varuhinja se je kot predavateljica udeležila posveta Zagovornik glas otroka, kjer so govorili o protokolu zagovorništva, tehnikah dela z otroki in ustreznem odnosu zagovornika do sebe in drugih; hotel Arija, Debeli rtič ... več.
 • 28.3.2014 – varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležila 23. posveta Medicina in pravo, na katerem so govorili o čezmejnem zdravstvenem varstvu; Velika dvorana medicinske fakultete Univerze v Mariboru ... več.
 • 27.3.2014/19:00 – varuhinja je v Miklovi hiši v Ribnici predstavila svojo deseto knjigo Obstaja pot in spregovorila o svojem delu v funkciji varuhinje
 • 26.3.2014 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Brežicah, se srečala z županom Ivanom Molanom, zvečer pa se udeležila sedmega Večera z Varuhom ... več
 • 21.3.2014 - varuhinja se je ob svetovnem dnevu Downovega sindroma udeležila dobrodelnega koncerta Planeta47; dvorana Bonifika, Koper
 • 21.3.2014 - varuhinja je nagovorila udeležence dobrodelnega koncerta Društva Downov sindrom Slovenije; Krško
 • 18.3.2014 - varuhinja je na redni mesečni novinarski konferenci osrednjo pozornost namenila pravicam otrok in pravicam oseb s posebnimi potrebami; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 13.3.2014 – varuhinja je bila slavnostna govornica na otvoritvi razstave Brlog igrač; Muzej novejše zgodovine, Otroški muzej Hermanov brlog, Prešernova 17, Celje
 • 13.3.2014 – varuhinja je bila znova gostja v okviru programaNeodvisen.si - Tisti dve besedi; OŠ Frana Kranja, Celje
 • 13.3.2014 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je predaval na nacionalni konferenci Otroci brez doma – izmenjava dobrih praks pri preprečevanju brezdomstva; Brdo pri Kranju
 • 12.3.2014 – direktorica strokovne službe Martina Ocepek se je udeležila slavnostne podelitve priznanj Republike Slovenije za poslovano odličnost (PRSPO) za leto 2013; Kongresni center, Brdo pri Kranju
 • 12.3.2014 – varuhinja se je udeležila regijskega otroškega parlamenta na OŠ Log Dragomer
 • 10.3.2014 – varuhinja je bila znova gostja v okviru programa Neodvisen.si - Tisti dve besedi; Kulturni dom Nova Gorica ... več.
 • 7.3.3014 - svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič se je udeležil konference z naslovom Učinkovito izvajanje ukrepov za vključevanje Romov – skupna skrb države, občin in romskih skupnosti; Državni svet, Ljubljana ...več.
 • 7.3.3014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je nagovoril udeležence 4. mednarodne konference Building Bridges o človekovih pravicah in športu, ki jo je pripravilo Športno društvo Out in Slovenija in Društvo DIH v sodelovanju z zvezo EGLSF pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana; Austria Trend Hotel; Ljubljana ... več.
 • 7.3.3014 – varuhinja je kot častna gostja nagovorila udeležence nacionalne konference Nasilje v družini - vloga zakonodaje in družbena odgovornost; Kongresni center Brdo .. več.
 • 6.3.2014 – varuhinja se je udeležila predstavitve projekta Blazinica tolažbe, ki so ga za otroke, ki so žrtve ali priče zlorab, zasnovale policistke; Policijska akademija, Ljubljana - Tacen ... več.
 • 6.3.3014 – varuhinja je bila znova gostja v okviru programa Neodvisen.si -Tisti dve besedi; OŠ Hudinja, Celje
 • 5.3.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič sta delovanje Varuha s posebnim poudarkom na varovanju ustavnih pravic in prizadevanjih za odpravo diskriminacije predstavila slušateljem Kariernega centra Univerze v Ljubljani; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 5.3.2014 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Mariboru, zvečer pa je bila aktivna gostja šestega večera z Varuhom ... več.
 • 4.3.2014 – varuhinja je predavala staršem in učiteljem na OŠ Toneta Pavčka; Mirna Peč
 • 4.3.2014 – varuhinja se je z namestnico mag. Kornelijo Marzel in sodelavci sestala s predstavniki sindikalnih organizacij Slovenske vojske; sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 4.3.2014 – varuhinja se je udeležila praznovanja mednarodnega dneva žensk in počastitve začetka nacionalne kampanje proti boleznim srca in ožilja pri ženskah; Palača na Manziolijevem trgu, Izola
 • 3.3.2014 – varuhinja se je udeležila svečanosti ob razglasitvi izbranke med 50 Slovenkami v sklopu projekta Ona 365; Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 3.3.2014 – varuhinja je bila gostja oddaje Modri pristan na Radiu Univox v Kočevju, ki jo je pripravilo Društvo upokojencev Kočevje
 • 3.3.2014 – varuhinja je bila gostja redne mesečne oddaje na Radiu Europa05. Tokrat so govorili o pravicah žensk; Ljubljana
 • 3.3.2014 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je s sodelavci iz Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v hotelu Mons v Ljubljani udeležil posveta z naslovom Dopolnitev usmeritev za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva ... več.

 

FEBRUAR

 • 27.2.2014 - varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek so na tokratno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja povabile ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana, direktorico direktorata za okolje Tanjo Bolte in sodelavce, ki so odgovarjali na vprašanja;  Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 25.2.2014 - varuhinja in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen sta na pogovor sprejeli predstavnice Društva AS, Društva za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra Aspergerjev sindrom; Sejna soba Varuha, Ljubljana. ... več.
 • 25.2.2014 -  varuhinja je ob prvi obletnici svojega delovanja pripravila novinarsko konferenco; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 24.2.2014 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil regionalne delavnice na temo preprečevanje mučenja in sovražnega govora; Beograd
 • 19.-21.2.2014 -  namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič sta se udeležila konference z naslovom Zaščita pravic starejših v institucijah s poudarkom na osebah z demenco (Protection of the Rights of Elderly People in Institutions, with an Emphasis on People with Dementia); Češka
 • 19.2.2014 - varuhinja je predstavila svojo novo knjigo Obstaja pot in govorila o svojem delu v vlogi varuhinje; knjižnica Slovenska Bistrica
 • 14.2.2014 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem in svetovalko pri Varuhu mag. Simono Šemen srečala s prof. dr. Bojanom Zalarjem, generalnim direktorjem Psihiatrične klinike Ljubljana, in prof. dr. Blanko Kores Plesničar, dr. med., strokovno direktorico PKL-ja; PKL, Studenec 48, Ljubljana ... več.
 • 14.2.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas sta na obisk sprejela nj. eksc. Pekka Metsa, finskega veleposlanika in namestnico vodje veleposlaništva Sirpo Oksanen... več.
 • 13.2.2014 – varuhinja je kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence prireditve Skupaj do cilja, ki jo je pripravil CIRIUS Kamnik... več.
 • 13.2.2014 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem udeležila seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o revščini in romski problematiki; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 13.2.2014 – varuhinja se je s svetovalcem pri Varuhu Lanom Vošnjakom udeležila mestnega otroškega parlamenta; Mestna občina Ljubljana
 • 12.2.2014 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Hrastniku, si ogledala nekatera devastirana področja v Zasavju, zvečer pa aktivno sodelovala na petem večeru z Varuhom ... več.
 • 12.2.2014 – člani kazahstanskega Državnega preventivnega mehanizma (NPM) so v spremstvu slovenskih kolegov obiskali enoto koprskega zapora v Novi Gorici.
 • 11.2.2014 – varuhinja se je udeležila dobrodelne okrogle mize, na kateri je dijakom predstavila delovanje Varuha, pa tudi svoje delo preden je postala varuhinja in namen Belega obroča Slovenije; Gimnazija Škofja Loka
 • 11.2.2014 – varuhinja se je udeležila otvoritve sodnega leta; konferenčna dvorana sodne stavbe, Tavčarjeva 9, Ljubljana ... več.
 • 11.2.2014 – varuhinja, predstavniki Državnega preventivnega mehanizma (DPM), namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Miha Horvat ter predstavnica Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij - PIC Katarina Bervar, so sprejeli kolege iz Kazahstana; sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 10.02.2014 – varuhinja, namestnik Ivan Šelih in sodelavci so se v okviru projekta TAIEX srečali z ombudsmani jugovzhodne Evrope ter pregledali možnosti sodelovanja v regiji; hotel Slon, Ljubljana
 • 7.2.2014 - varuhinja se je srečala s predstavniki Zavoda Vista, ki so ji predstavili projekt, namenjen gibalno oviranim otrokom  Nasmeh z gugalnice ... http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnosti/novice/detajl/varuhinja-ambasadorka-projekta-za-postavitev-gugalnic-za-gibalno-ovirane/?cHash=fcf4401809746ecfe8c0462938dd8cb7več. 
 • 6.2.2014 - varuhinja je sodelovala na dogodku NE-ODVISEN.SI na III. OŠ Celje
 • 6.2.2014 - varuhinja se je s sodelavci sestala s predstavniki ZIPOM-a (Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov) na temo otrok brez spremstva in kršitev otrokovih pravic; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 5.2.2014 - varuhinja se je z namestnikoma srečala s predstavnicami in predstavniki Mirovnega inštituta; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 5.2.2014 - varuhinja je z namestnikoma na spoznavno srečanje sprejela veleposlanika Kraljevine Nizozemske; Sejna soba Varuha, Ljubljana ... več.
 • 4.2.2014 - varuhinja in direktorica strokovne službe pri Varuhu Martina Ocepek sta se udeležili sestanka Inšpekcijskega sveta, ki deluje znotraj Ministrstva za notranje zadeve ... več.

 

JANUAR

 • 31.1.2014 –  namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek sta se sestali z dr. Boštjanom Tratarjem, generalim državnim pravobranilcem. Govorili so o sodelovanju Varuha in državnega pravobranilstva ter o aktualnih vprašanjih; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 30.1.2014 – varuhinja je bila aktivna udeleženka na večernem delu programa NE-ODVISEN.SI - Tisti dve besedi; II. Osnovna šola Celje
 • 30.1.2014 – varuhinja se je z namestnico mag. Kornelijo Marzel in svetovalko pri Varuhu Martino Ocepek, srečala s predstavniki civilne družbe s področja okolja, tokrat v Zagorju. Pogovarjali so se o problemih onesnaženosti tamkajšnjega zraka; Sejna soba Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 11a, Zagorje ... več.
 • 29.1.2014:00 - varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem in sodelavci srečala s predstavniki YHD (Društvo za teorijo in kulturo hendikepa); Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 28.1.2014/19:00 – varuhinja se je kot gostja udeležila literarno-pogovornega večera, ki ga je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, pripravila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Ljubljana; Konferenčna dvorana Mestnega muzeja v Ljubljani,Gosposka 15, Ljubljana ... povezava do video posnetka dogodka.
 • 28.1.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil dogodka ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana
 • 27.1.2014 – varuhinja se je, skupaj z namestnikom Tonetom Dolčičem in svetovalci pri Varuhu, sestala s predstavniki Homeopatskega društva; Sejna soba Varuha; Dunajska 56, Ljubljana
 • 24.1.2014 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je sprejel Montserrat Feixas Vihe, predstavnico Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR)  v srednji Evropi, ki je bila na to mesto imenovana lani.
 • 24.1.2014 - varuhinja se je s svetovalcem pri Varuhu Gašperjem Adamičem udeležila srečanja pri predsedniku republike Borutu Pahorju s člani Regijske civilne iniciative (RCI), ki si prizadevajo za ureditev bivanjskih razmer za Rome na Dolenjskem; Predsedniška Palača, Ljubljana... več.
 • 23.1.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil seje Odbora za zdravstvo, kjer so javno predstavili mnenja o aktualnih problemih na področju zdravja; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 22.1.2014 - svetovalca pri Varuhu Miha Horvat in Robert Gačnik sta sprejela češke študente, ki so se v okviru izmenjave Erazmus mudili v Sloveniji; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana ... več.
 • 20.-21.1.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil regionalne konference varuhov otrokovih pravic in pristojnih parlamentarnih delovnih teles. Govorili so o zaščiti otrok pred vsemi oblikami izkoriščanja; Danilovgrad, Črna Gora
 • 16.1.2014 - varuhinja je bila aktivna udeleženka večernega dela programa Neodvisen.si - Tisti dve besedi; Kulturni dom Beltinci
 • 16.1.2014 - varuhinja se je s svetovalcema pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen in mag. Juretom Markičem v Pegazovem domu v Rogaški Slatini srečala z direktorico Pegazovega doma Kristino Kampuš, predstavniki domov za starejše Celjske regije in s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije (SSZS) ... več.
 • 14.1.2014 - varuhinja si je z namestnico mag. Kornelijo Marzel in svetovalko pri Varuhu Martino Ocepek ogledala razmere v osnovni šoli Črni vrh nad Idrijo ... več.
 • 13.1.2014 - varuhinja se je v prostorih Varuha  z namestnikom Tonetom Dolčičem ter svetovalci in svetovalkami pri Varuhu srečala z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak in njenimi sodelavci in sodelavkami ... več.
 • 10.1.2014 - Varuh človekovih pravic RS, ki na podlagi Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM) izvršuje tudi naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma (DPM) je organiziral srečanje z izbranimi nevladnimi organizacijami. ... več.
 • 9.1.2014 - varuhinja se je srečala s predstavnicama združenja za pomoč pri demenci Spominčica, Nevo Železnik in  Štefko Zlobec ...več.
 • 9.1.2014 - varuhinja je z namestnikom Jernejem Rovškom in svetovalcem pri Varuhu Gašperjem Adamičem sprejela predsednico Zveze Romov za Dolenjsko (ZRD) Dušico Balažek in podpredsednico Liljano Tudija ter predsednico romskega društva Romano veseli Mileno Tudija ... več.
 • 8.1.2014 - varuhinja je bila v sredo, 8. 1. 2014, s sodelavci ves dan v Lendavi. Tam je dopoldne poslovala zunaj sedeža, popoldne se je srečala z madžarsko manjšino v Sloveniji, zvečer pa aktivno sodelovala na četrtem Večeru z Varuhom in predstavila svojo novo knjigo Obstaja pot ... več.
 • 6.1.2014 - varuhinja je sprejela predstavnike staršev otrok s prirojenimi srčnini napakami. ... več.
 • 6.1.2014 - varuhinja se je srečala z generalnim sekretarjem Rdečega križa dr. Danielom Starmanom ... več.
 • 24.12.2014 - varuhinja je z namestnikom Tonetom Dolčičem obiskala prodajalno Kraljev ulice na Poljanski ulici in Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični

Leto 2013

DECEMBER

 TEDEN 16. - 22.12.2013

 • 16.12.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je srečala z glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.12.2013 – varuhinja se je udeležila božično-novoletnega koncerta Orkestra Slovenske vojske; Cankarjev dom, Ljubljana
 • 17-18.12.2013 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil Evropskega foruma o otrokovih pravicah; Bruselj, Belgija
 • 17.12.2013 – varuhinja se je udeležila sprejema za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij; Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
 • 19.12.2013 – varuhinja se je srečala z ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 19.12.2013 – že sedmo redno mesečno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2013; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 19.12.2013okrogla miza ob 20-letnici Zakona o Varuhu človekovih pravic RS (ZVarCP) in predstavitev publikacije o njegovem nastanku in dilemah in razmišljanjih pravnih strokovnjakov o njegovi uporabnosti; Modra predavalnica na Pravni Fakulteti v Ljubljani 
 • 19.12.2013 – varuhinja se je udeležila svečanosti ob dnevu ustavnosti; Ustavno sodišče, Beethovnova ul. 10, Ljubljana
 • 20.12.2013 – varuhinja se je udeležila slavnostne seje Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti; Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 20.12.2013 – varuhinja se je udeležila proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti; Cankarjev dom
 • 22.12.2013 – varuhinja se je udeležila dogodka Naredi korak za Anžeta in Eneja; Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Dečkova 1b, Ljubljana

 TEDEN 9. - 15.12.2013

 • 10.12.2013 – varuhinja je ob svetovnem dnevu človekovih pravic vodila pogovor z najvplivnejšimi pravniki v letu 2013 po izboru IUS-INFO; Hotel Lev, Ljubljana.
 • 10.12.2013 - varuhinja je sodelovala na panelni razpravi o ekonomski krizi in njenih posledicah na človekove pravice; Pravna fakulteta v Ljubljani
 • 10.12.2013 - varuhinja je na tradicionalnem sprejemu sprejela najvišje predstavnike državnih institucij, civilne družbe in diplomatskega zbora. Ob tej priložnosti je podala tudi poslanico ob dnevu človekovih pravic; Vila Podrožnik, Ljubljana
 • 10.12.2013 - svetovalka pri Varuhu Brigita Urh je v sklopu projekta Človekove pravice v šoli predstavila delovanje Varuha dijakinjam in dijakom Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani
 • 11.12.2013 - varuhinja in svetovalka pri Varuhu Lilijana Jazbec sta predstavili projekt Zagovornik - glas otroka; občina Škofja Loka
 • 11.12.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil okrogle mize z naslovom Volilni sistem in kriza; Pravna fakulteta v Ljubljani
 • 11.12.2013 - varuhinja se je udeležila dobrodelnega koncerta ustanove Anin sklad v Zavodu sv. Stanislava. Ob nastopu številnih glasbenikov so zbirali denar za družine z več otroki Aninega sklada, ki je na ta način obeležil 15 let delovanja
 • 12.12.2013 - varuhinja je poslovala v Kočevju, zvečer pa je bila aktivna udeleženka tretjega Večera z Varuhom: Zabavno do uveljavljanja človekovih pravic
 • 12.12.2013 - svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se je v projektu Središča ZIPOM, Varuha človekovih pravic in Društva novinarjev Slovenije udeležil delavnic z naslovom Kako novinarji varujejo zasebnost otrok; dvorana Povodni mož, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
 • 13.12.2013 - varuhinja se je udeležila 15. srečanja UNESCO ASP mreže Slovenije, kjer so govorili o Unescu in pogledih v prihodnost; Kolosej Ljubljana
 • 13.12.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil III. seja znova ustavnovljene Medresorske komisije za človekove pravice pri Ministrstvu za zunanje zadeve, MZZ, Ljubljana

 TEDEN 1. - 8.12.2013

 • 2.12.2013 – Varuhinja je z namestnikoma Ivanom Šelihom in mag. Kornelijo Marzel na novinarski konferenci v prostorih Varuha spregovorila o težavah z lokalno skupnostjo pri kategorizaciji cest in nadzoru nad koncesionarji ter opozorila na nepravilnosti v domu upokojencev Ptuj, enota Koper
 • 2.12.2013 - svetovalca pri Varuhu Lan Vošnjak in Petra Tovornik sta se v Državnem svetu udeležila posveta z naslovom Nasilje v družini – sistemski odzivi nanj
 • 3.12.2013 – varuhinja se je udeležila sprejema ob svetovnem dnevu invalidov; Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
 • 3.12.2013 – varuhinja in svetovalka pri Varuhu Brigita Urh sta se udeležili posveta z naslovom Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela; Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana
 • 3.12.2013 – varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik so obiskali Inšpektorat RS za notranje zadeve; Litostrojska c. 54, Ljubljana
 • 3.12.2013 – varuhinja je predstavila svojo knjigo Živi in pusti živeti in govorila o varovanju človekovih pravic; Knjižnica Nova Gorica, Trg E. Kardelja 4, Nova Gorica
 • 4.12.2013 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta se srečala s strokovnim direktorjem Pediatrične klinike UKC Ljubljana prof. dr. Rajkom Kendo
 • 4.12.2013 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec sta se udeležili 17. seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kjer so obravnavali predvidene spremembe Zakona o mednarodni zaščiti in posledice uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine na področju lokalne samouprave - Mnenje Varuha o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ); Državni zbor, Ljubljana
 • 4 - 6.12.2013 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeleželi konference The public monitoring of places of detention. Russian and International experiences; Moskva
 • 4.12.2013 – varuhinja se je odzvala vabilu japonskega veleposlanika Nj. eksc. g. Shigemi JOMORI-ja in se udeležila sprejema ob nacionalnem dnevu Japonske; Trg republike 3, Ljubljana
 • 6.12.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek sta se udeležili konference Združenja upravnih delavcev Slovenije s področja okolja in prostora in upravno notranjih zadev; Hotel Golf, Bled
 • 6.12.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil pogovora z Josephom A. Mussomelijem, veleposlanikom ZDA v Sloveniji, ki ga je ob dnevu človekovih pravic organiziral Študijski center za narodno spravo.

TEDEN 25.11. - 1.12.2013

 

NOVEMBER

TEDEN 18. - 24.11.2013

 • 18.11.2013 - varuhinja je bila gostja v knižnici v Tržiču
 • 19.11.2013 – varuhinja je bila znova gostja večernega dela projekta Neodvisen.si; Kulturni dom, Nova gorica
 • 20.11.2013 – varuhinja je sodelovala na okrogli mizi ob svetovnem dnevu splošnih knjižnic; Rogaška Slatina
 • 20.11.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je udeležila podelitve diplom XII. generaciji študentov Višje policijske šole v Tacnu
 • 20.11.2013 – varuhinja se je v okviru XX. Izobraževalni dni državnih tožilcev – ITD 2013, udeležila 20. zbora državnih tožilcev, na katerem je generalni državni tožilec prof. dr. Zvonko Fišer predstavil svoja razmišljanje o državnem tožilstvu v letu 2013; Terme Čatež
 • 20.11.2013 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je ob svetovnem dnevu otrok udeležil sprejema junior ambasadorjev Unicefa. Te je sprejel predsednik Republike Borut Pahor v svoji palači. Ambasadorji so predsedniku predali posebno sporočilo in poudarili pomen varovanja pravic otrok. Kako si Varuh prizadeva za varovanje pravic otrok, lahko preberete tukaj.
 • 20.11.2013 - varuhinja je ob svetovnem dnevu otrokovih pravic podala izjavo za javnost.
 • 21.11.2013 - svetovalci pri Varuhu Andreja Srebotnik, Robert Gačnik in Miha Horvat so v okviru DPM-ja na delovni obisk sprejel policiste in pravnike iz Azerbajdžana. Gostom so predstavili prakso ravnanja z osumljenci in obtoženci v policijskem pridržanju in priporih. Študijski obisk je organizirala pisarna Organizacije za varnost in sodelovanje (OVSE) v Bakuju in je del projekta Pisarne z naslovom Izboljšanje spoštovanja pravic osumljenih in obsojenih v pridržanju.; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 21.11.2013 – namestnik varuhinja Ivan Šelih se je udeležil konference Immigration Detention in Europe: Establishing Common Concerns and Developing Minimum Standards; Strasbourg
 • 21.11.2013 – varuhinja se je z namestnikoma Tonetom Dolčičem in mag. Kornelijo Marzel srečala z generalnim direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samom Fakinom; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 21.11.2013 – namestnik varuhinje Tone Dolčič je s sodelavci na delovni spoznavni obisk sprejel Liz Ayre iz evropske mreže otrok zaprtih staršev (European Network for Children of Imprisoned Parents (Eurochips))
 • 21.11.2013 - varuhinja je sodelovala na dogodku v okviru projekta Neodvisen.si; Preddvor
 • 22.11.2013 – varuhinja se je srečala s predstavniki Društva gluhoslepih Slovenije Dlan; Sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 22.11.2013– varuhinja je svojo knjigo Živi in pusti živeti predstavila v knjižnici in čitalnici Idrija. Ob tej priložnosti je beseda tekla tudi o varovanju pravic
 • 22.11.2013 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil dobrodelne dražbe z naslovom Tudi mi smo del vas, kjer so se zbirala sredstva za OŠ dr. Ljudevita Pivka na Ptuju. Častna pokroviteljica akcije je bila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.
 • 23.11.2013 – varuhinja se je vključila v akcijo Društva ženska svetovalnica in ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami postala del Ekipe za nenasilje. Nove članice in člane so v ekipo vpisovali v City parku od 11. do 17. ure, ob 12. uri je bila tam tudi varuhinja. 
 • 23.11.2013 – varuhinja je podelila literarne nagrade Mira za izjemne dosežke na področju književnosti, publicistike in humanističnih ved. Nagrada je bila podeljena prvič. Prireditev je v Cankarjevem domu pripravila ženska sekcija PEN – MIRA


TEDEN 11. - 17.11.2013

 • 11.11.2013 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robrt Gačnik sta se udeležila konference  z naslovom Zasebno varovanje v luči uporabnikov zasebno varnostnih storitev;
  prostori Gospodarske zbornice Slovenije, dvorana A, Dimičeva 13, Ljubljana.
 • 11.11.2013 - svetovalka pri Varuhu Lili Jazbec se je v Podgorici v Črni gori udeležila okrogle mize z naslovom Družinski zakonik in institut kolizijskega skrbnika ter začasnega zastopnika otrok. Več o tem
 • 12.11.2013 - Svetovalki pri varuhu Barbara Kranjc in Mojca Valjavec sta se v hotelu Lev udeležili okrogle mize o brezdržavljanstvu (Statelessness) oziroma položaju oseb brez državljanstva, ki ga je pripravil Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) v sodelovanju z Mirovnim inštitutom (MI).
 • 13.11.2013/10:00 -  namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalki pri Varuhu Martina Ocepek in Petra Tovornik so se pri Varuhu že šestič letos srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Gost tokratnega srečanja je bil Dušan Pichler, vodja Pravnosistemskega sektorja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki je predstavil spremembe Zakona o varstvu okolja.
 • 13.-15.11.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil srečanja ODIHR in NHRI o strateškem načrtovanju Evropske mreže Nacionalnih institucij za človekove pravice; Radisson Blu Beke Hotel, Budimpešta
 • 13.11.2013 - varuhinja je obiskala stavkajočega pred centrom za socialno delo Vič. Obljubila mu je, da bo njegov primer obravnavala in ga z ugotovitvami seznanila.Več o tem.
 • 13.11.2013 – varuhinja se je aktivno udeležila dogodka v sklopu projekta Ne-odvisen.si; OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana
 • 14.11.2013 - varuhinja je nagovorila udeležence enodnevnega izobraževalnega seminarja za odvetnike in ga skupaj z namestnikom Ivanom Šelihom tudi vodila. Seminar je pripravil Varuh v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije in Pravno fakulteto Ljubljana za tiste člane OZS, ki bi se še posebej specializirali za delo z mladostniki. Več o dogodku najdete tukaj. Vijolična dvorana, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana.
 •  14.11.2013 - varuhinja je še enkrat ta teden sodelovala v sklopu projekta Neodvisen.si; Železniki
 • 15.11.2013 – v sejni sobi Varuha je potekalo delovno srečanje na temo ostarelih in bolnih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora (ZKPZ). Več o srečanju najdete tukaj.
 • 15.11.2013 - svetovalka pri varuhu Liana Jazbec je na seminarju To je nekaj zame, predavala o prepoznavanju nasilja nad starejšimi; Debeli rtič

TEDEN 4. - 10.11.2013

 • 5.11.2013 - varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se srečala z ameriškim veleposlanikom Josephom A. Mussomelijem
 • 5.-7.11.2013 - Varuh človekovih pravic RS je kot Državni preventivni mehanizem gostil kolege iz Češke
 • 5.11.2013 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se v Zagrebu udeležila srečanja Mreže varuhov pravic otrok v jugovzhodni Evropi (CRONSEE)
 • 6.11.2013 -  varuhinja je s sodelavci poslovala v prostorih občine Idrija
 • 6.11.2013 - zgodil se je drugi Večer z Varuhom. Po predstavi gledališča zatiranih je bil pogovor o pravicah in načinih njihovega uveljavljanja; Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
 • 7.11.2013 - varuhinja je na Ljudski univerzi Šentjur predavala o pravicah starejših. Več o dogodku lahko preberete tukaj
 • 7.11.2013 - varuhinja je na Gimnaziji Lava Celje predavalao pravicah mladih, o kršitvah njihovih pravic in razmerju med pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz pravic
 • 7.11.2013 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je v hotelu Lev udeležila 1. nacionalne konference Spodbujajmo zelena delovna mesta, kjer so predstavniki vseh sektorjev skupaj ugotavljali, kakšno je stanje in kje so priložnosti na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji
 • 7.11.2013 - varuhinja je na OŠ Draga Kobala v Mariboru znova sodelovala na dogodku Ne-odvisen.si in se ob tej priložnosti srečala tudi z mariborskim županom dr. Andrejem Fištravcem
 • 8.11.2013 - varuhinja se je prvič srečala z veleposlanico Arabske republike Egipt Hebo Sidhom

OKTOBER

TEDEN 28.10. - 30.10.2013

 • 28.10.2013 - varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in generalna sekretarka Varuha mag. Bojana Kvas so se sestali z Evo Tomič, predsednico Medresorske  komisije za človekove pravice, ki deluje v okviru Ministrstva za zunanje zadeve
 • 28.10.2013 - varuhinja se je sestala z mag. Sandijem Čurinom, nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi, sedež Varuha, Ljubljana

TEDEN 21.10. - 27.10.2013

 • 25.10.2013 – varuhinja je imela pozdravni nagovor na prvem srečanju doktorandov in učiteljev gerontologije, ki je bilo v Ljubljani
 • 25.10.2013 - namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalec Varuha Robert Gačnik ter medicinski ekspert dr. Peter Pregelj, so se udeležili prvega sestanka medicinske sekcije mreže državnih preventivnih mehanizmov za jugovzhodno Evropo v Beogradu
 • 23.10.2013 – varuhinja se je udeležila proslave ob dnevu Organizacije združenih narodov, ki je bila v dvorani Univerze v Ljubljani
 • 24.10.2013 – varuhinja se je s svojimi namestniki udeležila razprave v Državnem zboru RS o 18. rednem letnem poročilu Varuha za leto 2012
 • 24.10.2013 – varuhinja je v okviru projekta Ne-odvisen.si sodelovala na dogodku v osnovni šoli Kočevje
 • 24.10.2013 – varuhinja se je s sodelavci srečala s predstavnikoma Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, mag. Dušanom Semoličem in Goranom Lukičem
 • 23.10.2013  –  varuhinja se je z namestnikom Jernejem Rovškom, srečala s predstavnikoma Amnesty International Slovenija; direktorico Natašo Posel in vodjem projekta Policija in človekove pravice, Blažem Kovačem
 • 21.10.2013 – varuhinja se je udeležila odprtja letošnje izvedbe projekta Simbioza, ki pospešuje medgeneracijsko sodelovanje, širi e-pismenost starejših in odpira možnosti zaposlovanja mladih
 • 21.10.2013 – varuhinja je predavala študentom in študentkam Pedagoške fakultete v okviru interdisciplinarnega seminarja z naslovom Šola in nasilje; Pedagoška fakulteta, Ljubljana

 

TEDEN 13.10. - 20.10.2013

 • 13.10.2013 - varuhinja  se je udeležila dobrodelnega koncerta Rdečega križa Slovenije, ki je potekal v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Z dobrodelnim koncertom so zbrali 62.000 evrov
 • 13. 10. 2013 - varuhinja se je  v Dobrniču udeležila 70. spominskega srečanja, saj je prav med 16. in 18. oktobrom 1943 tam potekal prvi kongres Slovenske protifašistične ženske zveze
 • 14.10.2013 - varuhinja je s sodelavci poslovala na Ravnah na Koroškem
 • 14.10.2013 - varuhinja je bila na Ravnah na Koroškem aktivna udeleženka prvega Večera z Varuhom, ki ga raziskovalci Fakultete za družbene vede pripravljajo z Varuhom človekovih pravic RS. 
 • 15.10.2013 – varuhinja je nagovorila udeležence posveta Boj proti trgovini z ljudmi; City Hotel, Dalmatinova ul. 15, Ljubljana
 • 15.10.2013 – varuhinja je z obiskom počastila dan odprtih vrat Društva gluhoslepih DLAN; Linhartova cesta 13, Ljubljana
 • 15.10.2013 – varuhinja je bila gostja literarne kavarne v Knjižnici Domžale; Cesta talcev 4, Domžale
 • 16.10.2013 - varuhinja s svojimi sodelavkami v prostorih Varuha človekovih pravic RS sestala z ministrom za infrastrukturo in prostor Samom Omerzelom in njegovimi sodelavci.
 • 17.10.2013 - varuhinja se je srečala s predsednikom Vrhovnega sodišča Brankom Maslešo in njegovimi sodelavci; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 17.10.2013 - varuhinja je znova sodelovala na dogodku v sklopu projekta Neodvisen.si; Osnovna šola Novo mesto
 • 18.10.2013 - varuhinja je predavala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje; MOCIS - center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
 • 18.10.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil predstavitve ob izdaji knjižice Mavrična Ljubljana; Rdeča dvorana Mestne hiše v Ljubljani
 • 18.10.2013 – varuhinja se je udeležila okrogle mize z naslovom Vrednote - temelj za pošteno družbo; Gledališče Tartini, Piran
 • 20.10.2013/15:00 – varuhinja je nagovorila udeležence mednarodne prireditve Tek čez  most Harmonije; mejni prehod Gerlinci in Pölten

 

TEDEN 7.10. - 12.10.2013

 • 7.10.2013/10:00 – varuhinja je sodelovala na posvetu z naslovom Aktualna vprašanja uresničevanja otrokovih pravic v Republiki Sloveniji, ki ga Varuh človekovih pravic pripravlja skupaj ZIPOM in Državnim svetom; Državni svet, Ljubljana
 • 7. - 8.10.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil konference z naslovom Sodelovanje v krepitvi varstva temeljnih pravic v spreminjajoči se pokrajini človekovih pravic, ki so jo pripravili Evropska agencija za temeljne pravice (FRA), Svet Evrope, Evropska mreža organov za enakost (Equinet) in Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice; Dunaj
 • 8.10.2013 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je v tednu otroka udeležil okrogle mize Biti otrok v današnji družbi; Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana
 • 8.10.2013 – varuhinja je sodelovala na tiskovni konferenci na temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v RS, ki sta jo pripravila Vzgojni zavod Planina in Zdravniška zbornica Slovenije; Dunajska cesta 162, Ljubljana
 • 9.10.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalke pri Varuhu so se srečale z mag. Zlatko Srdoč Majer, generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje in njenimi sodelavci; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 9.10.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek so se srečale z glavno tržno inšpektorico in predsednico inšpekcijskega sveta Andrejko Grlič; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 9.10.2013 – o tem kako je biti otrok v današnji družbi se je varuhinja pogovarjala z dijaki in dijakinjami ljubljanskih dijaških domov; Dijaški dom Vič; Ljubljana
 • 10.10.2013 – varuhinja je v počastitev svetovnega dneva duševnega zdravja ob dnevu odprtih vrat obiskala Slovensko združenje za duševno zdravje – ŠENT; Linhartova 13, Ljubljana
 • 10.10.2013 – varuhinja je tudi tokrat sodelovala na večerni prireditvi v sklopu dogodka Neodvisen.si; OŠ Frana Roša, Celje
 • 11.10.2013 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil VIII. Abilipijade
 • 11.10.2013 - varuhinja predavala članom in članicam Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije o pomenu in vlogi Varuha človekovih pravic RS
 • 12.10.2013/9:00 - namestnik varuhinje Tone Dolčič je predaval na 6. Evropskem dnevu darovanja organov in tkiv, ki ga pripravljata Splošna bolnišnica Murska Sobota in javni zavod za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Kino Park, Murska Sobota

TEDEN 30.9. - 6.10.2013

 • 30.9.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič sta se udeležila delovnega posveta ob svetovnem dnevu pravice vedeti, ki ga organizira Informacijski pooblaščenec; dvorana Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana.
 • 30.9.2013 – varuhinja je bila gostja v redni mesečni oddaji na Radiu Evropa05
 • 1.10.2013 – varuhinja se je udeležila odprtja 13. Festivala za tretje življenjsko obdobje; Linhartova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 1.10.2013 – varuhinja se je z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak ob 1. oktobru, svetovnem dnevu starejših, in v okviru 13. Festivala za tretje življenjsko obdobje na sprejemu srečala s predstavnicami in predstavniki organizacij in združenj starejših ter nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji in se z njimi pogovorila o odprtih vprašanjih; Klub Cankarjevega doma, Ljubljana
 • 1.10.2013 – varuhinja je bila gostja okrogle mize o problematiki trgovine z ljudmi, ki jo pripravlja Pravni center za varstvo človekovih pravic; avla palače Armerija Univerze na Primorskem, Koper
 • 2.10.2013 – varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala z generalnim državnim tožilcem prof. dr. Zvonkom Fišerjem in njegovimi sodelavci; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 3.10.2013 – varuhinja se je udeležila seje Vlade RS, kjer je predstavila Letno poročilo Varuha za leto 2012; Ljubljana
 • 3.10.2013 – varuhinja, namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalki pri Varuhu Martina Ocepek in Petra Tovornik so se na rednem srečanju znova srečali s predstavniki civilne družbe s področja okolja; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 4.10.2013 – komisija za peticije ter človekove pravic in enake možnosti je obravnavala Letno poročilo Varuha za leto 2012. Seje se je udeležila tudi varuhinja z namestniki; Državni zbor, Ljubljana.
 • 4.10.2013 – varuhinja je s predsednico Zveze prijateljev mladine Darjo Groznik s skupno poslanico napovedala teden, ki je posvečen otrokom in posvet, ki ga pripravlja Varuh v sodelovanju z ZIPOM in Državnim svetom z naslovom Aktualna vprašanja uresničevanja otrokovih pravic v Republiki Sloveniji
 • 5.10.2013/9:00 – varuhinja je nagovorila udeležence dogodka Dan za spremembe in obiskala dom za starejše v Idriji; Mestni trg, Idrija

SEPTEMBER

TEDEN 23.9. - 29.9.2013

 • 23.9.2013 - varuhinja je bila gostja na dogodku društev in organizacij krajanov Ankarana
 • 24.9.2013 – varuhinja je udeležencem javne razprave na temo Problemi socialnega varstva in potreba za takojšnje ukrepanje, ki jo pripravlja Socialna zbornica Slovenije predstavila ugotovitve in priporočila Varuha na tem področju; Državni svet RS; Ljubljana
 • 24.9.2013 – varuhinja se je udeležila slavnostnega dogodka ob 40. obletnici študija na področju varstvoslovja in 10-letnici Fakultete za varnostne vede; Unionska dvorana GH Union; Ljubljana
 • 24. – 27.9.2013 – svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se bo udeležil letnega srečanja Mreže otroških ombudsmanov ENOC; Bruselj, Belgija ... VEČ ...
 • 25.9.2013 – varuhinja je s sodelavci poslovala v občini Jesenice
 • 25.9.2013 – varuhinja je predstavila svojo zadnjo knjigo Živi in pusti živeti in ob tem spregovorila o izboljšanju kakovost življenja v luči varovanju človekovih pravic; Knjižnica Radovljica
 • 26.9.2013 – varuhinja se je udeležila posveta Mladi in kriminal; Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor
 • 26.9.2013 - varuhinja je tudi tokrat sodelovala na večernem delu projekta Neodvisen.si; OŠ Lava, Celje
 • 26. - 27.9.2013 – svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek se je udeležila XX. Dnevov slovenske uprave; Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • 27.9.2013 – varuhinja se je udeležila posveta Otrokova pravica do zasebnosti v medijih,  ki sta jo organizirala Varuh človekovih pravic RS in ZIPOM - Koalicija nevladnih organizacija za otroke; sejna soba Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • 27.9.2013 – varuhinja je pozdravila udeležence prireditve Društva Debra; Golf igrišče Amon, Olimje - VIDEO o deklici Ani, ki je zbolela za to redko boleznijo

 

TEDEN 16.9. - 22.9.2013

 • 15. - 18.9.2013 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se v Dublinu udeležila 9. seminarja evropske mreže ombudsmanov. Gostila ga je irska varuhinja človekovih pravic Emily O´Reily, ki bo 1. oktobra prevzela funkcijo nove evropske ombudsmanke. Udeleženci seminarja so govorili o načelu dobrega upravljanja v času vsesplošnega varčevanja.
 • 17.9.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je pozdravila udeležence 3. znanstvene konference s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo z naslovom Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb. Pokroviteljica dogodka je bila varuhinja; Laško
 • 18.9.2013- namestnika varuhinje mag. Kornelija Marzel in Ivan Šelih sta v Državnem svetu predstavila Letno poročilo Varuha za leto 2012
 • 19.9.2013 - varuhinja se je udeležila prireditve Neodvisen.si na OŠ Ljubečna
 • 21.9.2013 – varuhinja se je udeležila slavnostne prireditve ob mednarodnem dnevu gluhih in 60-letnici Društva gluhih in naglušnih severne Primorske; Nova Gorica
 • 21.9.2013 – varuhinja se je udeležila dobrodelnega koncerta ob obeležitvi Svetovnega dneva miru; Športna dvorana Ig

 

TEDEN 9.9. - 15.9.2013 

 • 10.9.2013 - svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti udeležil delovnega srečanja o določitvi in izterjavi preživnin za otroke.
 • 10.9.2013 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je udeležila okrogle mize z naslovom Skupaj lahko preprečimo nastajanje izgubljene generacije. Pred njo je potekala predstavitev projekta Neodvisen.si.
 • 12.9.2013/18:00 varuhinja se je v Luciji udeležila dogodka v okviru projekta Neodvisen.si, ki je bil prvi v novi sezoni
 • 14.9.2013/11:30 – varuhinja se je udeležila svečanega polaganja temeljnega kamna za Islamski kulturni center v Ljubljani. Varuhinja pozdravlja korak naprej pri uresničevanju pravice muslimanske skupnosti v Sloveniji do veroizpovedi.

TEDEN 2.9. - 8.9.2013

 • 2.9.2013 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je na prvi šolski dan po enem tednu znova srečala z nekaterimi akterji, ki jih zadeva ali so odgovorni za izgradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka. Varuhinja je k projektu pristopila potem, ko so se nanjo že v začetku njenega mandata obrnili starši, ki so bili obupani, da so njihovim otrokom že osem let kršene pravice do šolanja v zanje primernem okolju (23. člen Konvencije o otrokovih pravicah) oziroma se ne deluje v njihovo največjo korist (3. člen KOP). Več o srečanju in dogajanju v povezavi s šolo lahko preberete na tej povezavi.
 • 4.9.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je v sredo, 4. 9. 2013, udeležil 17. seje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, na kateri so obravnavali Letno poročilo Varuha za leto 2012. V razpravi je med drugim pojasnil oblike in načine dela institucije in podal odgovore na nekatera vprašanja svetnikov. Ti so poročilo podprli in predlagali obravnavo 18. septembra.

AVGUST

TEDEN 26.8. - 1.9.2013

 • 27.8.2013 - varuhinja  je obiskala občino Trbovlje, kjer  od 26. do 28. avgusta v Mladinskem centru v Trbovljah poteka tradicionalni 44. seminar za pedagoške delavce zamejskih dijaških domov iz Trsta, Celovca in Gorice in se med drugim udeležila okrogle mize na temo Človekove pravice in svoboščine.
 • 26.8.2013/11:00 varuhinja se je srečala z vodstvom šole OŠ Dr. Ljudevita Pivka, predstavniki sveta staršev in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, ki pomagajo šoli pri zbiranju sredstev za izgradnjo; Sedež Varuha, Ljubljana.
 • 26.8.2013/13:00 – varuhinja se je s sodelavci srečala z direktorjem Psihiatrične bolnišnice Idrija Bogdanom Tušarjem in dolgoletno direktorico bolnišnice mag. Viktorijo Gorjup; Sedež Varuha, Ljubljana.
 • 26.8.2013/14:30 – varuhinja se je srečala z državno sekretarko v Vladi RS Tamaro Vonta; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 26.8.2013/20:00 – varuhinja se je udeležila slovesnosti ob 100. rojstnem dnevu Borisa Pahorja; SNG Opera in balet Ljubljana
 • 23.8.2013 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek študentom Pravnih fakultet v Mariboru, Ljubljani in Novi gorici v okviru Poletne šole človekovih pravic predstavili institucijo Varuha in njeno delovanje.
 • 7.8.2013 - Varuhinja je s sodelavci poslovala v Mestni občini Novo mesto. V ospredju so bili pogovori o sobivanju romskega in večinskega prebivalstva. Po srečanju z županom, pobudniki, predstavnikom Regijske civilne iniciative (RCI), predstavniki Zveze Romov za Dolenjsko je nenapovedano obiskala tudi naselje Žabjak ... več.

JULIJ

 TEDEN 15.7. - 21.7.2013

 • 17.7.2013 – varuhinja je pozdravila otroke, ki v okviru humanitarne pobude Pomežik soncu letujejo v Kranjski Gori: Varuhinja z otroki na počitnicah pomežiknila soncu
 • 18.7.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič sta sprejela predstavnika organizacij Evropski pokret u Srbiji (European Movement Sebia) in Central European Iniciative (CEI), ki izvajata projekt krepitve sodelovanja med institucijami ombudsmanov in civilno družbo v Jugovzhodni Evropi z namenom varovanja človekovih pravic v luči približevanja držav Evropski uniji. Prvega srečanja na to temo so se na povabilo organizatorjev udeležile tudi predstavnice nevladnih organizacij CNVOS, Mirovni inštitut, Slovenska filantropija in Zveza prijateljev Mladine Slovenije in predstavile sodelovanje z institucijo ombudsmana ter svoje poglede na oblikovanje sodelovanja v regiji; Sedež Varuha, Ljubljana. 
 • 19.7.2013– varuhinja se je skupaj z namestnico mag. Kornelijo Marzel in svetovalko pri Varuhu Martino Ocepek srečala z glavno inšpektorico Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor Sandro Petan Mikolavčič in njenima sodelavcema; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 19.7.2013 – varuhinja je predala Letno poročilo Varuha za leto 2012 predsednici vlade Alenki Bratušek; Sedež Vlade RS, Ljubljana

 

TEDEN 1.7. - 7.7.2013

 • 1.7.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil okrogle mize  z naslovom Ko zasebnost sreča nadzor v svetu velikih podatkov; Urad Informacijske pooblaščenke, Zaloška 59, Ljubljana
 • 2.7.2013 – varuhinja, njen namestnik Jernej Rovšek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič so se pri predsedniku RS med drugim pogovarjali o prostorski problematiki in bivanjskih razmerah Romov v RS; Urad predsednika RS, Ljubljana
 • 3.7.2013 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Mestni občini Nova Gorica. Po pogovorih je svoje ugotovitve predstavila na krajši novinarski konferenci.
 • 3.7.2013 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je na sestanek povabila v. d. generalne direktorice Generalnega davčnega urada (DURS) Jano Ahčin in v. d. glavne inšpektorice Inšpektorata RS za delo (IRSD) Natašo Trček. Na sestanku so skupaj s sodelavci izpostavile iskanje možnih rešitev za izboljšanje stanja na področju (ne)plačevanja prispevkov iz naslova socialne varnosti.
 • 3.7.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil svečanega sprejema, ki ga je v počastitev 237. obletnice podpisa Deklaracije neodvisnosti pripravil ameriški veleposlanik v Sloveniji nj. ekc. Joseph A. Mussomeli; Narodna galerija, Ljubljana   
 • 4.7.2013 – varuhinja je predala letno poročilo za leto 2012 predsedniku državnega zbora Janku Vebru; Ljubljana
 • 4.7.2013 – varuhinja je glavne poudarke iz letnega poročila za leto 2012 predstavila na novinarski konferenci; Sejna soba pri Varuhu človekovih pravic RS,  Ljubljana
 • 4.7.2013 – varuhinja je predala letno poročilo za leto 2012 predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju in skupaj z njim obiskala stavkajoča delavca podjetja Čukgraf pred državnim zborom; Urad predsednika in Kongresni trg, Ljubljana;
 • 4.7.2013 varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalki pri Varuhu Martina Ocepek in Zlata Debevec so se srečale z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom in njegovimi sodelavkami in sodelavci; Sejna soba pri Varuhu človekovih pravic RS, Ljubljana

 

 

JUNIJ

 TEDEN 24.6. - 30.6.2013

 •  24.6.2013 – varuhinja se je udeležila sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe RS, Ministrstva RS za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo; Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana
 • 24.6.2013 – varuhinja se je udeležila osrednje počastitve dneva državnosti; Kongresni trg, Ljubljana
 • 25.-26.6.2013 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik sta predavala o delu Varuha kot Državnega preventivnega mehanizma na delavnici o delovanju DPM-jev; Hotel Karpoš, Skopje
 • 25.-26.6.2013 - namestnika varuhinje Tone Dolčič in Jernej Rovšek sta se udeležila konference, ki jo pripravlja Misija OSCE v BiH, in na kateri so govorili o krepitvi sodelovanja med institucijami v regiji; Hotel Bosna, Sarajevo

 

  TEDEN 17.6. - 23.6.2013

 • 17.6.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalka pri Varuhu Mojca Valjavec sta na obisk sprejela Petra Kinga, sodnika na Višjem sodišču za področje azila, imigracije in človekove pravice v Veliki Britaniji; Sedež Varuha, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
 • 17.6.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalke pri Varuhu Martina Ocepek, dr. Ingrid Russi Zagožen in Zlata Debevec so se srečale s predstojnikom Geodetske uprave  Alešem Seliškarjem; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 18.6.2013 namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil okrogle mize z naslovom Volilni sistem in stabilnost državne oblasti, ki jo pripravlja Društvo za ustavno pravo; Pravna fakulteta, Ljubljana
 • 20.6.2013 - varuhinja je s sodelavci poslovala v Celju. S klikom na to povezavo lahko poslušate, kaj je povedala na novinarski konferenci po pogovorih s pobudniki.
 • 20.6.2013 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen sta se sestala s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 21.6.2013 – varuhinja je bila častna gostja na slovesni podelitvi diplom diplomantom Fakultete za varnostne vede; FVV, Kotnikova ulica 8, Ljubljana
 • 23.6.2013 – varuhinja se je udeležila okrogle mize Slovenija - Mir – Prihodnost; Sedež mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, Trnovo pri Gorici 26

 

 TEDEN 10.6.-16.6.2013

 • 10. - 12.6.2013 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil 7. srečanja mreže ombudsmanov Sredozemlja; Aman, Jordanija
 • 10.6.2013 – varuhinja se je udeležila otvoritve 4. edicije Festivala migrantskega filma, kjer si je ogledala otvoritveni film Germanija argentinskega režiserja Maximiliana Schonfelda; Kinodvor, Ljubljana.  
 • 11.6.2013 – varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, svetovalki in svetovalec pri Varuhu so se srečali  z ministrom za pravosodje dr. Senkom Pličaničem in njegovimi sodelavci in sodelavkami. O čem so govorili, lahko preberete oziroma poslušate s klikom na to povezavo.
 • 12.6.2013 -  izšla je nova kolumna varuhinje na portalu IUS - INFO.
 • 12.6.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel ter svetovalki pri Varuhu Martina Ocepek in Petra Tovornik so se s predstavniki nevladnih organizacij, zavodov in društev, ki skrbijo za okolje in prostor, v sklopu rednih mesečnih srečanj tokrat prvič srečali zunaj sedeža Varuha človekovih pravic RS. Osrednja tema tokratnega, letos že četrtega srečanja, je bila onesnaževanja Celjske kotline. Na srečanju so sprejeli sklepe, ki jih lahko preberete tukaj
 • 13.6.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek sta se na delovnem sestanku srečali s predsednico Inšpekcijskega sveta in glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlić
 • 13.6.2013 – varuhinja se je udeležila slovesnosti ob 20-letnici Društva državnih tožilcev, ki mu je predsedovala od leta 1999 do leta 2005. V okviru društva je leta 2003 dala pobudo za ustanovitev Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Slednjemu je predsedovala vse do nastopa funkcije varuhinje.

  TEDEN 3.6.-9.6.2013

 • 3.6.2013 – varuhinja se je srečala s predstavniki LGBT; Sedež Varuha človekovih pravic RS, Dunajska 56, Ljubljana
 • 3.6.2013 – varuhinja je ob 100-dnevnici svojega delovanja v tej funkciji na novinarski konferenci med drugim predstavila prizadevanja za osebe s posebnimi potrebami
 • 4.6.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, namestnik Tone Dolčič in svetovalki pri Varuhu Brigita Urh in Liana Kalčina so se srečali z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom in njegovimi sodelavci
 • 4.6.2013 – varuhinja je bila gostja Ljudske univerze v Kopru, kjer se je pogovarjala z direktorico LUK-a Alenko Grželj o Varuhu in njegovem delu
 • 5.6.2013 – varuhinja je udeležencem 14. dnevov varstvoslovja spregovorila o varovanju človekovih pravic. Osrednje nacionalne konference s področja varnosti so se udeležili tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih  ter svetovalca pri varuhu Robert Gačnik in Andreja Srebotnik.
 • 5.6.2013 – varuhinja je obiskala Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik
 • 6.6.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Neva Štrum so se srečale z direktorjem ZZZS-a Samo Fakinom
 • 6.6.2013 – varuhinja in njen namestnik Ivan Šelih sta se srečala z direktorico Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC Katarino Bervar Sternad; Sedež Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 6.6.2013 – varuhinja se je srečala s predsednikom Odvetniške zbornice Romanom Završkom
 • 8.6.2013 – varuhinja je nagovorila zbrane na dobrodelnem koncertu Planet-a 47 v Kinu Šiška v Ljubljani

 

 

MAJ

 TEDEN 27.5.-2.6.2013

 • 27.5.2013 - na rednem srečanju so se sestali člani skupine SIPP, ki že od leta 2007 izvaja projekt Zagovornik - glas otroka; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 27.5.2013 – varuhinja je s sodelavci poslovala v Mestni občini Koper. Po pogovorih je svoje ugotovitve predstavila na krajši novinarski konferenci, ki je potekala ob 14. uri v občinskih prostorih. Poslušajte zvočni posnetek: Poslovanje v Kopru v luči pretežno socialnih stisk
 • 28.5.2013 – namestnik varuhinje Ivan Šelih se je udeležil predstavitve projekta brezplačne pravne pomoči Zveze prijateljev mladine Ljubljana – Moste Polje z naslovom Ker je prav! : Namestnik Šelih na okrogli mizi o brezplačni pravni pomoči
 • 28.5.2013 – varuhinja se je udeležila akademskega foruma Fakultete za državne in evropske študije o delovanju centrov za socialno delo in pravicah otrok; Brdo pri Kranju
 • 29.5.2013 – varuhinja je bila gostja na Radiu Europa 05
 • 29.5.-1.6.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil mednarodne konference Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (European Commission against Racism and Intolerance (ECRI); Strasbourg
 • 30.5.2013 – varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta se udeležili konference z naslovom Pot do trajne in varne nastanitve za stanovanjsko izključene; Mestna občina Ljubljana. Več o dogodku preberite tukaj: Varuhinja in namestnica na konferenci Pot do trajne in varne nastanitve za socialno izključene
 • 30.5.2013 svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič je kot članica žirije sodelovala v ocenjevanju prispelih fotografskih del na mednarodni fotografski natečaj Globalni svet - Skozi objektiv človekovih pravic in natečaj multimedij Slovenija: Skozi objektiv človekovih pravic.
 • 30.5.2013 – varuhinja je sodelovala v večernem delu projekta Neodvisen.si; Dom krajanov Negovan Nemec Bilje, občina Miren - Kostanjevica
 • 31.5.2013 – varuhinja se je srečala z generalnim direktorjem Generalne policijske uprave Stanislavom Venigerjem in direktorji policijskih uprav; GPU, Ljubljana
 • 31.5.2013 – varuhinja je s svojimi razmišljanji sodelovala v projektu Studia 12 z naslovom Vdihnimo navdih - poglejmo na osebne in družbene izzive iz druge perspektive!
 • 31.5.2013 – varuhinja se je udeležila proslave ob 50. obletnici Zveze Sožitje; Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Ljubljana
 • 1.6.2013 – varuhinja se je kot častna pokroviteljica udeležila dobrodelne prireditve na OŠ Moste pri Komendi
 • 1.6.2013 – varuhinja je nagovorila udeležence slavnosti v Senožečah v spomin na padle krajane Dolenje vasi
 • 1.6.2013 – svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič je kot članica mednarodne žirije v okviru mednarodnega fotografskega natečaja Globalni svet - Skozi objektiv človekovih pravic in natečaja multimedij Slovenija: Skozi objektiv človekovih pravic sodelovala v pogovoru o vlogi fotografije pri varovanju človekovih pravic; KUD France Prešeren, Ljubljana
 • 1.6.2013 – varuhinja je kot častna pokroviteljica Festivala fotografije in človekovih pravic 2013 preko video povezave nagovorila zbrane na razglasitvi zmagovalcev natečajev Globalni SVET - Skozi objektiv človekovih pravic in Slovenija - Skozi objektiv človekovih pravic

 

 TEDEN 20.5.-26.5.2013

 

 • 24.05.2013 - Varuh opozarja, da morebitna prisilna izselitev pripadnikov romske skupnosti ni dopustna
 • 23.5.2013 - varuhinja je aktivno sodelovala v večernem delu projekta Neodvisen.si, ki je namenjen staršem, skrbnikom, učiteljem in drugim odraslim; občina Kanal, Kulturni dom Deskle
 • 23.5.2013 – poslanci državnega zbora so s 77 glasovi ZA in 4 PROTI izglasovali, da bo mag. Kornelija Marzel še nadaljnjih 6 let opravljala funkcijo namestnice varuhinje
 • 23.5.2013 - varuhinja je pozdravila udeležence otvoritvene slovesnosti 3. mladinskega literarnega festivala Bralnice pod Slamnikom 2013 in mladim pesnikom in pisateljem spregovorila o pomenu branja in nedopustnosti zamolčanih zgodb otrok; Kulturni dom Radomlje
 • 22.05.2013 - varuhinja se je v prostorih Državnega zbora srečala s poslancem madžarske skupnosti Lászlóm Gönczem
 • 22.05.2013 - varuhinja je na seji Državnega zbora predstavila Posebno poročilo o projektu Zagovornik - glas otroka: V DZ so poudarili pomen varovanja otrokovih pravic
 • 22.5.2013 - varuhinja je študentom Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru predavala o človekovih pravicah, zaščiti žrtev kaznivih dejanj in drugih temah s področja varovanja človekovih pravic; Ljubljana
 • 22.5.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil strokovnega srečanja pod naslovom XI. Nomotehnični dnevi; Pravna fakulteta v Ljubljani
 • 21.5.2013 – varuhinja se je odzvala snovalcem oddaje Dobro jutro na TV Slovenija in se v živo pogovarjala o aktualnih vprašanjih. Posnetek lahko pogledate tukaj.
 • 20.5.2013 - varuhinja se je udeležila 20. obletnice Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Podpisan je bil protokol med Zbornico in Policijo; BTC, kongresna dvorana Mercurius, Ljubljana

 

TEDEN 13.5.-19.5.2013

 • 13.5.2013 - varuhinja se je srečala z mag. Sandijem Čurinom, nacionalnim koordinatorjem za boj proti trgovini z ljudmi pri MNZ; sedež Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 13.5.2013 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se je udeležil posveta z naslovom Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje?; Državni svet RS, Ljubljana
 • 13.5.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležil okrogle mize z naslovom Korak čez Rubikon - svoboda izražanja in sovražni govor, ki jo pripravlja akademsko društvo pravnik; vijolična predavalnica Pravne fakultete v Ljubljani
 • 14.5.2013 - varuhinja se je srečala z avstrijskim veleposlanikom dr. Clemensom Kojem in namestnikom mag. Güntherjem Salzmannom; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 14.5.2013 - varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalci so se srečali z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem; Sedež Varuha, Ljubljana
 • 14.5.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek je predaval o vlogi in pomenu Varuha človekovih pravic RS ter možnostih, ki jih za karierni načrt ponuja Varuh; Karierni center Univerze v Ljubljani
 • 14.5.2013 - varuhinja in Liana Kalčina, nekdanja direktorica Informacijskega centra Sveta Evrope, danes svetovalka pri Varuhu, sta se udeležili otvoritvene slovesnosti ob 20. obletnici članstva Slovenije v Svetu Evrope in tam tudi predavali; Mestni muzej, Ljubljana
 • 14.5.2013 - varuhinja je aktivno sodelovala na prireditvi v sklopu projekta NE-ODVISEN.SI; Hotel Mons, Ljubljana
 • 15.5.2013 - varuhinja, njeni namestniki Jernej Rovšek, Ivan Šelih in mag. Kornelija Marzel ter generalna sekretarka mag. Bojana Kvas in drugi sodelavci Varuha so se srečali z ministrom za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregorjem Virantom in njegovimi sodelavci; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 15.5.2013 - v knjižnici Trzin je varuhinja predstavila svojo zadnjo knjigo Živi in pusti živeti in z udeleženci govorila o varovanju človekovih pravic
 • 16.5.2013 - veleposlanik Belgije g. Paul Jansen je obiskal varuhinjo; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.5.2013 - varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta od glavnega inšpektorja za delo Franca Rančigaja sprejeli letno poročilo inšpektorata ; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 16.5.2013 - varuhinja se je udeležila dogodka v okviru projekta NE-ODVISEN.SI; Telovadnica OŠ Dobrovo, občina Brda
 • 17.5.2013 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič sta sprejela predsednico Zveze upokojencev Slovenije dr. Matejo Kožuh Novak s sodelavci; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 17.5.2013 - varuhinja je predavala o varovanju pravic otrok na dogodku, ki ga je pripravila Zveza prijateljev mladine Slovenije; Otroško letovišče Pacug
 • 18.5.2013 - varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel sta se je udeležili akcije Tečem, da pomagam; Slovenj Gradec

 

TEDEN 1.5.-10.5.2013

 • 1. 5. 2013 – na IUS – INFO je znova izšla kolumna varuhinje: Kje vse so kršene človekove pravice?
 • 6.5.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je bil eden od govorcev na okrogli mizi Subtilni rasizem v Sloveniji; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
 • 7.5.2013 - varuhinja se je kot gostja knjižnice v Velenju pogovarjala o človekovih pravicah, etiki, morali in vsem, o čemer govori njeno delo nekoč tožilke in danes varuhinje, in je zajeto v njeni deveti knjigi Živi in pusti živeti
 • 8.5.2013 – varuhinja se je z namestnikom Tonetom Dolčičem in nekdanjo kooridantorico projekta mag. Martino Jenkole udeležila obravnave Posebnega poročila o Zagovorniku otrokovih pravic na Komisiji z peticije ter človekove pravice in enake možnosti; Državni zbor, Ljubljana
 • 9.5.2013 – ob dnevu Evrope je bila varuhinja gostja Radia Zeleni val, kjer je z ostalimi gosti v živo razpravljala o azilantih, Romih, žrtvah družinskega nasilja, otrocih s posebnimi potrebami in drugih aktualnih vsebinah; Grosuplje
 • 10. 5. 2013 - varuhinja je predavala na strokovni konferenci z naslovom Položaj ženske v slovenski družbi, ki je potekala v sklopu nacionalne otvoritve Tedna vseživljenjskega učenja; Hotel Perla, Nova Gorica

 

 

APRIL

TEDEN 22.-28.4.2013

 • 20.4.2013 – varuhinja se je udeležila svečane podelitve diplom izobraževalnega centra Erudio višje strokovne šole. Diplomantom je spregovorila o delu Varuha človekovih pravic RS, o človekovih pravicah in pomenu oblikovanja socialnih mrež za preprečevanje stisk ljudi in spoštovanje njihovih pravic; Ljubljana
 • 20.4.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek je kot sodnik sodeloval na regionalnem Moot Court tekmovanju v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice; Ustavno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana
 • 22.4.2013 – varuhinja je ob dnevu zemlje v okviru četrte Eko konference podelila priznanja najboljšim učencem zadnje triade osnovnih šol in dijakom srednjih šol, ki so sodelovali v projektu Zemljo so nam posodili otroci; Gospodarsko razstavišče. Ljubljana
 • 22. – 24.4.2013 - namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak sta se udeležila zaključne konference znotraj regionalnega programa Preprečevanje izkoriščanja otrok v Jugovzhodni Evropi; Novi Sad, AP Vojvodina, Srbija
 • 22.4.2013 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je ob svetovnem dnevu zemlje udeležila slovesnosti Nizozemskega veleposalništva v Sloveniji, na kateri sta predsednik Slovenije Borut Pahor in veleposlanik Nizozemske Jos Douma zasadila drevo upanja Ane Frank; Arboretum, Volčji Potok
 • 23.4.2013 – varuhinja je s svojim namestnikom Ivanom Šelihom in svetovalko pri Varuhu Brigito Urh obiskala Vzgojni zavod Planina
 • 23.4.2013 – varuhinja je predstavila svojo zadnjo knjigo Živi in pusti živeti v knjižnici Ravne na Korošekm in istega dne še v knjižnici Radlje ob Dravi
 • 23.4.2013 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je srečal z delegacijo Evropske komisije za boj proti rasizmu in diskriminaciji (ECRI), ki pripravlja 4.periodično poročilo o Sloveniji; sedež Varuha, Ljubljana
 • 24.4.2013 – varuhinja je imela svojo prvo novinarsko konferenco na sedežu institucije, ki jo vodi. Predstavila je svoje ugotovitve od dneva nastopa šestletnega mandata ter izpostavila nekatere teme, ki jih obravnava Varuh
 • 24. 4. 2013 – varuhinja je predstavila svojo zadnjo knjigo Živi in pusti živeti v knjižnici v Slovenskih konjicah
 • 25.4.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalki pri Varuhu Martina Ocepek in Petra Tovornik so se z varuhinjo srečale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora na tretjem rednem srečanju v letu 2013. Tokratna tema je bila pregon storilcev kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Predstavili sta jo varuhinja Vlasta Nussdorfer in okrožna državna tožilka svetnica z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani, Helena Zobec Dolanc
 • 25.4.2013 – varuhinja se je udeležila dogodka NE-ODVISEN.SI, Kinodvorana Šempeter pri Novi Gorici
 • 26.4.2313 - varuhinja se je udeležila slavnostnega sprejema ob prazniku dela 1. maju; ZSSS, Ljubljana

 

TEDEN 15. - 21.4.2013

 • 15.4.2013 varuhinja se je sestala s francoskim veleposlanikom Pierre-Françoisom Mourierjem, sedež Varuha,  Ljubljana
 • 15.4.2013 – varuhinja se je z generalno sekretarko Varuha mag. Bojano Kvas udeležila slovesnosti ob dnevu Pravne fakultete, Ljubljana
 • 15.4.2013 - varuhinja se je srečala z muftijem muslimanske skupnosti Nedžadom Grabusom; sejna soba Varuha
 • 16.4.2013 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je sestala z Agrarno skupnostjo Kamnik
 • 17.4.2013 – izšla je nova kolumna varuhinje na IUS – INFO
 • 17.4.2013 - varuhinja je bila gostja prireditve Približevanja v kulturnem centru v Litiji 
 • 18.3.2013 – varuhinja je s sodelavci poslovala zunaj sedeža v Velenju
 • 18.3.2013 – svetovalka pri Varuhu Neva Šturm se je udeležila 11. konference Inšpektorata RS za delo z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu, Kongresni Center Brdo pri Kranju (dvorana HEROS)
 • 18. 3. 2013 – varuhinja in svetovalka za odnose z javnostmi Nataša Kuzmič sta se udeležili dogodka NE-ODVISEN.SI, Cerklje na Gorenjskem
 • 19.4.2013 – varuhinja, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek so se sestale s predstavniki Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, sedež Varuha, Ljubljana

 

TEDEN 8.-15.4.2013

 • 8.4.2013 - varuhinja in namestnik Tone Dolčič sta se udeležila nacionalnega otroškega parlamenta; Državni zbor RS, Ljubljana
 • 8.4.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek in svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič sta se udeležila okrogle mize z naslovom Sobivanje ustavnih pravic in medijsko poročanje; veliki salon Državnega zbora, Ljubljana
 • 8.4.2013 - varuhinja je obiskala Hišo hospica; Ljubljana
 • 9.4.2013 - varuhinja v živo na frekvencah Radia Evropa 05
 • 9.4.2013 - namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalka pri Varuhu Martina Ocepek sta se sestali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, ARSO, IRSPEP, Inšpekcijo za okolje in naravo; sejna soba Varuha, Ljubljana
 • 9.4.2013 -  varuhinja se je s sodelavci srečala na delovnem sestanku z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak in njenimi sodelavci, MDDSZEM, Ljubljana
 • 10.4.2013 - varuhinja se je v živo na 3. programu TV SLO pogovarjala z novinarko Majdo Juvan
 • 11.4.2013 -  varuhinja je predavala na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani
 • 11.4.2103 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je s sodelavci srečal s predstavniki Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 11.4.2103 - varuhinja je aktivno sodelovala na dogodku NE-ODVISEN.SI; Linhartov trg, Radovljica
 • 12. 4. 2013 - varuhinja se je kot pokroviteljica in predavateljica udeležila posveta Svetovni etos - globalno in lokalno; Cankarjev dom, Ljubljana

 

TEDEN 1.-7.4.2013

 • 3.4.2013 - varuhinja je predavala o pomenu človekovih pravic dijakom 2. gimnazije v Mariboru
 • 4.4.2913 - varuhinja je predavala na 12. strokovnem posvetu Otrok v vlogi žrtve in storilca
 • 4.4.2103 - varuhinja na dogodku NE-ODVISEN.SI; Dvorana Pod stolom OŠ Žirovnica

MAREC

TEDEN 25.-31.3.2013

 • 25. - 26.3.2013 - namestnik varuhinje Ivan Šelih se je s sodelavci udeležil srečanja nacionalnih preventivnih mehanizmov (DPM) iz JV regije; Beograd, Srbija
 • 25.3.2013 - varuhinja je bila osrednja gostja na dobrodelnem dogodku Ne skrij se pod odejico; prodajni salon Steklarne Rogaška, Ljubljana
 • 27.3.2013 - poslovanje zunaj sedeža; Ptuj
 • 28.3.2013 - varuhinja se je udeležila okrogle mize o ženskah v javnem življenju - predstavitev rezultatov raziskave Ženske na vrhu; Hotel Slon, Ljubljana
 • 28.3.2013 - redno mesečno srečanje Varuha in civilne družbe s področja okolja in prostora; sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 28.3.2013 - varuhinja je predstavila knjigo Živi in pusti živeti v kjnjižnici Sežana in spregovorila o novi funkciji
 • 29.3.2103 - varuhinja je bila gostja na Maistrovem večeru Spodnje Savinjskega društva Generala Maistra; Žalec

 

TEDEN 18.-24.3.2013

 • 18.3.2013 - varuhinja se je srečala z ameriškim veleposlanikom Josephom A. Mussomelijem; veleposlanikova rezidenca v Rožni dolini, Ljubljana
 • 20.3.2013 - namestnik varuhinje Jernej Rovšek se je udeležeil okrogle mize o človekovih pravicah, ki jo je organiziralo Evropsko združenje študentov prava - ELSA Ljubljana
 • 21.3.2013 - varuhinja se je na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja udeležila pogovora o položaju otrok z Downovim sindromom ob svetovnem dnevu Downovega sindroma; Urad predsednika republike, Ljubljana
 • 22.3.2013 - varuhinja je predavala na konferenci Medicina in pravo (Pravica do življenja in do dostojne smrti / Etika v medicinski znanosti); o odločanju o nadaljevanju ali opustitvi zdravljenja; Univerza v Mariboru, Maribor
 • 22.3.2013 - varuhinja je nagovorila udeležence slavnostne prireditve ob svetovnem dnevu Downovega sidnroma, Kulturni dom Krško

 

TEDEN 4.-10.3.2013

 • 6.3.2013 - institucijo Varuha je obiskala delegacije NVO ki se ukvarjajo s pravicami otrok, organizatorja slovenski in kosovski Unicef 
 • 6.3.2013 - nagovor varuhinje Vlaste Nussdorfer na slavnostni seji Zveze društev za boj proti raku, MZZ
 • 6.3.2013 - udeležba namestnika varuhinje Toneta Dolčiča na seji Komisije Državnega sveta za državno ureditev - tema: posebno poročilo o Zagovorniku, glasu otroka
 • 6.3.2013 - predavanje varuhinje o pravu in pravičnosti, Pravna fakulteta v Mariboru
 • 7.3.2013 - nagovor varuhinje na slovesnosti ob otvoritvi razstave 40 let zaposlovanja žensk v policiji, Policijska akademija, Tacen
 • 8.3.2013 - varuhinja se je udeležila dobrodelne dražbe v Izoli
 • 12.3.2013 - varuhinja je predstavila knjigo Živi in pusti živeti
 • 14.3.2013 - varuhinja je sodelovala na prireditvi Neodvisen.si
 • 15.3.2013 - varuhinja se je udeležeila prireditve ob dnevu žena v Mirni na Dolenjskem

 

FEBRUAR

 • 1.2.2013 - poslanci DZ-ja so izvolili novo varuhinjo Vlasto Nussdorfer
 • 26.2.2013 - varuhinja je obiskala Mursko Soboto in se udeležila prireditve, na kateri so predstavili Strategijo za razvoj Romske skupnosti od 2013 do 2020 
 • 27.2.2013 - varuhinja je v knjižnici v cerkinici predstavila svojo knjigo Živi in pusti živeti
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt